slovnik

Tri mysle

Existuje mnoho intelektuálnych darebákov, ktorí nerobia nič užitočného a sú plní nenávistného skepticizmu.

V posledných troch storočiach sa odporný jed skepticizmus dostal do ľudskej mysle alarmujúcim tempom.

Až do 18. storočia bol slávny ostrov Nontrabada (tiež nazývaný Encubierta), nachádzajúci sa pri španielskom pobreží, trvalo viditeľný a hmatateľný.

Niet pochýb o tom, že tento ostrov sa nachádza v štvrtej dimenzii. Rozpráva sa o ňom veľa veselých príbehov.

Avšak po 18. storočí tento ostrov zmizol vo večnosti. Nikto o ňom od tej doby nepočul.

Za čias kráľa Artuša a rytierov okrúhleho stola boli elementály prírody ľahko viditeľné v trojrozmernom svete.

Existuje mnoho príbehov o elfoch, leprikonoch (škriatkovia) a vílach, ktoré stále žijú v hojných počtoch v Erine, Írsku. Bohužiaľ tieto nádherné a nevinné stvorenia, pochádzajúce z duše samotnej Zeme, už ľudia nie sú schopní vidieť. Dôvod je ten, že zvieracie ego narástlo v ľuďoch do obrích rozmerov.

V dnešnej dobe sa mudrlanti, čo nič nevedia, týmto veciam smejú, odmietajú ich, hoci hlboko vo vnútri nie sú ani vzdialene šťastní.

Keby ľudia pochopili, že máme tri mysli, tak by veci možno vyzerali inak. Možno by sa dokonca začali zaujímať o toto učenie.

Nanešťastie je učený neznalec pohltený prenasledovaním svojej náročnej akademickej kariéry a nemá vôbec čas sa vážnejšie zaoberať naším učením.

Títo stratení ľudia sú veľmi sebavedomí. Sú to nafúkaní intelektuáli. Myslia si, že idú po správnej ceste a nemajú ani najmenšie tušenie, že kráčajú v slepej uličke.

V mene pravdy musíme vyhlásiť, že v zásade máme tri mysli.

Tú prvú nemôžeme nazvať inak ako Zmyslovú myseľ. Tú druhú môžeme pomenovať ako Prostrednú myseľ. A tú tretiu nazvime Vnútorná myseľ.

Poďme sa teraz na tieto mysli zamerať a posúdiť každú z nich samostatne.

Je nesporné, že Zmyslová myseľ si vytvára základné predstavy skrze vonkajšie zmyslové vnímanie.

Vďaka tomu je Zmyslová myseľ veľmi nespoľahlivá a materialistická. Prijme iba to, čo môže byť v trojrozmernom svete ukázané.

Základné predstavy Zmyslovej mysle sú založené na informáciách z vonkajších zmyslových vnemov, a preto nikdy nemôže nič vedieť o tom, čo je skutočné. Nevie nič o Pravde, o tajomstvách života a smrti, o Duši, ani o Duchu.

Intelektuálom, ktorí sú úplne uväznení vo svojich piatich zmysloch a v predstavách Zmyslovej mysli, musí toto ezoterické učenie pripadať ako bláznovstvo.

Zmyslová myseľ má navrch v pobláznenom svete, pretože v podstate všetky informácie získavame z piatich zmyslov. Ako by mohla Zmyslová myseľ prijať niečo, čo je mimo zmyslov?

Zmyslová myseľ dokáže prijímať iba vnemy z piatich zmyslov, a preto je jasné, že všetky jej predstavy budú založené na informáciách z týchto vnemov.

Prostredná myseľ je iná. Tiež nemá priamu skúsenosť s tým, čo je skutočné - obmedzuje sa na názory a teórie.

V prostrednej mysli nájdeme všetky náboženské teórie, neochvejné dogmy, atď.

Iba Vnútorná myseľ umožňuje človeku zažiť Pravdu.

Niet pochýb o tom, že Vnútorná myseľ vytvára základné predstavy z informácií získaných z najvyššieho vedomia Bytia.

Vedomie môže nepochybne zažiť to, čo je skutočné. Je samozrejmé, že vedomie pozná pravdu.

Avšak aby sa mohlo vedomie vyjadriť, tak potrebuje prostriedok. Tým prostriedkom je Vnútorná myseľ.

Vedomie pozná pravú skutočnosť každého prírodného javu a môže ju vyjadriť skrze Vnútornú myseľ.

Ak sa chceme vymaniť zo sveta pochýb a nevedomosti, tak tým správnym krokom je otvorenie Vnútornej mysle.

Tým chcem povedať, že len otvorením Vnútornej mysli sa v človeku zrodí pravá viera.

Materialistický skepticizmus je známkou nevedomosti. Niet pochýb o tom, že učený neznalec je zo sto percent skeptik.

Viera sa rodí z priameho vnímania pravdy, toho, čo je skutočné. Je to hlboká múdrosť. Je to prežitie toho, čo je mimo telo, city a myseľ.

Musíme sa naučiť rozlišovať medzi vierou a presvedčením. Presvedčenie nájdeme v Prostrednej mysli. Viera je znakom Vnútornej mysle.

Nanešťastie máme všeobecný sklon zamieňať vieru s presvedčením. Hoci sa to môže zdať paradoxné, tak platí nasledovné: "Tí, ktorí majú vieru, tak nemusia veriť".

To preto, že pravá viera je priama znalosť, presné poznanie a vlastná skúsenosť.

Po mnoho storočí si ľudia plietli vieru a presvedčenie. Preto je teraz pre nich také ťažké pochopiť, že viera je skutočná znalosť a nie iba bezvýznamné presvedčenie.

Vnútorná myseľ má k dispozícii všetku múdrosť, ktorú oplýva vedomie.

Ten, kto otvoril svoju Vnútornú myseľ, si pamätá všetky svoje minulé životy a pozná tajomstvo života a smrti. A pozná to nie vďaka tomu, že si o tom prečítal, že mu o tom niekto rozprával alebo že tomu verí, ale vďaka vlastnej, veľmi živej skúsenosti.

Zmyslovej mysli sa nepáči to, čo tu hovoríme. Zmyslová myseľ toto nemôže prijať, pretože je to mimo jej chápania. Nemá to totiž nič spoločné so zmyslovým vnímaním. Je to v rozpore s jej základnými predstavami, s tým, čo sa učí v škole alebo píše v rôznych knižkách.

To, čo tu hovoríme je tiež neprijateľné pre Prostrednú myseľ. Je to totiž v rozpore s jej presvedčeniami. Je to v rozpore s tým, čo jej bolo vštepované na hodinách náboženstva.

Ježiš, veľký Kabír varoval svojich učeníkov:

"Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov." - Matúš 16:6

Je zrejmé, že Ježiš Kristus mal na mysli učenie materialistických saducejov a pokryteckých farizejov.

Učenie saducejov predstavuje Zmyslová myseľ. Je to učenie piatich zmyslov.

Učenie farizejov nájdeme nado všetku pochybnosť v Prostrednej mysli.

Farizeji sa zúčastňujú rituálov, aby boli videní, aby sa o nich hovorilo, že sú to dobrí ľudia. Pretvarujú sa pred ostatnými, ale nikdy na sebe nepracujú.

Je nemožné otvoriť Vnútornú myseľ, ak nepremýšľame o našej psychike.

Hneď ako niekto začne so sebapozorovaním, tak je to znamenie, že takáto osoba začína o svoje psychike premýšľať.

Ak si nepripúšťame skutočný stav našej psychiky alebo ak neveríme, že je možné ju zmeniť, tak určite nebudeme cítiť potrebu pozorovať svoje "ja".

Hneď ako však človek prijme náuku o mnohých "ja" a chápe, prečo je tak potrebné odstrániť zo svojej psychiky rôzne ega (tj. aby oslobodil vedomie, esenciu), tak si tiež uvedomí nutnosť psychologického sebapozorovania.

Je zrejmé, že odstránením neprijateľných elementov z našej psychiky dôjde k otvoreniu Vnútornej mysle.

Otvorenie Vnútornej mysle je postupný proces. Čím viac ega je odstránené, tým viac sa Vnútorná myseľ otvára.

Ak niekto odstráni svoje ego zo 100 percent, tak je jasné, že jeho Vnútorná myseľ sa tiež otvorí zo 100 percent.

Takáto osoba bude mať nezlomnú vieru. Teraz už môžete pochopiť slová Krista:

Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko, tak poviete tomuto vrchu: "Prejdi odtiaľto tam" a on prejde a nič pre Vás nebude nemožné. - Matúš 20:17

Táto kapitola je z knihy "Veľká vzbura," napísaná Samaelom Aun Weorom