slovnik

Temnota

Je isté, že jeden z najväčších problémov našej doby je spletitý labyrint rôznych teórií.

Je nepochybné, že v tejto dobe sa všade hemžia rôzne pseudo-ezoterické a pseudo-okultistické školy.

Obchod s dušami, knihami a teóriami je desivý. Len málo je tých, ktorí skutočne nájdu tajnú cestu medzi všetkými tými teóriami, ktoré si navzájom protirečia.

Najhoršie na všetkom je intelektuálna fascinácia. Máme sklon k tomu kŕmiť našu myseľ čímkoľvek, čo je po ruke.

Intelektuáli už nie sú spokojní len s obyčajnou literatúrou, ktorú je možno nájsť v každom kníhkupectve. Teraz, a to je ešte horšie, si svoje mozgy plnia lacnými pseudo-ezoterickými a pseudo-okultistickými knihami, ktorých je všade navôkol.

Výsledkom toho všetkého je, že intelektuáli sú zmätení a dezorientovaní.

Neustále dostávam listy a knihy. Tí, čo ich posielajú, sa zvyčajne pýtajú na to, čo si myslím o tej a tej škole alebo o tej a tej knihe. Ja obmedzujem svoju odpoveď len na toto: "Prestaňte byť iba zvedaví. Nie je potrebné, aby ste sa starali o to, čo robí niekto iný. Odstráňte ego zvedavosti, pretože to, čo učia iné školy, sa Vás nijako netýka. Berte veci vážne, spoznajte sami seba, študujte sa, pozorujte sa, atď."

To dôležité je poznať sám seba do hĺbky, na všetkých úrovniach mysli.

Temnota je nevedomie. Svetlo je vedomie. Musíme nechať svetlo, aby preniklo temnotou. Je jasné, že svetlo má silu poraziť temnotu.

Bohužiaľ ľudia sú uväznení v špinavom prostredí svojej vlastnej mysle a uctievajú svoje milované ego.

Ľudia si nechcú uvedomiť, že nie sú páni svojich životov. V skutočnosti je každý človek zvnútra ovládaný mnohých osobami. Tými osobami myslím ten dav našich "ja", ktorý si nosíme vždy so sebou.

Každé z týchto "ja" nám vkladá do mysle, čo si máme myslieť, do pusy, čo máme hovoriť, a do srdca, čo máme cítiť, atď.

Za týchto podmienok nie je človek nič viac, než robot ovládaný rôznymi ľuďmi, ktorí sa hádajú o nadvládu a túžia po kontrole hlavných centier organického stroja (človeka).

V mene pravdy prehlasujem, že nebohé zviera s intelektom, mylne nazývané ľudskou bytosťou, je psychicky nevyrovnané, aj keď si myslí pravý opak.

Cicavec s intelektom nie je v žiadnom prípade len "jeden", pretože to by bol v rovnováhe.

Bohužiaľ zviera s intelektom je ovládané "davom", ako už bolo opakovane ukázané.

Ako môže byť humanoid s rozumom vyrovnaný? Aby existovala dokonalá rovnováha, tak je potrebné prebudené vedomie.

Iba svetlo vedomia, ktoré je plne sústredené na nás samotných, môže ukončiť kontrasty, naše psychologické protiklady.

Iba tak môžeme v sebe vytvoriť pravú vnútornú rovnováhu.

Vedomie sa prebudí, ak odstránime celú zbierku "ja", ktoré si v sebe nosíme. Dôsledkom potom bude skutočná psychická rovnováha.

Bohužiaľ si ľudia nechcú uvedomiť, že žijú život nevedome, že hlboko spia.

Ak by sa ľudia prebudili, tak by v sebe cítili ostatné ľudské bytosti.

Ak by sa ľudia prebudili, tak ostatní ľudia by cítili nás v sebe samých.

Potom je jasné, že by vojny nemohli existovať a Zem by bola skutočným rajom.

Svetlo vedomia nám poskytne pravú psychickú rovnováhu. Svetlo vedomia vidí všetko také aké je a dokáže všetko zaradiť na správne miesto.

Nevedomie davu je tak veľké, že ani nevidí, ako sú svetlo a vedomie prepojené.

Svetlo a vedomie sú nepochybne dva prejavy tej istej veci. Kde je svetlo, tam je aj vedomie.

Nevedomie je temnota. Temnota je vo vnútri nás samých.

Iba sebapozorovaním môže svetlo preniknúť vnútornou temnotou.

A svetlo žiari v tme. A temnota tomu nerozumie. - Ján 1:5

Táto kapitola je z knihy "Veľká vzbura," napísaná Samaelom Aun Weorom