slovnik

Antikrist

Nablýskaný intelektualizmus, ktorý je výsledkom psychologického "ja", je bezpochyby Antikrist.

Tí, ktorí si myslia, že Antikrist je nejaká osobitná osoba narodená niekde na planéte Zem alebo pochádzajúca z toho či onoho štátu sú určite na omyle.

Úplne vážne musíme vyhlásiť, že Antikrist nie je jedna osoba, ale všetci ľudia.

Je jasné, že sám Antikrist existuje hlboko vnútri každej osoby a prejavuje sa mnohými spôsobmi.

Intelekt, ktorý slúži Duchu je užitočný. Avšak intelekt, ktorý je odlúčený od Ducha, je k ničomu.

Zloduchovia sa rodia z intelektualizmu bez duchovna - živý prejav Antikrista. Je zrejmé, že zloduch sám o sebe je Antikrist.

Bohužiaľ je dnešný svet plný tragédií a nešťastí ovládaný Antikristom. Stav chaosu, v ktorom sa dnešné ľudstvo nachádza, je nepochybne spôsobený Antikristom.

Ten zločinec, o ktorom hovoril Pavol z Tarzu vo svojich epištolách, je krutou realitou tejto doby. Už je tu, medzi nami. Jeho stopy môžeme vidieť všade. Je všadeprítomný.

Dohaduje sa v kaviarňach, vedie rokovania v Spoločnosti národov, sedí si pohodlne v Ženeve, vykonáva experimenty v laboratóriách, vynalieza jadrové bomby, riadené strely, jedovaté plyny, biologické bomby, atď.

Antikrist je fascinovaný svojím intelektom, ktorý je vlastný všetkým mudrlantom a ktorý si myslí, že vie všetko o prírodných javoch.

Antikrist verí, že vie všetko a pritom je uväznený v spleti vlastných teórií. Odmieta čokoľvek, čo sa podobá Bohu alebo čo je hodné uctievania. Prílišná sebestačnosť, pýcha a arogancia, ktorá je Antikristovi vlastná, je neznesiteľná. Antikrist smrteľne nenávidí kresťanské cnosti ako je viera, trpezlivosť a pokora.

Každý sa klania Antikristovi. Stojí za vynálezom nadzvukových lietadiel, skvostných lodí, nádherných áut, úžasných liekov, atď. Takéto veci... kto by mohol o Antikristovi pochybovať?

Každý, kto sa v tejto dobe pokúsi prehovoriť proti zázrakom Zatrateného syna, je odsúdený k posmechu ostatných. Je terčom sarkastických a ironických poznámok. Každý ho má za hlupáka a neznalca.

Je ťažké prinútiť vážnych a pracovitých ľudí, aby pochopili tieto výroky. Vnútri nich samých je mnoho odporu proti týmto slovám.

Je jasné, že zviera s intelektom, mylne nazývané ľudskou bytosťou, je robot, ktorý je programovaný v škôlke, základnej a strednej škole, na univerzite atď. Nikto nemôže poprieť, že roboti fungujú tak, ako sú naprogramovaní. Robot by bez programu nemohol fungovať. Antikrist vytvoril program, ktorý je nahraný v ľuďoch dnešnej doby, ktorá je plná úpadku.

Je strašne ťažké pochopiť tieto vyhlásenia, pretože nie sú súčasťou programu. Žiadny humanoidný robot nepripustí veci, ktoré nie sú v programe. Myseľ je natoľko pohltená týmto programom, že ani vzdialene nepochybuje o tom, že program je k ničomu. Riadi sa programom a pochybovať o ňom by bolo kacírstvo. Niečo neprijateľného a absurdného. Je úplne nemožné, aby robot pochyboval o svojom programe, pretože jeho vlastná existencia je závislá na programe.

Bohužiaľ veci nie sú také, ako si ľudia myslia. Existuje iná veda, iná múdrosť, ktorá je však pre nich neprijateľná. Humanoidný robot na ňu útočí, pretože na ňu nie je naprogramovaný. Nie je naprogramovaný, aby prijal inú vedu alebo čokoľvek iné, čo by sa odlišovalo od jemu známeho programu.

Antikrist vytvoril programy humanoidného robota a robot sa pokorne klania svojmu majstrovi. Ako by robot mohol niekedy pochybovať o múdrosti svojho majstra? Dieťa sa rodí čisté a nevinné. Esencia, ktorá vyžaruje z každého dieťaťa, je prekrásna. Je nepochybné, že príroda vkladá do mozgu novorodencov všetky divoké, prírodné, vesmírne a spontánne informácie, ktoré sú potrebné na pochopenie vyšších princípov. Tieto princípy sú obsiahnuté v prírodných javoch, ktoré sú vnímateľné zmyslami. To znamená, že novorodenec môže sám objaviť skutočnosť, ktorá sa skrýva za každým prírodným javom. Bohužiaľ program Antikrista tomu chce zabrániť, a preto sú tieto nádherné vlastnosti umiestnené prírodou do mozgu novorodenca skoro zničené. Antikrist zakazuje iný spôsob myslenia. Všetky narodené deti musia byť naprogramované podľa Antikrista.

  Je nepochybné, že Antikrist na smrť nenávidí ten vzácny zmysel Bytia, ktorý je známy ako "schopnosť inštinktívne vnímať vesmírne pravdy".

Čistá veda, ktorá je iná ako zastarané a všadeprítomné univerzitné teórie, je niečo, čo je pre roboty Antikrista neprijateľné.

Veľa vojen, hladomorov a chorôb je podporované Antikristom po celom svete a tak tomu bude až do príchodu veľkej katastrofy. Bohužiaľ hodina veľké pohromy sa blíži (čas, o ktorom hovoria všetci proroci) a žiadny človek sa neodvažuje povstať proti Antikristovi.

Táto kapitola je z knihy "Veľká vzbura," napísaná Samaelom Aun Weorom