slovnik

Krutá realita

Už čoskoro milióny obyvateľov Afriky, Ázie a Južnej Ameriky možno zomrú hladom.

Plyny vypúšťané zo sprejov nám ničia ozónovú vrstvu Zeme.

Niektorí experti tvrdia, že po roku 2000 dôjde k vyčerpaniu pôdy.

Už bolo preukázané, že morské druhy umierajú kvôli znečisteniu morí.

Ak všetko pôjde týmto tempom, tak na konci storočia budú musieť všetci obyvatelia miest nosiť kyslíkové masky, aby ich neotrávili plyny.

Ak bude znečistenie pokračovať, tak za chvíľu nebudeme môcť jesť ryby. Tým, že žijú v totálne kontaminovaných vodách, sa stanú vážnou hrozbou pre zdravie.

Na začiatku roku 2000 možno bude ťažké nájsť pláž s čistou vodou.

Kvôli nadmernej spotrebe a zlému využívaniu pôdy nebude schopná táto Zem uživiť svoju populáciu.

Tým, že "zviera s intelektom", mylne nazývané človek znečisťuje oceány toľkými odpadmi, znečisťuje vzduch dymom z áut a tovární, ničí Zem podzemnými atómovými výbuchmi, bezohľadne ťaží kovy, čím narušuje zemskú kôru, tak tým všetkým pripravuje Zemi dlhú a hroznú smrť. Všetko skončí nepochybne veľkou katastrofou.

Bude pre ľudstvo veľmi ťažké prejsť cez rok 2000, keď "zviera s intelektom" ničí svoje životné prostredie týmto tempom.

"Cicavec s rozumom", mylne nazvaný ľudskou bytosťou zamýšľa Zem zničiť, urobiť ju neobývateľnou. A veľmi dobre sa mu to darí.

Čo sa týka morí, tak ich národy zmenili v obrovské žumpy.

Sedemdesiat percent svetového odpadu ide do mora.

Veľké množstvo chemikálií, pesticídov, rôznych chemických látok a jedovatých plynov, prípravkov, atď., ničí druhy žijúce v moriach.

Morské vtáky a planktón, ktorý je nevyhnutný pre život, sú ničení. Je nepochybné, že zničenie planktónu by malo ďalekosiahle dôsledky, pretože tento mikroorganizmus vytvára 70% svetového kyslíka.

Vedecký výskum dokázal, že isté časti Atlantického a Tichého oceánu sú zamorené rádioaktívnym spadom z atómových výbuchov.

V hlavných mestách sveta, a najmä Európy, pijú vodu, ktorú neskôr "vyčistia" a potom ju znova pijú. Pitná voda tak prechádza ľudským organizmom mnohokrát.

V meste Cucuta, v Kolumbii, u hranice s Venezuelou, sú obyvatelia nútení piť znečistenú vodu z rieky, ktorá je hrozivo špinavá. Hovorím o rieke Pamplone, ktorá je pohromou pre "Perlu severu" (Cucutu). Je tu síce ešte jeden akvadukt s pitnou vodou, ale ľudia musia stále piť hnijúcu vodu z Pamplony.

Obrovské filtre a čističky sa snažia vyčistiť špinavú vodu v európskych mestách. Avšak epidémie sú stále časté, lebo tá istá voda prešla už ľudským organizmom mnohokrát.

Mnoho známych bakteriológov už našlo mnoho typov vírusov, bacilov, patogénov a baktérií v pitnej vode všetkých veľkých miest.

Hoci sa to zdá neuveriteľné, tak hnojivá používané na rastliny boli nájdené vo vode naprieč celou Európou.

Navyše plytvanie s vodou dosahuje extrémnych rozmerov. Niektorí moderní vedci tvrdia, že po roku 1990 ľudia môžu umierať od smädu.

Najhoršie na tom je, že podzemné vody sú tiež ohrozené činnosťami "zvieraťa s intelektom."

Nemilosrdná ťažba ropy na nás ťažko dopadá. Ropa vyťažená zo Zeme sa dostáva do vodných tokov, ktoré tým znečisťuje. A tak viac ako jedno storočie ropa znečisťuje zásoby vody. Dôsledkom toho umierajú rastliny aj ľudia.

Poďme sa teraz pozrieť na vzduch, ktorý je absolútne nevyhnutný pre život všetkých stvorení.

S každým nádychom vdychujeme do pľúc desatinu galónu vzduchu, čo činí 3.170 galónov denne. Vynásobte toto množstvo počtom ľudí na Zemi a dostaneme tak presné číslo spotreby vzduchu ľudstva. Toto neberie do úvahy kyslík, ktorý potrebujú iné organizmy.

Všetok vzduch je v atmosfére a pochádza z planktónu, ktorý je ničený znečistením. Vzduch tiež pochádza z fotosyntézy rastlín. Nanešťastie sa zásoby vzduchu vyčerpávajú.

Cicavec s rozumom - mylne nazývaný ľudskou bytosťou - sústavne znižuje vďaka svojej priemyselnej činnosti slnečné žiarenie, ktoré je nevyhnutné pre fotosyntézu. Vďaka tomu rastliny produkujú menej kyslíka ako v minulom storočí.

Najväčšou katastrofou spôsobenou "zvieraťom s intelektom" je kontaminácia morí, ničenie planktónu a vegetácie.

"Zviera s rozumom" ničí svoje zásoby vzduchu. Smog sa stáva smrtiacim a ohrozuje život na planéte Zem.

Bolo dokázané, že smog je príčinnou podivných, nebezpečných a nevyliečiteľných chorôb. Smog bráni slnečnému svitu a ultrafialovému žiareniu, a tak spôsobuje chaos v atmosfére.

Blíži sa doba klimatických zmien. Príde doba ľadová, počas ktorej polárny ľad postúpi k rovníku. Prídu strašné cyklóny, zemetrasenia, atď.

Po roku 2000 budú niektoré oblasti Zeme vysušené, kvôli nešetrnému užívaniu. To prispeje k revolúcii zemských os. Póly sa stanú novým rovníkom a rovník bude v mieste dnešných pólov.

Ľadovce na póloch sa už roztápajú a nová povodeň sa blíži. Ako jej predohra príde oheň.

Nasledujúce desaťročie uvidí nárast oxidu uhličitého, ktorý utvorí hustú vrstvu okolo Zeme. Nanešťastie bude pohlcovať teplo a spôsobí tak smrtiaci skleníkový efekt.

Planéta Zem sa na mnohých miestach oteplí, čo rozpustí ľadovce a hladiny oceánov sa dramaticky zdvihnú.

To je veľmi vážna situácia. Úrodná pôda mizne a každý deň sa rodí 200 000 ľudí, ktorí musia byť nakŕmení. Nastávajúci svetový hladomor bude strašný. Už klope na naše dvere.

V súčasnosti 40 miliónov ľudí zomiera každý rok, pretože nemajú dostatok jedla.

Odlesňovanie a bezohľadná banská a ropná ťažba premieňajú krajinu na púšť.

Je veľmi dobre známe, že jadrová energia je pre ľudstvo nebezpečná. Vedci vyvinuli "smrteľné lúče" a "biologické bomby" a mnoho iných strašných zbraní.

Je nesporné, že výroba jadrovej energie vyžaduje obrovské množstvo tepla, ktoré sa môže vymknúť kontrole a spôsobiť jadrovú katastrofu.

Získanie jadrovej energie vyžaduje obrovské množstvo rádioaktívneho materiálu, ktorý je potom využitý len z tridsiatich percent. To vyčerpáva pôdne podložie.

Atómový odpad, ktorý zostane, je veľmi nebezpečný. Navyše nevieme, ako sa ho bezpečne zbaviť.

Ak by plyny unikli z nejakej takej atómovej skládky, či už v akomkoľvek množstve, tak by tisíce ľudí zomrelo.

Znečistenie jedla a vody spôsobuje genetické mutácie a ľudské monštrá - narodené stvorenia sú deformované a abnormálne.

Vážna jadrová nehoda sa stane pred rokom 1999, ktorá spôsobí zdesenie.

Je isté, že ľudstvo nevie žiť. Je strašne zdegenerované a úprimne povedané smeruje do priepasti.

Najhoršie na tom je, že všetky tieto veci - hlad, vojny, ničenie planéty, na ktorej žijeme - sa tiež dejú vo vnútri nás. Všetky tieto veci si nosíme vo vnútri, sú súčasťou našej psychiky.

Táto kapitola je z knihy "Veľká vzbura," napísaná Samaelom Aun Weorom