slovnik

Modlitba pri práci na sebe samom

Pozorovanie, rozsudok a poprava sú tri základné fázy odstraňovania ega.

  1. Po prvé: Pozorujeme svoje "ja".
  2. Po druhé: odsúdime ho.
  3. Po tretie: Popravíme ho.

Vo vojne sa musia špióni najprv odhaliť. Potom sú súdení a odsúdení. A nakoniec zastrelení.

Seba-objavovanie sa deje v interakciách s ostatnými. A preto ten, kto sa izoluje od ostatných, nemá príležitosť objavovať svoje "ja".

Akákoľvek hádka, či už akokoľvek bezvýznamná, je zapríčinená "hercom" vo vnútri nás, psychickou chybou, nejakým "ja".

Aby sme boli úspešní v seba-objavovaní, tak musíme byť všímaví a otvorení novému.

Akékoľvek "ja" pristihnuté pri čine treba pozorovať v našej mysli, srdci a sexuálnom centre.

Napr. "ja", ktoré zosobňuje sexuálnu žiadostivosť, sa môže objaviť v našom srdci ako láska, v mysli ako ideál a v sexuálnom centre ako isté nezameniteľné vzrušenie.

Rozsudok nad akýmkoľvek "ja" musí byť konečný. Treba ho posadiť na lavicu obžalovaných a nemilosrdne ho súdiť.

Výhovorky, obhajovanie a ústupky musia ísť stranou, ak si skutočne prajeme dané "ja" vykoreniť z našej psychiky.

Poprava je však niečo iné. Nie je možné popraviť akékoľvek "ja", bez toho aby sme ho najprv nepozorovali a neodsúdili.

Modlitba je základom pre odstránenie akéhokoľvek "ja". Potrebujeme silu, ktorá prevyšuje myseľ, ak si skutočne prajeme dané "ja" odstrániť.

Myseľ sama o sebe nikdy nemôže to či ono "ja" odstrániť. To je nesporné a nepopierateľné.

Modliť sa znamená rozprávať sa s Bohom. Musíme sa obrátiť na Boha-Matku hlboko vnútri nás, aby dané "ja" odstránila. Ten, kto nemiluje svoju Nebeskú matku, nevďačné dieťa, zlyhá v práci na sebe samom.

Každý z nás má svoju vlastnú Nebeskú matku. Ona je časť nášho Bytia, odvodená časť.

Všetky staroveké civilizácie uctievali "Boha-Matku", ktorá sídli hlboko vnútri nášho Bytia. Ženský princíp Večnosti je Eset, Mária, Tonantzin, Kybele, Réa, Adonia, Insoberta, atď.

Tak ako vo fyzickom svete máme otca a matku, tak i hlboko vo vnútri nášho Bytia máme Otca, ktorý je v utajení, a Nebeskú matku Kundaliní.

Existuje toľko Otcov na nebesiach, koľko je ľudských bytostí na Zemi. Boh-Matka vnútri nás je ženský aspekt nášho Otca, ktorý je v utajení.

On a Ona sú dve výnimočné časti nášho Bytia. Je úplne nesporné, že On a Ona sú naše skutočné Bytie, ktoré prevyšuje akékoľvek "ja".

On sa rozvinie do Nej a riadi, vedie, ukazuje. Ona odstraňuje tie nechcené elementy, ktoré si nosíme vo vnútri nás samých - avšak pod podmienkou, že na sebe neustále pracujeme.

A až nakoniec psychicky zomrieme, až budú všetky nechcené elementy odstránené a po usilovnej vedomej práci na sebe samom a dobrovoľnom utrpení - potom všetkom nakoniec splynieme s "Otcom-Matkou". Potom budeme nebeskí Bohovia, ktorí prevyšujú dobro i zlo.

Akékoľvek "ja", ktoré sme pozorovali a odsúdili, môže byť spálené na vesmírny prach vďaka ohnivej sile našej vlastnej Nebeskej matky.

Špeciálna modlitba, s ktorou by sme sa na Ňu obracali, nie je potrebná. Mali by sme byť prirodzení a jednoduchí, keď k Nej hovoríme. Dieťa, ktoré o niečo žiada svoju matku, tiež nemá žiadnu špeciálnu žiadosť. Proste k nej hovorí od srdca a to je všetko.

Žiadne "ja" nie je možné odstrániť okamžite. Naša Nebeská matka musí pracovať a dokonca veľmi trpieť, aby mohlo byť to či ono "ja" odstránené.

Zamerajte sa dovnútra, smerujte modlitbu do svojho vnútra, hľadajte v srdci svoju Nebeskú pani, a ak budete úprimní, tak sa s ňou budete môcť porozprávať. Poproste ju, aby odstránila to "ja", ktoré ste predtým spozorovali a odsúdili.

Hneď ako sa zlepšíte v sebapozorovaní, tak si budete môcť overiť, aký pokrok ste urobili.

Rozpoznať ego a pochopiť ho je veľmi dôležité, avšak je potrebné ešte niečo ďalšie, ak si skutočne želáme odstrániť "ja".

Myseľ vie tú či onú chybu pomenovať, premiestniť ju z jedného miesta na iné, vystaviť ju, skryť ju, atď. Avšak ju nemôže zásadne pozmeniť.

Je potrebná sila, ktorá prevyšuje myseľ, ohnivá sila, ktorá je schopná spáliť akúkoľvek chybu na prach.

Stella Maris, naša Nebeská Matka, vládne takou silou. Ona je schopná rozdrviť akúkoľvek psychickú chybu.

Naša Nebeská matka žije vo vnútri nás, mimo telo, city a myseľ. Ona je ohnivou silou, ktorá prevyšuje myseľ.

Naša vlastná Vesmírna matka je plná múdrosti, lásky a moci. Ona je absolútne dokonalá.

Neustále sa opakujúce dobré úmysly nikam nevedú. Je k ničomu neustále opakovať: "Nebudem plný sexuálnej žiadostivosti", pretože hlboko vnútri našej psychiky bude stále existovať to isté "ja", ktoré plné sexuálnej žiadostivosti bude.

Je k ničomu každý deň opakovať: "Nebudem nahnevaný", pretože v hĺbke našej psychiky bude stále existovať nahnevané "ja".

Je k ničomu každý deň opakovať: "Nebudem chamtivý", pretože v rôznych úrovniach našej psychiky budú stále existovať rôzne "ja" zosobňujúce chamtivosť.

Je k ničomu sa izolovať od sveta, utiecť do kláštora alebo žiť v jaskyni, pretože všetky tie "ja" v nás budú rovnako prežívať.

Niektorí pustovníci, ktorí žili izolovaným spôsobom v jaskyniach, dosiahli vďaka tvrdej disciplíne extázu popisovanú svätcami a boli vzatí na nebesá. Tam videli a počuli veci, ktoré môžu ľudia len ťažko pochopiť. Avšak rôzne "ja" stále prežívajú v ich vnútri.

Je nesporné, že sa esencia môže vďaka tvrdej disciplíne dočasne od ega oslobodiť a užívať si tak extázy. Avšak potom sa esencia musí vrátiť a byť opäť uväznená v egu.

Tí, ktorí vedia vstúpiť do extázy, bez toho, aby odstraňovali ego, si myslia, že už dosiahli osvietenie. Mylne si myslia, že sú majstrami.

Nikdy nebudeme brojiť proti mystickej extázy, extázy a šťastiu, ktorému sa teší duša oslobodená od ega. Len by sme radi zdôraznili, že je potrebné rozprášiť ego, aby sme dosiahli úplné oslobodenie.

Esencia disciplinovaného pustovníka, ktorá je navyknutý opúšťať ego, tak bude robiť aj po smrti fyzického tela. Po nejaký čas si bude užívať extázy, ale potom sa vráti do ega rovnako ako džin do Aladinovej lampy.

Nakoniec nebude mať inú možnosť ako sa vrátiť do nového fyzického tela, aby mohol byť život znovu zopakovaný.

Mnoho mystikov, ktorí žili a zomreli v himalájskych jaskyniach v strednej Ázii, sa znovu narodilo v súčasnosti ako bežní a normálni ľudia. Pritom ich žiaci ich aj naďalej obdivujú a uctievajú.

A preto akýkoľvek pokus o oslobodenie, aj ten najlepší, ktorý neberie do úvahy rozpustenie ega, je odsúdený na neúspech.

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom

Koniec