slovnik

Gnostická ezoterická práca

Je naliehavé študovať gnózu a prakticky využiť myšlienky obsiahnuté v tejto knižke, ktoré nám pomôžu pri práci na sebe samom.

Avšak nie je možné len tak odstrániť to či ono "ja" - najprv je potrebné ho objaviť a pozorovať.

Sebapozorovanie umožní lúču svetla preniknúť do nášho vnútra.

Každé "ja" sa v nejakej podobe objavuje v našej hlave, v inej podobe v našom srdci a v inej podobe v našom sexuálnom centre.

Pozorujme to "ja", ktoré sa nám podarilo objaviť - pozorujme ho vo všetkých troch centrách nášho organizmu.

Ak sme v interakciách s ostatnými ľuďmi pozorní a všímaví, tak ako stráž vo vojne, tak objavíme skryté "ja".

Spomeniete si, kedy niekto urazil Vašu márnivosť? Vašu pýchu? Čo Vás počas dňa najviac rozrušilo? Prečo tomu tak bolo? Aká je toho skrytá príčina? Zistite to, pozorujte svoju hlavu, svoje srdce a sexuálne centrum...

Každodenný život je úžasná škola. V interakciách s ostatnými môžeme objaviť všetky tie "ja", ktoré si nosíme vo vnútri.

Akékoľvek podráždenie, akákoľvek hádka nás môže priviesť na stopu toho či onoho "ja", nech už to je seba-láska, závisť, žiarlivosť, hnev, chamtivosť, podozrievavosť, ohováranie, sexuálna žiadostivosť, atď.

Aby sme mohli poznať ostatných, tak musíme najprv poznať sami seba. Musíme sa naučiť vžiť sa do kože druhého.

Ak sa vžijeme do pozície druhého, tak zistíme, že tie psychické chyby, ktoré vidíme v ostatných, hojne existujú vo vnútri nás samých.

Je nevyhnutné milovať blížneho svojho. Avšak ak sa nevžijeme do pozície ostatných, tak je nemožné ich skutočne milovať.

Ak sa nevžijeme do kože druhých, tak krutosť bude ďalej existovať na našej planéte.

Avšak ako sa môže niekto vcítiť do pozície druhého, keď nemá odvahu vidieť sám seba?

Prečo by sme na každom mali vidieť len tú zlú stránku?

Automatická nevraživosť voči osobe, ktorú sme stretli prvýkrát v živote, naznačuje, že sa nevieme vcítiť do pozície druhého. Znamená to, že nemáme ostatných ľudí radi a že je naše vedomie v stave hlbokého spánku.

Je nám niekto nesympatický? Prečo? Možno pretože pije? Pozorujme sami seba... Sme si istí svojou cnosťou? Sme si istí, že vo vnútri seba nemáme "ja", ktoré sa rado napije?

Keď uvidíme opilca, ako robí všelijaké hlúposti, tak by bolo najlepšie, keby sme si povedali: "To som ja, kto robí tieto hlúposti..."

Si počestná a cnostná žena, a preto sa ti nepáči určitá iná žena? Je Ti nesympatická? Prečo? Si si istá sama sebou? Myslíš si, že v sebe nemáš ani trochu sexuálnej žiadostivosti? Myslíš si, že táto žena, známa svojou nehanebnosťou a toľkých škandálov, je zavrhnutia hodná? Si si istá, že tá nehanebnosť, ktorú vidíš v tej druhej žene, nie je tiež vnútri Teba? Namiesto zavrhovania by bolo prospešnejšie, keby si pozorovala sama seba a potom sa v hlbokej meditácii vcítila do jej kože.

Ak skutočne túžime po radikálnej premene, tak je nutné porozumieť, akú má gnostická ezoterická práca hodnotu. Je nevyhnutné pochopiť, v čom spočíva a prečo je tak cenná.

Je nevyhnutné študovať gnózu a vedieť, ako milovať blížneho svojho. Je nevyhnutné šíriť toto učenie medzi ostatných ľudí, lebo inak sa z nás stanú sebci.

Ak sa niekto oddá ezoterickej práci na sebe samom, ale neumožní ostatným ľuďom, aby sa o tomto učení tiež dozvedeli, tak jeho vnútorný rozvoj bude veľmi pomalý, pretože mu bude chýbať láska pre druhých.

Kto dáva, tomu bude dané, a čím viac dáva, tým viac mu bude dané. Avšak ten, kto nedáva, tomu sa vezme aj to, čo má.

Toto je Zákon.

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom