slovnik

Trvalé centrum príťažlivosti

Ak nie sme vnútorne jednotní, tak nie je možné, aby sme mali stabilné a trvalé zámery.

Ak psychická jednota neexistuje, ak v nás žije veľa rôznych osôb, tak je absurdné po človeku vyžadovať, aby jeho úmysly boli stabilné a trvalé.

Vieme veľmi dobre, že v každom človeku žije veľa rôznych osôb, a preto nikto nemôže mať skutočný zmysel pre zodpovednosť.

Nemôžeme brať vážne to, čo tvrdí v jednej chvíli nejaké "ja", pretože iné "ja" ho za chvíľu nahradí a bude tvrdiť pravý opak.

Najhoršie na tom však je, že mnoho ľudí si myslí, že majú zmysel pre morálnu zodpovednosť a žijú v omyle, že sú stále jedna a tá istá osoba.

Sú ľudia, ktorí v určitej fáze svojho života začnú študovať gnózu - žiaria nadšením, oddajú sa ezoterickej práci a dokonca prisahajú, že tomu zasvätia celý svoj život.

Niet pochýb o tom, že ostatní bratia a sestry z gnostického hnutia obdivujú také nadšenie.

Človek cíti veľkú radosť, keď počúva týchto ľudí - takých oddaných a úprimných.

Avšak idylka obvykle netrvá príliš dlho. Jedného dňa, či už z toho či onoho dôvodu, legitímneho alebo nelegitímneho, prostého alebo zložitého, sa táto osoba rozhodne v gnóze nepokračovať a opustí prácu na sebe samom. Aby však napravila túto krivdu alebo aby sa ospravedlnila, tak sa pridá k inej mystickej skupine a myslí si, že si tak polepšila.

Tieto príchody a odchody, táto prelietavosť medzi rôznymi skupinami, sektami či náboženstvami je spôsobená mnohými rôznymi "ja", ktoré spolu navzájom súperia o nadvládu.

Každé "ja" má svoje vlastné predstavy, svoju vlastnú hlavu a svoje vlastné nápady, a preto je výsledkom prelietavosť medzi rôznymi skupinami, myšlienkami, teóriami...

Takáto osoba je preto jednoduchým strojom, ktorý je ľahko ovládaný tým "ja", ktoré je práve pri moci.

Existujú mystické "ja", ktoré oklamú sami seba, opustia tú či onú sektu a myslia si, že sú Bohovia. Chvíľu žiaria ako hlúpučké svetielka a potom nadobro zmiznú.

Sú ľudia, ktorí sa chvíľu venujú ezoterickej práci, ale potom zrazu nejaké "ja" zasiahne a oni nadobro opustia túto náuku a nechajú sa pohltiť životom.

Je zrejmé, že ak niekto s životom nebojuje, tak ho život pohltí. Je len veľmi málo tých, ktorí sa nenechajú životom pohltiť.

Nie je možné mať vo vnútri seba trvalé centrum príťažlivosti, ak v sebe máme veľa rôznych "ja".

Je bežné, že ľudia nedosiahnu uvedomenie svojho Najvnútornejšieho Ja.

Uvedomenie si Najvnútornejšieho Ja totiž vyžaduje obrovskú vytrvalosť. Ľuďom chýba trvalé centrum príťažlivosti, a preto nie je vôbec divné, že len hŕstka je schopná dosiahnuť hlbokého vnútorného seba-uvedomenia.

V ezoterickej práci je normálne, keď sa pre ňu niekto nadchne a potom ju opustí. Nenormálne naopak je, keď v nej niekto vytrvá a dosiahne cieľ.

V mene pravdy treba povedať, že Slnko vykonáva veľmi zložitý a náročný experiment.

Vnútri zvieraťa s intelektom (mylne nazývaného ľudskou bytosťou) sa nachádzajú semienka, ktoré nás za priaznivých podmienok môžu premeniť v slnečnú bytosť.

Treba však zdôrazniť, že rozvoj týchto semienok nie je niečo automatického. Naopak je úplne bežné, že tieto semienka zdegenerujú a sú bohužiaľ stratené.

Aby mohli semienka, ktoré z nás môžu urobiť slnečnú bytosť, vyklíčiť, tak potrebujú mať priaznivé podmienky. Ako je všeobecne známe - ani semienka rastlín v nepriaznivých podmienkach nevyklíčia a sú stratené.

Aby mohli semienka, ktoré sú uložené v našich sexuálnych žľazách, vyklíčiť, tak je potreba vytrvalosť a normálne fungujúce fyzické telo.

Ak však vedci budú pokračovať v experimentovaní so žľazami s vnútornou sekréciou, tak potom akýkoľvek rozvoj týchto semienok by mohol byť nereálny.

Hoci sa to môže zdať neuveriteľné, tak mravce našej planéty Zem už prešli podobným vývojom, a to vo veľmi dávnych dobách.

Človek je naplnený úžasom, keď pozoruje dokonalosť akéhokoľvek mraveniska. Niet pochýb o tom, že vnútorný poriadok a organizovanosť je dych berúca.

Zasvätenci, ktorí prebudili svoje vedomie, si mohli na vlastnej koži overiť, že v dávnych dobách, o ktorých nemajú historici ani tušenie, boli mravce ľudskou rasou, ktorá vybudovala mocnú socialistickú civilizáciu.

V tých dávnych časoch diktátori tejto rasy zlikvidovali rôzne náboženské sekty spolu so slobodnou vôľou, pretože oboje ohrozovalo ich moc. Chceli mať totiž totálnu kontrolu.

Za týchto podmienok (po likvidácii náboženských práv a slobôd jednotlivca) sa tieto zvieratá s intelektom vydali na cestu úpadku a degenerácie.

Navyše tiež experimentovali so žľazami, hormónmi, transplantovali orgány, apod. Výsledkom týchto pokusov bolo postupné zmenšovanie, premena ich ľudských orgánov až sa z nich po mnohých a mnohých rokoch stali mravce, ako ich poznáme teraz.

A tak sa ich celá civilizácia vrátane zavedeného spoločenského poriadku stala úplne mechanická, všetko sa dedilo z otca na syna. Súčasné mraveniská sú vskutku obdivuhodné, avšak človeka zamrzí, že im chýba inteligencia.

A preto, ak na sebe nebudeme pracovať, tak nás čaká úpadok a degenerácia.

Je pravdou, že náročný slnečný experiment, ktorý prebieha v laboratóriu prírody, má zatiaľ veľmi slabé výsledky.

Stvorenie slnečnej bytosti je možné, iba ak v každom z nás bude existovať skutočná spolupráca.

Nie je možné stvoriť slnečnú bytosť, ak v sebe najprv nezavedieme trvalé centrum príťažlivosti.

Ako môžeme byť vytrvalí, keď v našej psychike chýba trvalé centrum príťažlivosti?

Akákoľvek rasa stvorená Slnkom, nemá iný cieľ ako pomáhať svojmu stvoreniu a slnečnému experimentu.

Avšak ak sa experiment Slnku nedarí, tak potom stratí o príslušnú rasu záujem. Taká rasa je potom odsúdená k úpadku a zničeniu.

Každá zo základných rás, ktoré existovali na planéte Zem, slúžila slnečnému experimentu.

V každej rase Slnko dosiahlo niekoľko úspechov, t.j. zožalo malé skupinky slnečných ľudí.

Hneď ako rasa poskytne svoje plody, tak postupne zanikne alebo je násilne zničená veľkými katastrofami.

Stvorenie slnečných ľudí je možné, iba ak človek bojuje o vymanenie sa z vplyvu mesačných síl. Niet pochýb o tom, že všetky tie "ja", ktoré si nosíme vo vnútri našej psychiky, sú výhradne mesačného charakteru.

V žiadnom prípade sa nie je možné oslobodiť od mesačných vplyvov, ak v sebe najprv nezavedieme trvalé centrum príťažlivosti.

Ako máme odstrániť všetky tie "ja", keď nám chýba nezlomná vytrvalosť?

A ako máme mať nezlomnú vytrvalosť, keď v našej psychike chýba trvalé centrum príťažlivosti?

Táto súčasná rasa sa sama odsúdila k úpadku a degenerácii, pretože stratila záujem o slnečnú inteligenciu a poddáva sa mesačným silám.

Skutočná ľudská bytosť nevznikne vďaka mechanickému zákonu evolúcie. Vieme veľmi dobre, že evolúcia a jej dvojča devolúcia sú iba dva nerozlučné zákony, ktoré nájdeme všade v prírode. Niečo sa vyvíja až do určitého bodu a potom nasleduje opačný proces. Po každom vzostupe nasleduje pád a naopak.

Sme len stroje ovládané rôznymi "ja". Slúžime potrebám prírody. Nie sme vnútorne jednotní, hoci si mnoho pseudo-ezoterikov a pseudo-okultistov myslí opak.

Je potrebné sa zmeniť, aby zárodok ľudskej bytosti vyrástol a poskytol plody.

Slnečnými ľuďmi sa staneme len vďaka vytrvalej práci na sebe samom skombinovanej so zmyslom pre morálnu zodpovednosť. To znamená zasvätiť svoj celý život práci na sebe samom.

Tí, ktorí veria, že sa ľuďmi Slnka stanú vďaka zákonu evolúcie, len klamú sami seba a vlastne sa tak odsudzujú k postupnej degenerácii.

V ezoterickej práci na sebe samom si nemôžeme dovoliť nestálosť. Tí, ktorí majú rýchlo sa meniace názory, tí, ktorí na sebe pracujú dnes iba preto, aby ich zajtra pohltil život, tí, ktorí hľadajú dôvody a výhovorky, prečo na sebe nepracovať - tí všetci sa stanú obeťami postupnej degenerácie.

Niektorí len odďaľujú tieto rozhodnutia, všetko nechávajú na zajtrajšok, pretože dnes musia zlepšiť svoju finančnú situáciu. Títo ľudia nechcú pochopiť, že slnečný experiment sa nepodrobí ich osobným problémom a rôznym plánom.

Nie je jednoduché sa stať človekom Slnka, keď si v sebe nosíme Mesiac (ego je mesačné).

Zem má dva mesiace. Ten druhý sa nazýva Lilith a je o trochu ďalej než biely mesiac.

Lilith je malý, a preto ho astronómovia často vidia ako zrnko. Je to temný mesiac.

Najstrašnejšie sily ega prichádzajú na Zem od Lilith a majú strašné psychologické dôsledky.

Zločiny z večerných správ, najodpornejšie vraždy v dejinách, najrafinovanejšie trestné činy sú zapríčinené vibráciami vysielanými Lilith.

Tento dvojitý mesačný vplyv v kombinácii s naším egom z nás robí skutočnú pohromu.

Ak nevidíme potrebu venovať náš celý život práci na sebe samom (aby sme sa oslobodili od dvojitej mesačnej sily), tak nás nakoniec Mesiac pohltí, postupne zdegenerujeme a ocitneme sa v nevedomých a infravedomých stavoch.

Najsmutnejšie na tom však je, že nie sme vnútorne jednotní. Keby sme totiž mali trvalé centrum príťažlivosti, tak by sme usilovne pracovali na dosiahnutí Slnečného stavu.

V tejto oblasti existuje príliš veľa výhovoriek, uhýbaní a rozptyľovaní - preto je takmer nemožné pochopiť naliehavosť ezoterickej práce.

Avšak to malé množstvo slobodnej vôle, ktoré máme, a gnostická náuka, ktorá je veľmi prakticky zameraná, slúži ako základ pre naše vznešené úmysly – t.j. spolupracovať so slnečným experimentom.

To, čo je tu napísané, nemôže prelietavá myseľ pochopiť. Prelietavá myseľ si prečíta túto kapitolu a zabudne ju, potom si prečíta ďalšiu knihu, a potom ďalšiu... Nakoniec sa naša prelietavá myseľ upíše akejkoľvek inštitúcii, ktorá jej predá pas do neba, ktorá k nej bude hovoriť optimisticky, ktorá jej sľúbi záhrobné pohodlie...

Takí sú ľudia, obyčajné bábky ovládané neviditeľnými nitkami, mechanické bábiky s prelietavými myšlienkami. Skrátka nemajú trvalý smer.

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom