slovnik

Poprava

Keď pozorujeme rôzne naše "ja", tak každé z nich na seba berie určitú podobu, ktorá je spojená s tou psychickou chybou, ktorú zosobňuje. Niet pochýb o tom, že každé "ja" má svoju vlastnú psychickú "príchuť" vďaka ktorej sme schopní intuitívne pochopiť, zachytiť, zistiť jeho podstatu a tiež psychickú chybu, s ktorou súvisí.

Na začiatku študent ezoteriky nevie, kde začať. Vie, že je potrebné na sebe pracovať, ale je úplne zmätený a dezorientovaný.

Práve tie najkritickejšie okamihy, tie najnepríjemnejšie situácie, tie najhoršie chvíle sú skvelé pre objavenie našich najväčších defektov, tých "ja", ktoré je potrebné naliehavo odstrániť.

Niekedy môžeme začať s hnevom, pýchou, sexuálnou žiadostivosťou, atď.

Avšak ak chceme dosiahnuť skutočnej premeny, tak je potrebné si všímať svojich psychických stavov každý deň.

Napríklad pred zaspaním je vhodné prejsť si udalosti, ktoré sa nám ten deň stali, trápne situácie, hromový smiech Aristofana, jemný úsmev Sokrata...

Je možné, že sme niekoho urazili posmeškom alebo že sme sa niekoho dotkli smiechom či nemiestnym pohľadom.

Nezabudnime, že v čistej ezoterike je dobré to, čo je na svojom mieste a zlé to, čo nie je na svojom mieste.

Napríklad voda - ak je na svojom mieste, tak je dobrá. Avšak ak je mimo svoje miesto, tak vznikajú povodne a ľudia prichádzajú o strechu nad hlavou, vznikajú škody. Potom je voda zlá, škodlivá.

Alebo oheň - ak nám slúži v kuchyni na varenie, tak je dobrý a užitočný. Avšak oheň, ktorý by pohltil náš dom je mimo svoje miesto, a teda je škodlivý.

Rovnako tak akákoľvek cnosť, či už akokoľvek svätá, je dobrá, ak je prejavená v správnej chvíli. V nesprávnej chvíli je naopak škodlivá. Svojimi cnosťami môžeme ostatných zraniť. Preto je nevyhnutné dať každú cnosť tam, kam patrí.

Čo by ste asi povedali kňazovi, ktorý káže Slovo božie v bordeli? Čo by ste si pomysleli o mužovi, ktorý je milý a tolerantný a žehná gangu násilníkov, ktorí chcú znásilniť jeho ženu a deti? Čo by ste povedali na takúto extrémnu toleranciu? Čo by ste povedali mužovi, ktorý rozdáva jedlo opitým žobrákom, zatiaľ čo jeho deti doma hladujú? Čo by ste si mysleli o ochotnom mužovi, ktorý zapožičia svoju dýku vrahovi?

Milí čitatelia, nezabudnite, že zločin je skrytý aj vo veršoch.

Je veľa dobra v darebákoch a mnoho zla vo svätcoch.

Hoci sa to zdá neuveriteľné, tak zločin sa ukrýva aj vo vôni modlitby.

Zločin je ukrytý pod maskou svätosti. Ukrýva sa za cnosťami, robí zo seba mučeníka a dokonca káže v posvätných chrámoch.

Hneď ako sa vďaka trvalému tréningu zlepšíme v sebapozorovaní, tak budeme schopní vidieť všetky tie "ja", ktoré sú základom nášho vlastného temperamentu, či už sme sangvinici, melancholici, flegmatici či cholerici.

Milí čitatelia, hoci sa Vám to môže zdať neuveriteľné, tak je pravdou, že za naším temperamentom sa hlboko v našej psychike ukrývajú tie najzavrhnutiahodnejšie pekelné stvorenia.

Treba sa neustále zlepšovať v sebapozorovaní, pretože len tak budeme schopní odhaľovať viac a viac o týchto stvoreniach, týchto monštrách, ktoré uväznili naše vedomie.

Kým človek neodstráni tieto pekelné stvorenia, tieto chyby charakteru, tak hlboko vo vnútri, vo svojej najvnútornejšej časti, zostane stále len to, čo by nemalo existovať - zvrátenosť, monštrum.

Najhoršie na tom však je, že takto zvrátená osoba si nie je vedomá svojej zvrátenosti. Myslí si, že je krásna, spravodlivá, dobrá a dokonca si sťažuje, že jej ostatní nerozumejú, že ju neocenia, že jej niečo dlhujú, že jej nedali, čo požadovala, atď.

Sebapozorovanie nášho vnútorného sveta nám umožňuje pracovať na sebe samom, t.j. tajne rozpustiť to či ono "ja" alebo psychickú chybu, ktorú sme objavili v nejakej nepríjemnej situácii alebo keď sme to najmenej čakali.

Už ste niekedy v živote premýšľali nad tým, čo sa Vám najviac páči? A čo najmenej? Premietali ste, aké sú toho príčiny? Prečo chcete mať nádherný dom? Prečo chcete mať najnovší model auta? Prečo vždy chcete nosiť len to, čo je práve v móde? Prečo túžite nemať žiadne túžby? Čo sa Vás najviac dotýka? Čo Vám včera najviac zalichotilo? Prečo sa cítite byť nadradení tej či onej osobe? V akej situácii sa tak stalo? Prečo ste namyslení, keď vymenovávate svoje úspechy? Prečo nemlčíte, keď ostatní ohovárajú niekoho, koho poznáte? Napili ste sa alkoholu, aby ste neurazili? Hoci nefajčiari, vzali ste si cigaretu, pretože ste chceli vyzerať ako veľkí chlapci? Ste si istí, že stále hovoríte pravdu? Je Vám jasné, že keď sa obhajujete, chválite alebo chválite úspechmi, tak ste márniví?

Sebapozorovanie je dobré nielen preto, že Vám umožní nájsť rôzne "ja", ale tiež Vám umožní vidieť výsledky Vašej vnútornej práce.

Zo začiatku sú tieto pekelné stvorenia, tieto psychické chyby, ktoré nás nanešťastie charakterizujú, škaredšie a hroznejšie než tie najstrašnejšie potvory, ktoré žijú na dnách oceánov a v najhlbších džungliach našej planéty. Hneď ako však pokročíte vo vnútornej práci, tak si budete môcť vďaka sebapozorovaniu overiť zaujímavú vec - tieto zvrátenosti budú slabnúť, zmenšovať sa...

Je vskutku zaujímavé, že tieto stvorenia, tak ako sa postupne zmenšia a zoslabnú, tak získajú na kráse... Pomaly na seba vezmú detskú podobu a nakoniec sa rozpadnú na vesmírny prach. Potom bude esencia voľná, slobodná, prebudená...

Myseľ sama nemôže zásadne zmeniť akýkoľvek psychický defekt. O tom niet pochýb. Rozum bude defektom dávať mená, obhajovať ich, presúvať ich z jedného poschodia do iného, atď., ale sám o sebe ich nemôže odstrániť.

Potrebujeme ohnivú silu, ktorá prevyšuje myseľ - silu, ktorá je schopná akýkoľvek defekt spáliť na kôpku vesmírneho prachu.

Našťastie vnútri nás existuje taká sila - úžasný oheň, ktorý stredovekí alchymisti pokrstili menom Stella Maris, morská panna, Hermov Azoth, Aztécka Tonantzin, odvodenina nášho Bytia, Boh-Matka vnútri nás, ktorá je vždy vyobrazená ako posvätný had veľkých mystérií.

Ak najprv objavíme nejaký psychický defekt (to či ono "ja"), následne ho pochopíme a potom poprosíme našu vlastnú vesmírnu matku (každý človek má svoju vlastnú), aby ho spálila na kôpku vesmírneho prachu, tak si môžete byť istí, že takýto defekt stratí svoju silu a pomaly bude odstránený.

Avšak toto si vyžaduje dôkladnú a trvalú vnútornú prácu, pretože žiadne "ja" nie je možné odstrániť okamžite. Vďaka sebapozorovaniu ale uvidíme, ako pokračuje zmenšovanie toho defektu, na ktorý sme sa zamerali.

Hoci sa to môže zdať neuveriteľné, tak Stella Maris je astrálny podpis sexuálnej sily človeka.

Je zrejmé, že Stella Maris má moc účinne odstrániť zvrátenosti, ktoré si nosíme vo svojej psychike.

Poprava Jána Krstiteľa je niečo, nad čím stojí za to sa zamyslieť.

Nie je možné radikálne zmeniť svoju psychiku, ak najprv nepodstúpite popravu.

Odvodenina nášho Bytia, Tonantzin, Stella Maris, je ako elektrická sila pre ľudstvo neznáma. Nachádza sa ukrytá v hĺbke našej psychiky a má moc, ktorá jej umožňuje popraviť akékoľvek "ja" pred tým, než dôjde k jeho úplnému rozpadu.

Stella Maris je oheň filozofov a nachádza sa ukrytá vo všetkej organickej a anorganickej hmote.

Psychické impulzy môžu podnietiť tento oheň k intenzívnej činnosti a poprava je tak možná.

Niektoré "ja" sú popravené na začiatku psychickej práce, iné v priebehu a tie zostávajúce potom na konci. Stella Maris, ako sexuálna ohnivá sila, si plne uvedomuje prácu, ktorú treba vykonať. Poprava sa uskutoční v správnom okamihu, v tú pravú chvíľu.

Hoci si o sebe môžeme myslieť, že sme čestní, spoľahliví, úprimní, zdvorilí, štedrí, vnútorne krásni, atď., tak kým nepopravíme všetky tie vnútorné psychické chyby, všetku tú chlipnosť, okrádanie, závisť, otvorené alebo utajené cudzoložstvo, túžbu po peniazoch alebo nadprirodzených schopnostiach, tak sa nič nezmení. Budeme ako vyčistený náhrobok - krásny navonok, ale vnútri plný odpornej špiny.

Čítanie miliónov kníh, takzvaná múdrosť, dokonalá znalosť posvätných textov, či už z východu, západu, severu alebo juhu, pseudo-okultizmus, pseudo-ezoterika, absolútna istota, že všetko vieme, sektárstvo spojené s fanatickou vierou, atď. - to všetko je úplne k ničomu, pretože hlboko vo vnútri nás len existuje to, čo ignorujeme, to, čo nechceme vidieť - pekelné stvorenia, prekliatie, stvory, ktoré sa schovávajú za peknú tvár, za vznešená gestá, za najsvätejšie rúcho duchovného vodcu...

Je potrebné si naliať čistého vína a spýtať sa sami seba, čo nás priťahuje na gnostickom učení. Je to obyčajná zvedavosť? Ak si totiž v skutočnosti neželáme podstúpiť popravu, tak len bláznime sami seba, obhajujeme vlastnú špinu a jednáme pokrytecky.

V rôznych školách ezoteriky a okultizmu existuje mnoho pomýlených ľudí s dobrými úmyslami, ktorí chcú dosiahnuť osvietenie, ale pritom sa nestarajú o odstránenie svojich vnútorných defektov.

Mnoho je ľudí, ktorí si myslia, že skrze dobré úmysly dosiahnu svätosti. Avšak je zrejmé, že ak intenzívne nepracujú na svojich "ja", tak tieto stvorenia prežívajú v hĺbke ich psychiky, aj keď sa schovávajú za zbožným pohľadom a vzorným správaním.

Nastal čas si uvedomiť, že naša vnútorná skazenosť je ukrytá pod habitom svätosti. Sme vlci prezlečení za ovečky, kanibali v obleku, kati schovaní za svätým krížom...

Môžeme vyzerať majestátne pri zhromaždeniach v chrámoch, pri našich stretnutiach v halách svetla a harmónie, môžeme sa správať mierne a milo voči ostatným, byť úctiví a pokorní, a napriek tomu hlboko vnútri nás bude brloh démonov a vojnových ohavností.

Revolučná psychológia odhaľuje, prečo je potrebná radikálna premena. A tej je možné dosiahnuť len vtedy, ak sami sebe vyhlásime vojnu na život a na smrť, nemilosrdnou a krutú.

Pravdupovediac sme úplne bezcenní, každý z nás je hanbou našej planéty.

Našťastie nám Ján Krstiteľ ukázal tajnú cestu - uskutočniť v sebe psychologickú popravu.

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom