slovnik

Sila vôle

"Veľké dielo" znamená vytvorenie skutočnej ľudskej bytosti prostredníctvom sily vôle. Ľudská bytosť sa zrodí z vedomej práce a dobrovoľného utrpenia.

"Veľké dielo" znamená dobyť seba samého. Znamená to dosiahnuť skutočnej slobody v Bohu.

Ak chceme, aby naša vôľa bola úplne slobodná, tak je nevyhnutné odstrániť všetky tie "ja", ktoré žijú vo vnútri nás.

Nicholas Flamel a Raymond Lully boli obaja prostého pôvodu, a napriek tomu oslobodili svoju vôľu a dosiahli mnohých ohromujúcich psychických zázrakov.

Agripa nedokončil ani prvú časť "veľkého diela". Chcel odstrániť svoje "ja", dobyť sám seba a tým získať slobodu, ale v tomto boji žalostne zomrel.

Úplné oslobodenie sily vôle umožní mudrcovi plnú kontrolu nad ohňom, vzduchom, vodou a zemou.

Tieto tvrdenia o mocnej sile slobodnej vôle sa môžu zdať mnohým študentom súčasnej psychológie ako preháňanie. A napriek tomu biblia hovorí o zázrakoch, ktoré urobil Mojžiš.

Podľa rozprávania Filóna bol Mojžiš zasvätencom v krajine faraónov na brehoch rieky Níl. Bol to kňaz boha Usira (Osiris) a tiež faraónov bratranec. Bol vyškolený medzi stĺpmi bohyne Eset (Isis) a boha Usira (Osiris), nášho Otca, ktorý je v utajení.

Mojžiš bol potomkom uctievaného Izáka a tiež patriarchu Abraháma, veľkého chaldejského mága.

Mojžiš bol mužom, ktorý oslobodil elektrickú silu vôle. Bol to muž, ktorý konal zázraky. To vedia ako Bohovia, tak ľudia. Tak je to napísané.

Všetko, čo je vo svätých textoch napísané o židovskom vodcovi, je vskutku úžasné a obdivuhodné.

Mojžiš premenil svoju palicu na hada. Tiež svoju ruku premenil na ruku malomocného a potom ju znovu uzdravil.

Svoju moc predviedol v "horiacom kríku" - ľudia pochopili a pokľakli.

Mojžiš ovládal kúzelnú palicu, znak kráľovskej moci a znak moci kňaza, ktorý je zasvätený vo veľkých mystériách života a smrti.

Pred faraónom zmenil Mojžiš vodu v Nílu na krv. Ryby uhynuli, svätá rieka bola znečistená, Egypťania z nej nemohli piť a prostredníctvom zavodňovacích kanálov sa krv dostala do polí.

Ale Mojžiš toho urobil oveľa viac. Privolal milióny obrích a obludných žiab, ktoré vyliezli z rieky a vliezli do domov. Na jeho znamenie (symbol slobodnej a suverénnej vôle) potom hrozné žaby zmizli.

Faraón však Izraelitov nepustil zo zajatia, a preto Mojžiš urobil ďalšie zázraky. Pokryl zem bahnom, vyvolal mračná odporných múch, ktoré potom neskôr rozohnal.

Zoslal na dobytok mor a všetky stáda, mimo tých izraelských, pomreli.

Sväté texty ďalej hovoria, že zobral sadze z pecí a vyhodil ich do vzduchu. Ako dopadli na Egypťanov, tak im spôsobili pupienky a vredy.

Mojžiš vďaka svojej palici privolal nebeské krupobitie, ktoré nemilosrdne ničilo a zabíjalo. Potom nasledovali ohnivé blesky, strašidelné hromobitie a mohutný dážď. Na jeho znamenie potom všetko utíchlo.

Avšak faraón sa nepodvolil. Mojžiš preto mocne udrel svojou čarovnou palicou a ako zázrakom sa objavila mračná kobyliek. Potom prišla tma. S ďalším úderom palice sa potom všetko vrátilo do pôvodného stavu.

Koniec biblickej drámy je všetkým dobre známy. Jehova zasiahol a prvorodené deti Egypťanov zomreli. Faraón potom už nemal na výber a musel nechať Židov odísť.

Potom Mojžiš použil svoju kúzelnú palicu, aby od seba oddelil vody Červeného mora a prešiel suchou nohou na druhú stranu.

Egyptskí vojaci, ktorí Izraelitov prenasledovali, potom boli vodami pohltení.

Je jasné, že po prečítaní týchto riadkov by si mnoho pseudo-okultistov prialo, aby vedeli to isté, aby mali moc ako Mojžiš. Avšak kým bude vôľa uväznená v mnohých rôznych "ja", ktoré sú v rôznych poschodiach našej duše, tak sú takéto zázraky nemožné.

Esencia, chytená v tom, čo si hovorí "ja", je džin v Aladinovej lampe, ktorý túži po slobode... Hneď ako je džin vypustený, tak dokáže robiť zázraky.

Esencia je "vedomie-sila vôle". Nanešťastie koná podľa toho, ako sme naprogramovaní.

Keď oslobodíme svoju vôľu, tak splynie s vôľou univerza a stane sa tak úplne suverénna.

Vôľa jednotlivca napojená na vôľu univerza dokáže robiť také zázraky, aké robil Mojžiš.

Existujú tri druhy konania:

  1. To, ktoré zodpovedá Zákonu náhody.
  2. To, ktoré je dôsledkom Zákona návratu – t.j. opakuje sa v každej existencii.
  3. To, ktoré je vedome konané slobodnou vôľou.

Je zrejmé, že iba tie osoby, ktoré odstránili "ja" a oslobodili tak svoju vôľu, sú schopné konať novým spôsobom.

Bežné správanie a konanie súčasného ľudstva je výsledkom buď Zákona návratu alebo mechanickej náhody.

Ten, kto má slobodnú vôľu, môže vytvárať nové okolnosti.

Ten, kto má vôľu uväznenú v mnohopočetnom "ja", je obeťou rôznych okolností.

Na stránkach Biblie sa píše o úžasných kúzlach, jasnovideckých činoch, proroctvách, zázrakoch, premenách, oživovania mŕtvych dychom života, dotykom, pohľadom na koreň nosa atď.

Biblia je plná masáží, svätého oleja, magnetických prenosov, potieranie chorých častí tela slinou, čítania myšlienok, teleportácie, zjavenia, slov prichádzajúcich z nebies, atď. Všetko to sú divy, ktorých je schopná slobodná, nezávislá a zvrchovaná vedomá vôľa.

Čarodejnice? Kúzelníci? Černokňažníci? Tých je všade plno ako buriny. Nie sú to ani svätci, ani proroci, ani členovia Bieleho bratstva.

Nikto nemôže dosiahnuť "skutočného osvietenia" ani absolútnu kontrolu nad svojou vôľou, ak najprv psychologicky nezomrie, teraz a tu.

Píše nám veľa ľudí a sťažujú si, že nedosiahli osvietenie, že nemajú nadprirodzené schopnosti a chcú po nás, aby sme im dali "návody", ako sa stať mágmi, atď. Ale už ich nezaujíma, ako pozorovať sám seba, ako spoznať sám seba, ako odstrániť psychické bloky, všetky tie "ja", ktoré pohltili našu esenciu, silu našej vôle.

Títo ľudia samozrejme nemôžu uspieť. Chcú mať nadprirodzené schopnosti ako svätí muži, ale pritom v žiadnom prípade nechcú psychologicky zomrieť.

Odstránenie našich chýb je niečo čarovného, úžasného samo o sebe. Predpokladom je však dôkladné sebapozorovanie, pozorovanie vlastnej psychiky.

Nadprirodzené schopnosti prídu, keď je úžasná sila vôle radikálne oslobodená.

Bohužiaľ je ľudská vôľa polapená v každom "ja". Teda je rozštiepená na mnoho rôznych vôl, ktoré konajú v závislosti na svojom naprogramovaní.

Je zrejmé, že každé "ja" má svoju vlastnú vôľu.

Tieto vôle, ktoré majú rôzne "ja" potom spolu bojujú, bijú sa o nadvládu. To z nás robí osoby neschopné akcie, slabochov, úbožiakov, obete rôznych okolností...

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom