slovnik

Svet vzťahov

Svet vzťahov môžeme rozdeliť do troch rôznych typov.

  1. Prvý: Sme vo vzťahu s planetárnym telom – t.j. s fyzickým telom.
  2. Druhý: Žijeme na planéte Zem, a preto logicky máme vzťah s vonkajším svetom a s našimi osobnými záležitosťami ako sú príbuzní, podnikania, peniaze, pracovné záležitosti, povolanie, politika, atď.
  3. Tretí: Máme vzťah k sebe samým. Pre väčšinu ľudí je tento vzťah úplne nedôležitý.

Bohužiaľ sa ľudia zaujímajú iba o prvé dva typy vzťahov. Tretí typ je im ľahostajný.

Hlavné starosti "zvieraťa s intelektom" (mylne nazývaného ľudskou bytosťou) sú jedlo, zdravie, peniaze a práca.

Je zrejmé, že fyzické telo rovnako ako záležitosti tohto sveta je niečo vonkajšieho, niečo mimo nás.

Planetárne (fyzické) telo je niekedy choré, inokedy zdravé, a tak stále dokola.

Veríme tomu, že niečo vieme o našom tele, hoci ani najlepší vedci na tomto svete toho veľa o telu z mäsa a kostí nevedia.

Je nepochybné, že fyzické telo so svojou úžasnou a zložitou prepracovanosťou je niečo, čo je mimo naše chápanie.

Čo sa týka druhého typu vzťahov, tak v ňom sme vždy obeťami okolností. Je poľutovaniahodné, že sme sa ešte nenaučili, ako vedome vytvárať rôzne situácie.

Je veľa osôb, ktoré sú neschopné sa akokoľvek alebo komukoľvek prispôsobiť. Je mnoho ľudí, ktorí v živote nedosiahnu skutočného úspechu.

Čo sa týka našej gnostickej ezoterickej práce, tak je nevyhnutné zistiť, či nie sme v disharmónii v niektorom z týchto troch typov vzťahov.

Napr. sa stane, že fyzicky ochorieme, pretože nemáme správny vzťah k nášmu fyzickému telu.

Je možné, že nemáme správny vzťah k vonkajšiemu svetu. Výsledkom potom je, že máme mnoho konfliktov, ekonomických a spoločenských problémov, atď.

Je možné, že nemáme správny vzťah k sebe samému. V dôsledku toho veľmi trpíme, lebo nám chýba vnútorné osvietenie.

Je zrejmé, že ak naša izbová lampa nebude zapojená do zásuvky, tak izba zostane v tme.

A preto tí, ktorí trpia nedostatkom vnútorného osvietenia, musia napojiť svoju myseľ na vyššie centrá ich Bytia.

Potrebujeme mať správny vzťah nielen s naším planetárnym (fyzickým) telom a vonkajším svetom, ale aj správny vzťah s každou časťou nášho Bytia.

Pesimistickí pacienti, unavení z mnohých rôznych doktorov a liekov, si neželajú byť uzdravení. Naproti tomu optimistickí pacienti bojujú o zdravie zo všetkých síl.

Je veľa milionárov, ktorí prišli o svoje bohatstvo v kasínach Monte Carla a potom spáchali samovraždu. Naproti tomu existujú milióny matiek, ktoré pracujú, aby uživili svoje deti.

Existuje nespočetné množstvo deprimovaných študentov ezoteriky, ktorí kvôli nedostatku vnútorného osvietenia a neschopnosti získať nadprirodzenú moc, opustili ezoterickú prácu na sebe samom.

Je len málo tých, ktorí vedia využiť nepriaznivé situácie.

V období veľkých pokušení, neúspechu a smútku je potrebné pamätať na svoje skutočné Ja.

Hlboko vnútri každého z nás je Aztécka Tonantzin, Stella Maris, Egyptská Eset, Nebeská Matka, ktorá čaká na to, aby mohla vyliečiť naše boľavé srdce.

Keď niekto prejde šokom seba-pamätania, tak dôjde k zázračnej premene v práci jeho tela, pretože bunky dostanú inú výživu.

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom