slovnik

Riadny hospodár

V týchto temných časoch je určite veľmi zložité odpútať sa od rôznych škodlivých vplyvov, ale je to nevyhnutné. Inak nás život pohltí.

Akákoľvek práca na sebe samom, ktorá má za cieľ dosiahnuť duchovného a psychického rozvoja je vždy spojená s izoláciou - však správne poňatou izoláciou. Dôvodom je to, že v našom bežnom živote, tak ako sme ho vždy žili, je možné rozvinúť iba osobnosť a nič iného.

Týmto nechceme povedať, že rozvoj osobnosti je niečo zlé. Je zrejmé, že pre život je to potrebné. Avšak osobnosť je len niečo umelo vytvoreného. Osobnosť nie je skutočná, nie je to naše pravé Ja.

Ak sa úbohý cicavec s intelektom (mylne nazývaný ľudskou bytosťou) neizoluje, ale naopak sa stotožní so všetkým, čo sa mu v živote deje a vyplytvá svoju energiu na negatívne emócie, egoistické záujmy a prázdne táranie, tak potom sa v ňom nemôže vyvinúť nič inšpiratívneho, nič skutočného mimo to, čo patrí do tohto sveta plného mechanických reakcií.

Ten, kto skutočne túži v sebe rozvinúť esenciu, sa musí hermeticky uzavrieť. Je to niečo veľmi osobné, úzko spojeného s tichom.

Fráza "hermeticky uzavretý" pochádza zo staroveku, kedy bola tajná náuka o vnútornom rozvoji ľudskej bytosti spojená s bohom Hermom.

Ak človek chce, aby v jeho vnútri rástlo niečo skutočného,tak je zrejmé, že musí zabrániť úniku psychickej energie.

Ak človek plytvá svojou energiou a nie je vnútorne izolovaný, tak je jasné, že v jeho psychike nemôže dôjsť k rozvoju niečoho skutočného.

Bežný, každodenný život nás chce nemilosrdne pohltiť. Treba proti tomu bojovať každý deň. Musíme sa naučiť, ako plávať proti prúdu.

Táto práca ide proti každodennému životu. Je to niečo veľmi odlišného od dennodenného prežívania, je to niečo, čo treba žiť z okamihu na okamih. Hovorím tu o revolúcii nášho vedomia.

Je jasné, že ak máme úplne nesprávny prístup k dennodennému životu, ak si myslíme, že všetko by nám malo vychádzať, pretože to jednoducho má tak byť, tak budeme v živote sklamaní.

Ľudia chcú, aby všetko šlo podľa ich plánov, proste len tak. Avšak tvrdá realita je iná.

Kým nedôjde k vnútornej zmene, tak človek bude vždy obeťou okolností, nech sa mu to páči alebo nie.

O živote bolo napísané mnoho dojemných hlúpostí. Avšak táto rozprava o revolučnej psychológii je iná.

Táto náuka ide priamo k jadru veci. Hovorí tu o konkrétnych faktoch, jasne a zrozumiteľne.

Táto náuka úplne vážne prehlasuje, že "zviera s intelektom", mylne nazývané ľudskou bytosťou, je mechanický, nevedomý a spiaci dvojnožec.

"Riadny hospodár" nikdy neprijme revolučnú psychológiu. "Riadny hospodár" plní svoje povinnosti ako otec, manžel, atď., a v dôsledku toho si myslí o sebe len to najlepšie. Avšak je len sluhom prírody a nič viac.

Avšak existuje aj iný druh "riadneho hospodára" - ten, ktorý pláva proti prúdu, ktorý sa nechce nechať pohltiť životom. Avšak takí jedinci sú veľmi vzácni na tomto svete, nikdy ich nie je príliš veľa.

Ak niekto uvažuje v súlade s myšlienkami predstavenými v tejto rozprave o revolučnej psychológii, tak taký človek získa správny obraz o živote.

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom