slovnik

Radikálna zmena

Kým bude niekto lipnúť na predstave, že je len "jeden", tak je jasné, že radikálna zmena je niečo nemožné.

Faktom je, že ezoterická práca začína usilovným sebapozorovaním. Už to nám naznačuje, že je potrebné odstrániť, vykoreniť z nášho vnútra rôzne "ja", škodlivé elementy, mnohopočetné psychické defekty.

Je nesporné, že nemožno odstrániť chyby, ktoré nepoznáme. Je nevyhnutné, aby sme najprv pozorovali to, čo chceme oddeliť z našej psychiky.

Táto práca je vnútornej povahy (nejedná sa o fyzickú prácu) a tí, ktorí si myslia, že nejaká učebnica dobrého správania alebo nejaké povrchné etické pravidlá ich dovedú k úspechu, sa úplne mýlia.

Táto vnútorná práca začína s precvičovaním pozornosti, ktorá je zameraná na pozorovanie seba samého. To si vyžaduje veľmi zvláštne a osobné úsilie každého z nás.

Povedané na rovinu: Nikto za nás to neurobí.

Zmena našej psychiky je nemožná, bez toho aby sme priamo pozorovali všetky tie subjektívne stavy, ktoré si nosíme vo vnútri.

Ak prijmeme, že naše chyby sú mnohopočetné, a napriek tomu nechceme pozorovať a študovať naše defekty, tak je to útek, vyhýbanie sa sebe samému, je to forma sebaklamu.

V skutočnosti iba vďaka veľkému úsiliu a uvážlivému sebapozorovaniu svojich "ja" bez akéhokoľvek vyhýbania si môžeme na vlastnej koži overiť, že nie sme jeden, ale mnoho.

Avšak jedna vec je pripustiť, že máme veľa "ja" a druhá vec je zažiť to vďaka dôkladnému pozorovaniu.

Každý môže súhlasiť s Náukou o mnohých "ja", bez toho aby ju niekedy zažil v praxi.

Zažiť to znamená dôkladne sa pozorovať.

To, že niekto utečie od vnútorného pozorovania, že sa niekto tomu vyhýba, je jasné znamenie degenerácie.

Je zrejmé, že cieľom tejto práce je dosiahnuť postupné zmeny v našom vnútornom živote.

Avšak nikto sa nemôže zmeniť, ak lipne na predstave, že je neustále jedna a tá istá osoba.

Radikálna premena je možná, avšak keď na sebe človek nepracuje, tak je táto príležitosť stratená.

Tajomstvo radikálnej premeny zostáva skryté, ak si človek myslí, že je len jeden.

Tí, ktorí odmietajú Náuku o mnohých "ja" len dokazujú, že nikdy úplne vážne sami seba nepozorovali.

Dôkladné pozorovanie seba samého, bez akýchkoľvek vytáčok alebo trikov, nám umožňuje si na vlastnej koži overiť tvrdú skutočnosť - nie sme "jeden", ale "mnoho".

Rôzne pseudo-ezoterické a pseudo-okultistické teórie sú vždy len únikovú uličkou, ktorou utekáme pred sebou samými...

Je nesporné, že ak niekto trpí ilúziou, že je stále jedna a tá istá osoba, tak je to skrytá prekážka pre sebapozorovanie.

Niekto môže povedať: "Ja viem, že nie som jeden, ale mnoho - Gnóza mi to vysvetlila". Avšak ak takýto človek si to nepreveril na vlastnej koži vo svojom vlastnom živote, potom toto jeho tvrdenie, aj keď pritom veľmi úprimné, je len úplne povrchné.

Preto je najdôležitejšie vnímať, zažiť a pochopiť. Len tak je možné vedome pracovať a dosiahnuť radikálnej premeny.

Súhlasiť s niečím je jedna vec a pochopiť to je vec druhá. Ak niekto povie: "Chápem, že nie som jeden, ale mnoho", a ak je jeho pochopenie skutočné a nie iba povrchné a pokrytecké táraniny, tak to znamená, že si na vlastnej koži overil Náuku o mnohých "ja".

Znalosti a pochopenie sú dve odlišné veci. Znalosť je vecou mysle. Ale skutočné pochopenie je vecou srdca.

A preto len znalosť Náuky o mnohých "ja" je k ničomu.

Bohužiaľ v našej dobe vedomosti o mnoho predbehli pochopenie. Dôvodom je, že úbohé zviera s intelektom (mylne nazývané ľudskou bytosťou) na sebe pracovalo v oblasti poznatkov, ale bohužiaľ zabudlo na oblasť Bytia.

Vedieť o náuke o mnohých "ja" a pochopiť ju je základným kameňom pre skutočnú radikálnu zmenu.

Keď niekto začne detailne pozorovať svoje rôzne "ja" a chápe, že nie je jeden, ale mnoho, tak potom je jasné, že v ňom začala práca na sebe samom.

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom