slovnik

Rôzne "ja"

Je skutočnosťou, že cicavec s rozumom mylne nazývaný ľudskou bytosťou nie je vnútorne jednotný.

Tento nedostatok psychickej jednoty v našom humanoidovi je bezpochyby príčinou mnohých ťažkostí a horkosti.

Fyzické telo je jedna jednotka a funguje ako organický celok, ibaže je choré.

Avšak vnútorný život humanoida v žiadnom prípade netvorí psychickú jednotu.

Najzávažnejšie na tomto všetkom je (napriek tomu, čo tvrdia rôzne pseudo-ezoterické a pseudo-okultistické školy), že vnútornému životu každej osoby chýba psychický poriadok.

Za takéhoto stavu nemôže v žiadnej osobe existovať harmonický vnútorný život.

Humanoid je z hľadiska svojho vnútorného života súčet mnohých rôznych "ja".

V tejto temnej dobe sa učený neznalec klania "ja" - oslavuje ho, umiestňuje na oltáre, nazýva ho alter ego, vyšším "ja", božským "ja", atď.

Mudrlanti našej temnej doby si nechcú uvedomiť, že vyššie a nižšie "ja" sú len dve časti toho istého ega, jeho rôzne prejavy.

V skutočnosti humanoid nemá trvalé "ja". Namiesto toho je v ňom dav rôznych neľudských a absurdných "ja".

Úbohé zviera s intelektom, mylne nazývané človekom, je podobné domu, v ktorom namiesto jedného pána žije mnoho služobníkov a každý z nich chce nariaďovať a robiť, čo sa mu zapáči.

Najväčšou chybou lacné pseudo-ezoteriky a pseudo-okultizmu je predpoklad, že ostatní majú trvalé a nemenné "ja", bez začiatku a konca.

Keby tí, ktorí takto uvažujú, hoci aj na pár okamihov prebudili svoje vedomie, tak by si mohli celkom jasne overiť, že humanoid s rozumom nie je "jeden" na viac, než len pár okamihov...

Z psychologického hľadiska sa cicavec s rozumom neustále mení...

Myslieť si, že osoba s menom Ľudovít zostáva stále tým istým Ľudovítom, je veľmi zlý vtip...

Tá osoba, ktorá sa volá Ľudovít má v sebe iné "ja" ostatné "ega", ktoré sa v rôznych chvíľach prejavujú skrze jeho osobnosť. Aj keby Ľudovít nemal rád závisť, tak iné "ja", ktoré v ňom žije - dajme tomu Peter - má závisť rado, atď. ..

Žiadna osoba nezostáva neustále rovnaká. Jeden nemusí byť mudrc, aby si plne uvedomil, koľko je v každom jednotlivcovi zmien a protikladov...

Predpokladať, že niekto má trvalé a nemenné "ja" je úplne absurdné...

V každej osobe žije mnoho ľudí, mnoho "ja". Ktokoľvek, kto prebudil svoje vedomie, si to môže na vlastnej koži overiť...

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom