slovnik

Osobné udalosti

Keď sa snažíme objaviť zlé psychické stavy, tak pozorovanie seba samého je úplne nevyhnutné.

Zlé vnútorné stavy možno bezpochyby napraviť správnymi postupmi.

Náš vnútorný život je ako magnet, ktorý priťahuje vonkajšie udalosti. Preto je nevyhnutné, aby sme odstránili zlé psychické stavy z našej psychiky.

Náprava pomýlených psychických stavov je nevyhnutná, ak človek túži podstatne zmeniť povahu istých nepríjemných udalostí.

Je možné zmeniť náš vzťah k určitým udalostiam, ak odstránime isté absurdné psychické stavy z nášho vnútra.

Ak inteligentne napravíme naše chybné postoje, tak ničivé vonkajšie situácie sa môžu stať neškodnými alebo dokonca pozitívnymi.

Keď sa niekto vnútorne očistí, tak potom môže zmeniť povahu nepríjemných udalostí, ktoré sa mu dejú.

Ak niekto verí, že je veľmi silný a nenapraví svoje absurdné psychické stavy, tak sa potom stáva obeťou okolností.

Ak si niekto praje zmeniť svoj ​​nešťastný život, tak je nevyhnutné urobiť si poriadok vo vlastnom vnútornom dome.

Ľudia si na všetko sťažujú. Trpia, plačú, protestujú. Radi by zmenili svoj ​​život, opustili svoje nešťastie, ale bohužiaľ sami na sebe nepracujú.

Ľudia si nechcú uvedomiť, že ich vnútorný život priťahuje vonkajšie situácie. Bolestivé vonkajšie udalosti sa dejú kvôli ich absurdným vnútorným stavom.

Vonkajšok je iba odrazom vnútra. A preto ten, kto sa zmení vo vnútri, otvára bránu novému.

Vonkajšie udalosti nie sú nikdy tak dôležité ako spôsob, ktorým na ne človek reaguje.

Zostal si pokojný, keď ťa niekto urazil? Prijal si s radosťou nepríjemné prejavy svojich kolegov?

Ako si reagoval, keď ti bola milovaná osoba neverná? Nechal si sa uniesť jedom žiarlivosti? Zabíjal si? Si vo väzení?

Nemocnice, cintoríny a väzenia sú plné úprimne zmýlených, ktorí reagovali absurdným spôsobom tvárou v tvár vonkajším udalostiam.

Najlepšou zbraňou, ktorú môže človek v živote použiť, je správny psychický postoj.

Človek môže ovládnuť zvieratá a odhaliť zradcu vďaka vhodnému vnútornému stavu.

Zlé vnútorné stavy nás robia bezbrannými obeťami ľudskej zvrátenosti.

Naučte sa čeliť tým najmenej príjemným životným udalostiam správnym vnútorným postojom...

Nestotožňujte sa so žiadnou udalosťou. Pamätajte, že všetko raz pominie. Naučte sa vnímať život ako film - týmto spôsobom získate zo života úžitok...

Nezabudnite, že ak neodstránite pomýlené vnútorné stavy zo svojej psychiky, tak udalosti, ktoré nemajú žiadny význam, Vám môžu priniesť nešťastie.

Je nesporné, že každá vonkajšia udalosť potrebuje svoju vlastnú lístok, t.j. správny vnútorný stav.

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom