slovnik

Pomýlené stavy

Keď pozorujeme sami seba, naše "ja", tak je nevyhnutné rozlišovať medzi vonkajšími udalosťami každodenného života a vnútornými stavmi vedomia.

Je naliehavé, aby sme poznali vnútorný stav nášho vedomia rovnako tak ako povahu vonkajšej udalosti, ktorá sa v daný okamih odohrala.

Život sám o sebe je séria udalostí, ktoré sa odohrávajú v určitom mieste a čase. Niekto povedal, že život je "sériou bolestí, ktoré si ľudia nosia vo svojej duši".

Nech si každý myslí, čo chce. Ja verím tomu, že rozčarovanie a horkosť majú svoj ​​pôvod v potešení, ktoré aj tak za niekoľko okamihov pominie.

Každá udalosť je zvláštna, má svoju charakteristickú "príchuť". Vnútorné stavy sú tiež rôzne. To je nezmeniteľné a nevyvrátiteľné.

Vnútorná práca na sebe samom znamená prácu s rôznymi psychickými stavmi vedomia.

Nikto nemôže poprieť, že si v sebe nosíme veľa chýb a pomýlených vnútorných stavov.

Ak sa chceme skutočne zmeniť, tak veľmi naliehavo musíme pozmeniť tieto pomýlené stavy nášho vedomia.

Absolútna premena pomýlených stavov potom povedie k úplnej zmene našich životov.

Je jasné, že ak niekto vážne "pracuje" na svojom pomýlenom stave, tak nepríjemné životné udalosti na neho nemajú taký vplyv.

Tu hovoríme o niečom, čo treba zažiť, aby to človek pochopil.

Ľudia, ktorí sami na sebe nepracujú, sú vždy obeťami rôznych okolností. Sú ako kus dreva na rozbúrenom mori.

Udalosti sa neustále rôzne premieňajú. Prichádzajú vo vlnách, jedna za druhou. Sú to vplyvy.

Existujú dobré i zlé udalosti. Nejaké udalosti sú lepšie alebo horšie ako iné.

Samozrejme je možné pozmeniť určité udalosti, zmeniť ich výsledky, upraviť rôzne situácie atď. medzi množstvom rôznych možností.

Avšak existujú určité situácie, ktoré naozaj nemožno zmeniť.

Takéto prípady musia byť vedome prijaté, hoci niektoré môžu byť nebezpečné alebo dokonca bolestivé...

Niet pochýb o tom, že smútok zmizne, pokiaľ sa nestotožníme s problémom, ktorý nastal...

Musíme brať život ako sériu vnútorných stavov. Skutočný príbeh nášho života je tvorený týmito stavmi...

Keď si prehráme celý náš život, tak si na vlastnej koži môžeme overiť, že mnoho nepríjemných situácií vzniklo v dôsledku zlých vnútorných stavov...

Hoci bol Alexander Veľký vždy zdržanlivej povahy, tak sa kvôli pýche poddal extrémom, ktoré vyústili v jeho smrť...

František I. zomrel kvôli špinavému a odpornému cudzoložstvu, ktoré nebude v dejinách len tak zabudnuté...

Keď bol Marat zavraždený zvrátenou mníškou, tak umieral s aroganciou a závisťou a považoval sám seba za úplne spravodlivého...

Je nepochybné, že dámy z "Parc des Cerf" úplne vyčerpali vitalitu zo strašného smilníka Ľudovíta XV.

Othello sa stal vrahom kvôli žiarlivosti.

Mnoho ľudí zomrie kvôli svojim ambíciám, hnevu alebo žiarlivosti - to je veľmi dobre známe medzi psychológmi...

Keď je naša vôľa neustále upriamená na absurdné tendencie, tak sa staneme kandidátmi na smrť a čaká nás cintorín...

Väznice sú plné úprimne zmýlených ľudí.

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom