slovnik

Vnútorný stav

Žiť inteligentný život znamená správne skombinovať vnútorné stavy s vonkajšími udalosťami.

Akákoľvek udalosť si vyžaduje zodpovedajúci vnútorný stav, ak ju chceme prežiť inteligentne.

Avšak keď si ľudia prehrávajú svoj ​​život, tak sú nanešťastie presvedčení, že sa skladá iba z vonkajších udalostí.

Úbohí ľudia! Myslia si, že ak by sa tá či oná udalosť nikdy nestala, tak by ich životy boli lepšie.

Myslia si, že šťastie im išlo naproti, ale oni stratili príležitosť byť šťastní...

Bedákajú nad tým, čo stratili, plačú nad tým, čím pohŕdali, nariekajú pri spomienke na svoje chyby a nešťastie...

Ľudia si nechcú uvedomiť, že prežívanie neznamená žitie. Schopnosť vedome existovať záleží výhradne na kvalite vnútorných stavov duše...

Je isté, že je úplne jedno, ako úžasná je tá či oná vonkajšiu udalosť - ak nemáme zodpovedajúci vnútorný stav, tak tie najlepšie momenty sa môžu zdať monotónne, únavné alebo jednoducho nudné...

Napr. niekto s úzkosťou očakáva svadobnú hostinu ako veľkú udalosť. Napriek tomu sa môže stať, že v tej chvíli je úplne duchom neprítomný a udalosť si vôbec neužije. Veselá hostina sa pre takého človeka stane suchou a chladnou záležitosťou...

Zo skúsenosti vieme, že nie všetky osoby prítomné na hostine sa dobre bavia.

Na najlepších slávnostiach nájdeme vždy niekoho, kto sa bude nudiť. Najkrajšie hudobné skladby robia niektorých ľudí šťastných a iných doháňajú k plaču.

Tých, ktorí vedia vedome kombinovať vonkajšiu udalosť so zodpovedajúcim vnútorným stavom, je na tomto svete málo.

Je smutné, že ľudia nevedia vedome žiť - plačú, keď sa majú smiať a smejú sa, keď majú plakať.

Sebakontrola je iná - mudrc môže mať radosť, ale nikdy nejde o nepríčetné radovanie. Môže byť smutný, ale nikdy nie je zúfalý alebo znechutený. Mudrc je pokojný uprostred násilia, abstinujúci a cudný, aj keď je obklopený orgiami a sexuálnou žiadostivosťou.

Melancholici a pesimisti si o živote myslia len to najhoršie a úprimne povedané nechcú žiť...

Každý deň vidíme ľudí, ktorí sú nešťastní a navyše, a to je horšie, robia nešťastnými aj iných ľudí.

Takí ľudia sa nezmenia, ani keby každý deň chodili na večierky, pretože si v sebe nosia psychologickú chorobu. Títo ľudia majú veľa zvrátených vnútorných stavov...

Avšak ľudia sami seba označujú ako mučeníkov, spravodlivých, svätých, cnostných, vznešených, nápomocných, atď. ...

Sú to ľudia, ktorí majú o sebe vysokú mienku - ľudia, ktorí príliš milujú sami seba...

Sú to ľudia, ktorí príliš ľutujú sami seba a hľadajú spôsoby, ako sa vyhnúť svojim povinnostiam.

Takí ľudia sú zvyknutí na nižšie emócie a je zrejmé, že vytvárajú infra-ľudské psychické elementy.

Nešťastné udalosti ako bieda, dlhy, problémy, atď. sú výhradne priťahované ľuďmi, ktorí nevedia, ako žiť.

Ktokoľvek sa môže stať veľmi vzdelanou osobou - avšak len málo je tých, ktorí sa naučili žiť správnym spôsobom.

Ak niekto chce oddeliť vonkajšie udalosti od vnútorných stavov vedomia, tak tým ukazuje svoju neschopnosť žiť dôstojným spôsobom.

Tí, ktorí sa naučia vedome kombinovať vonkajšie udalosti s vnútornými stavmi, kráčajú po ceste vedúcej k úspechu.

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom