slovnik

Život

V živote na tomto svete možno objaviť pozoruhodné kontrasty. Bohatí ľudia s krásnymi sídlami a mnohými priateľmi niekedy veľmi trpia.

Obyčajní robotníci, čo pracujú s krompáčom a lopatou, alebo ľudia strednej triedy často žijú šťastným životom.

Mnoho multimilionárov je impotentných a bohaté ženy horko plačú, pretože ich manžel je im neverný.

V tejto dobe sú bohatí ľudia ako supy v zlatej klietke. Nemôžu žiť bez osobných strážcov.

Politici sú spútaní v reťaziach - kamkoľvek idú, vždy sú obklopení po zuby ozbrojenými ľuďmi - nikdy nie sú slobodní.

Poďme sa na tento stav pozrieť podrobnejšie. Musíme vedieť, o čom život je. Každý si môže myslieť, čo chce...

Nikto nič nevie, bez ohľadu na to, čo si ľudia rozprávajú. Život je problém, ktorému nikto nerozumie...

Keď ľudia rozprávajú svoj ​​životný príbeh, tak hovoria o udalostiach, menách, dátumoch, atď. a cítia pritom uspokojenie.

Títo úbohí ľudia netušia, že ich príbehy sú neúplné, pretože udalosti, mená a dátumy sú len vonkajšou časťou filmu. Vnútorná časť chýba...

Je nutné, aby sme spoznali "stavy vedomia". Každá udalosť je sprevádzaná tým či oným psychickým stavom.

Psychické stavy sú záležitosť nášho vnútra, udalosti sú záležitosť vonkajšku. Takže udalosti nie sú všetko.

Vnútornými stavy mám na mysli dobrú alebo zlú náladu, starosti, depresiu, povery, strach, podozrenie, milosť, sebaľútosť, preceňovanie seba samého, pocity šťastia, potešenie, atď.

Je nesporné, že vnútorné stavy môžu presne zodpovedať vonkajším udalostiam, môžu sa zrodiť z vonkajších udalostí alebo s nimi naopak nemusia mať žiadnu spojitosť.

Každopádne vnútorné stavy a vonkajšie udalosti sú dve rôzne veci. Udalosti sa nie vždy presne zhodujú s príslušnými stavmi.

Príjemná udalosť nemusí zodpovedať nášmu vnútornému stavu.

Nepríjemná udalosť tiež nemusí zodpovedať nášmu vnútornému stavu.

Keď dlho očakávaná udalosť nakoniec nastane, tak koľkokrát cítime, že niečo chýba...

To, čo chýba, je zodpovedajúci vnútorný stav, ktorý mala vonkajšia udalosť priniesť.

Častokrát nám najväčšiu radosť spôsobia udalosti, ktoré sú úplne neočakávané.

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom