slovnik

Sebaobvinenie

Esencia, ktorú si každý nosí vo svojom vnútri, pochádza zhora, z nebies, z hviezd.

Je nesporné, že táto nádherná esencia pochádza z noty La (Mliečna dráha, galaxie, v ktorej žijeme).

strom-kosmos-zakony-slunce

Skvostná esencia prechádza najprv notou Sol (Slnko) a potom notou Fa (Planetárna zóna). Nakoniec prenikne do tohto sveta a do nášho vnútra.

Naši rodičia vytvorili vhodné telo, do ktorého mohla esencia zostúpiť z hviezd.

Do lona "Uranie" sa vrátime usilovnou prácou na sebe samom a obetovaním sa pre ostatných ľudí.

Žijeme na tomto svete z nejakého dôvodu, pre niečo, pre nejaký osobitný účel...

Ak túžime spoznať sami seba, tak v našom vnútri je toho veľa, čo musíme objaviť, študovať a pochopiť.

Životnou tragédiou je, ak niekto zomrie a nevie prečo žil, aký bol účel jeho života.

Každý z nás musí objaviť, aký je jeho účel. Každý musí objaviť to, čo ho drží vo väzení bolesti.

Je jasné, že vo vnútri nás je niečo, čo robí náš život trpkým, a proti tomu musíme bojovať.

Nie je nutné žiť mizerne. Môžeme spáliť na vesmírny prach to, čo nás strháva dole a robí nás slabými.

Byť namyslený kvôli hodnostiam, poctám, diplomom, peniazom, názorom alebo cnostiam je úplne k ničomu.

Nesmieme zabúdať, že pokrytectvo a hlúpa domýšľavosť našej falošnej osobnosti nás robí otupenými, skazenými, duševne zaostalými, mechanicky reagujúcimi a znemožňuje nám vidieť to, čo je nové.

Smrť má mnoho významov, či už pozitívnych alebo negatívnych. Poďme sa zamyslieť nad úžasným výrokom veľkého Kabíra Ježiša Krista: "Nechajme mŕtvych, nech pochovajú svojich mŕtvych." Mnoho ľudí, hoci sú nažive, sú vlastne mŕtvi k akejkoľvek možnosti pracovať na sebe samom a teda k radikálnej vnútornej zmene.

Sú to ľudia, ktorí sú uväznení vo svojich dogmách a presvedčeniach, ľudia, ktorí sú uhranutí spomienkami na mnoho včerajškov, jedinci plní predsudkov, ľudia, čo sa boja toho, čo si o nich ostatní pomyslia, strašne vlažní a ľahostajní "neznalí mudrlanti" , ktorí sú presvedčení o svojej pravde, pretože im to niekto povedal, atď.

Títo ľudia nechcú pochopiť, že svet je "psychologická telocvičňa" vďaka ktorej môžeme odstrániť tú skrytú ošklivosť, ktorú v sebe všetci nosíme.

Keby títo úbohí ľudia pochopili, v akom nešťastnom stave sa nachádzajú, tak by boli zdesení...

Avšak títo ľudia si o sebe myslia len to najlepšie. Chvastajú so svojimi cnosťami. Veria, že sú dokonalí, štedrí, nápomocní, šľachetní, obetaví, múdri, zodpovední, atď.

Život ako škola je impozantný, ale brať život ako cieľ sám o sebe je úplne absurdné.

Tí, ktorí považujú každodenný život za cieľ sám o sebe, nepochopili nutnosť práce na sebe samom, ktorá vedie k "radikálnej premene".

Bohužiaľ ľudia žijú mechanicky a nikdy nič nepočuli o vnútornej práci...

Zmena je potrebná, ale ľudia netušia, ako sa zmeniť. Veľmi trpia a vôbec nevedia, prečo vlastne trpia...

Peniaze nie sú všetko. Život mnohých bohatých ľudí je zvyčajne veľmi nešťastný...

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom