slovnik

Esencia

To, čo robí každé novorodeniatko prekrásne a obdivuhodné je esencia, jeho skutočné Ja.

Normálny vývoj esencie je v každom tvorovi určite nedostatočný.

Ľudské telo samo rastie a vyvíja sa podľa biologických zákonov. Avšak tieto možnosti sú pre esenciu veľmi obmedzené.

Je nesporné, že bez pomoci sa esencia vyvinie len v malom rozsahu.

Úplne úprimne a jasne treba povedať, že spontánny a prirodzený vývoj esencie je len možný počas prvých troch, štyroch alebo piatich rokov života, t.j. v prvej fáze života.

Ľudia si myslia, že rast a vývoj esencie je trvalý v súlade so zákonom evolúcie, avšak univerzálna gnóza úplne jasne učí, že tomu tak nie je.

Aby esencia mohla ďalej rásť, tak sa musí stať niečo veľmi zvláštneho, niečoho nového je potrebné.

Tým mám na mysli prácu na sebe samom. Iba skrze vedomú prácu na sebe samom, a skrze dobrovoľné utrpenie, je možný ďalší rozvoj esencie.

Je potrebné pochopiť, že práca, o ktorej tu hovorím, nemá nič spoločného s akoukoľvek profesiou ako je bankovníctvo, stolárstvo, murárstvo, údržba železníc alebo práca v kancelárii.

Táto práca je pre každú osobu, ktorá rozvinula svoju osobnosť, a týka sa našej psychológie.

Všetci vieme, že vo vnútri nás existuje ego, "ja".

Nanešťastie je esencia uväznená a chytená vnútri ega - to je vskutku poľutovaniahodné.

To, čo je naliehavé a neznesie odklad, je rozpustenie ega so všetkými svojimi nežiaducimi prejavmi. Toto je práca na sebe samom.

Nikdy nebudeme schopní oslobodiť esenciu, ak neodstránime ego.

Náboženstvo, Budha, Múdrosť, častice bolesti nášho Otca, ktorý je na nebesiach, a všetky informácie, ktoré potrebujeme k uvedomeniu nášho Najvnútornejšieho Ja, nášho vnútorného Bytia, sa nachádzajú v esencii.

Nikto nedokáže odstrániť ego, bez toho, aby predtým odstránil jeho neľudské prejavy, ktoré nosí v sebe.

Je potrebné spáliť na prach tú obrovskú krutosť, ktorú vidíme dnes a denne, závisť, ktorá sa nanešťastie stala tajnou pohnútkou činov, neznesiteľnú chamtivosť, ktorá činí naše životy trpkými, nechutné ohováranie, urážky, ktoré ústia v toľko tragédií, opilstvo, oplzlú chlipnosť, ktorá toľko zapácha, atď.

Hneď ako sú všetky tieto zvrátenosti spálené na vesmírny prach, potom esencia, nielenže bude slobodná, ale navyše porastie a bude sa krásne rozvíjať.

Keď "ja" zomrie, potom v nás esencia bude nepochybne žiariť.

Oslobodená esencia nám dá vnútornú krásu, a z tej krásy bude vyžarovať dokonalá radosť a skutočná láska.

Esencia je dokonalá a má výnimočné nadprirodzené schopnosti.

Keď naše "ja" zomrú, keď odstránime ego, potom pocítime nadprirodzené vlastnosti esencie.

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom