slovnik

Kúzelné schodisko

Musíme túžiť po skutočnej zmene, aby sme sa dokázali vymaniť z tej nudnej rutiny, z tohto mechanického a unavujúceho života.

Najprv musíme úplne pochopiť, že každý z nás je na určitej úrovni Bytia.

Úroveň Bytia opilca je úplne iná ako tá, ktorú má abstinent a úroveň Bytia prostitútky je iná než úroveň Bytia panny. To je nevyvrátiteľné a nepopierateľné.

Pre potreby tejto kapitoly si predstavte schodisko s mnohými schodmi, ktoré vedie zvislo nahor.

Je nesporné, že sami seba nájdeme na jednom z tých schodov. Na schodoch pod nami sú ľudia, ktorí sú "horší" ako my a na schodoch nad nami sú ľudia, ktorí sú "lepší" ako my.

Je úplne jasné, že na tejto pozoruhodnej zvislej priamke, na tomto čarovnom schodisku, nájdeme všetky úrovne Bytia.

Každý človek je iný - to nikto nemôže poprieť.

My tu nehovoríme o pekných alebo škaredých tvárach, ani to nie je otázka veku. Na schodisku sú (na rôznych miestach) ako mladí, tak starí, novorodenci aj ľudia nad hrobom.

Záležitosti času a veku, narodenia, dospievania, dospelosti, manželstva, potomkov, zostarnutia a smrti patria výhradne na vodorovnú priamku.

Na tomto čarovnom schodisku, na tejto zvislej priamke, koncept času nehrá rolu. Iba úrovne Bytia sa nachádzajú na schodoch tohto schodiska.

Mechanické nádeje, ktoré ľudia majú, sú k ničomu - myslia si, že veci sa časom zlepšia. Naši starí otcovia a pradedovia si mysleli to isté. Avšak fakty preukázali pravý opak.

To, na čom záleží, je úroveň Bytia a tá je na zvislej priamke. Sami seba nájdeme na jednom z tých schodov a je len na nás či vystúpime o schod vyššie.

Čarovné Schodisko, o ktorom tu hovoríme, sa vzťahuje k rôznym úrovniam Bytia a určite nemá nič spoločného s priamkou času.

V každom okamihu je vyššia úroveň Bytia priamo nad nami.

Nenájdeme ju v žiadnej vzdialenej budúcnosti, ale v prítomnom okamihu, teraz a tu, vo vnútri nás, na zvislej priamke.

Každý môže porozumieť, že tieto dve priamky - zvislá a vodorovná - sa pretínajú v každom okamihu vnútri nás a majú tvar kríža.

Osobnosť sa vyvíja po vodorovnej priamke života. Narodí sa a zomrie. Je smrteľná. Pre osobnosť mŕtveho človeka zajtrajšok neexistuje. Osobnosť nie je Bytie.

Úrovne Bytia nepatria času. Samo Bytie je nadčasové. Nemá nič spoločné s vodorovnou priamkou. Nachádza sa v nás, práve teraz, na zvislej priamke.

Samozrejme by bolo absurdné hľadať naše vlastné Bytie mimo nás.

Preto je nevyhnutné ujasniť si nasledovné: Vo fyzickom svete tituly, povýšenie v práci, promócie, atď. nezdvihne naše Bytie, nie sú krokom k Jeho vyššej úrovni.

Táto kapitola je z knihy "Revolučná psychológia," napísaná Samaelom Aun Weorom