slovnik

Technika meditácie

Technika meditácie nám umožňuje dospieť k výšinám osvietenia.

Mali by sme rozlišovať medzi mysľou, ktorá je tichá a mysľou, ktorá bola umlčaná silou.

Mali by sme rozlišovať medzi mysľou, ktorá je v tichosti a mysľou, ktorá je násilne umlčaná.

Keď je myseľ umlčaná silou, tak v skutočnosti nie je tichá. Je umlčaná násilím a v hlbších úrovniach porozumenia existuje úplná búrka.

Keď je myseľ násilne umlčaná, tak naozaj nie je v tichu. Hlboko vnútri protestuje, vykrikuje a zúfa.

Je nutné, aby sme počas meditácie skoncovali s modifikáciami myslenia. Keď myslenie zostáva pod našou kontrolou, osvietenie k nám prichádza spontánne.

Kontrola mentálnych procesov nám umožňuje zničiť putá vytvorené mysľou. Ak chcete dosiahnuť pokoj a ticho mysle, je potrebné vedieť, ako žiť z okamihu na okamih, vedieť, ako využiť každého okamihu a nežiť ho v dávkach.

Z každého okamihu vezmite všetko, čo sa dá, pretože každý okamih je dieťaťom gnózy, každý okamih je absolútny, živý a významný. Okamihovosť je zvláštna charakteristika gnostikov. Milujeme filozofiu okamihovosti.

Majster Ummom povedal svojim učeníkom: "Ak kráčate, kráčajte, ak sedíte, seďte, ale nebuďte nerozhodní."

Začať so štúdiom techniky meditácie, je vstúpiť do predsiene božského pokoja, ktorý prevyšuje všetko poznanie.

Najvznešenejšou formou myslenia, je nemyslenie. Keď človek dosiahne pokoj a ticho mysle, tak "ja" so všetkými svojimi vášňami, brlohmi, túžbami, obavami, náklonnosťami, atď., jednoducho zmizne.

Iba v neprítomnosti "ja," v neprítomnosti mysli, sa Budhata môže prebudiť, aby sa spojila s Vnútorným Bytím a vzala nás do extáze.

Škola čiernej mágie Subub uvádza, že Monad alebo Veľká Realita prenikne do toho, kto nemá existenčné telá Bytia. Toto vyjadrenie je nepravdivé.

Čo vstupuje do tých temných fanatikov Subub, sú zlé entity, ktoré sa prostredníctvom týchto ľudí vyjadrujú gestami, činmi, beštiálnymi a absurdnými slovami. Takíto ľudia sú posadnutí temnými silami.

Pokoj a ticho mysle, má jediný cieľ: oslobodiť esenciu z mysle, takže potom keď splynie s Monadom alebo Vnútorným Bytím, môže zažiť to, čo nazývame Pravda.

Esencia počas extázy a v neprítomnosti "ja," môže žiť slobodne vo svete Hmly ohňa a zažívať Pravdu.

Keď je myseľ v pasívnom a vnímavom stave, absolútne pokojná a v tichu, esencia alebo Budhata je oslobodená od mysle a prichádza extáza.

Esencia je vždy uväznená v boji protikladov, ale keď zápas končí a dostaví sa absolútne ticho, potom esencia zostáva voľná a fľaša je rozbitá na kusy.

Keď praktizujeme meditáciu, naša myseľ je napádaná veľkým množstvom spomienok, túžob, vášní, starostí, atď.

Mali by sme sa vyhnúť konfliktu medzi pozornosťou a rozptýlením. Konflikt medzi pozornosťou a rozptýlením nastáva, keď s takýmito útočníkmi mysle bojujeme. "Ja," je premietacím prístrojom takýchto mentálnych útočníkov. Tam, kde je konflikt, pokoj a ticho nemôže existovať.

Tento premietací prístroj by sme mali zrušiť prostredníctvom sebapozorovania a pochopenia. Prehliadnite si každý obraz, každú spomienku, každú myšlienku, ktorá príde na myseľ. Nezabudnite, že každá myšlienka má dva póly: pozitívny a negatívny.

Vchádzanie a vychádzanie sú dva aspekty tej istej veci. Jedáleň a umyváreň, vysoký a nízky, príjemné a nepríjemné, atď., sú vždy dva póly tej istej veci.

Preskúmajte oba póly každej mentálnej formy, ktorá príde na myseľ. Pamätajte si, že iba prostredníctvom štúdia týchto polarít možno dospieť k syntéze.

Každá mentálna forma môže byť odstránená pomocou jej syntézy. Príklad: zaútočí na nás spomienka snúbenice/a. Je krásna/y? Zamyslime sa, že krása je opakom škaredosti, a ak v mladosti je krásna, v starom veku bude škaredá. Syntéza: Nemá cenu o nej rozmýšľať, je len ilúziou, kvetinou, ktorá nevyhnutne uvädne.

V Indii sa toto sebapozorovanie a štúdium vlastnej psychiky vhodne nazýva Pratjáhára.

Vtáčku podobné myšlienky, musia prejsť priestorom našej vlastnej mysle po sebe idúcom sprievode, ale bez toho, aby zanechali akúkoľvek stopu.

Nekonečný sprievod myšlienok, ktoré "ja" neustále premieta, je na konci vyčerpaný, a potom myseľ zostáva v pokoji a tichu.

Veľký Seba-uvedomený Majster povedal: "Iba v neprítomnosti projektoru, inými slovami, "ja," prichádza ticho, ktoré nie je produktom mysle. Toto ticho je nevyčerpateľné, nemá nič spoločné s časom a je nezmerateľné. Iba vtedy príde TO, čo je."

Celá táto technika je zhrnutá do dvoch princípov:

  1. Hlboká reflexia
  2. Obrovský pokoj

Táto technika meditácie, čo je nemyslenie, spustí najcentrálnejšiu časť mysle, tú, ktorá spôsobuje extázu.

Pamätajte si, že centrálna časť mysle je to, čo sa nazýva budhata, esencia, vedomie.

Keď sa prebudí budhata, sme osvietení. Musíme prebudiť budhatu, vedomie.

Gnostický študent môže meditovať po sediačky v západnom alebo orientálnom štýle.

Je vhodné mať zatvorené oči, aby sa predišlo rozptyľovaniu vonkajším svetom.

Je tiež vhodné, aby sme dôkladne uvoľnili telo, aby sme predišli napätiu akéhokoľvek svalu.

Budhata, esencia, je psychický materiál, vnútorný budhistický princíp, duchovný materiál alebo hlavná hmota, s ktorou dáme tvar duši.

Hlbokou vnútornou meditáciou prebudíme to najlepšie, čo máme vo vnútri, t.j. budhata.

Budhata je naozaj jediný prvok, ktorý úbohé intelektuálne zviera vlastní a ktorý mu umožní zažiť to, čo nazývame Pravdou.

Jediná vec, ktorú intelektuálne zviera môže urobiť, keďže je neschopné inkarnovať Bytie (vzhľadom k tomu, že stále nemá k dispozícii vyššie existenčné telá), je meditovať, prebudiť budhatu a spoznať Pravdu.

Ježiš, božský Majster, ktorého zrodenie tento rok slávime (1964), povedal:

...poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí. - Ján 8:32

Táto kapitola je z knihy "Odstránenie satanovho chvosta," napísaná Samaelom Aun Weorom