slovnik

Rozdrvenie ega

Moji bratia a sestry:

Tieto Vianoce, je nutné, aby ste hlboko pochopili nutnosť rozdrvenia "ja."

Najväčšie nebezpečenstvo, ktoré existuje v živote, je nebezpečenstvo premeny na hasnamussa.

Každý, kto nepracuje na rozdrvení "ja," sa v každej existencii postupne stále viac a viac degeneruje. Nakoniec nedostane žiadne ďalšie fyzické telo, pretože sa premenil na nebezpečného hasnamussa.

Existujú štyri druhy hasnamussa:

  1. hasnamuss kreténskeho typu, veľmi schátraný, hlúpy a zdegenerovaný
  2. hasnamuss, ktorí sú silní, šikovní a zvrátení
  3. hasnamuss s dvojitým ťažiskom, ale bez astrálneho tela, majú len lunárne telo
  4. hasnamuss s dvojitým ťažiskom a s astrálnym telom

Hasnamuss prvého typu, sú ozajstní kreténi, idioti a zdegenerovaní ľudia. Sú extrémne zvrátení, no nemajú ani silu, aby boli zvrátení. Tento typ sa po smrti svojho fyzického tela rapídne rozpadá.

Hasnamuss druhého typu, sa neustále do tohto sveta vracia v telách živočíšnej ríši.

Hasnamuss tretieho typu, boli zasvätenci bielej mágie, ktorí získali veľa nadprirodzených síl. No vďaka tomu, že nerozdrvili svoje "ja," zišli z cesty a upadli do čiernej mágie. Tento typ hasnamussa je ako dve hlavy mince, líc a rub. Majú dve vnútorné osobnosti, jedna je biela a druhá čierna. Každá z týchto osobností má svoju vlastnú nezávislosť a nadprirodzené sily.

Hasnamuss štvrtého typu, sú ozajstní padlí Bódhisattvovia, ktorí sa dopustili chyby posilnenia "ja." Týto hasnamussovia majú dvojaké ťažisko. Jedno je diabolské a druhé božské.

Čo je najstrašnejšie vo štvrtom type, že majú astrálne telo. Príkladom tohto typu je Andramelek. Tento hasnamuss mätie neskúsených zaklínačov, pretože sú dvaja Andramelekovia, jeden biely a druhý čierny. Obaja sú adepti, napriek tomu sú protiklady. Aj napriek tomu, sú jedným. Obaja sú ozajstní majstri, jeden je majster Bielej Lóže, a druhý Čiernej Lóže.

Mnohí zasvätenci dosiahli vytvorenie vyšších existenčných tiel Bytia, no napriek tomu zlyhali, pretože nerozdrvili psychické "ja."

Takýto zasvätenci nemôžu sláviť Narodenie Pána vo svojich srdciach, nemôžu dosiahnuť inkarnáciu svojho Bytia napriek tomu, že majú vyššie existenčné telá. A tak sa premenia na hasnamussa s dvojitým ťažiskom.

Ak skutočne chceme hlbokú Sebarealizáciu, potom je nutné pochopiť, že je potrebné pracovať s tromi faktormi revolúcie vedomia.

Ak ktorýkoľvek z týchto troch faktorov revolúcie vedomia, je vylúčený, potom výsledok je neúspech.

Hľa, tri faktory revolúcia vedomia: Narodiť sa, zomrieť a obetovať sa pre ľudstvo.

Sexuálna mágia, rozdrvenie "ja," charita: Toto je trojitá cesta usporiadaného života.

Niektorí gnostickí študenti nám písali, so žiadosťou o didaktiku na rozdrvenie "ja."

Najlepšia didaktika na rozdrvenie "ja," sa nachádza v praktickom živote, ktorý intenzívne žijeme.

Spoločenskosť je úžasné veľké zrkadlo, kde môžeme v plnom rozsahu pozorovať rôzne "ja."

Chyby, ktoré sú skryté v hĺbke podvedomia, vychádzajú spontánne na povrch, keď sme vo vzťahu so svojimi blížnymi. Chyby z nás len tak vyletia, pretože naše podvedomie nás zradí, a ak sme v stave ostražitosti vnímania, potom ich zbadáme, tak, ako sú.

Najväčšou radosťou gnostika, je oslavovať objav niektorého z jeho chýb.

Objavená chyba sa stane mŕtvou chybou. Keď objavíme akúkoľvek chybu, potom by sme ju mali vidieť v akcii, ako keď človek pozerá film, ale bez toho, aby sme ju súdili alebo odsudzovali.

Intelektuálne pochopiť zistenú chybu nestačí. Je potrebné, aby sme sa ponorili do hlbokej vnútornej meditácie, aby sme ju mohli pochopiť v ďalších úrovniach mysle.

Myseľ má mnoho úrovní a hĺbok. Ak sme nepochopili chybu vo všetkých úrovniach mysli, potom sme neurobili nič, pretože chyba i naďalej existuje ako lákavý démon na dne nášho vlastného podvedomia.

Ak je chyba celistvo pochopená vo všetkých úrovniach mysli, potom je rozložená spolu s malými "ja," ktoré ju charakterizujú. Takto je chyba zredukovaná na kozmický prach v nadzmyslových svetoch.

To je, ako umierame od okamihu k okamihu. To je spôsob, ako v sebe vytvoríme Trvalé centrum vedomia, Stále ťažisko.

V každej ľudskej bytosti, ktorá nie je v extrémnom stave degenerácie existuje Budhata, vnútorný budhistický princíp, psychický materiál alebo pôvodná hmota s cieľom vytvoriť to, čo sa nazýva dušou.

Mnohopočetné "ja" hlúpo mrhá takýmto psychickým materiálom v absurdných atómových výbuchoch závisti, chamtivosti, nenávisti, smilstva, pripútanosti, márnosti apod.

Tento psychický materiál sa v nás od momentu k momentu hromadí, v súlade so smrťou mnohopočetného "ja." Takto dosiahneme Trvalého centra vedomia.

To je spôsob, akým sa krôčik po krôčiku zindividualizujeme. Keď sa zbavíme ega, potom sa zindividualizujeme.

Avšak, objasňujeme, že individualita nie je všetko, pretože pri prežívaní udalosti Betlehemu, musíme prejsť do Vyššej-individuality.

Práca na rozdrvení "ja" je niečo veľmi vážneho. Musíme sa hlboko študovať vo všetkých úrovniach mysli, pretože "ja" je kniha mnohých zväzkov.

Musíme študovať naše myšlienky, emócie a činnosti v každom okamihu, a to bez toho, aby sme ich odôvodňovali alebo ich odsudzovali. Každý jeden náš defekt musíme v celku pochopiť vo všetkých hĺbkach mysle.

Mnohopočetné "ja" je podvedomie. Keď rozdrvíme "ja," podvedomie je transformované do vedomia.

Musíme premeniť podvedomie do vedomia, a to je možné len dosiahnutím zničenia "ja."

Nepretržité prebudené vedomie vzniká, keď naše vedomie zaujíma miesto podvedomia.

Každý, kto má nepretržité vedomie, žije úplne každý okamih vedome, a to nielen vo fyzickom svete, ale aj vo vyšších svetoch.

Súčasné ľudstvo je deväťdesiat sedem percent v podvedomí. A preto počas spánku fyzického tela, rovnako ako po smrti, hlboko spí nielen v tomto fyzickom svete, ale aj v nadzmyslových svetoch.

Potrebujeme smrť nášho "ja." Musíme zomrieť od okamihu k okamihu, tu a teraz, a to nielen v tomto fyzickom svete, ale aj vo všetkých rovinách Kozmickej mysli.

Musíme byť voči sebe nemilosrdní, aby sme mohli s obrovským skalpelom sebakritiky toto "ja" rozpitvať.

Táto kapitola je z knihy "Odstránenie satanovho chvosta," napísaná Samaelom Aun Weorom