slovnik

Návrat a reinkarnácia

Návrat a reinkarnácia sú dva rôzne zákony. Prísna analýza nás vedie k záveru, že existuje rozdiel medzi vracaním sa a reinkarnovaním sa.

"Ja" nie je jednotlivé, pretože je tvorené mnohými "ja." A tak, každé "ja," aj keď má niečo z nášho podvedomia, sa teší určitej vlastnej nezávislosti.

"Ja" je légia démonov, preto tvrdiť, že táto légia sa reinkarnuje, je nezmysel.

Tvrdiť, že jedinec sa reinkarnuje, je presné, ale nie je presné tvrdiť, že légia "ja" sa reinkarnuje.

V tomto svete existujú milióny ľudí, ale je veľmi ťažké nájsť jednotlivca.

Jednotlivcom sa staneme iba vytvorením Vyšších existenčných tiel Bytia, rozdrvením "ja," a tým, že inkarnujeme Bytie.

Posvätní jednotlivci sa reinkarnujú, avšak "ja" sa iba vracia do novej maternice s cieľom, aby sa oblieklo alebo lepšie, keď povieme, znova sa oblieklo do nového obleku z mäsa a kostí.

"Ja," pokračuje v našich priamych či nepriamych potomkoch. "Ja" je rasa, chyby a bolesť, ktoré pokračujú.

Niektorí pseudo-okultistickí ignoranti mylne predpokladajú, že osobnosť sa reinkarnuje, preto často zamieňajú osobnosť s "ja."

Osobnosť nie je "ja," osobnosť sa nereinkarnuje. Osobnosť je dcérou svojej doby, a preto zomiera vo svojej dobe.

Osobnosť nie je fyzické telo. Osobnosť nie je vitálne telo. Osobnosť nie je "ja." Osobnosť nie je duša. Osobnosť nie je Duch.

Osobnosť je energická, jemná, atómová a je tvorená počas prvých siedmich rokov nášho detstva, na základe dedičnosti, zvykov, príkladov atď. Posilňuje sa s časom a skúsenosťami.

Tri veci idú do hrobu alebo na cintorín:

  1. Fyzické telo
  2. Vitálne telo
  3. Osobnosť

Fyzické a Vitálne telo sa súbežne krôčik po krôčiku rozložia. Avšak, osobnosť sa túla okolo cintorína alebo pomníka, a iba skrze rôzne storočia sa nakoniec rozpadne.

Mnohopočetné "ja" je to, čo pokračuje, to, čo sa na cintoríne nerozloží. To znamená, že légia "ja" pokračuje v bežnom tele (lunárne telo). Takéto telo nie je astrálne telo, ako mnoho ľudí predpokladá.

Telo, ktoré légia "ja," využíva, je lunárne telo alebo molekulárne telo. Je nevyhnutné, aby si gnostickí študenti neplietli toto lunárne telo so Solárnym telom.

Solárne telo je astrálne telo.

Naozaj, len tí, ktorí pracovali s maithunou po mnoho rokov, môžu mať astrálne telo.

Malé "ja," ktoré prebývajú v lunárnom tele, sa projektujú do všetkých oblastí kozmickej mysli. Potom sa vrátia do svojho bežného tela (lunárneho tela).

To znamená, že "ja" oblečené do lunárneho tela, sa vracia do novej maternice, aby sa znova oblieklo do obleku z mäsa a kostí a zopakovalo rovnaké tragédie a horkosti v tomto údolí sĺz.

Preto len tí, ktorí v sebe majú Bytie, sa môžu reinkarnovať. Tí, ktorí nemajú v sebe Bytie, sa len vracajú.

Reinkarnovať sa, znamená nevyhnutnosť mať v sebe Bytie. Nemať v sebe Bytie, je nevyhnutnosťou pre návrat.

Reinkarnovať sa je obeť, vrátiť sa je nezdar. To znamená, že iba posvätní jednotlivci sa reinkarnujú, aby zachránili svet. No hlupáci sa iba vracajú, aby trápili svet.

V Tibete sa vždy takéto posvätné reinkarnácie oslavovali s veľkými náboženskými slávnosťami.

Ježiš z Nazareta bol reinkarnáciou. Ježišovo narodenie bolo najväčšou udalosťou tohto sveta.

Táto kapitola je z knihy "Odstránenie satanovho chvosta," napísaná Samaelom Aun Weorom