slovnik

Sedem vesmírov

Kabala hovorí, že existujú dva vesmíry: makrokozmos a mikrokozmos.

kabala-strom-zivota-sedem-vesmirovPrvý z nich predstavuje nekonečne veľké. Druhý predstavuje nekonečne malé.

Toto kabalistické učenie o dvoch vesmíroch je neúplné, pretože to je len útržkové učenie.

Existuje sedem vesmírov a nie dva, ako sa niektorí kabalisti mylne domnievajú.

Absolútno samo o sebe, ako je vysvetlené v kabale, má tri aspekty, ktorými sú:

 1. Ein Sof Ór
 2. Ein Sof
 3. Ein

Ein Sof Ór je vonkajší kruh.

Ein Sof je stredný kruh.

Ein je v skutočnosti, Sat, Neprejavené Absolútno.

Prvý vesmír nemôže existovať v Neprejavenom Ein, ani v Ein Sof. Prvý vesmír môže existovať iba v Ein Sof Ór.

Prvý vesmír je vyrobený z úplného duchovna. Jeho meno je Protokozmos.

Druhým je Ajokozmos alebo Megalokozmos, to znamená, Nekonečný Kozmos alebo všetky Slnká, všetky svety nekonečného priestoru.

Tretí vesmír je Makrokozmos, o ktorom sa zmieňujú kabalisti vo svojich spisoch. Tento vesmír je tvorený Mliečnou dráhou, s jej osemnásť miliónov sĺnk, ktoré tiahnu okolo centrálneho slnka Sírius.

Štvrtý vesmír je Deuterokozmos, ktorý je tvorený Slnkom našej slnečnej sústavy a všetkými jeho zákonmi.

Piaty je Mesokozmos, naša planéta Zem.

Šiesty je Mikrokozmos, Človek.

Siedmy je Tritokozmos, tiež Aviči, Priepasť, nekonečne malé, ako sú atómy, molekuly, hmyz, mikróby, elektróny, atď.

Mesokozmos a Deuterokozmos existujú medzi Mikrokozmom, Človekom a Makrokozmom. Preto fráza, ktorá uvádza: "Človek (ľudská bytosť) je mikrokozmos makrokozmu," sa stáva trochu vrtkavou.

Každý zo siedmich vesmírov má svoje vlastné zákony. Gnostický zasvätenec musí študovať zákony, ktorými sa riadia každý z týchto siedmich vesmírov s cieľom poznať miesto, ktoré zaujíma v živote, a to, čo musí urobiť, aby dosiahol Konečného Oslobodenia.

Lúč Stvorenia

Majster G. uvádza, že Lúč stvorenia začína svoj vývoj od Absolútna a končí v mesiaci. Chyba Majstra G. spočíva v presvedčení, že Mesiac je oddelený úlomok zo Zeme.

Mesiac je oveľa starší, než je Zem. Je to už mŕtvy svet, planéta, ktorá patrila do iného Lúču Stvorenia.

luc stvoreniaV skutočnosti, náš vlastný Lúč stvorenia začal v Absolútne a skončil v pekle, Inferno, Avitči, grécky Tartarus, rímske Averno alebo ponorené minerálne kráľovstvo, čo je fatálnym príbytkom pod-mesačných temných entít.

Správne usporiadanie Lúču Stvorenia je nasledovné:

 1. Absolútno - Protokozmos
 2. Všetky svety zo všetkých zhlukov galaxií - Ajokozmos
 3. Galaxia alebo skupina Sĺnk - Makrokozmos
 4. Slnko, Slnečná sústava - Deuterokozmos
 5. Zem alebo akákoľvek iná planéta - Mesokozmos
 6. Filozofická Zem, Človek - Mikrokozmos
 7. Priepasť, Peklo - Tritokozmos

Bratia gnostického hnutia musia hlboko pochopiť ezoterické znalosti, ktoré dávame v tomto vianočnom posolstve, aby presne poznali miesto, ktoré zaujímajú v Lúči Stvorenia.

Potrebujeme poznať cestu do hĺbky, s cieľom dosiahnuť Zrodenie Pána v našom srdci a Konečného oslobodenia.

Lúč Stvorenia začína Protokozmom v Absolútne.

Všetky svety v Lúči Stvorenia zodpovedajú Ajokozmu.

Všetky slnká tejto Mliečnej dráhy (Galaxie) zodpovedajú Makrokozmu v Lúči Stvorenia.

Deuterokozmos v Lúči Stvorenia je Slnko (Solárny systém).

Každý Mesokozmos vnútri Lúča stvorenia sa skladá z planéty akejkoľvek slnečnej sústavy. Naša planéta Zem je jednou z nich.

Mikrokozmos je človek v Lúči Stvorenia.

Tritokozmos je atóm a Priepasť.

V prvom vesmíre existuje jedinečný zákon, Zákon Absolútna.

V druhom vesmíre sa zákon prvého vesmíru premieňa na tri zákony. Preto druhý vesmír je riadený troma zákonmi.

3 prvotne sily

V treťom vesmíre sú tieto tri zákony prevedené do šiestich zákonov.

Galaxia

V štvrtom vesmíre je šesť zákonov zduplikovaných na dvanásť zákonov.

solarny-system

V piatom vesmíre je dvanásť zákonov zduplikovaných na dvadsaťštyri  zákonov.

planeta

V šiestom vesmíre je dvadsaťštyri zákonov zduplikovaných na štyridsaťosem zákonov.

48 zakonov

V siedmom vesmíre je štyridsaťosem zákonov zduplikovaných na deväťdesiat šesť zákonov.

nizsie-zakony

Preto, vôľa Absolútna, jedinečného zákona, je vykonávaná v Protokozmu.

Tento ohromný zákon je v druhom vesmíre prevedený do troch, čo je Otec, Syn a Duch Svätý alebo pozitívna sila, negatívna sila a neutrálna sila.

V treťom vesmíre začína mechanickosť, pretože tieto tri prvotné zákony sa rozdeľujú, aby sa stali šesť zákonov.

V štvrtom vesmíre sa život stáva oveľa viac mechanický, pretože už nie je riadený šiestimi zákonmi, ale dvanástimi zákonmi.

V piatom vesmíre sa život stáva ešte viac mechanickejší, a s vôľou Absolútna nemá takmer nič spoločného, pretože s dvanástich zákonov sa stalo dvadsať štyri zákonov.

V šiestom vesmíre sa život stáva tak nesmierne materialistickým a mechanickým, že o existencii vôle Absolútna už nemôže byť ani reči.

Žijeme v mechanickom svete štyridsiatich ôsmich zákonov, vo svete, kde vôľa Absolútna nie je plnená, mieste vo veľmi odľahlom kúte vesmíru, v strašne tmavom a bolestivom mieste.

Miesto, ktoré zaujímame v Lúči Stvorenia je žalostné, pretože v našom svete sa vôľa Absolútna neplní, nie ani vôľa troch božských osôb, zvaných tiež Otec, Syn a Duch Svätý.

Štyridsať osem hrozných, mechanických zákonov nás riadi a ovláda. Sme ozajstní úbožiaci, vyhnaní, ktorí žijú v tomto údolí horkosti. Pod nami, v súlade s Lúčom Stvorenia, existujú iba hanebné duše priepasti, ktoré sú riadené hrôzostrašným mechanizmom deväťdesiatich šiestich zákonov.

Musíme sa oslobodiť od štyridsiatich ôsmich zákonov, aby sme sa mohli dostať do piateho vesmíru (ten, ktorý je riadený dvadsiatimi štyrmi zákonmi).

Potom sa musíme oslobodiť od piateho vesmíru, aby sme mohli prejsť do štvrtého vesmíru (ten, ktorý je riadený dvanástimi zákonmi).

Potom, naša práca ku Konečnému oslobodeniu pokračuje prechodom zo štvrtého vesmíru do tretieho, a potom do druhého vesmíru, aby sme nakoniec mohli dosiahnuť Absolútna.

Všetky látky zo všetkých siedmich vesmírov sa nachádzajú v našom vnútri.

3 mozgy Vo svojom mysliacom mozgu (hlava), máme látku Protokozmu.

Látka Ajokozmu sa nachádza v našom mysliacom systéme alebo motorickom mozgu (distribuovaný v mieche). 

Vo vedomom mozgu, ktorý sa skladá zo všetkých špecifických nervových centier ľudského organizmu, máme látku Makrokozmu a tak ďalej.

Takže potrebné materiály pre Veľké Dielo sa nachádzajú v ľudskom organizme. Ak dosiahneme vytvorenia Vyšších existenčných tiel Bytia, potom ako fakt, dosiahneme oslobodenie od všetkých vesmírov, vrátane siedmeho, aby sme napokon mohli vstúpiť do Neprejaveného Absolútna, Sat, Ein.

Zárodky semiačka pre tvorbu všetkých existenčných vyšších tiel Bytia sa nachádzajú uložené v semene.

Vývoj týchto zárodkov semiačka je nutný a to je možné len s maithunou (sexuálna mágia).

O existenčných vyšších telách Bytia sme už hovorili v našich predchádzajúcich publikáciách a posolstvách. Takže naši gnostickí študenti sú už o tejto téme informovaní.

Vieme, že astrálne telo (nepleťte si ho s mesačným telom), je riadené dvadsiatimi štyrmi zákonmi a že fyzické telo je riadené štyridsiatimi ôsmimi zákonmi.

Ak vytvoríme astrálne telo, potom je jasné, že sa oslobodíme od tragického sveta štyridsiatich ôsmich zákonov. A tým sa premeníme na obyvateľov sveta dvadsiatich štyroch zákonov.

Ak vytvoríme mentálne telo, potom sa oslobodíme od sveta dvadsiatich štyroch zákonov. A tak vstúpime do sveta dvanástich zákonov. Pripomeňme si, že duševný/mentálny svet sa riadi dvanástimi zákonmi.

Ak vytvoríme príčinné telo alebo telo vedomej vôle, potom vstúpime do sveta šiestich zákonov. A tým sa staneme obyvateľmi tohto sveta, pretože telo vedomej vôle (príčinné telo) sa riadi šiestimi zákonmi.

Práca s maithunou a rozdrvenie "ja," plus obetovanie sa pre ľudstvo, nám umožní v sebe vytvoriť nové výtvory, aby sme sa mohli oslobodiť od sveta šiestich zákonov, a teda sa dostať až za Ajokozmos a neopísateľný Protokozmos.

Je nutné, aby tohtoročné Vianoce všetci naši gnostickí študenti pochopili, že Konečného oslobodenia je možné dosiahnuť tým, že vytvoríme vyššie existenčné telá Bytia, oslavovaním smrti svojho "ja," a oslavovaním Narodenia Pána vo svojich srdciach.

Bytie môže vstúpiť iba do toho, kto vytvoril vyššie existenčné telá.

Narodenia Pána v srdci, môže naozaj oslavovať iba ten, kto vytvoril vyššie existenčné telá Bytia.

Zloženie intelektuálneho zvieraťa, mylne nazývaného "človek," je nasledovné:

 1. Fyzické telo
 2. Vitálne telo
 3. Lunárne telo túžob
 4. Lunárne mentálne telo
 5. Mnohopočetné "ja"
 6. Budhata

Tri aspekty Atman-Budhi-Manas, Božský duch, Duch života alebo Ľudský duch, sa ešte neinkarnovali do človeka, pretože ešte stále nemá Solárne telá, to znamená, vyššie existenčné telá Bytia.

Celá naša snaha je zameraná na oslobodenie sa od mesiaca, ktorý hanebne nosíme vo svojich lunárnych telách.

Vytvorením Solárnych tiel sa od tohto mesačného vplyvu oslobodíme.

Luxus vytvorenia Solárnych tiel možno dosiahnuť iba s maithunou (sexuálna mágia), pretože zárodky semiačka týchto tiel sa nachádzajú v semene.

Lunárne telá nás držia vo svete štyridsiatich ôsmich zákonov, v tomto údolí horkosti.

Lunárne tela sú ženské. To je dôvod, prečo muži z tohto sveta sú vo vnútorných svetoch (po smrti), ako nevedomé, studené, fantazmagorické ženy.

Je veľmi žalostné, že teozofisti, pseudo-rozekruciánski spisovatelia, apod., neboli schopní pochopiť, že súčasné vnútorné vozidlá/telá ľudskej bytosti, sú lunárne telá, ktoré, potom, čo vytvoríme Solárne telá, musíme rozdrviť.

Oslobodiť sa od sveta štyridsiatich ôsmich zákonov, bez toho, aby sme vytvorili Vyššie existenčné telá Bytia, je nemožné.

Táto kapitola je z knihy "Odstránenie satanovho chvosta," napísaná Samaelom Aun Weorom