slovnik

Ens Seminis

Milovaní gnostickí bratia a sestry,

Tieto Vianoce je nutné, aby ste hlboko pochopili evolučné a devolučné procesy, ktorými prechádza Ens Seminis (semeno), pretože s nekonečnou trpezlivosťou zistíte, že sa v ňom nachádza Ens Virtutis element ohňa.

Ezoterické tradície uvádzajú, že po zmiznutí kontinentu Atlantídy, určité znalosti týkajúce sa pôvodu a významu Ens Seminis sa zachovali.

Staroveké tradície tiež uvádzajú, že tieto vedomosti týkajúce sa Ens Seminis mohli naozaj prežiť ponorenie Atlantídy. Avšak, po tridsiatich piatich stáročiach neustálych vojen, všetko toto poznanie sa stratilo.

Starovekí kňazi hovoria, že zo všetkých pôvodných múdrostí spojených s Ens Seminis, zostali len tradície, ktoré výslovne potvrdzujú, že možnosť intímnej Sebarealizácie existuje pomocou Exiohehary, semena alebo spermií.

Niektoré fragmenty informácií, ktoré sú rozptýlené v rôznych miestach, nám často naznačujú metódy, akými je možné pracovať s Ens Seminis. Pôvodní Árijci, potomkovia Atlanťanov, unavení toľkými vojnami, začali pátrať a získavať vedomosti o ezoterizme Ens Seminis.

Hľadači, ktorí túžili po svetle, vďaka tradícii veľmi dobre vedeli, že individuálne Sebazdokonaľovanie sa dosahuje pomocou Ens Seminis. Avšak o tantrickom kľúči maithuny nemali ani potuchy. A tak trpeli, zatiaľ, čo sa ho márne pokúšali nájsť.

Naozaj, len staroegyptskí, hindustánski atď. hierofanti, ktorí boli potomkovia starej Atlantíďanskej spoločnosti s názvom Akaldan, mali v rukách úplnú tantrickú vedu s tajným kľúčom maithuny.

Prijatie do starých škôl mystérií bolo niečo veľmi ťažké, pretože skúšky boli naozaj hrozné. Preto iba niekoľkým ľuďom sa cez ne podarilo prejsť s úspechom.

Veľké množstvo ľudí, ktorí túžili po svetle, nevedelo o maithune nič, ale vďaka tradícii, pochopili, že Sebazdokonaľovanie bolo dosiahnuté vďaka múdro transmutovanému Ens Seminis.

hilarionNeznalí vždy postupujú s nevedomosťou. To je dôvod, prečo mnohí verili, že len s obyčajnou sexuálnou abstinenciou, problém ich Sebarealizácie bol vyriešený.

Na základe tohto chybného konceptu vzniklo mnoho komunít abstinenčných mníchov, ktorí boli organizovaní do siekt a náboženstiev, ktoré ignorovali maithunu.

Títo neznalí ľudia verili, že problém na dosiahnutie ich Sebazdokonaľovania bol pre nich vyriešený sexuálnou abstinenciou. Takto to s neznalosťou vždy bolo a bude.

Čo je v tejto veci naozaj tragické, že ešte v dnešnej dobe existuje, a to nielen mnísi, ale tiež mnoho pseudo-okultistov a pseudo-ezoterikov, ktorí sú presvedčení, že iba vďaka sexuálnej abstinencii je ich problém s intímnou Sebarealizáciou vyriešený.

V spermiách sa odohráva impozantná evolúcia a devolúcia. Napríklad, prirodzený proces vývoja spermií je vývoj sám o sebe, pretože spermie sú konečným výsledkom toho, čo jeme a pijeme.

Je tiež potrebné vedieť, že evolúcia spermií podlieha základnému posvätnému kozmickému Zákonu Heptaparaparšinok, čo je Zákon Svätej sedmičky, Zákon siedmich.

Keď Ens Seminis, spermie, dokončia svoj siedmy-dielny vývoj, potom musia dostať externý impulz a pokračovať v premene pomocou maithuny, inak toto Ens Seminis vstupuje do procesu devolúcie alebo rozkladu, a tým premieňajúc jedinca na degenerovaného infrasexuála.

Devolúcia spermií (Ens Seminis) spôsobuje, okrem mnohých iných zhubných látok, jednu, ktorá je obzvlášť zhubná. Má vlastnosť, ktorá vyvoláva dva typy činností vo všeobecnom fungovaní fyzického organizmu. Prvý typ činnosti sa skladá zo spustenia zásoby nadbytočného tuku v organizme. Druhý typ činnosti ma za následok vyvolanie malígnych vibrácií v ľudskej bytosti, ktoré sú v ezoterizme známe ako Poisonioonoskirian vibrácie.

Prvý typ má za následok ľudské prasatá, to znamená, hrozne obéznych ľudí, ktorí sú plní tuku.

Druhý typ má za následok vychudnutých, vyziabnutých ľudí, ktorí sú intenzívne nabití zvrátenými Poisonioonoskirian vibráciami.

Tieto typy Poisonioonoskirian vibrácií sa prejavujú dualistickým spôsobom:

  1. Vysoká miera fanatizmu
  2. Obratný cynizmus

Toto sú v syntéze dualistické prejavy týchto temných vibrácií.

Fanatizmus má tendenciu byť externý, zatiaľ čo cynizmus je vnútorný. Hľa, tu sú dve strany tej istej mince: líce a rub.

Čo je najzávažnejšie v tejto veci absurdnej sexuálnej abstinencie, že temné Poisonioonoskirian vibrácie nielenže posilňujú hrozné následky kundabuffer orgánu, ale navyše ho tieto vibrácie môžu skutočne i rozvinúť.

mojzis a medeny hadAk vezmeme do úvahy skutočnosť, že opačné veci, sa navzájom dopĺňajú a obsahujú (napr. vo svetle sa nachádza tma a naopak, v cnosti spočíva hriech apod.), potom musíme do hĺbky pochopiť slovo kundaliní.

Slovo kunda, nám pripomína kundabuffer  orgán a liní znamená "koniec" v starovekom jazyku Atlantídy.

Preto význam slova kundaliní je: "Koniec (eliminácia) kundabuffer orgánu."

Hlbokou analýzou tejto záležitosti, dôjdeme k logickému záveru, že potrebujeme maithunu, aby sme premenili Ens Seminis a odstránili nielen kundabuffer orgán, ale i jeho pretrvávajúce hrozné následky.

Úplne posledné pozostatky kundabuffer orgánu sú odstránené, ak je zlikvidované "ja" a had ohňa stúpa miechovým kanálikom nahor.

To je dôvod, prečo tento posvätný oheň môžeme nazvať kundaliní, pretože tento názov znamená: "Koniec (eliminácia) kundabuffer orgánu."

Táto kapitola je z knihy "Odstránenie satanovho chvosta," napísaná Samaelom Aun Weorom