slovnik

Kundabuffer orgán

Mnoho miliónov rokov uplynulo od desivej noci z minulosti, v ktorej sme sa začali pomaly vyvíjať a degenerovať. Napriek tomu, človek stále nevie, kto je, odkiaľ pochádza, ani kam smeruje.

Letargia mnohých storočí visí nad starovekými mystériami, a Sloveso/Slovo stále čaká na dne Archy k okamihu svojej realizácie.

Za príbehom o Edene/Raji, stojí ohromná kozmická nutnosť a sväté chyby, ktoré strašia a desia.

Bohovia tiež robia chyby.

A tak dnes, ako i po všetky veky, sme konfrontovaní s vlastným osudom. Čelíme psychologickému dilemu: Byť, či nebyť?

Mnohé už bolo povedané o posvätnom hadovi [editor: kundaliní], ale teraz budeme jasne hovoriť o orgáne s názvom Kundabuffer.

demonov chvostVšetky snahy prorokov, avatarov a bohov s cieľom ukončiť škodlivé dôsledky kundabuffer orgánu boli nazmar.

Je potrebné vedieť, že kundabuffer orgán je negatívny vývoj ohňa. Jedná sa o zostupujúceho hada, ktorý smeruje od kostrče dole, smerom k atómovým peklám ľudskej bytosti.

Kundabuffer orgán je desivý chvost Satana, ktorý môžeme vidieť v "tele túžob" intelektuálneho zvieraťa, ktorý je v dnešnej dobe nesprávne nazývaný "človek."

Čo je najhoršie, čo bolí dušu najviac, je vedieť, že tí, kto dali kundabuffer orgán tomuto ľudstvu, boli určité sväté osoby.

Staroveké tradície uvádzajú, že v priebehu Lemurskej epochy, niektorí svätí jedinci prišli na Zem v kozmickej astro-lodi.

Títo jedinci boli členmi veľmi vysokej posvätnej Komisie, ktorá bola poverená štúdiom vyvíjajúcich sa a degenerujúcich problémov Zeme a jej ľudstva.

Archanjel Sakaki a Hlavný-vesmírny-vedec-chemik Anjel Loisos boli dve hlavné osoby z tejto svätej božskej Komisie.

Táto posvätná Komisia neopísateľných bytosti stojí za celou drámou Edenu/Raja. Prišli s telami z mäsa a kostí, ich loď pristála v Lemúrii. Počas tejto dávnej doby, ľudský inštinkt sa začal vyvíjať do objektívneho uvažovania.

Táto veľmi vysoká Komisia si mohla do sýtosti overiť, že Edenský človek už začal tušiť dôvod pre jeho vytvorenie.

Lemurská pôvodná rasa začala odhadovať skutočné motívy svojej vlastnej existencie, mizerný život len s mechanickými motívmi.

Každá ľudská bytosť je malý stroj, ktorý zachytáva a premieňa kozmické energie, potom nevedomky prispôsobí tieto energie do vnútorných vrstiev pôdy. Preto sme ľudské stroje... nič iné. Čo by bol tento svet bez ľudských strojov?

Bez tohto tesnenia, bez tejto fyziognómie, ktorá je dodávaná týmto ľudstvom, planéta by bola bez účelu. Preto všetko, čo je bez účelu, prestane existovať.

Ľudstvo ako celok je orgán z prírody. Tento orgán zhromažďuje a vstrebáva kozmické energie, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj tohto planetárneho organizmu. Byť stroj nie je príliš príjemné, je to hanba, no to je to, čo tento tzv. "človek" je...  je to stroj... to je to, čo je... áno, to a nič iné.

Keď rebel stúpa so svojimi zbraňami proti prírode, keď chce prestať byť stroj, potom temné sily začnú proti nemu viesť boj na život a na smrť.

Ľudské bytosti, ktoré sú schopné bojovať s temnými silami, bojovať proti prírode, proti vesmíru, atď., sú veľmi zriedkavé. Bežne tieto typy rebelov kapitulujú.

Mnohí sú povolaní, ale málo vyvolených. Len niekoľko jedincov dosiahne víťazstvo nad prírodou a dosiahne právo sedieť na tróne moci, aby jej mohli vládnuť.

Lemurania už toto všetko tušili. Inštinktívne chápali, že ľudské bytosti po tom, čo ponúkli svoje služby ako stroje prírode, sa stávali zvrátenými.

Všade, vo všetkých rohoch Lemurie, už celú túto tragédiu inštinktívne tušili. Napriek tomu sa táto tragédia chystala objaviť v Lemursksom objektívnom uvažovaní.

Preto táto posvätná Komisia po pokojnom preštudovaní tohto problému, sa rozhodla prijať drastické kozmické opatrenia, aby sa zabránilo úplnému zničeniu ľudského druhu, ba dokonca aj hromadnej samovražde.

Za príbehom Adama a Evy stojí ohromná kozmická nevyhnutnosť. Táto posvätná Komisia je to, čo sa skrýva za touto drámou a Rajským scenárom. A tak, po splnení patričných krokov, človek dostal to prekliate stigma, kundabuffer orgán.

V priebehu času, čo mohlo trvať až niekoľko storočí, táto svätá Komisia sa vrátila. Tentoraz pod velením Hlavného serafína Sevohtartru, vzhľadom k tomu, že Archanjel Sakaki sa premenil na jedného zo štyroch udržiavateľov vesmíru.

Tradícia tvrdí, že sa vrátili presne o tri roky neskôr. Avšak, tieto tri roky sú vždy symbolické.

Po vážnom preskúmaní situácie, hlavný fyzik a chemik Anjel Loisos, odstránil kundabuffer orgán z ľudskej rasy, pretože ľudská rasa ho už nepotrebovala. Ľudská bytosť upustila od všetkých svojich podozrení, pretože ju očarili krásy tohto sveta.

Bohovia zachránili ľudskú bytosť od veľkej krízy. Dosiahli toho, že ľudská bytosť sa očarila týmto svetom, aby v ňom mohla žiť ako každý občan planéty. No pred hroznými dôsledkami kundabuffer orgánu ju už nedokázali ochrániť.

Skutočne, tieto hrozné dôsledky tohto orgánu, sa premenili na chybné návyky a zvyky, ktoré vstúpili do hlbín našej psychiky, a pretvorili sa do podvedomia.

To znamená, že ego alebo psychické "ja," je rovnaké podvedomie, ktoré má svoje korene v hrozných následkoch kundabuffer orgánu.

Najsvätejší Ashiata Shiemash veľmi tvrdo bojoval, aby tieto hrozné následky kundabuffer orgánu odstránil.

Svätí lámovia Tibetu, taktiež veľmi trpeli, aby zachránili ľudstvo pred hroznými dôsledkami tohto fatálneho orgánu.

Budha, Ježiš, Mojžiš a ďalší majstri si taktiež veľmi vytrpeli, aby oslobodili ľudstvo pred katastrofálnymi dôsledkami kundabuffer orgánu.

Preto posvätná Komisia neopísateľných bytostí na svoje plecia uvalila hroznú kozmickú karmu. Túto karmu zaplatia v budúcej manvantare.

Počúvajte ma, gnostickí bratia a sestry:

Musíte pochopiť, že tieto hrozné následky kundabuffer orgánu môžete ukončiť iba s tromi faktormi revolúcie vedomia.

Tieto tri faktory sú:

a) Smrť psychického "ja"

b) Narodenie Bytia v našom vnútri

c) Obetovať sa pre ľudstvo

Iba na základe dôkladného tvorivého pochopenia toto „ja“ zomiera. Bytie sa v nás rodí vďaka maithune (sexuálna mágia). Obetovať sa pre ľudstvo je charita a veľmi dobre pochopený pojem láska.

Školy, ktoré učia ejakuláciu semena, aj keď to robia veľmi mystickým spôsobom, sú naozaj čierne školy, pretože kundabuffer orgán sa vyvíja práve takýmito praktikami.

Školy, ktoré učia spojenie lingam-jóni bez ejakulácie semena, sú biele školy, pretože to je spôsob, akým kundaliní stúpa miechovým kanálikom.

Školy, ktoré učia, ako posilniť psychické "ja," sú čierne školy, pretože hrozné následky kundabuffer orgánu sú týmto postupom zosilnené.

Školy, ktoré učia rozdrvenie "ja" (mystická smrť), sú biele školy, pretože ničia hrozné dôsledky kundabuffer orgánu.

Kundabuffer orgán je Satanov chvost. Jedná sa o sexuálny oheň zostupujúci od kostrče dole, smerom k atómovým peklám ľudskej bytosti.

Táto kapitola je z knihy "Odstránenie satanovho chvosta," napísaná Samaelom Aun Weorom