slovnik

Úvod redakcie

"Všetko je energia, a to je všetko, čo je na tom. Prispôsobte frekvenciu realite, ktorú chcete získať, a nemôžete získať nič iné, než tú realitu. Inak to jednoducho byť nemôže. Toto nie je filozofia. To je fyzika." - Albert Einstein

Táto kniha je prezentovaná vo forme dialógu medzi Samaelom Aun Weorom a publikom. Zaoberá sa rozličnými témami, ktoré v tom čase (1972) zaujímali ľudí, ktorí skúmali udalosti, ktoré boli buď ignorované, alebo ktorým sa konvenčná veda a médiá vyhýbali: ako je UFO, duchovia, podivné stvorenia, a podobne.

Keď bola táto kniha prvýkrát vydaná v španielčine, Samael Aun Weor už učil a písal viac ako dvadsať rokov, a bol medzinárodne známy po celom Mexiku, Strednej a Južnej Amerike. No keďže jeho spisy v tom čase neboli k dispozícii v angličtine, tak mimo španielsky hovoriacich krajín, bol úplne neznámy.

V tejto knihe, Samael Aun Weor odkazuje na gnózu ako základ učenia, ktoré opisuje vo svojich knihách a prednáškach. Grécke slovo γνώσις gnóza, znamená poznanie, ktoré sme získali vďaka našej vlastnej skúsenosti, ako je tomu v protiklade k poznaniu, ktoré nám bolo povedané alebo ktorému veríme. Gnózu nezískame skrze prednášky alebo knihy, ale skrze našu vlastnú skúsenosť. Rovnako ako nemôžeme uspokojiť náš hlad tým, že budeme počúvať prednášku o jedle, rovnako tak nemôžeme získať gnózu skrze prednášky. Pre uspokojenie hladu, človek musí jesť. Podobne, pre získanie gnózy, človek musí získať skúsenosť pre seba. A preto, gnóza je vedomé, skúsenostné poznanie, nie iba intelektuálne alebo koncepčné poznanie, presvedčenie alebo teória.

V rámci týchto štúdií, slovo gnóza nie je používané v odkaze na bežné, každodenné skúsenosti. Namiesto toho, sa to odkazuje na skúsenosti vedomia, ktoré je schopné vnímať viac než len fyzické udalosti. Gnóza je znalosť božskosti, ducha, duše a svetov, ktoré obývajú. Tieto svety prestupujú fyzický svet, ale nám chýba schopnosť, aby sme túto skutočnosť videli. Keď získame túto schopnosť - ktorá je súčasťou každej živej bytosti, ale ktorá je v nás neaktívna – tak, získame gnózu.

Slovo gnóza sa ďalej používa s odkazom na tradíciu, ktorá stelesňuje základnú múdrosť alebo poznanie ľudstva. Toto poznanie nepatrí určitej historickej dobe alebo nejakej skupine alebo vyznaniu. Skúsenosť môže získať ktokoľvek, kto má prostriedky a vôľu, na jej získanie. Rovnako ako ktokoľvek môže získať praktické znalosti gravitácie alebo iných fyzikálnych javov, rovnako tak, každý môže získať znalosti fyziky iných dimenzií. Jediný rozdiel je v tom, že zatiaľ čo fyzické javy sú merané fyzickými zmyslami, paranormálne javy – t.j. tie, ktoré sa vyskytujú mimo dosahu zmyslov – si vyžadujú zodpovedajúce zmysly, ktoré sú schopné ich vnímať. To je práve problém moderného ľudstva: chýbajú nám zmysly vnímať to, čo nie je fyzické. Okrem toho ešte aj nevedome predpokladáme, že ak niečo nedokážeme vnímať, potom to nemôže existovať. Vedecky, je to absurdné stanovisko. No i samotní vedci ho zastávajú, keď popierajú to, čo nedokážu vnímať svojimi prístrojmi. Toto je analogické s astronómom, ktorý popiera existenciu atómov. Jeho ďalekohľad ich nedokáže vidieť, takže nemôžu existovať. To je presne to, čo robí, keď neverí v iné javy. Len preto, že ich nevidel, tak im automaticky neverí. No poskytnite mu prostriedky k videniu, a uvidí. Takže, tradícia gnózy sa nám snaží poskytnúť prostriedky, ako získať vlastnú gnózu: zážitok toho, čo je skutočné a pravdivé.

Veda gnózy je starodávna a veľmi sofistikovaná, a môže byť prístupná každému, kto je ochotný vynaložiť úsilie, aby sa zmenil. Dôvodom, prečo nedokážeme vnímať to, čo je mimo naše fyzické zmysly, je to, že naše ďalšie zmysly sú zakrpatené, a oslabené našou pripútanosťou k fyzickým veciam. Skutočne to dáva zmysel: tým, že sa pripútame k hutným formám, sa stále viac dištancujeme od jemnejších foriem. Naopak, ak sa odpútame od hmotných vecí (ktoré sú aj tak nestále), tak sa posilnia zmysly nášho srdca a ducha, a začínajú sa objavovať nové vnemy.

Pri čítaní tejto knihy rýchlo zbadáte, že Samael Aun Weor mal mnoho skúsenosti s mimozmyslovými javmi: On získal mnoho gnózy, a tým mal nesmiernu aprobáciu pre výučbu o takýchto veciach. Ešte dôležitejšie je to, že jeho skúsenosti ho presvedčili, že každý z nás je rovnako schopný dokázať to isté, a celý svoj život zasvätil práve tomu, aby nás k tomu povzbudil. My, prekladatelia a editori anglického (českého a slovenského tiež) vydania, sa modlíme, aby ste to dokázali tiež.

Táto kapitola je z knihy "Neuveriteľné záhady," napísaná Samaelom Aun Weorom

Smrť >