slovnik

Nahuálovia

Samael Aun Weor: Moji priatelia, dnes si povieme niečo málo o Nahuáloch. Je to fascinujúce téma, pretože má korene v starodávnom rozprávaní Mexičanov. Rád by som, aby ste počúvali s nekonečnou trpezlivosťou a s túžbou pochopiť každé moje slovo.

Práve teraz sa mi vybavuje mnoho mimoriadnych prípadov, ktoré stoja za našu pozornosť.

Oaxaca bolo vždy mesto plné mysticko-okultistických legiend, ktoré by mali zaujímať veľa ezoterikov.

Keď sa dieťa narodí v tejto oblasti, tak je veľmi starostlivo spojené so slávnymi Nahuálami. Či už sa dieťa narodí vo dne alebo v noci, tak jeho príbuzní vytvoria kruh z popola okolo domu, kde sa narodilo. Bolo nám povedané, že nasledujúce ráno potom rodina skúma, aké zviera zanechalo v popole svoje stopy. A tak, pokiaľ stopy zodpovedajú líške skalnej, tak toto zviera bude Nahuálom dieťaťa. Ak stopy budú patriť inému zvieraťu, tak toto zviera je potom Nahuálom novorodenca.

Poďme sa teraz zamerať na rastlinných Nahuálov. Už od dávnych čias, pupočná šnúra novorodenca bola vždy pochovaná spolu so semenom stromu. Takýto strom potom je spojený s dieťaťom, rastie a vyvíja sa súčasne s dieťaťom. Miestni ľudia vedia veľmi dobre, že elementál toho stromu dokáže pomôcť "svojmu" dieťaťu v mnohých ohľadoch počas jeho života.

Starovekí domorodci z Ameriky vždy využívali úžasné elementály rastlín. Spolu s nimi trvalo vykonávali magické javy, ako napr. uzdravovania na diaľku, zaklínania búrok, atď.

Je dobré mať na pamäti, že elementály Prírody sú anjelské stvorenia, ktoré oživujú všetko čo je, všetko čo bolo a všetko, čo bude. Každý nerastný atóm je fyzické telo nižšieho elementálu, každá rastlina je fyzické telo pre inteligentného rastlinného elementála a každé zviera je fyzickým telom pre elementála z tejto ríše.

V dávnych dobách, predtým než sme sa stali ľuďmi, je jasné, že sme boli elementály. Takto môžete pochopiť, prečo sme spojení s tou či onou rastlinou alebo s tým či oným kameňom či zvieraťom.

V Oaxace tieto staroveké obrady nie sú zabudnuté. Je úplne nesporné, že mnoho domorodcov je úplne chránených svojimi elementálmi, s ktorými sú zviazaní už od narodenia. A preto Nahuálovia sú ideálne elementály, ak ich hlboko milujeme.

Mimoriadnym elementálom je bezpochyby čierna mačka. Poviem Vám o pokuse, ktorý som skúsil s týmto elementálom. V našom dome sme mali malú čiernu mačku. Mal som v úmysle si získať jej priazeň a to sa mi bezpochyby podarilo.

cierna macka

Jednej noci som zatúžil vykonať nadprirodzený, metafyzický experiment. Keď som išiel spať, tak som vedľa seba umiestnil to nevinné zviera. Dokonale som sa uvoľnil a potom som sa hlboko sústredil na mačku a prosil ju, aby mi pomohla dostať sa z fyzického tela. Priznávam, že toto sústredenie bolo dlhé a veľmi hlboké a trvalo asi hodinu. Počas tejto intenzívnej koncentrácie som začal upadať do spánku. A zrazu ma čakalo neskutočné prekvapenie. To stvorenie zrazu zväčšilo svoju veľkosť a náhle sa z neho stal obor neskutočných rozmerov, ktorý ležal na kraji mojej postele. Dotkol som sa ho svojou pravou rukou a prišlo mi, že je celý z ocele. Vyžarovala z neho elektrina a jeho tvár bola čierna ako noc. Bezpochyby jeho telo malo rovnakú farbu. Avšak stvorenie opustilo svoj zvierací tvar a sformovalo sa do tvaru človeka, s výnimkou tváre, ktorá, hoci bola väčšia, bola stále mačacia.

Toto bolo niečo, čo som naozaj nečakal. Úplne ma to ohromilo a trochu vydesilo. Použil som Zaklínadlo Siedmich mudrca Šalamúna. Výsledkom bolo, že kúzlo pominulo. Vedľa mňa bolo opäť nevinné zvieratko v tvare mačky.

Nasledujúceho dňa som bol veľmi zamestnaný pochôdzkami po meste. Myslel som si, že som sa úplne zbavil strachu, ale teraz bolo vidieť, ako ma taký Nahuál dokázal vydesiť.

No jednako som túto bitku nechcel prehrať. A tak som si dodal odvahy a túžobne očakával ďalšiu noc, aby som tento pokus zopakoval. Znovu som položil vedľa seba svoju mačku, tak ako minulú noc. Uvoľnil som sa tak, že žiadny sval v mojom tele nezostal napnutý. Potom som sa intenzívne sústredil na mačku a v hĺbke svojho srdci som sa rozhodol, že sa tentoraz nebudem báť. Vojak, ktorý bol varovaný pred nepriateľom, vo vojne nezahynie. Je jasné, že ja už som vedel, čo môžem očakávať. A preto strach z môjho srdca zmizol.

Asi po hodine hlbokého sústredenia sa udial úplne ten istý jav. Je jasné, že elementál tejto mačky vystúpil z jej tela a sformoval sa do tvaru obrej a strašidelnej ľudskej postavy.

Ležal som na posteli a pozeral na neho. Išiel z neho veľký strach, naozaj strašný. Jeho telo bolo tak veľké, že sa nezmestilo na moju posteľ. A tak jeho nohy presahovali moju skromnú posteľ. Najviac ma ohromilo, že sa tento elementál, potom čo opustil svoje telo, dokázal zhmotniť v trojrozmernom svete, takže bol viditeľný a hmatateľný ľudskými zmyslami. Dotkol som sa ho svojou fyzickou rukou a zdalo sa, že je celý z ocele. Videl som ho svojimi fyzickými očami a jeho tvár bola obrovská.

Tentokrát som sa ale nebál. Rozhodol som sa, že sa úplne ovládnem a je zrejmé, že sa mi to podarilo. Potom som sa na neho obrátil láskavým, ale pevným hlasom a vyzval ho, aby ma vzal z môjho fyzického tela. Povedal som: "Malá mačička, vstaň z tejto postele." Hneď ako som to dopovedal, obor vstal z postele. Potom som mu ďalej povedal: "A teraz ma vezmi z môjho fyzického tela, vezmi si ma v mojom Astrálnom tele." Hneď ako som to dopovedal, tak tento mimoriadny obor mi odpovedal: "Podaj mi svoje ruky." Je jasné, že som mu ich podal a elementál ma vytiahol z môjho fyzického tela.

Toto zvláštne stvorenie bolo obdarené obrovskou mocou, ale vyžarovala z neho láska a je zrejmé, že túžil po tom, aby mi mohol slúžiť. Toto je podstata Prírodných elementálov.

Pretože som bol už vo svojom Astrálnom tele a vedľa seba mal toto tajuplné stvorenie ako svojho spoločníka, tak som mu znovu prikázal: Vezmi ma do centra hlavného mesta Mexika.

"Nasleduj ma", obor odpovedal. Opustil dom pomalým krokom a ja som ho nasledoval.

Kráčali sme rôznymi časťami mesta, až sme dorazili k Svätému Jánovi z Letrany. Tu sme na chvíľu zastavili. Bolo to uprostred noci a ja som zatúžil, aby tento pokus mal šťastný koniec. Videl som (z piatej dimenzie do tretej) skupinu pánov, čo sa rozprávali na rohu. Boli vo svojich fyzických telách. Je preto jasné, že ma nemohli vidieť. No ja som chcel, aby som bol pre nich viditeľný a hmatateľný. Taký bol môj úmysel.

Obrátil som sa teda na obra, úžasného a udivujúceho Nahuála. Láskavým, ale prikazujúcim hlasom som mu dal príkaz: "Teraz ma presuň do fyzického sveta, do sveta troch dimenzií." Nahuál mi položil ruky na plecia a zatlačil. Cítil som, ako opúšťam Astrálny svet a ako prenikám do fyzického sveta. A tak som sa stal viditeľným a hmatateľným pre pánov, čo tam boli zhromaždení.

Išiel som k nim a spýtal sa: "Koľko je hodín, páni?"

"Pol jednej v noci"

"Ďakujem páni. Rád by som Vám povedal, že prichádzam z neviditeľných oblastí a chcel som sa pre Vás zviditeľniť. "Skutočne divné slová. Tí páni sa na mňa pozerali s úžasom. A tak som pokračoval: "A teraz sa páni vrátim do nadzmyslových oblastí." Poprosil som elementála, aby ma znovu preniesol do neviditeľného sveta. To stvorenie ma nepochybne poslúchlo. Videl som úžas všetkých tých pánov. Boli naplnení strachom a v panike utiekli.

Dal som elementálovy nové príkazy, aby ma vrátil do môjho domu. Pri návrate do svojej spálne som videl to tajomné stvorenie, ako stráca svoju veľkosť a preniká cez mozgovú hypofýzu do malého mačacieho tela, ktoré ležalo na posteli. Urobil som to isté - položil som svoje Astrálne chodidla cez svoju mozgovú hypofýzu a za chvíľu som sa cítil vo svojom fyzickom tele a prebudil sa v posteli.

Pozrel som sa na mačku. Trochu som ju poláskal a poďakoval jej. Povedal som: "Ďakujem ti za tvoju službu, teraz sme priatelia."

Moji drahí priatelia, od tej doby viem, že mačky, tieto mačacie elementály, dokážu byť užitoční pre všetkých uchádzačov, ktorí by radi vstúpili do kráľovstva vyššieho života. S týmto typom Nahuálov sa každý okultista dokáže naučiť, ako vedome opustiť svoje fyzické telo. Dôležité je sa nebáť, človek potrebuje veľa odvahy. Je vhodné spomenúť, že pre tento typ duševných pokusov je nevyhnutné, aby mačka bola čierna.

Mnoho vzdelaných ignorantov si môže robiť žarty z týchto ezoterických tvrdení, ale na tom vôbec nezáleží. My píšeme pre ľudí, ktorí majú duchovnú túžbu, pre ľudí, ktorí by radi prebudili svoje vedomie.

Otázka: Majster, objasníte nám, čo je to elementál?

Samael Aun Weor: Moji priatelia, rád by som, aby ste pochopili, že každý atóm je zložený z hmoty, energie a vedomia. Je zrejmé, že vedomie akéhokoľvek atómu je jeho elementál. Teraz trochu rozšírte túto myšlienku - spomeňte si na malú mačku v našom experimente. Čo vidíte, je fyzický organizmus a je jasné, že ten sa skladá z orgánov a buniek. A teraz si uvedomte, že každá bunka je zložená z atómov. Ak rozbijete akýkoľvek atóm, tak oslobodíte energiu. Je jasné, že každý organizmus, je vo svojej podstate, súbor rôznych typov a podtypov energií.

Avšak v každom stvorení je niečo viac - je to inteligencia, vedomie. Vedomie mojej mačky (alebo iného zvieraťa) je nepochybne vnútorný elementál, Nahuál, o ktorom hovoria domorodci z Oaxacy.

Vedomie je bezpochyby odeté v Éterickom tele, ktoré mu umožňuje byť viditeľné a hmatateľné v akomkoľvek mieste, a tiež mu umožňuje brať na seba rôzne tvary a podoby, tak ako bola podoba čierne mačky z môjho rozprávania.

Poďme sa teraz zamyslieť nad rastlinami. V každej tiež vidíme trojicu hmoty, energie a vedomia. Vedomie je vždy elementál. Existujú ohnivé elementály, elementály vzduchu, vody a zeme.

Starovekí mudrci sa učili, ako ovládať elementály. Mágovia zo starých čias ovládali elementály vzduchu a oni poslušne hýbali mraky v súlade s prianím mága. Mágovia ovládali ohnivé elementály (salamandry) - taký mág ovládal sopky našej krajiny. Ovládali elementály vody a tak dokázali vládnuť búrkam a rozvodniť rieky a jazerá. Zaklínali elementálov nerastného kráľovstva, aby vykonali alchýmické činnosti alebo aby sa krajina triasla. Vedeli utlmiť zemetrasenie a výsledok bol vždy úžasný.

Myslím, že pán už chápe, čo to je elementál. Odporúčam Vám študovať knihu nazvanú Elementály, ktorej autorom je Franz Hartmann, veľký nemecký zasvätenec.

Otázka: Počul som, temná mágia a vyvolávanie démonov sa deje pomocou čiernych mačiek. Čo mi o tom poviete, Majster?

Samael Aun Weor: Ctihodná mladá dáma, všetko v Prírode má dvojaké využitie. Existujú rastliny, ktoré liečia a rastliny, ktoré zabíjajú. Alebo napr. je jasné, akú úžasnú službu nám poskytuje elektrina - veľa prístrojov je napájaných elektrickou energiou. Elektrina nám poskytuje mnoho služieb. Ale tá istá elektrina tiež zabíja v elektrickej stoličke. Nikto asi nemôže poprieť, že elektrina v rukách kata spôsobuje smrť.

Čierna mačka je zločinecky využívaná zvrhlými jedincami na čiernu mágiu. Ale tiež môže byť použitá svätcami pre bielu mágiu. Elementály sami o sebe nie sú ani dobrí, ani zlí - všetko záleží na tom, kto ich ovláda. Ak ich využijeme pre konanie dobra, potom konáme dobrý skutok. Ak ich využívame pre zlé činy, potom konáme zlé skutky.

Verím, že nikto z Vás tu prítomných sa nevenuje čiernej mágii. Zdá sa mi, že všetci, čo tu ste, by ste mohli využiť pomoc čiernej mačky, ktorá je obzvlášť magická, za účelom vedomého opustenia vášho fyzického tela.

Nie je žiadny zločin snažiť sa prebudiť svoje vedomie.

Táto kapitola je z knihy "Neuveriteľné záhady," napísaná Samaelom Aun Weorom