slovnik

Modrí muži

Otázka: V tomto časopisu, ktorý koloval vo federálnej oblasti v Mexiku, sme našli tento článok:

"V roku 1960, na základe rozprávania egyptského historika Manetona a gréckeho historika Herodota, sovietsky vedecký časopis napísal článok o rase Modrých Mužov, o záhade Atlantídy a o príchode mimozemských bytostí.

Časopis si kládol otázku, či obyvatelia Atlantídy mali modrastú farbu pleti. Podľa niektorých rozprávaní obyvatelia Atlantídy založili Egyptskú civilizáciu a najstarší vodcovia Egypta boli v skutočnosti Atlantíďanami. Egyptskí umelci, ktorí maľovali rôzne objekty na stenách, mali farby v úcte. Ako maľovali svojich Bohov? Usire mal zelenú tvár (keďže je to Boh rastlinstva), a tak všetko bolo nakreslené zelenou alebo bledo modrou farbou. Avšak Amon a Šu boli jasne modrí. Prečo sú egyptskí bohovia modrí? Na to je len jediná odpoveď: Sú to potomkovia modrej rasy.

Ramzes 2

Ramzes 2 pred tébskou trojicou: Amon modrej pleti ("Ten, ktorý je v utajení"), so svojím synom Chonsom a manželky Mut

Je vierohodné, že Usire a Thovt, ktorí prišli do Egypta zo zeme vysokých hôr, našli v Egypte teplé a slnečné počasie a kvôli tomu ich koža dostala olivový nádych, tak ako tomu je u ostatných obyvateľov stredozemného mora?"

Milovaný Majster Samael Aun Weor, objasnil by ste nám to?

Samael Aun Weor: Tento článok je trochu neurčitý a nič nehovoriaci. Hovorí sa v ňom o modrej rase a článok predpokladá, že táto rasa pochádza z Atlantídy. Nepopiera sa v ňom pôvod egyptskej kultúry, pretože je zrejmé, že modrí muži sú starovekí majstri stavitelia pyramíd. Avšak tieto informácie v článku sú neúplné. A preto by som rád s článkom nesúhlasil, pretože je potrebné zdôrazniť, že modrí muži nepochádzajú z Atlantídy.

Niektorí ľudia si myslia, že modrí muži prišli z Venuše. Je dobré odcitovať ďalšiu časť tohto článku:

"Poďme si pripomenúť udalosti, ktoré sa odohrali v dávnych časoch na Venuši a ktoré boli zaznamenané starovekými astronómami. Svätý Augustín potvrdil, že Castor, el Rodio, napísal o ohromujúcom úkazu - Venuša náhle zmenila veľkosť, farbu a dokonca svoju obežnú dráhu a zároveň stratila svoje družice. Táto udalosť sa stala podľa tvrdenia známych neapolských matematikov Adrasta Cyzicenia a Dila za vlády kráľa Ogyga, zakladateľa Théb.

Čo sa stalo na Venuši, že časť jej populácie musela neočakávane uniknúť na Zem? Zrážka? Jadrový výbuch? Nevieme o tom nič, ale ak je niektorý z týchto dohadov pravdivý, tak potom dejiny Venuše sú späté s dejinami na našej planéte. A je zvláštne, že Sovietski mudrci trvajú na spojeniu medzi tajomstvami Venuše a tajomstvami Atlantídy a Tiahuanaca."

Ako môže náš milovaný čitateľ vidieť, autor tohto článku, ktorý som teraz čiastočne citoval s úmyslom vyvrátiť tvrdenia, ktoré sa v ňom nachádzajú, má dva názory - ale ani jeden z nich nie je pravdivý.

Poznám prípad Salvadora Villanueva Medinu tu v Mexiku - muža, ktorý je autorom knihy Bol som na Venuši. Poznám tohto muža osobne a viem, že je úprimný a že to nie je žiadny podvodník alebo šarlatán. Psychiatri ho podrobili mnohým testom a výsledkom bolo zistenie, že je to úplne zdravý muž s vyrovnanou mysľou.

Tento pán písal pre dobro ľudstva. Iba rozprával svoj príbeh ostatným. Bol to normálny taxikár a raz bol na ceste vo svojom aute do Spojených štátov amerických. Cesta bola zlá a auto sa poškodilo. Jeho spoločníci - Američania - preto odišli do neďalekého mesta, aby požiadali miestnych o pomoc.

A tak Villanueva Medina osamel. Vliezol si pod auto, aby sa ho pokúsil spraviť. Zrazu zacítil, že sa niekto blíži. Vyliezol spod auta a stretol sa s bytosťou z Venuše, ktorá si s ním začala rozprávať. Potom sa stalo niečo fascinujúceho. Náš taxikár bol pozvaný na cestu na Venušu, čomu sa vôbec nebránil. A tak nastúpil do kozmickej lode a letel na Venušu, kde sa zoznámil s mimoriadnou civilizáciou. Po piatich dňoch sa znova vrátil na Zem.

Popis Venušanov, ktorý Villanueva uvádza, sa zhoduje s popisom Adamskiho (slávneho amerického vedca). Postava Venušanov je asi 1.1 metrov vysoká, majú ružovkastú farbu pleti, strieborné vlasy, krásnu tvár, atď.

Villanueva na Venuši nevidel modrých mužov, a preto teória, že pochádzajú z Venuše, nie je pravdivá.

Odkiaľ teda modrí muži pochádzajú? Je jasné, že žili, lebo to tvrdí príliš veľa ľudí. Avšak ľudia nevedia, odkiaľ prišli. My úplne vážne tvrdíme, že modrí muži prišli z Modrej Galaxie. Je nepochybné, že vytvorili (okrem iného) mocnú egyptskú, chaldejskú, sýrsku, a babylonskú civilizáciu.

Otázka: Majster, poviete nám, prečo prišli, za akým účelom?

Samael Aun Weor: Otázka tohto pána ma veľmi teší, a preto ju odpoviem s veľkou chuťou. Dovoľte mi, aby som Vás informoval o existencii Univerzálneho Vesmírneho Bratstva. Rovnako tak, ako si navzájom pomáhajú dobrí ľudia, tak si navzájom pomáhajú planéty i galaxie.

Majstri z Modrej Galaxie - hnaní všeobecnou láskou - sa veľmi zaujímali o našu planétu. Veľmi intenzívne nám pomáhajú už od najhlbšej noci všetkých storočí. Znovu opakujem, že to boli oni, kto dávali inštrukcie architektom pyramíd, boli to oni, kto učili Tajné Učenie Egypťanov a Atlantíďanov. Boli to oni, kto dali ezoterické učenie mocnej chaldejskej a sýrskej civilizácii.

Ich práca je vskutku úžasná a pôsobivá. Im na nás záležalo a stále im na nás záleží. A aj keď sa to zdá neuveriteľné, žijú na tomto svete a ich jedinou úlohou je pomôcť nám v tejto kritickej hodine, po ktorej bude nasledovať veľká katastrofa.

Otázka: Vaše rozprávanie je ohromujúce. Povedal by ste nám, kde medzi nami žijú?

Samael Aun Weor: Otázka, ktorú pani položila, je veľmi zaujímavá, a preto je dobré ju úplne konkrétne zodpovedať. Rád by som Vám povedal, že modrí muži žijú v podzemnom meste pod južným pólom.

Juzny pol

Južný pól

Otázka: Ako je možné, že prežijú v tak nízkych teplotách? Majú snáď iný organizmus, než máme my? A ako tam dokážu prežiť?

Samael Aun Weor: Poďme zodpovedať otázku tohto pána, ktorá je tiež veľmi zaujímavá. Rád by som preto, aby ste dávali pozor. Modrí muži majú organizmus podobný tomu nášmu, to je zrejmé.

Rád by som, aby ste pochopili, že ľudské bytosti z Modrej Galaxie nemajú domy z ľadu tak ako majú Eskimáci. Bolo by absurdné si myslieť, že takéto ľudské bytosti by žili vo vnútri ľadu. Modrí muži majú podzemné mesto, postavené hlboko pod zemským povrchom. To, že sú nad mestom vrstvy hornín a ľadovcov, nemá na mesto žiadny vplyv. Problém s klímou nemusia modrí muži riešiť, pretože je zrejmé, že keď vedia cestovať vesmírom, tak majú zodpovedajúce technické vybavenie. Potom je ľahké pochopiť, že si v podzemnom meste vytvorili vlastnú klímu.

Otázka: Prečo si zvolili takto nehostinné miesto? Veď naša planéta má veľa miest s lepšou klímou a so zeleňou.

Samael Aun Weor: Odpoviem pánovi takto: krajiny na severnom a južnom póle, ktoré sú teraz pokryté ľadom vďaka ľadovým obdobiam, boli v dávnych časoch sídlom mocných civilizácií s úžasnou rovníkovou klímou a nádhernými mestami.

Nebuďte prekvapení tým, čo tvrdím. Podzemné mesto modrých mužov je veľmi staré - bolo postavené pred ľadovými obdobiami. To znamená, že mesto už existuje mnoho miliónov rokov. Pochádza zo starodávnych období na Zemi. Toto mesto vždy bolo a je sídlo modrých mužov.

Keďže modrí muži majú kozmické lode, ktoré dokážu cestovať nekonečným vesmírom, tak samozrejme nemajú žiadne problémy so zásobovaním.

Otázka: Majster, opustili títo modrí muži niekedy svoje mesto a žili medzi ľuďmi na Zemi?

Samael Aun Weor: Poďme zodpovedať otázku tejto ctihodné mladej dámy. Rád by som Vám povedal, mladá slečna, že v časoch starovekého Egypta, Sýrie a Babylonu, boli tieto bytosti vítané ako skutoční Bohovia. Nanešťastie, teraz žijeme vo veku Železa, v čase celosvetovej degenerácie. A preto sa modrí muži teraz málokedy stýkajú s ľuďmi. Avšak, je pravdou, že raz za čas niektorí z týchto pozoruhodných mužov žijú medzi ľuďmi na Zemi. Istá pani mi povedala, že videla muža s modrou tvárou v Buenos Aires, v Argentíne.

Krisna a Radha - modro sfarbeny

Modro sfarbený Krišna s manželkou Rádhou. Krišna je jedným z najdôležitejších božstiev v hinduizme, a ústredná postava v epickom písme Mahábhárata, z ktorého bola extrahovaná Bhagavadgíta. Ďalšou dôležitou hinduistickou postavou s modrou pleťou je Rámačandra.

Otázka: Majster, majú títo modrí muži nejakú úlohu, ktorú majú splniť v súčasnosti či budúcnosti?

Samael Aun Weor: Vidím, že pán, ktorý položil túto otázku, je gnostický misionár, a tak veľmi rád odpoviem jeho otázku. Modrí muži pomáhajú tomuto ľudstvu telepaticky a je zrejmé, že v priebehu nasledujúcich rokov títo výnimoční muži musia predstúpiť pred širokú verejnosť, aby ju napomenuli, aby ju vyzvali k pokániu a aby jej ukázali strašnú katastrofu, ktorá sa blíži.

Otázka: Majster, povedal by ste mi, koľko žije v podzemnom meste modrých mužov?

Samael Aun Weor: Dobre teda, odpoviem Vašu otázku. Ja som obyvateľov tohto mesta nepočítal. Ale ubezpečujem Vás, že je to ohromné mesto, veľkosťou podobné hlavnému mestu Mexika. Má niekoľko miliónov ľudí a mnoho domov, ulíc, tried a širokých priestorov, kde majú svoje lode. Ale presne neviem, koľko tam žije ľudí. Na takú malichernú vec som sa ich kráľa nepýtal.

Otázka: Veľmi ma ohromuje, že majú monarchiu. Povedali by ste, či vďaka tomu, že to sú osvietení ľudia, je ich kráľ Bohom?

Samael Aun Weor: Ctihodná mladá dáma, Vaša otázka je veľmi zaujímavá, rád Vám odpoviem. Poznám jeho veličenstvo a úplne vážne vám hovorím, že pochádza zo Slnečnej Dynastie. Je to pravý osvietený Majster, ktorý nepotrebuje stráž ani vojsko, aby ho jeho ľudia počúvali. Každý ho počúva, lebo on je veľký Boh.

Otázka: Majster, povedal by ste nám, ako ste navštívil tohto monarchu? Použili ste snáď kozmickú loď alebo nejaký iný prostriedok?

Samael Aun Weor: Milý pane, veľmi jasne Vám odpoviem na Vašu otázku. Telepatia existuje. Nikto z nás nemôže poprieť, že vďaka telepatii je možné byť v kontakte s ľuďmi žijúcimi na vzdialených miestach po celom svete. Avšak, v tejto záležitosti je potrebné ísť ešte ďalej. V gnóze existujú techniky, ktoré človeku umožňujú sa duchovne premiestniť na akékoľvek tajné miesto, a to vrátane podzemného mesta modrých mužov.

Bol som v tomto meste a vy ho môžete navštíviť tiež, ak poznáte správnu techniku. Preto je dôležité, aby ste začali študovať gnózu, aby ste študovali moje knihy...

Keď som duchovne navštívil toto mesto, tak som samozrejme musel najskôr požiadať kráľa o povolenie. Bez jeho povolenia by som sa nemohol pokojne prechádzať po nádherných uliciach tohto tajomného mesta.

Otázka: Poviete nám niečo o tomto meste? Aké je? Aké sú tam budovy?

Samael Aun Weor: Vážený pane, je úplne zrejmé, že toto mesto vo vnútri Zeme je úplne iné od miest, ktoré poznáme z nášho úbohého sveta.

Hadovitá cesta vedie k bráne do mesta. Ulice a triedy sú osvietené nádhernými lampami, ktoré robia z obrovskej jaskyne, v ktorej je mesto, žiariace miesto, pretože to tam vyzerá ako vo dne. Musím povedať, že bezchybne ovládajú svetlo a tmu. Majú 70 krásnych sál na rôznych miestach mesta, kde sa zhromažďujú a kde študujú.

Otázka: Čo tieto bytosti študujú?

Samael Aun Weor: Ich štúdiá sú veľmi pokročilé, ctihodná mladá dáma. Študujú Vesmírnu Vedu, vyššie duchovné veci, Prírodu, atď. Rád by som Vám povedal, že sfinga, žijúci symbol Múdrosti Zasvätencov, žiari uprostred tohto tajomného a ťažko opísateľného mesta.

Otázka: Poviete mi, ako sa obliekajú a ako sa po meste prepravujú?

Samael Aun Weor: Rád by som Vám povedal, priateľu, že členovia modrej rasy sa obliekajú veľmi elegantne. Nosia krásne tuniky v starovekom štýle, pekné plášte, sandále, atď. Po meste chodia po chodníkoch. Sú priemerne vysokí a veľmi pekní. Prepravujú sa pešo alebo autami, ktoré sú poháňané elektrickou energiou.

Otázka: Majster, vysvetlíte nám, čím sa živia a kde toto jedlo získavajú?

Samael Aun Weor: Vaša otázka je skutočne veľmi zaujímavá. Je úplne jasné, že musia jesť, aby mohli žiť. Ich základné jedlo sa pripravuje z morských rias, ktoré získavajú z dna oceánov na Zemi. Ale nezabudnime, že majú kozmické lode, ktoré im umožňujú sa prepravovať naprieč časom a priestorom na akékoľvek miesto. A preto si zo svojej galaxie privážajú aj iné jedlo, ktoré ich vyživuje. Oni nie sú uväznení na našej planéte, pretože s ich loďami môžu cestovať kamkoľvek sa im zachce. To je všetko.

Otázka: Používajú peniaze?

Samael Aun Weor: Oh, mladá slečna! Skutočné ľudské bytosti, vesmírni muži, nepotrebujú peniaze, aby žili. Majú ekonomické metódy, ktoré sú oveľa viac vyvinuté ako tie, ktoré používa zviera s intelektom na tejto planéte.

Otázka: Aké je posolstvo modrých mužov pre ľudí na tejto planéte?

Samael Aun Weor: Vznešený pane, Vaša otázka je pôsobivá. Modrá pani, ktorá je vždy vedľa Kráľa, mi povedala nasledovné: "Planéta Zem bude zničená. Ľudia, ktorí žijú na Zemi, veria, že ich mestá a majetok tu bude naveky. Je úplne absurdné, že sú na svojom majetku tak závislí, lebo všetko bude zničené."

Otázka: Podľa toho, čo nám hovoríte, tak by bolo múdre neusilovať o materiálne veci. Je to tak?

Samael Aun Weor: Vaša otázka je zaujímavá. Rád by som Vám povedal, priateľu, že my musíme žiť v súlade so zákonom rovnováhy. Nemali by sme sa vyžívať ani v bohatstve, ani v chudobe. Musíme mať určité materiálne veci, aby sme prežili, ale nikdy sa nesmieme stať ich otrokmi. Spomeňte si na posledné okamihy Pompejí - ľudia sa snažili uniknúť so svojím majetkom, a preto zomreli. Vykopávky nám ukázali, že väčšina obyvateľov Pompejí bola rozdrvená v útrobách mesta kameňmi a lávou z Vezuvu.

Vezuv - erupcia sopky

Odliatky mŕtvol skupiny ľudských obetí z erupcii Vezuvu v roku 79 nášho letopočtu, nájdený v tzv. "Záhrade utečencov" v Pompejach. Vyfotil Lancevortex, 30 január 2000.

Modrí muži dokončia obriu úlohu v strašnej dobe, ktorá sa blíži. Budú sa usilovať o to, aby sme sa obrátili k Bohu, budú sa nám snažiť ukázať cestu k spaseniu.

Táto kapitola je z knihy "Neuveriteľné záhady," napísaná Samaelom Aun Weorom