slovnik

Rybí muži

Moji priatelia, dnes sa na tomto stretnutí budeme baviť o rybích mužoch. To Vám pripadá trochu čudné, že?

Najprv by som Vám rád pripomenul, že my, Gnostici, máme metódy a zvláštne spôsoby, ako tieto veci skúmať. Povedzme, že to je duchovný prieskum.

Boli ste niekedy prítomní na prednáške o cestovaní duše? Duša ktorejkoľvek osoby môže cestovať, t.j. opustiť telo a premiestniť sa do akéhokoľvek kúta vesmíru, aby tam videla, počula, dotýkala sa, a vnímala to, čo ju zaujíma. Dovoľte mi Vám povedať, že my máme tajomstvá, vodidlá, ako tieto cesty mimo tela vykonať.

Vždy som tušil, že Rybí muži, inteligentné stvorenia, by mohli žiť v hĺbkach oceánov. Dokonca sa mi zdá, že táto záležitosť je nejako spojená so slávnou chaldejskej rybou "Oannes". Nerád by som týmto zbavoval rybu "Oannes" iných, hlbších alegórií, len by som rád upozornil, že takýto symbol tiež zodpovedá hlbokému tajomstvu Rybích mužov.

Rybi muzi

Kresba artefaktu z Mezopotámie (ca. 800 pnl)

Týmto ukončíme tento malý úvod. Poďme sa teraz venovať našej téme a faktom. Raz sa tak stalo, že počas hlbokej meditácie sme sa s mojou ženou rozhodli vykonať posvätnú a duchovnú cestu, aby sme preskúmali všetko, čo sa týka Rybích mužov. Je zrejmé, že sa nám to podarilo, a tak, keď sme si porovnali svoje zážitky, tak sa samozrejme zhodovali.

Mimo naše telá sme sa my, naše duše, hlboko ponorili do Atlantického oceánu, veľmi ďaleko od akejkoľvek pevniny. V mene pravdy musím vyhlásiť, že sme prišli do priameho styku s Rybími mužmi. Ak sa ma spýtate, akú majú tieto ľudské bytosti postavu, tak Vám jasne odpoviem, že má rybí tvar a jej veľkosť je podobná postavám, ktoré majú ľudia - niektorí sú veľkí, iní malí, iní strednej atď.

Myslím, že z tohto rozprávania zatiaľ nemáte úplne jasnú predstavu o Rybích mužoch. Preto prosím vypočujte môj príbeh s trpezlivosťou.

Našli sme mesto Rybích mužov v živých hlbinách oceánu. Hádanky? Obávam sa, že ak mi nebudete venovať pozornosť, tak moje rozprávanie nepochopíte. Je jasné, že toto mesto nie je fyzického charakteru, nezodpovedá svetu troch dimenzií. Je spojené s populáciou, ktorá sa nachádza v neznámej dimenzii.

Domy, chrámy, obchody, reštaurácie, ulice a veci boli vybudované Rybími muži vo štvrtej dimenzii, v tej, ktorú môžeme nazývať éterickým priestorom.

Zvieratá s intelektom žijúci na tejto planéte majú natoľko zdegenerované videnie, že už nedokážu uvidieť štvrtú dimenziu. Avšak Rybí muži sú iní, odlišní - oni majú éterický zrak. A preto je neznáma dimenzia pre nich úplne normálna záležitosť, tak ako je pre nás vzduch, ktorý dýchame a jedlo, ktoré jeme.

Zaiste tieto stvorenia nie sú zdegenerované a preto je jasné, že majú éterický zrak. V mene pravdy musím vyhlásiť, že žijú vo fyzickom svete a v éterickej oblasti zároveň. Je jasné, že duše Rybích mužov vedia, že majú rybie telo, ale pretože žijú vo štvrtej dimenzii, tak tiež vedia, že sú tiež ľudská stvorenia. Žijú ako ľudské bytosti v štvrtej dimenzii a zároveň plávajú ako normálne ryby vo vodách.

Majú tak dvojaký život - ten prvý je rybí, a ten druhý je život ľudskej bytosti. Avšak tieto dva životy sú prepojené, prebiehajú súčasne a vo vzájomnej harmónii, sú nádherne zohrané ...

Vládne im veľmi múdry kráľ - je to veľmi ctihodný Rybí muž. Je jasné, že tento kráľ je milovaný všetkými svojimi ľuďmi - nepotrebuje armádu, ani políciu, aby ho ľudia počúvali. Je to ťažko opísateľná bytosť zo Slnečnej dynastie.

Keď Vám o tomto rozprávam, tak by som veľmi rád moji priatelia, aby ste sa aspoň raz v živote stotožnili s týmito trojrozmernými a štvorrozmernými stvoreniami. Hovorím o oboch dimenziách naraz a verne prepájam fyzické s tým, čo je metafyzické.

Moja manželka prešla prah jedného z éterických obchodov tohto tajomného mesta, ktoré sa nachádza v neznámej dimenzii. Ja som nevstúpil, len som ju pozoroval. Na niečo sa hlboko pozerala, a preto, keď vyšla von, tak som sa jej pýtal, čo videla. Odpovedala mi: "Videla som Rybích mužov v peknej reštaurácii, ako sú usadení pri stole a rozprávajú si o rôznych veciach."

Vysvetlenie: To boli duše Rybích mužov, ktorí žijú ako skutočné ľudské bytosti v éterickom meste, ktoré je neviditeľné pre zdegenerovaných ľudí nášho sveta. Avšak mesto je viditeľné pre krásne zmysly týchto stvorení. Avšak je udivujúce, že majú zároveň rybie fyzické telá. Je to podivná kombinácia ľudskej bytosti a ryby.

Otázka: Majú tieto stvorenia ľudskú alebo rybiu tvár?

Samael Aun Weor: Milá mladá dáma, dovoľte mi Vám oznámiť, že v éterickom svete, o ktorom hovorím, majú tieto stvorenia ľudské tváre. Avšak vo fyzickom svete je ich tvár a telo rybie.

Otázka: Majster, máme to chápať tak, že tieto ľudské bytosti majú výlučne rybí tvar alebo majú aj ľudskú podobu?

Samael Aun Weor: Dobrý priateľu, veľmi rád odpoviem na Vašu otázku. V materiálnom, fyzickom svete majú tieto stvorenia výlučne rybí tvar. Akýkoľvek človek si ich môže pomýliť s rybou. Našťastie sú veľmi inteligentní, a preto zrejmé, že sa nikdy nedajú chytiť. Opakujem, že ľudskú podobu na seba berú iba v neznámej dimenzii. Vo štvrtej dimenzii totiž žijú svoj ľudský život. Nie je prehnané tvrdiť, že dokonca majú svoje živnosti atď. Je jasné, že toto sa zdá ako niečo nemožné pre niekoho, kto hlboko neprenikol do nášho učenia.

Otázka: Majster, nie sú nešťastní z takého dvojitého života?

Samael Aun Weor: Milá mladá dáma, môžem Vás uistiť, že sú omnoho šťastnejší než sme my, pretože vo vnútri nenosia hriešne "ja". Majú čisté myšlienky, slová a jednanie. Vedia správne cítiť a správne konať. Nájdeme v nich správnu myšlienku, správne slovo, správne konanie.

Otázka: Ctihodný majster, poviete nám či Rybí muži sú v spojení s ľadovcovými muži, Modrými muži, a mimozemšťanmi, o ktorých ste nám pred tým hovoril?

Samael Aun Weor: Vznešený pane a veľký priateľu, rád by som Vám povedal, že Rybí muži, pretože sú očistení od prvotného hriechu, tak sú v spojení s ľadovcovými muži, s mužmi, ktorí prileteli z Modré Galaxie a s ľudstvami na iných planétach.

Rád by som Vám dôrazne povedal, že Rybí muži žili v oceánoch na planéte Venuši. Boli prevezení na Zem Venušanmi v kozmických lodiach a vysadení v našich oceánoch. Avšak veľmi skoro budú zachránení venušanskými navigátormi a vrátia sa späť na svoje pôvodné miesto. Táto udalosť sa stane pred treťou svetovou vojnou. Je zrejmé, že keď nebudú premiestnení do oceánov na Venuši, tak ich životy budú v nebezpečenstve kvôli kontaminácii našej morskej vody z nukleárnych výbuchov.

Ja som sa vydal so svojím šiestym zmyslom do budúcnosti, aby som sa na túto udalosť pozrel a videl som venušanské obojživelné kozmické lode, ako sa ponárajú do Atlantiku a zachraňujú Rybích mužov. V tomto budúcom okamihu som počul duševné bedákanie, nariekanie a muky vydávané týmito tajomnými stvoreniami. Budú odobratí zo Zeme, pretože táto rasa zvierat s intelektom, ktorá obýva túto Zem, nie je vôbec pripravená porozumieť týmto vznešeným bytostiam. Inými slovami Vám musím povedať, že si ich nezaslúžime.

V neznámej dimenzii sú veľmi podivné predmety. Videl som niečo, čo sa podobalo kruhu, niečo ako typ náramku, ktorý bol natoľko záhadný, že som tomu nerozumel.

Jeden z tých ľudských bytostí, keď hovoril s moju ženou, tak jej povedal nasledovné: Si veľmi šťastná žena, pretože si vždy nablízku majstrovi. Je jasné, že ma to potešilo.

Hlboký mier veľkých morských hlbín je všadeprítomný v ich metafyzickom meste. Človek sa tu cíti očistený a je neskutočne šťastný. Ako vzdialení sú ľudia od pochopenia týchto vecí.

Moji priatelia, nie som si istý, že ste porozumeli môjmu rozprávaniu. Viem, že Vaše vedomie úplne spí a preto je zrejmé, že ste veľmi vzdialení od pochopenia hlbšieho významu môjho rozprávania.

Otázka: Keď na seba vezmú podobu ľudských bytostí vo štvrtej dimenzii, tak nežijú predsa vo vode, alebo snáď áno?

Samael Aun Weor: Ctihodná mladá dáma, musím Vám povedať, alebo vlastne Vám musím opakovať, že nádherné mesto týchto rybích mužov sa nachádza v hlbinách Atlantického oceánu. A preto prostredie, v ktorom sa tieto bytosti pohybujú, je v zásade éterické a vodné.

Otázka: Prečo boli na planétu Zem dovezení z Venuše?

Samael Aun Weor: Mladá dáma, naši vesmírni bratia pre nás chcú vždy to najlepšie, a preto je jasné, že sem boli prepravení pre naše dobro. Boli umiestnení do hlbín oceánu, aby nám jedného dňa mohli pomôcť a dali nám inštrukcie. Nanešťastie ľudia tohto sveta sú už príliš zdegenerovaní, než aby mohli nadviazať psychické spojenie s týmito nádhernými stvoreniami.

A tak toto súčasné ľudstvo stratilo skvelú príležitosť. Ľudia ani vzdialene netušia, čo vlastne stratili. Mnoho ľudí mohlo vstúpiť do takého typu potešenia skrze dvere znovuzrodenia.

V krátkej dobe oceány vydajú ľuďom svoje mnohé tajomstvá a nové druhy výnimočných a inteligentných rýb budú objavené. Avšak ma počúvajte, nech nie ste zmätení - tieto druhy rýb nebudú Rybí muži, pretože Rybí muži, ako už som povedal, budú prevezení do hlbokých oceánov na Venuši.

Otázka: Je možné, aby aj iný druh ľudských bytostí existoval v ríši zvierat, rastlín, alebo nerastov?

Samael Aun Weor: Dobrý priateľu, dovoľte mi Vám povedať, že Rybí muži sú výnimka, ktorá k nám bola dopravená z Venuše. Vieme, že mimo tento typ jedinečných stvorení sú v našom svete kamene len kamene, rastliny sú to, čo sú, a zvieratá, vrátane inteligentných zvierat, sú to, čo sú a nič viac než to.

Rybí muži sú ľudské bytosti v úplnom slova zmysle, pretože majú svoje Bytie vo vnútri, pretože majú Bytie vtelené a pretože vedia, že On je vo vnútri.

Táto kapitola je z knihy "Neuveriteľné záhady," napísaná Samaelom Aun Weorom