slovnik

Ľadovcoví muži

Moji priatelia, teraz si budeme rozprávať o ľadovcových mužoch. Je nevyhnutné, aby ste porozumeli procesu revolúcie zemskej osi, ktorá prináša rôzne doby ľadové.

Bolo nám povedané, že pred poslednou dobou ľadovou sa nachádzali zemskej póly v oblasti, ktorá dnes zodpovedá rovníkovej priamke. Teda, čo bolo predtým rovníkom, sú dnes póly a naopak. Toto stálo za potopením Atlantídy a je jasné, že sa vďaka tomu zmenil zemský zemepis.

Rastlinný uhlík bol nájdený na severnom póle a na brehoch veľkých riek na Sibíri. Boli objavené starodávne zvieratá, ktoré zomreli umrznutím. Tieto úplne tropické zvieratá boli úplne zaskočené ľadom a snehom, a preto zomreli.

Prvá rasa, ktorá na svete existovala, žila na tajnom ostrove v severnej oblasti. Táto oblasť bola tropická a nachádzala sa, ako už sme povedali, v rovníkovom pásme a neskôr bola vďaka revolúcii zemskej osi premiestnená na svoje súčasné miesto.

Prvá rasa žila v tejto oblasti a bola úplne protoplazmatická. Telá týchto ľudí boli pružné, elastické. Mohli sa zväčšiť do obrích rozmerov alebo sa naopak zmenšiť podľa svojho želania. Nemali fyzické telá, tak ako dnešné ľudstvo. Avšak ľudia tejto rasy boli šťastní. Vnímali svet a veci celistvo, v úplnosti. Videli nielen to fyzické, ale navyše boli schopní vidieť dušu a ducha všetkých bytostí a vecí. Celá Zem spolu so svojimi morami a horami mala nádhernú, ostro modrú farbu.

7 hlavnych ras

Hoci sa to môže zdať neuveriteľné, tak je pravdou, že Prvá rasa, ktorá na tomto svete existovala, mala nádherne čiernu farbu. Avšak pre súčasných ľudí je trochu ťažké pochopiť, že líca a celé tváre týchto ľudí žiarili na červeno ako oheň.

Ich reprodukčný systém bol úplne iný, než aký je v súčasnosti. Tieto ľudské bytosti sa množili spôsobom, ktorý je veľmi podobný tomu, ako sa delia organické bunky. My už vieme, že jedna bunka sa delí na dve, a že tieto dve bunky sa rozdelia na štyri, a štyri na osem atď. A tak rovnakým spôsobom to robil organizmus Otca-Matky. Ich organizmus bol úplne androgynický, pretože nebol ani mužský ani ženský, ale obsahoval obe polarity. V určenom okamihu sa potom ich organizmus rozdelil do dvoch. A tak bolo dieťa oddelené od Otca-Matky. Toto bola veľmi významná náboženská udalosť.

Bunkove delenie

Umelecké stvárnenie bunkového delenia

Niektorým ľuďom sa môže zdať androgynická rasa zvláštna. Avšak je jasné, že prvá ľudská rasa taká bola. Ľudia z tejto protoplazmatickej rasy mali nádherné chrámy, veľkolepé mesta a boli obdarení božskou múdrosťou.

Anjel Uriel žil v tejto dobe na planéte Zemi. Mal ľudské fyzické telo. Napísal veľkolepú knihu nordickými runovými znakmi. A splnil nádherné poslanie - učil ľudstvo tejto doby.

To ľudstvo je nazývané Adam-Solus, o ktorom sa zmieňuje Biblia. Je to ten Adam, z ktorého ešte mytologická hebrejská Eva ešte nebola oddelená.

Uplynuli storočia, nespočetné milióny rokov. Avšak táto rasa, napriek svojej premene na iné rasy, je stále zachovaná vo svojej pôvodnej podobe. Toto je niečo, čo by mohlo poslucháčov ohromiť.

Chcem tým povedať, že nie všetci jedinci z tejto rasy zmizli z povrchu zemského. Istá skupina týchto prvotných ľudí stále existuje a žijú tu, na Zemi. Táto tajomná skupina sídli v tajnom podzemnom meste, ktoré sa nachádza na severnom póle. Sú to Ľadovcoví muži, ktorí stále prežívajú pre dobro tohto úbohého a trpiaceho ľudstva.

Severny pol

Severný pól

Najviac ohromujúce na tejto záležitosti je fakt, že títo jedinci z Prvej rasy si zachovali svoju pôvodnú čistotu. Žili v izolácii, aby sa vyhli akýmkoľvek organickým premenám, ktoré stáli za vznikom všetkých tých miliónov ľudských bytostí, ktorí žijú na zemskom povrchu. Najpozoruhodnejšie však je, že dosiahli jedinečnej, zvláštnej a prekrásnej metamorfózy. V súčasnosti majú títo jedinci nádherný ľudský výzor, ktorý je podobný tomu nášmu. Majú dokonalé tela z mäsa a kostí a sú obdarení veľkou múdrosťou. Sú žijúcim príkladom toho, ako by mala ľudská populácia na Zemi vyzerať.

Je nepochybné, že ich podzemné mesto, ktoré sa nachádza pod polárnym ľadom je prekrásne. Majú vysoko vyvinutú, ultramodernú technológiu. Majú prístup k mechanickým prístrojom, ktoré zodpovedajú vzdialenej budúcnosti. Vyvinuli ich s veľkým predstihom.

Je jasné, že títo Ľadovcoví muži nám pomôžu - a to hlavne v budúcich vojnách - svojimi liekmi, liečbou zranení a uzdravovaním chorých, svoju atómovou vedou a chémiou. Budú pomáhať obetiam biologických zbraní a atómových bômb. Môžu pomáhať ľuďom a pritom zostať nepozorovaní.

Otázka: Prečo sa táto rasa nemiešala s našou rasou, čo bolo dôvodom pre jej zachovanie?

Samael Aun Weor: Veľmi rád pánovi odpoviem. Je jasné, že ľudské bytosti z Prvej rasy pred tým než sa z nich stali Hyperboreánci, prešli mnohými premenami. Tieto duše (Hyperboreánci) sa rozmnožovali spôsobom, ktorý nazývame "pučanie", a to napriek tomu, že boli tiež androgynický. Rozmnožovanie pučaním bolo podobné, ako tomu je u rastlín. Rastlinný výhonok, ktorý je oddelený od materskej rastlinky sa stane samostatnou rastlinnou. Rovnako tak vajcovité výtrusy sa oddeľovali z Hyperboreánských tiel. Takéto výtrusy sa potom premenili na samostatné organizmy.

Lemurania prišli po Hyperboreancoch. Lemurania boli hermafrodickí ľudia z mäsa a kostí, ktorí sa rozmnožovali asexuálne. Vajíčko vyšlo z vaječníka. Toto vajíčko sa po určitom čase otvorilo a vzišlo z neho nové stvorenie. To bolo potom kŕmené z pŕs Otca-Matky.

Lemurijská rasa sa po mnohých miliónoch rokov rozdelila na opačné pohlavia. Táto udalosť je v Biblii alegoricky opísaná ako vybratie rebra z Adama a stvorenie Evy.

Je jasné, že potom, čo sa ľudské bytosti rozdelili na opačné pohlavia, tak rozmnožovanie je možné iba prostredníctvom sexuálnej spolupráce. Tento systém máme doteraz.

Ako ste počuli, tak tá prvotná, pôvodná rasa sa počas mnohých storočí vyvinula na iné rasy. Tá prvotná, pôvodná rasa prešla mnohými neustálymi premenami, evolúciou a devolúciou atď. Avšak opakujem, že istá skupina z tejto prvotnej rasy sa oddelila od tohto vývoja a zostala čistá a panenská, až do dnešných dní. To sú Ľadovcoví muži.

Otázka: Je možné Ľadovcových mužov navštíviť?

Samael Aun Weor: Už skôr v tejto knihe sme sa zmienili, že je možné umiestniť telo do štvrtej dimenzie. Dali sme Vám návod - vysvetlili sme, že každý jedinec má svoju vlastnú Matku Prírodu. Ak sa na ňu hlboko sústredíme, keď zaspávame, ak ju žiadame a prosíme, aby naše fyzické telo umiestnila do neznámej dimenzie, tak nám v tejto záležitosti pomôže. Potom už treba len opatrne vstať z postele, aby sme nezobudil naše fyzické telo, tak ako keby sme boli námesačný, ale s prebudeným vedomím.

A tak v takýchto chvíľach, keď sa vznášame v prostredí štvrtej dimenzie, tak je možné navštíviť mesto ľadovcových mužov. Je jasné, že je potrebné viera, vlastne veľmi silná viera, láska pre Krista, a pravá túžba. Len potom je úspech možný.

Otázka: Môžeme ich navštíviť bez ich dovolenia?

Samael Aun Weor: Milá mladá dáma, dovoľte mi, aby som Vám dôrazne povedal, že pre toho, kto nie je hoden, sú všetky dvere zatvorené, okrem jedných - a to sú dvere pokánia.

Táto kapitola je z knihy "Neuveriteľné záhady," napísaná Samaelom Aun Weorom