slovnik

Karma

Moji priatelia, existuje zákon, ktorý sa nazýva Karma. Tento zákon vo svojej podstate znamená príčinu a účinok alebo tiež konanie a následok.

Musíte pochopiť zákon rovnováhy. Čokoľvek človek urobí, tak za to musí tiež zaplatiť, pretože nemôže byť príčina bez následku a následok bez príčiny. Bola nám daná sloboda, slobodná vôľa, a preto si môžeme robiť, čo chceme. Napriek tomu sa za naše činy musíme zodpovedať Bohu.

Musíme zaplatiť nielen za zlé činy, čo sme vykonali, ale aj dobré skutky, ktoré sme mohli urobiť, ale neurobili.

Keď človek príde na tento svet, tak má svoj osud. To je dôvodom, prečo niektorí sa narodia do prepychu a iní sú v nemilosti. Ak sme v našom predchádzajúcom živote niekoho zabili, tak v tomto živote budeme zabití. Ak sme niekoho zranili, sami budeme zranení. Ak sme niekoho okradli, sami budeme okradnutí. Tak, ako sme sa správali k ostatným, tak sa aj ostatní budú správať k nám. Avšak je možné zmeniť svoj osud. Keď je nižší zákon nahradený vyšším, tak vyšší zákon zruší ten nižší.

S levom zákona možno bojovať váhami. Ak na jednu misku váh umiestnime naše dobré skutky a na druhú naše zlé činy, tak buď budú obe misky vážiť rovnako alebo budú v nerovnováhe. Ak miska so zlými skutkami váži viac, tak potom musíme pridať dobré činy na misku dobrých skutkov, aby sme ju naklonili v náš prospech. Takto platíme za našu Karmu.

A preto konajte dobré skutky, nech môžete splatiť svoje dlhy. Pamätajte, že človek platí nielen utrpením, ale tiež môže platiť tým, že koná dobro.

Veľa ľudí, ktorí trpia, je zaneprázdnených len svojim horkým utrpením. Chcú situáciu napraviť, ale pritom si nevšímajú utrpenie ľudí okolo seba. Ani vzdialene neuvažujú o tom, že by pomohli ľuďom vo svojom okolí. Tento stav sebectva nie je dobrý k ničomu. Jediný dôsledok takéhoto sebeckého správania je ďalšie utrpenie.

Ak by tieto osoby mysleli na iných ľudí, na to, ako im pomôcť, ako nasýtiť hladných, ako dať napiť smädným, ako obliecť nahých, ako učiť nevzdelaných, atď., tak je jasné, že by umiestnili dobré skutky na misku vesmírnych váh, a tak ju naklonili vo svoj prospech. Inými slovami, dostali by potom všetko, čo potrebujú.

Avšak ľudia sú veľmi sebeckí - to je dôvod ich utrpenia. Nikoho nezaujíma Boh ani ľudia okolo neho, kým sa neocitne v zúfalstve. Toto je fakt, ktorý si každý môže preukázať kdekoľvek na svete. Ľudstvo je jednoducho také.

Otázka: Musia byť dobré skutky konané bez očakávania odmeny? Alebo sa počítajú, aj keď ich robíme s očakávaním, že za ne niečo dostaneme?

Samael Aun Weor: Dobro musí byť vždy konané bez nároku na odmenu, s nekonečnou láskou voči ľudstvu. Tak pozmeníte príčiny zla, ktoré stáli za zlými následkami. Nezabudnite, že zmenou príčiny zmeníte následok. Chcete byť uzdravení? Tak potom uzdravte ostatných. Sú Vaši blízki vo väzení? Tak potom usilujte o slobodu iných. Ste hladní? Tak potom sa rozdeľte o svoj chlieb s tými, ktorí sú na tom horšie ako vy, atď.

Otázka: Majster, sú všetky choroby dôsledkom karmy?

Samael Aun Weor: Nie, nie všetky choroby majú pôvod v karme, pretože ľudský stroj môže byť poškodený z mnohých príčin. Preto môžu byť choroby karmické alebo jednoducho výsledkom náhody. To je všetko.

Otázka: Majster, v meditácii som si vybavil niečo z môjho minulého života - jednalo sa o výlet z Mexika smerom do Acapulca, na ktorý som sa vydal a o ktorom ste sa mi predtým zmienil. Povedal by ste mi, či to, čo som videl, bolo pravdivé alebo či to bola len moja fantázia?

Samael Aun Weor: Z toho, ako sa pýtate, je zrejmé, že Vaše vedomie stále spí, pretože keby bolo prebudené, tak slovo "fantázia" by vo Vašej otázke nebolo. To, čo človek vie veľmi dobre, nie je fantázia. To, čo človek nepozná, alebo vidí len okrajovo, je vždy brané ako fantázia, dokonca aj keď je to pravdivé. Preto je nevyhnutné prebudiť svoje vedomie, keď chce človek skúmať svoje minulé životy.

Mne je jasné, že vo svojom minulom živote ste boli tu v Mexiku a že ste ma sprevádzal do prístavu v Acapulcu. Toto sa odohralo v čase Dona Porfiria Diaza a teraz je zrejmé, že ste sa na tento výlet opäť vydal v súlade so zákonom návratu. Všetko sa opakuje tak, ako sa to skôr stalo. Všetko sa opakuje. Takto funguje veľký zákon karmy.

Otázka: Majster, z Vašej odpovede chápem, že moje vedomie spí. Avšak znamenajú tieto útržkovité spomienky na môj minulý život a iné španielske krajiny, že mám aspoň malé množstvo prebudeného vedomia?

Samael Aun Weor: Je nepochybné, že malé prebudenie vedomia sa odohralo - percento Vášho prebudeného vedomia sa zvýšilo. Bežní ľudia majú tri percentá prebudeného vedomia. Avšak vo Vašom prípade to je desať percent, a to znamená veľa. Je veľmi ťažké nájsť osobu, ktorá má vedomie prebudené zo sto percent. Mal by ste byť rád, že máte aspoň toto percento vyššieho vedomia v porovnaní s ľuďmi vo vašom okolí.

Otázka: Vo svojich meditáciách som videl obrazy zo svojho minulého života, v ktorom som sa dopustil mnohých chýb. V tom živote som bol majiteľom ranča v Cuautla, Morelos. Mal som veľa zamestnancov, ktorých som nútil k práci bičom. Mnohokrát som cudzoložil a znásilňoval. Potom prišla revolúcia a ja som prišiel o všetok majetok. Zapísal som sa do revolučnej armády na strane Pancha Villy. Zažil som hlad a iné strasti vojny. Hoci som zomrel v starobe a so svojou rodinou, tak od tej doby až do súčasnosti zažívam v živote veľa horkosti a utrpenia. Myslím, že splácam svoju Karmu. Majster, čo by ste mi o tom mohol povedať?

Samael Aun Weor: Ctihodný brat, som veľmi šťastný, že si pamätáte Váš minulý život. Rád by som Vám povedal, že som Vás skutočne poznal vo Vašom minulom živote a preto je zrejmé, že hovoríte pravdu a nič než pravdu. Je prirodzené, že Vás osobne poznám, lebo ste tiež slúžil v armáde generála Fransisca Villy.

Je samozrejmé, že keď ste sa pred revolúciou ako majiteľ ranča dopustil mnohých omylov, ako napr. bičovanie zamestnancov, tak ste získal Karmu. Kvôli Vám trpeli iní, a preto vy teraz trpíte. Nútil ste ostatných, aby pracovali do vyčerpania, a preto ste teraz vykorisťovaný svojimi zamestnávateľmi v rôznych prácach, v ktorých ste boli zamestnaný, aby ste sa uživil. Takto splácame to, čo dlhujeme. Zákon je zákon a musí byť naplnený.

Otázka: Majster, rád by som Vám vyrozprával zážitok, ktorý som mal v šiestich rokoch. Vo sne som videl ohnivé gule dopadajúce na Zem a ľudia pobehovali a zúfalo vzývali Boha, akoby nastal koniec sveta. Keď som potom dospel, tak som raz uvidel v ilustrovanej Biblii tú istú scénu, o ktoré sa mi zdalo. Poviete mi, či sa jednalo o prorocký sen?

Samael Aun Weor: Vznešený pane, veľmi rád odpoviem Vašu otázku. Je nepochybné, že existuje karma nielen ľudí, ale aj národov a celého sveta. Teraz sme hovorili o karme, tak myslím, že to chápete. Vaša vízia zodpovedá karme celého sveta, ktorú môžeme nájsť v mnohých biblických veršoch, v Koráne a v mnohých svätých knihách východného i západného sveta.

Zlo na tomto svete je tak obrovské, že siaha k nebesiam a je jasné, že táto skazená civilizácia hadov bude zničená. Nezostane kameň na kameni a nikto neprežije. Na celom svete sa vyskytnú zemetrasenia. Avšak to bude len začiatok konca. Nastanú atómové vojny, hladomory a mor po celej Zemi a ľudia budú umierať po miliónoch. Utrpenie bude nekonečné.

Zneužívanie jadrovej energie dosiahne kritických rozmerov. Príde deň, kedy dôjde k rozštiepeniu atómu a tým dôjde k silnejším zemetraseniam na súši i pod hladinou oceánov. Obrovské vlny aké nikto nikdy nevidel zaplavia pláže a podivný zvuk sa vynorí z priepastných hlbín oceánu.

Rád by som, aby ste vedel priateľu, aby všetci moji priatelia vedeli, že istá planéta cestuje nekonečným vesmírom a jedného dňa sa zrazí s našou planétou, na ktorej žijeme. To, čo ste videl a následne si to overil v Biblii, je presne táto udalosť. Je nevyhnutné, aby ste porozumeli, že po tejto kolízii sa obe planéty zlúčia a vznikne nový svet. Všade bude iba oheň a vodná para. Celá táto nová planéta bude zaplavená oceánmi z pôvodných planét. Nikde nezostanú ani stopy po tejto zvrátenej civilizácii. Tým bude dokončená Apokalypsa sv. Jána.

S postupom času sa potom z chaotických vôd života vynorí nový kontinent, nové krajiny a objaví sa nové nebo, aby sa vyplnilo to, čo je napísané v Apokalypse a v druhom Petrovom liste Rimanom.

Videli ste niečo výnimočné, niečo, čo nastane v budúcnosti. Avšak vedci už vedia o tejto planéte, ktorá smeruje presne do obežnej dráhy Zeme. Dokonca som počul, že ju nazývajú Červená planéta. Chcú túto zrážku odvrátiť jadrovými výbuchmi, ale to sa im nepodarí. Táto planéta sa zrazí s našou presne v roku 2500. Takto skončí tento železný vek nazývaný Kali Yuga.

Je vhodné, aby ste vedeli, že tento strašný vek začal elektrochemickým cyklom v Grécko-rímskej kultúre a skončí presne v roku 2500. Takto vyzerá karma národov.

Vyzývam Vás, aby ste sa dali na cestu svätosti, ak nechcete ísť s tými, čo zlyhajú, do pekelných svetov, kde je len plač a škrípanie zubov.

Otázka: Ohľadom Červenej planéty - poznám knihu s týmto názvom, v ktorej vedci tvrdia, že táto planéta sa blíži k obežnej dráhe Zeme a že v budúcnosti dôjde k zrážke a tým k zlúčeniu oboch planét. Avšak než dôjde k zrážke, tak sa na Zemi najprv objaví veľké množstvo tepla a radiácie, ktorá bude mať za následok sterilizáciu rastlín, živočíchov a všetkých ostatných foriem života. Budú vysychať jazerá a rieky, až nezostane žiadna voda. Ako sa planéta bude približovať, tak vďaka magnetickej príťažlivosti, rieky s veľkým množstvom vody zmenia svoje prirodzené toky a vzniknú tak veľké pohromy. Hovoria, že sa tak stane okolo roku 2400. Čo by ste nám k tomuto povedal?

Samael Aun Weor: Môj milí priateľu, to, čo hovoríte, je veľmi fascinujúce. Môžete tak vidieť, že ani vedci neignorujú zrážku, ktorá nás v budúcnosti čaká. Avšak nesúhlasím s dátumom, lebo Biela Lóža mi oznámila, že táto vesmírna udalosť nastane presne v roku 2500. V tejto dobe už Babylonská veža (kozmické rakety) bude plne rozvinutá. V tomto čase už veľa ľudí bude môcť cestovať na Mesiac, Merkúr, Venušu a na iné planéty v slnečnom systéme. Babylonská veža bude zmetená stretom s Červenou planétou a zo Zeme sa stane oheň a vodná para.

Otázka: V detstve som mal ešte iné videnie, v ktorom sa vesmírne lode blýskali na oblohe a zostupovali na Zem. Biele ľudské bytosti vystupovali z lodí, boli veľmi vysoké a mali hlboký pohľad. Povedali nám, že sa blíži séria pohrôm, ktoré zničia naše ľudstvo. Iba niekoľko im verilo a títo ľudia ich požiadali, či by s nimi nemohli odletieť na ich planétu. Odpovedali, že len tí, ktorí si to vďaka svojmu počínaniu zaslúžia, budú môcť ísť s nimi. Zo stoviek ľudí si vybrali jasnozrivým spôsobom iba šesť alebo sedem ľudí, ktorí si to podľa ich úsudku zaslúžili. Keď potom uzatvárali dvere svojich lodí, tak sa veľa ľudí snažilo dostať dovnútra násilím, ale bez úspechu. Nakoniec odleteli smerom k svojim planétam. Čo by ste mi mohol povedať k tomuto videniu?

Samael Aun Weor: Rád by som Vám povedal, že Vaše vnímanie je skvelé. Je jasné, že Vám bola zjavená budúcnosť. Semeno bude vzaté zo Zeme, t.j. vybrané ľudské bytosti, ktoré poslúžia ako semeno v budúcnosti pre stvorenie Šiestej rasy. Je zrejmé, že po pohrome, ktorá sa blíži, sa nové krajiny vynoria z chaosu, z vôd života. V týchto krajinách bude žiť nová populácia.

Teraz už chápete, prečo semeno bude zachránené. Je to nutné. Pred poslednou pohromou bude bezpochyby toto semeno vzaté do vesmírnych lodí a prepravené na iné planéty nekonečného vesmíru. Potom, až nastane pravý čas a Zem sa stane opäť obývateľnou, tak ľudské semeno bude opäť prepravené na Zem, aby mohla vzniknúť nová rasa. A tak po súčasnom ľudstvu zostanú iba spomienky v Akášických záznamoch prírody.

Táto kapitola je z knihy "Neuveriteľné záhady," napísaná Samaelom Aun Weorom