slovnik

Reinkarnácia

Keď nastane hodina smrti, tak anjel zodpovedný za prestrihnutie nite života príde k posteli umierajúceho. Presne v tom okamihu, keď naposledy vydýchneme, tak anjel smrti vezme dušu z tela a pretne svoju kosou striebornú niť. Táto niť je istá tajomná strieborná niť, ktorá spája dušu s fyzickým telom. Takáto magnetická niť sa môže nekonečne predlžovať aj skracovať.

Hovorí sa, že sen je malá smrť. Je známe, že počas snenia sa duša nenachádza v tele, ale je mimo telo a cestuje na vzdialené miesta. S telom je spojená striebornou niťou, ktorá sa naťahuje do nekonečna. Vďaka tejto niti sa tiež duša môže vrátiť do fyzického tela v momente, kedy sa prebudíme.

Umierajúci ľudia zvyčajne vidia anjela smrti ako strašidelnú postavu oblečenú do pohrebných šiat. Je jasné, že na seba berú túto zlovestnú podobu len, keď vykonávajú svoju prácu. Za iných okolností na seba berú nádherné podoby ako napríklad detí, dám alebo ctihodných mudrcov. Anjeli smrti nie sú ani zlí ani zvrátení. Pracujú len v súlade s Veľkým zákonom. Každá osoba sa rodí v pravý čas a rovnako tak v pravý čas umiera.

Duše mŕtvych si znovu prežijú veľmi detailne svoj život, ktorý práve pominul. Tento proces sa vždy deje pospiatky. Duše idú späť vo svojich stopách, t.j. žijú v tých istých miestach, kde pred smrťou žili, opakujú tie isté činy, tie isté udalosti. Keď znovu prežívajú prvé roky svojich životov, tak vyzerajú ako deti. Je zrejmé, že hneď ako znovu prežijú svoj život, tak potom predstúpia pred Pánov Karmy, aby boli súdení. To je to, čo sa tiež nazýva "Božím súdom."

Osud každej duše závisí na výsledku, na rozsudku. Niektoré duše, pred tým než sa vrátia na náš svet, tak sa vznesú smerom k nebeským oblastiam. Iné vstúpia do pekelných oblastí, ktoré sa nachádzajú vo vnútri Zeme. A iné duše sa vrátia okamžite do tohto údolia sĺz.

Návrat na tento svet je zvyčajne veľmi bolestivý. Nanešťastie sa vždy musíme vrátiť. Anjeli života pripoja striebornú niť duše, ktorá sa má vrátiť, ku spermii, ktorá vykoná v maternici oplodnenie.

Stvorenie zreje v maternici. Avšak duša, ktorá sa má vrátiť, vstúpi do tela až v okamihu, keď sa dieťa prvýkrát nadýchne. Je nutné a potrebné, aby ste toto pochopili.

My, ľudia, sme pred naším súčasným životom mali nielen jeden minulý život, ale mnoho minulých životov. Každá osoba sa zrodí v súlade so svojím osudom. Niektoré duše sa narodia do bohatých rodín s veľkým majetkom, zatiaľ čo iné duše sa vracajú do chudoby a medzi zúbožených ľudí.

Ak sme urobili v našom minulom živote dobro, tak v tomto živote si vyberieme odmenu - narodíme sa do rodín, kde nám nič nebude chýbať a kde bude veľa materiálnych vecí.

Ak sme páchali zlo, plytvali peniazmi, boli lakomí, zneužívali svojich blížnych, okrádali ostatných, používali peniaze na zlé účely, tak potom je zrejmé, že sa vrátime do zúbožených rodín, ocitneme sa v tele žobráka, ktorý je nešťastný, hladný a podvyživený. Každá duša zožne ovocie podľa svojich činov.

Je jasné, že ľudia si nepamätajú svoje minulé životy, pretože ich vedomie spí. Ak by ľudia svoje vedomie prebudili, tak je zrejmé, že by si svoje minulé životy pamätali.

Človek sa musí snažiť konať dobro, robiť dobročinné skutky, t.j. obliekať nahých, dávať jedlo hladným, dať napiť smädnému, učiť nevzdelaných, atď., tak, aby vo svojom budúcom živote sa narodil do krásneho domova, medzi ľudí dobrých mravov, do hojnosti, mieru a prosperity.

Otázka: Existujú anjeli života a anjeli smrti?

Samael Aun Weor: Zodpoviem otázku s veľkým potešením. Anjeli smrti prídu k posteli umierajúcich. Obvykle žijú v piatej dimenzii, astrálnom svete, čo je dimenzia, o ktorej sa často hovorí v okultizme a ezoterike. Anjeli života majú postavu ako dieťa, majú veľké znalosti o okultnej medicíne, majú moc nad vodami života, maternicou, amnionálnou tekutinou, reprodukčnými orgánmi a obvykle žijú vo štvrtej dimenzii, čo je éterický svet.

Bezpochyby anjeli života asistujú ženám pri pôrode. Vedia otvoriť celú maternicu a pomôcť pri akomkoľvek pôrode. Zvyčajne sú to úžasní doktori - to oni sú zodpovední za pripojenie nite života k spermii, čo bude oplodňovať. Oni sú tajní agenti, ktorí pomáhajú rodiacim ženám.

Otázka: Podľa toho čo nám hovoríte ... existuje predurčenie (predestinácia) a môže ho človek zmeniť?

Samael Aun Weor: Ctihodná dáma, odpoviem Vašu otázku. Je zrejmé, že predurčenie existuje. Po pravde, predurčenie je výsledkom našich dobrých a zlých činov z našich minulých životov. Ak niekto kradol, tak teraz bude okrádaný, ak zabíjal, tak bude zabitý, atď.

Pre ilustráciu Vám poviem veľmi zaujímavý príbeh. Raz sa jeden mladý muž vypravil s troma kamarátmi na cestu z Mexika do Spojených štátov. Napriek tomu sa im prihodila tragická nehoda. Do auta, v ktorom cestovali, narazilo iné auto a potom aj iné vozidlá, ktoré išli po ceste. Výsledkom tejto nehody boli dvaja mŕtvi a dvaja zranení.

Keď sme túto záležitosť skúmali vo vyšších svetoch, tak sme boli svedkami, ako pracuje zákon predurčenia. Prvý mŕtvy zomrel okamžite, presne v okamihu zrážky. Druhý mŕtvy mal popáleniny tretieho stupňa a posledný dych vydýchol po dvadsiatich dňoch bolesti. Tretí bol vodič vozidla, ktorý mal iba vykĺbené rameno a malé zranenia na nohe a posledný, štvrtý zranený, mal iba malé zranenia na hlave. Zamerali sme sa na prvých troch a výsledok nášho šetrenia vo vyšších svetoch bol tento:

Ten, ktorý zomrel prvý, žil v Mexiku v čase Dona Porfiria Diaza. Je jasné, že to bol veľmi mocný a bohatý muž, despotický majiteľ pôdy, ktorý sa vyžíval v strašení roľníkov tým, že na nich nabiehal koňmi na cestách apod. Ten, ktorý zomrel s popáleninami, tak v minulom živote polial benzínom svojich bratov, keď spali a potom ich zapálil. Toto bol najstrašnejší zločin v jeho minulom živote, a preto v tomto živote sa ocitol v horiacom aute a zomrel s popáleninami tretieho stupňa. Tretí muž vo svojom minulom živote spôsobil utrpenie mladému mužovi. Ako člen gangu zmlátil mladého muža a vykĺbil mu násilím rameno, a preto v tejto dopravnej nehode dostal následok svojho činu. Každý z tých troch sa preto narodil so svojím osudom.

Avšak osud môže byť zmenený, ak človek koná mnoho dobročinných skutkov, venuje sa konaniu dobra, vykonáva milosrdné činy. Týmto je objasnené, že osud môže byť zmenený, pretože: "Keď je nižší zákon nahradený vyšším, tak vyšší zákon zruší nižší." Konajte dobré skutky, nech splatíte svoje dlhy.

Táto kapitola je z knihy "Neuveriteľné záhady," napísaná Samaelom Aun Weorom