slovnik

Čarodejnice

Otázka: Na jednom ranči, ktorý bol obývaný za čias španielskych dobyvateľov, boli neustále počuť o polnoci zvuky. Bolo počuť muža idúceho na koni, ktorý keď prišiel, tak zosadol, otvoril dvere a vstúpil do domu. A tak sa konečne jedného dňa správca ranča rozhodol pozrieť, kto alebo čo vydáva ten zvuk. Na dvore uvidel muža nasadajúceho na koňa a spýtal sa ho: "V mene všemohúceho Boha, povedzte mi, čo chcete?" Muž mu odpovedal: "Nasledujte ma". Správca ho teda nasledoval k riečke blízko ranča, kde sa muž zastavil a povedal mu: "Na tomto mieste je ukrytý poklad a Vás prosím, aby ste ho vykopal." A tak ho správcu vykopal a od toho okamihu už zvuky na ranči ustali. Poviete mi niečo k tomuto príbehu?

Samael Aun Weor: Je nepochybné, že tento neobvyklý a pozoruhodný prípad stojí na pevných základoch. Je potrebné zdôrazniť isté nadčasové myšlienky týkajúce sa samotného života. Je jasné, že existujú vyššej dimenzie priestoru. A je jasné a zrejmé, že duše mŕtvych žijú v neznámej dimenzii.

Zhmotnenie metafyzického subjektu je tiež možné a viditeľné. Je zrejmé, že mŕtvy sa môžu zhmotniť. V tomto prípade zosnulá osoba, ktorá išla na koni a hovorila s udiveným mužom, zanechala u riečky cenný zakopaný poklad. Ľútosť, puto k tomuto kovu atd., bolo dostatočným motívom k tomu, aby dochádzalo k týmto neobvyklým zjaveniam. Tieto zhmotnenia psychického typu sú fascinujúce.

Treba priamo povedať, že v tomto prípade mŕtva osoba opustila neznámu dimenziu, aby prenikla do fyzického sveta, kde sa stala viditeľnou a hmatateľnou. Je pochopiteľné, že keď bol poklad vykopaný, tak tie podivné metafyzické zvuky museli zmiznúť.

Prípady, ako je tento, sú veľmi časté na mnohých miestach. Napríklad tu, v Mexiku, "Plateados" zakopali skvostné poklady a ja dokonca poznám to miesto, kde sa tieto mimoriadne psychické javy odohrali. Takéto javy sa dejú na mnohých miestach sveta.

Otázka: Raz vo štvrtok Svätého Týždňa videla skupina ľudí, keď išli okolo jazera Montiver, nádhernú ženu so zlatými vlasmi - tie vlasy boli tak dlhé, že pokryli celé jej telo. Kúpala sa v jazere. Chvíľu ju pozorovali a potom k ich veľkému úžasu dievčina zmizla uprostred vôd. Poviete mi, čo to mohlo byť za ženu?

Samael Aun Weor: Veľmi rád odpoviem Pánovu otázku. Už sme hovorili o elementáloch ohňa, vzduchu, vody a zeme.

A tak nie je vôbec divné, že sa jeden z týchto elementálov v podobe krásnej ženy zjavil ľuďom v čistých vodách jazera. Vodné víly samozrejme žiaria v záhadnej krajine a stavajú si svoje paláce na dne vôd.

Raz som mal podobný zážitok, keď som sa plavil v Atlantickom oceáne. Keď slnko začalo vystupovať z hlbokých vôd (aspoň to tak vyzeralo), tak som videl dve mimoriadne morské panny, ako kráčajú po vodách. Išli k našej malej loďke z opačnej strany. Jedna bola fialová, a to nielen jej vlasy a oči, ale i odev a sandále. Tá druhá mala korálovú farbu a jej výzor bol majestátny a vznešený.

Táto dvojica krások sa zastavila u útesu a hlboko ma pozorovali.

Nepopieram, že som s tými pannami veľkého mora nadviazal priateľstvo.

Stavajú si domy z éterickej hmoty na hlbokom dne divokého oceánu. Dokonca sa hovorí, že sa zamilovávajú do mužov a berú si ich dušu, aby s ňou mohli žiť vo svojom morskom príbytku.

Otázka: V časoch Inkvizície sa tu v Mexiku stal neobvyklý prípad čarodejníctva. Dve ženy boli Svätým úradom obvinené. Keď duchovní a stráže vstúpili do domu tých dvoch žien, tak videli len štyri nohy na posteli - telá tam neboli.

Tak duchovní postupovali liturgicky a vykonávali vyháňanie a hovorili zaklínadlá všetkého typu. Náhle sa stalo niečo divné. Dva strašné vtáky prileteli do domu, pristáli pred duchovnými na posteľ, kde sa nachádzali spomínané štyri nohy.

Duchovní boli vydesení, keď s údivom videli, ako tie vtáky zlých znamení sa menia na ľudské postavy. Nohy sa stali opäť súčasťou tela tých žien, ktoré ešte pred chvíľou boli temné stvorenia vzduchu. Inkvizícia prenasledovala tieto čarodejnice, ktoré boli následne odsúdené na smrť upálením. Mohli by ste nám, majster, podať vysvetlenie?

Samael Aun Weor: Prípad, ktorý ste rozprával je fascinujúci a samozrejme má svoje vysvetlenie. O čarodejníctve sa veľa hovorí a v stredoveku bolo veľa takto obvinených žien upálených. Niet pochýb o tom, že toto boli proste temné čarodejnice, ktoré vedeli umiestniť svoje fyzické telá do štvrtej dimenzie, aby mohli lietať vzduchom, chodiť po vodách alebo pravdepodobne aby sa mohli zúčastniť strašného čarodejníckeho sabatu.

Hovorí sa, že tu, v Mexiku, tieto strašné stvorenia dokážu od seba oddeliť svoje fyzické nohy, aby mohli pohodlnejšie lietať vzduchom.

Je jasné, že z prísne lekárskeho hľadiska, vo svetle oficiálnej anatómie, by žiadny lekár neprijal takéto odvážne tvrdenia.

Čarodejnice z oblasti Thessaly a Ovidiovej Premeny mi v týchto chvíľach prichádzajú na myseľ. Hovorí sa, že Apuleius sa premenil na osla. Nepočuli ste nikdy o lykantropii a o vlkolakoch?
Ľudský organizmus má nekonečné možnosti, o ktorých nemajú muži vedy ani poňatia. Keď je fyzické telo v štvrtej dimenzii, tak môže vziať na seba akúkoľvek podobu a dokonca od seba oddeliť časť svojich končatín.

Je nesporné, že keby dnešní vedci počuli túto prednášku, tak by lietali hromy a blesky a s rozhorčením by nám, bratom gnostického hnutia, hrozne zlorečili.

Oficiálna veda nie je jediná veda, ktorá existuje. Príde deň, keď si učenci overia, že štvrtá dimenzia je skutočná a že ponúka nekonečne metafyzických možností.

Nie je nič nové, že čarodejnice môžu opustiť svoje nohy a premeniť sa na zvieratá. Aineias, muž z Tróje, našiel na ostrove Strofades tieto špinavé vtáky, ktorým velila odporná Selena, a ktoré spôsobili hrdinovi veľa zlého.

Tí, kto sa nám vysmievajú, by mali študovať Vergiliovu Aeneidu. V žiadnom prípade tieto strašné stvorenia neobdivujeme, pretože ich čaká strašný osud v pekelných svetoch. Každý, kto študoval Danteho Božskú komédiu, vie, že tieto čarodejnice sa nachádzajú v pekle, kde so svojimi strašnými pazúrmi obťažujú ľudské rastliny. Sú to kruté harpye, ktoré neznášajú Boha a Božskú Matku a odpudivo sa vrhajú do temnej priepasti.

Harpye z Dantovho Pekla

Harpye z Dantovho Pekla

Otázka: Majster, vo svojich knihách mnohokrát spomínate štvrtú dimenziu a mnoho ľudí mi hovorí, že neverí v jej existenciu. Radi by ju totiž zreteľne videli. Moc rád by som im dal nejakú uspokojivú odpoveď, ale nič ma nenapadlo. Poradíte mi, čo im mám povedať?

Samael Aun Weor: Panebože! Panenka Mária! To nie je otázka viery. Tu sa bavíme o vede. Viera patrí k náboženstvu, ale veda je niečo iné.

Prosím, dávajte pozor. Štvrtá dimenzia je čas. A tak ak niekto chce vedieť niečo o štvrtej súradnici, tak nech študuje Einsteinovu teóriu relativity.

Vidím, že sedíte a píšete pri stole. Ak sa na ten stôl pozriete, tak uvidíte jeho tri dimenzie, ktorými sú dĺžka, šírka a výška. Potom však ešte existuje štvrtá súradnica, a tou je samotný čas. Koľko času uplynulo od okamihu, kedy rezbár tento stôl vyrobil?

A tak štvrtá dimenzia je viditeľná pre celý svet, pretože každému človeku je daný určitý počet rokov. Existujú novorodenci, dvadsaťroční a veľa starých ľudí, na ktorých čaká smrť.

Samotný čas má dva aspekty: Tým prvým je časomerný aspekt, ale ten je len povrchný. Tým druhým je potom priestorový aspekt, a ten je dôležitý.

Uvažujte o tom, tu sa nebavíme o viere, ale o veciach, ktoré sú úplne vedecké. Potrebujeme byť len trochu zrelí, aby sme tomu rozumeli.

Dobývanie vonkajšieho priestoru, vesmírne cestovanie, nebude možné do tej doby, než si dokážeme podmaniť čas. To znamená podmaniť si štvrtú súradnicu.

Ak by vesmírna loď odletela z nášho sveta rýchlosťou svetla (300 000 km za sekundu) a po pár hodinách vesmírneho cestovania by sa opäť vrátila na Zem rovnakou rýchlosťou, tak potom si buďte istí, že posádka tej lodi by sa nevrátila na svet, ktorý poznala , ale na úplne nový svet, na Zem, ktorá by zaznamenala mnoho tisíc rokov pokroku. Toto už dokázal Einstein svojimi matematickými výpočtami. A preto, keď príde deň, keď muži vedy vynájdu vesmírne lode schopné cestovať rýchlejšie než čas, tak v ten deň si podmaníme čas, alebo inými slovami, dobyjeme štvrtú dimenziu. To je všetko.

Trojrozmerný svet je výsledok rýchlosti svetla na druhú, a preto ak prekročíme rýchlosť svetla, tak sa ocitneme v štvrtej dimenzii.

Čarodejnice, o ktorých sme hovorili, dokážu okamžite prekročiť hrádzu rýchlosti svetla - tak prenikajú do štvrtej dimenzie. Avšak ich metódy nie sú hodné odporúčania. Existujú aj iné, posvätné a počestné postupy, ktoré môžeme použiť ako bránu do štvrtej dimenzie. Napríklad tie, čo používal Ježišov apoštol Peter alebo sám Ježiš.

Jezis - kracajuci po vode

Ježiš preukazuje svoje majstrovstvo nad vedou džinu

Otázka: Na jednom stretnutí, ktorého sa zúčastnili aj nejakí ľudia tu prítomní, sa hovorilo, ako ich babičky si rozprávali príbehy o čarodejniciach, ako je tento: Počas čias revolúcie sa našlo mnoho párov nôh v popole od táboráku alebo vo veľkých krboch, ktoré v tej dobe boli časté vo veľkých domoch. Vystrašení ľudia, ktorí tie nohy našli, sa schovali a vyčkávali, čo sa bude diať. Po nejakej chvíli udivene sledovali, ako sa vracajú čarodejnice bez nôh na metlách a ako si kúzlami svoje nohy naspäť obnovujú. Hneď nato vykonali podivný rituál a vrátili sa do svojich domovov ako normálni ľudia. Zvesti kolovali od úst k ústam o tejto udalosti v tej oblasti a spôsobovali veľký úžas. Bol by ste tak láskavý a oznámil nám, či je toto rozprávanie pravdivé?

Samael Aun Weor: Ctihodný pane, už sme všetky tieto veci prebrali a môžem Vás uistiť, že sú veľmi pravdivé. Tieto typy temných ľudí tu v Mexiku oddeľujú svoje nohy, keď vstupujú do štvrtej dimenzie.

Otázka: Iba tu v Mexiku?

Samael Aun Weor: Áno. My, kto sme preskúmali rôzne oblasti metafyziky, vieme, že tento jav oddelenie nôh od tela sa deje len v Mexiku.

Skúmali sme rôzne krajiny a miesta a náš prieskum nás zaviedol veľmi ďaleko. Dovoľte mi Vám povedať, že v Salamanke v Španielsku existuje hrad zvaný Klingsor. V ňom sa nachádza sieň čarodejníctva. Strašné čarodejnice, ktoré sú spriaznené s týmto príbytkom temnoty, sa zúčastňujú stretnutí tu organizovaných a nezanechávajú svoje nohy ani v posteli, ani v krboch, ani nikde inde.

Tento typ ľudí sa stáva viac a viac zvrátený. Na konci budú zvrhnutí do temnej priepasti, kde je len plač a škrípanie zubov.

Otázka: Raz som bol na jednom mieste v Južnej Amerike, ktoré mi bolo známe. Ležal som v izbe na chrbte a zrazu som počul zvuky a cítil nepríjemný zápach, ktorý sa vinul do miestnosti pod dverami. Po pár minútach som cítil, ako si nejaká osoba sadá na moju hruď, a tak mi paralyzovala celé telo. Nemohol som hovoriť a nemohol som pohnúť ani jedným svalom. O pár minút neskôr ma napadlo, že by som mohol použiť nejaké zaklínadlo, ale pretože som nemohol hovoriť, tak jediné, čo som mohol urobiť, bolo znamenie plamennej päťcípej hviezdy. Tým som tú bytosť zahnal. Majster, urobíte mi láskavosť a objasníme, o akú bytosť sa jednalo?

Samael Aun Weor: Odpoviem na otázku ctihodného pána. Vieme z vlastnej skúsenosti, že stvorenia z čarodejníckeho sabatu sú zvyknuté sadať si na telá svojich obetí, buď aby ich zahryzli a zanechali tak hrozné škvrny na koži, alebo aby im vzala dušu z tela a preniesla ju na nejaké miesto na svete, alebo aby svoju obeť nejakým spôsobom sužovali.

Carodejnice - Succubus

V takýchto prípadoch odporúčame, aby sa človek modlil s veľkou silou, odriekal zaklínadlo Siedmich múdreho Šalamúna alebo zaklínadlo Štyroch. Tieto modlitby sú neobyčajné účinné na našu mentálnu alebo fyzickú obranu. Zaklínadlá, ktorými je možné odohnať hrozné harpye tak, aby nás nechali na pokoji, sú nasledujúce:

Zaklínadlo Štyroch:

Caput mortum, imperet tibi dominus per vivum et devotum serpentem!
Cherub, imperet tibi Dominus per Adam Yod-HaVah!
Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas tauri!
Serpens, imperet tibi Dominus Tetragrammaton, per Angelum et Leonem!
Michael, Gabriel, Raphael, Anael!
Fluat udor per Spiritum Elohim
Manet in terra per Adam Yod-HaVah!
Fiat firmamentum per Yod-HaVah-Sabaoth!
Fiat judicium per ignem in virtute Michael!

Anjel slepých očí, počúvaj alebo odíď s touto svätou vodou!
Pracuj okrídlený býk alebo sa vráť do zeme alebo zvädneš a ja ťa prepichnem týmto mečom.
Spútaný orol, počúvni moje znamenie alebo odleť pred mojím ďalším nádychom!
Zvinutý had, plaz sa mi pri nohách alebo budeš sužovaný svätým ohňom a poddaj sa vôňam, ktoré v ňom horia!
Voda, vráť sa do vody!
Oheň, hor!
Vzduch, obiehaj!
Zem, vráť sa do zeme!
Silou pentagramu, ktorý je rannou hviezdou a v mene tetragramu, ktorý je vyrytý uprostred kríža svetla!
Amen. Amen. Amen.

Zaklínadlo Siedmich:

V mene Michaela, nech ti Jehovah rozkáže a odoženie Chavajotha.
V mene Gabriela, nech ti Adonai rozkáže a odoženie Baela.
V mene Rafaela zmizni pred Elial Samgabiel.
Samaelom Sabaothom a v mene Elohim Gibor zmizni Andrameleck.
Zacharielom et Sachiel Meleck poslúchaj Elvaha Sanagabrila.
Božským i ľudským menom Shaddaia a znamením Pentagramu, ktorý držím v pravej ruke, v mene anjela Anaela, silou Adama a Evy, ktorí sú Jotchavah, zmizni Lilith, nechaj nás odpočívať v mieri Nahemah.
Svätým Elohim a menom džinov Cashiela, Sehaltiela, Aphiela a Zarahiela, čo počúvajú Oriphiela, odíď od nás Moloch, nevydáme ti svoje deti ako potravu.
Amen. Amen. Amen.

Táto kapitola je z knihy "Neuveriteľné záhady," napísaná Samaelom Aun Weorom