slovnik

V predsieni múdrosti

Milovaný učeník,

Mnoho kníh bolo napísaných o orientálnej joge. Joga znamená "zjednotenie s Bohom." Všetky knihy, ktoré boli doteraz napísané o orientálnej joge, sú pre novú éru Vodnára, ktorá začala 04. 02. 1962 v čase medzi druhou a treťou popoludní, zastarané.

Táto kniha s názvom kundaliní joga je pre novú éru Vodnára. Prostredníctvom tejto knihy učíme našich učeníkov praktické náboženstvo. Všetky náboženstvá nás učia neporušiteľné dogmy, v ktoré by sme mali veriť, aj keď ich pravdy sa nedajú vidieť fyzickým zrakom. Čo sa týka tohto, my, gnostici, sme trochu odlišní. My učíme človeka, ako vidieť, počuť, dotknúť sa, a vnímať všetky neopísateľné veci, či už sa jedná o veci zo záhrobia alebo božské tajomstvá, atď.

My zastávame názor, že ľudské bytosti majú šiesty zmysel, a že prostredníctvom tohto šiesteho zmyslu môžu vidieť anjelov a hovoriť s nimi.

My tvrdíme, že ľudské bytosti majú siedmy zmysel s názvom "intuícia." Takže, keď ľudia prebudia tento siedmy zmysel, tak môžu poznať ohromné záhady života a smrti. Potom už nebudú potrebovať študovať tieto záhady v žiadnej knihe. Takže, milý čitateľ, táto kniha je pre tento účel.

V tejto knihe nájdete úžasné tajomstvá, ktoré nikdy v živote neboli publikované.

Hlboko rešpektujeme všetky náboženstvá. Nielen, že ich rešpektujeme, ale navyše, učíme našich učeníkov, ako vidieť, počuť, dotknúť sa, a vnímať základné pravdy, ktoré učia všetky náboženstvá vo svojich posvätných knihách.

Preto táto kniha, ktorú máte vo svojich rukách, je kniha úžasných tajomstiev, ktoré nikdy predtým neboli publikované. Môžete rozvinúť svoje okultné schopnosti, ako vidieť, počuť, dotknúť sa a vnímať anjelov, archanjelov, serafov, kniežat, síl, atď. S touto knihou môžete dosiahnuť jogu - spojenie s Bohom.

Svätá Biblia odhaľuje veľké pravdy, a tak čítame v Biblii, ako boží proroci mali moc hovoriť s anjelmi.

Táto kniha, ktorú držíte v ruke, patrí ku gnostickej kresťanskej univerzálnej cirkvi, čítajte ju, študujte ju a meditujte nad ňou. Toto je joga novej éry Vodnára.

Na konci tejto knihy nájdete slovníček s vysvetlením významu mnohých slov, ktoré možno nepoznáte. Preto, každé slovo, ktoré nepoznáte, jednoducho vyhľadajte v slovníku. (Ďalšie slová možno nájsť na internetovej adrese Gnoza.cz)

Dostávame sa do éterického sveta, kde si človek musí podmaniť piaty element prírody, éter. Árijská rasa musí dobyť éterický svet (štvrtá dimenzia). Hrubý materializmus musí padnúť zranený pred majestátnosťou éteru. Táto kniha je pre tých, ktorí sa naozaj chcú zmeniť na anjelov.

Každá planéta porodí sedem hlavných rás a potom umiera. Naša planéta Zem porodila už päť hlavných rás; ešte sú potrebné dve hlavné rasy. Existuje sedem prvkov prírody.

hlavne rasy

Prvá hlavná rasa žila na polárnej čiapočke na severe a podmanila si oheň.

Druhá hlavná rasa žila na hyperborejskom kontinente a po boji proti búrlivej atmosfére vzduchu, napokon zvíťazila a prispôsobila sa jej prostrediu.

Tretia hlavná rasa žila v Lemúrii a bojovala proti rozbúreným moriam. Neustálymi podmorskými zemetraseniami bola nakoniec vymazaná z povrchu zeme. Tretia hlavná rasa si podmanila vodu.

Štvrtá hlavná rasa žila vo vodnom prostredí na kontinentu Atlantídy. Ľudskej bytosti dýchali žiabrami, ale celková transformácia v ľudskej fyziognómii sa udiala počas potopy: človeku sa vyvinuli pľúca a prispôsobil sa novému prostrediu. Potom vnímal fyzický svet zrakom a podmanil si element zeme.

V súčasnej dobe sa nachádzame v období Árijskej hlavnej rasy, ktorá obýva päť kontinentov sveta. Triumf tejto hlavnej rasy sme ešte nedosiahli. Árijská hlavná rasa si podmaní éter. Atómový prieskum dovedie človeka k dobytiu éteru.

Na Zem pristanú medziplanetárne lode obývané ľuďmi z iných svetov, z rôznych planét slnečnej sústavy. Každé pokročilé ľudstvo z ktorejkoľvek planéty vesmíru vlastní takéto lode. Avšak, tomuto pozemskému ľudstvu takéto kozmické lode neboli dodané. Z jednoduchého dôvodu, že na druhých planétach by ich použili na páchanie rovnakých barbarských invázií, ktoré dosiahli tu svojimi historickými víťazstvami.

Ľudia z ktorejkoľvek planéty tejto slnečnej sústavy, sú už veľmi pokročilí a veľmi dobre poznajú barbarský stav, v ktorom sa my, obyvatelia Zeme nachádzame. Napriek tomu, v novej ére Vodnára, obyvatelia rôznych svetov slnečnej sústavy naviažu oficiálny kontakt s našou planétou Zem.

Ľudské bytosti iných ľudských rás z druhých planét, ako je Venuša, Mars, Merkúr, atď., prídu v medziplanetárnych lodiach a veľa ľudí vezmú na palubu, aby spoznali rôzne planéty slnečnej sústavy. Tieto pokročilé ľudské rasy naučia ľudí, ako zostrojiť takéto medziplanetárne lode. Takto bude oficiálna veda zrazená na kolená a ľudská pýcha smrteľne zranená pokročilými ľudskými rasami tejto slnečnej sústavy.

V novej ére Vodnára, Árijská hlavná rasa dobyje medziplanetárny éter a kozmické výlety na iné planéty sa stanú rutinou. Kultúrna a obchodná vzájomná spolupráca bude nadviazaná s celou slnečnou sústavou. A tak, ako dôsledok, človek sa pozdvihne na vysokú kultúrnu úroveň.

Neskôr, šiesta hlavná rasa bude obývať kontinent Antarktídy a podmaní si Astrálne svetlo.

Siedma hlavná rasa si podmaní Vesmírnu myseľ a vtedy sa človek povznesie do anjelského kráľovstva.

Avšak, ja vám hovorím, milý čitatelia, že s touto knihou, ktorú práve teraz máte v rukách, sa môžete premeniť v úžasného božského anjela, ak je to to, čo chcete. Čo je pre vás dôležité, je to, aby ste praktizovali úžasnú božskú vedu, ktorú vám prinášame v tejto knihe.

Nech je s celým ľudstvom mier.

Samael Aun Weor

Táto kapitola je z knihy "Kundaliní joga," napísaná Samaelom Aun Weorom