slovnik

Vnútorná meditácia

1. Vnútorná meditácia je vedecký systém získavania informácií.

2. Keď sa mudrc ponorí do meditácie, to, čo hľadá, sú informácie.

3. Meditácia je denným chlebom múdrych.

4. Meditácia má rôzne kroky.

  1. ásana (držanie tela)
  2. pratjahára (pokojná myseľ)
  3. dhárana (vnútorná koncentrácia)
  4. dhjána (vnútorná meditácia)
  5. samádhi (extáza)

5. Po prvé, musíme umiestniť svoje telo do veľmi pohodlnej polohy.

6. Pred začatím koncentrácie, musíme upokojiť myseľ, to znamená, že musíme odstrániť každú myšlienku z našej mysle.

7. Potom, čo dosiahneme predchádzajúce kroky, pristúpime ku krokom dhárana, dhjána a samádhi.

8. Každý, kto nasleduje cestu džňána jogy, sa pretvorí na Sannyasina myslenia.

9. Najskôr sústredíme myseľ na fyzické telo. Potom, po hlbokom meditovaní nad povahou tohto úžasného vozidla, ho z mysle odstránime tým, že povieme, "ja nie som fyzické telo."

10. Potom sa sústredíme na éterické telo, ktoré odstránime tým, že povieme, "ja nie som éterické telo."

11. Potom, meditujeme nad astrálnym a mentálnym telom.

12. Astrálne a mentálne telo, sú dva stĺpy chrámu, ktoré spočívajú na kubickom kameni jesodu. Tento kubický kameň je éterické telo. Učeník musí prejsť medzi týmito dvoma stĺpmi chrámu.

strom-zivota-tela

13. Tieto dva stĺpy sú Jachin a Boaz - jeden čierny a druhý biely.

14. Na týchto stĺpoch je ohnivými znakmi napísané slovo INRI.

15. Toto slovo INRI je heslo, ktoré nám dovoľuje prejsť medzi dvoma stĺpmi chrámu, aby sme mohli fungovať vo svete hmly ohňa bez akýchkoľvek materiálnych vozidiel.

16. Učeník bude nad týmito dvoma stĺpmi, ktoré sú astrálnym a mentálnym telom, hlboko meditovať. Učeník bude hlboko podriemkavať a zároveň si v mysli spievať mantru INRI, predĺžením zvuku každého písmena tým, že sa bude snažiť napodobniť prenikavý zvuk lesných cvrčkov, kým tento zvuk nedosiahne, kým písmená nebudú znieť rovnakým prenikavým zvukom, zvukom syntézy, ako predĺžené "S," takto:

Ssssssssssssssssssssssssssssssss......

17. Je potrebné, aby sme sa stotožnili s týmto sykavým veľmi prenikavým zvukom, podobnému najvyššiemu tónu, aký môže vydať kvalitná flauta.

18. V časoch vznešeného Ríma za vlády Cézara, sa cvrček považoval za posvätného a predával sa v zlatých klietkach za veľmi vysoké ceny.

19. Ak máme možnosť mať toto malé stvorenie v blízkosti uší a budeme nad týmto zvukom hlboko meditovať, potom tento prenikavý tón, čo cvrček vydáva, prebudí v našom mozgu rovnaký zvuk.

20. Potom môžeme v astrálnom tele pri plnom vedomí vstať z postele a nasmerovať si to do gnostického kostola.

21. Toto je jemný hlas, o ktorom sa zmienil Apollónios z Tyany. Toto je tichý, jemný hlas, ktorý Eliáš počul vo vchode do jaskyne.

22. Prečítajme si niektoré verše z Biblie:

On mu povedal: "Vyjdi a postav sa na vrchu pred Pána! Práve prechádzal Pán. Pred Pánom išiel vietor, veľký a prudký, ktorý trhá vrchy a láme skaly. Ale Pán nebol vo vetre. Po vetre zemetrasenie, ale Pán nebol v zemetrasení.

23. Po zemetrasení oheň, ale Pán nebol v ohni. A po ohni tichý, lahodný šum.

24. Keď to Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a zastal pri vchode do jaskyne. Vtom prehovoril k nemu akýsi hlas a pýtal sa: "Čo tu robíš, Eliáš?" – Prvá kniha kráľov 19:11-13

25. Podriemkavajúci učeník bude hlboko meditovať nad čiernym stĺpom (astrálne telo) a bude sa snažiť počuť tichý, jemný hlas, zatiaľ čo bude hovoriť, "ja nie som astrálne telo."

26. Učeník potom bude meditovať nad bielym stĺpom (mentálne telo) a bude sa snažiť počuť ten tichý, jemný hlas, slabučký hlas, podstatu INRI, sykavku "S," prenikavý zvuk lesných cvrčkov. Následne, aby sa zbavil mentálneho tela, povie, "ja nie som mentálne telo," zatiaľ, čo sa snaží upadnúť do hlbokého spánku.

27. Teraz učeník sústredí celú svoju myseľ na svoju vôľu a zbaví sa tela vôle tým, že povie, "ja nie som ani vôľa."

28. Teraz učeník sústredí celú svoju myseľ na svoje vedomie, na budhi (telo vedomia) a zbaví sa ho tým, že povie, "ja nie som ani vedomie."

29. Teraz sa učeník sústredí na svojho Najvnútornejšieho, snaží sa upadnúť do hlbokého spánku, zaujme úplne detský postoj, a povie: "Ja som Najvnútornejší, Ja som Najvnútornejší, Ja som Najvnútornejší ."

30. Učeník sa bude snažiť ísť ešte hlbšie do hlbín spánku a povie, " Najvnútornejší je len dieťa vnútorného Krista."

31. Učeník bude hlboko meditovať nad vnútorným Kristom.

32. Teraz by mal byť učeník absorbovaný vo vnútornom Kristovi. Učeník je absorbovaný v Ňom, v Ňom, v Ňom.

33. Teraz si učeník povie: "Ja som On, ja som On, ja som On."

34. Mantra Pander nám umožní stotožniť sa s naším vnútorným Kristom, a tak konať ako Kristus vo vesmíre Pleromy.

35. Učeník sa ponorí do hlbokého spánku, pretože spánok je most, ktorý nám umožňuje prejsť z meditácie do samádhi.

36. Existuje mnoho typov samádhi: astrálna samádhi, mentálna samádhi, príčinná samádhi, samádhi vo vedomí, samádhi v Najvnútornejšom a samádhi vo vnútornom Kristovi.

37. V prvej samádhi, vstúpime len do astrálnej roviny. V druhom type samádhi, sa vznášame s mentálnym telom po celom priestore.

38. V treťom typu samádhi, vo svete vôle, fungujeme bez akéhokoľvek typu materiálneho vozidla/tela. Vo štvrtom typu samádhi, sa vznášame s budhickým telom po celom priestore.

39. V piatom type samádhi, vo svete hmly ohňa, sa môžeme vnútri Najvnútornejšieho pohybovať bez akéhokoľvek typu materiálneho vozidla/tela.

40. V šiestom type samádhi, môžeme fungovať vo vnútornom Kristovi.

41. Pre veľkých majstrov samádhi existuje dokonca i siedmy typ. V tejto samádhi, môžeme navštíviť jadierka, na ktorých je založený celý vesmír. Tieto jadierka, alegoricky povedané,  sú otvory, skrze ktoré môžeme pozorovať úžasnú majestátnosť Absolútna.

Nech je s vami Otcov mier.

Koniec

Táto kapitola je z knihy "Kundaliní joga," napísaná Samaelom Aun Weorom