slovnik

Sedem pečatí

1. Keď sformujeme nášho vnútorného Krista, On potom cez epifýzu vstúpi do všetkých našich vozidiel/tiel.

2. Vnútorný Kristus má tvar malého dieťaťa. Vychádza z vnútra svojho éterického lona, aby cez epifýzu vstúpil do nášho fyzického tela.

3. Toto je zostup Krista do atómových pekiel ľudskej bytosti.

4. Toto je Zrodenie Pána v srdci.

5. To je spôsob, ako sa premeníme na Kristov.

6. Príroda nerobí skoky, čo je dôvod, prečo sa v nás náš vnútorný Kristus narodí ako malé dieťa.

Krisna-dietatko

Krišna, hinduistický symbol Krista, v lone božskej Matky kundaliní

7. Traja mudrci (Malachim) mu skladajú úctu a prinášajú mu zlato, kadidlo a myrhu.

8. Títo traja králi (mudrci) sú Najvnútornejší, Božská duša a Ľudská duša (Átman-Buddi-Manas).

9. Betlehemská hviezda je Centrálne Slnko. Je to veľký univerzálny Dych života.

10. Náš vnútorný Kristus je len jedna častica z tohto duchovného centrálneho Slnka.

11. Celý vesmír Pleromy, celá myseľ Boha, sa odráža v našom vnútornom Kristovi.

12. Náš vnútorný Kristus je Slovo.

13. Udalosťou Betlehemu sa Slovo stáva v našom srdci telom.

14. Musíme jasne rozlišovať medzi siedmimi cirkvami a siedmimi pečaťami uvedených v Zjavení.

15. Sedem cirkví sa týka siedmich čakier našej chrbtice.

16. Sedem pečatí je sedem bielych duchovných hadov nášho vnútorného Krista.

17. Týchto sedem hadov je duchovnou časťou siedmich stĺpcov ohňa Déví kundaliní.

18. Sedem hadov nášho vnútorného Krista už nie je viacej ohnivých, ale skôr siahajú za hranice ohňa, a to aj napriek tomu, že sú príčinou ohňa.

19. Toto je sedem pečatí zo Zjavenia svätého Jána.

20. Týchto sedem pečatí môže byť otvorených iba Baránkom, našim vnútorným Kristom.

21. I videl som v pravici Sediaceho na tróne knihu popísanú znútra i zvonka a zapečatenú siedmimi pečaťami.

22. A videl som mocného anjela, ktorý ohlasoval mohutným hlasom: "Kto je hoden otvoriť knihu a rozlomiť jej pečate?"

23. Ale nik na nebi ani na zemi ani pod zemou nemohol otvoriť knihu a nazrieť do nej. – Zjavenie Jána 5:1-3

24. Tá kniha, ktorá sa tam spomína, je ľudská bytosť a sedem pečatí, je sedem duchovných hadov nášho Vnútorného Krista.

25. Tieto hady dokáže vyzdvihnúť iba Baránok.

26. A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: "Poď!" - Zjavenie Jána 06:01

27. Biely kôň sa zobrazí ako symbol fyzického tela, keď Baránok otvorí prvú pečať.

28. Červený kôň sa zobrazí ako symbol éterického tela, keď Baránok otvorí druhú pečať.

29. Čierny kôň sa zobrazí ako symbol tela túžob (astrálne telo), keď Baránok otvorí tretiu pečať.

30. Múdrosť veľkých Iluminátov/Zasvätencov je nám daná, keď Baránok otvorí štvrtú pečať. K tomu dochádza, keď vnútorný Kristus preberie úplnú kontrolu nad mentálnym telom ľudskej bytosti. Toto je žltý kôň.

31. Keď Baránok otvorí piatu pečať, ľudská duša sa objaví odetá do bielych šiat.

32. Keď Baránok otvorí šiestu pečať, slnko stmavne ako čierna látka a mesiac sa stane ako krv. Potom sme zasiahnutí veľkou bolesťou, pretože vedomie sa neprebudí bez bolesti a trpkosti.

33. A konečne, keď Baránok otvorí siedmu pečať, sedem atómových anjelov nášho organizmu, víťazne zatrúbi na trubkách, oznamujúc víťazstvo.

34. A keď Baránok otvoril siedmu pečať, nastalo v nebi asi pol hodiny ticho. - Zjavenie Jána 08:01

35. To je spôsob, akým Dieťa-Boh Betlehema rastie v našom vnútri.

36. Dieťa-Boh Betlehema musí byť adsorbované v celom svojom bódhisattvovi. Toto robí tým, že vyzdvihne svojich sedem duchovných hadov.

37. Takže, keď napokon Dieťa-Boh Betlehema je vstrebaný vo svojom bódhisattvovi, svojho bódhisattvu vrhne späť do vnútorných hlbín vedomia. To je spôsob, ako Dieťa-Boh prichádza z vnútra navonok, do sveta tela, aby sa vyklonil z piatich zmyslov, a aby sa medzi ľuďmi objavil ako Kristus, a tak vykonával dielo Otca.

38. Nepleťte si sedem ohnivých hadov duše so siedmimi úplne kristickými a duchovnými hadmi (hady svetla) vnútorného Krista.

39. Štyri kone Apokalypsy sú naše štyri telá hriechu, štyri neotesané telá, ktoré tvoria našu podradnú osobnosť.

40. Baránok musí vyzdvihnúť každého z týchto kristických hadov v postupnom poradí, prvý, potom druhý, a tak ďalej.

41. Táto práca je veľmi náročná a ťažká.

42. Jazdec na bielom koni triumfuje so svojím lukom a šípom. Takto je ovládnutý fyzický svet. Jazdec na červenom koni má moc zobrať a dať mier, pretože éterické telo je základom fyzického tela.

43. Jazdec na čiernom koni, musí poraziť bremeno túžby, sexuálnej žiadostivosti, chamtivosti a všetkých nižších vášní.

44. Meno jazdca žltého koňa je smrť a peklo a smrť ho nasledujú, pretože mentálne telo je tvorené atómovými peklami ľudskej bytosti, kde vládne smrť.

45. Všetky veci, ktoré existujú v ľudskej mysli, patria túžbe, a preto musia zomrieť.

46. Všetky myšlienky-odpad musia padnúť mŕtve pred vstupom do chrámu. To je dôvod, prečo názov štvrtého jazdca je Smrť. A všetka horkosť z pekla ho nasleduje.

47. Zem je dvojča Venuše.

48. Všetky udalosti, ktoré sa dejú na Zemi, sa opakujú na Venuši.

49. Svetlo Slnka sa dostáva na Zem skrze Venušu.

50. Venuša dostáva trikrát viac slnečného svetla než Zem.

51. Venuša je nositeľkou slnečného svetla.

52. Džin Zeme musí prijímať pokyny od džina Venuše.

53. Uriel, džin Venuše, je majster Cham-Gama, džina Zeme.

54. Ak slnečné svetlo prichádza na Zem skrze Venušu, potom nemáme inú možnosť, než apelovať na Venušu, aby sme mohli dosiahnuť Solárny Logos.

55. Venuša je láska.

56. Kundaliní sa vyvíja a postupuje prostredníctvom sexuálnej mágie.

Krisna a Radha

Krišna, hinduistický Kristus so svojou milenkou Rádhou

57. Boh žiari nad dokonalým párom.

58. V Eleusínskych mystériách sa spolu so svätými a nahými tancami praktizovala sexuálna mágia za účelom prebudenia Déví kundaliní.

59. Na kamenných nádvoriach aztéckych chrámov, sa mladí muži a ženy milovali v sexuálnom spojení celé mesiace, aby prebudili Déví kundaliní.

60. Niet väčšej radosti, než láska.

61. Jediný spôsob, ako sa muži a ženy môžu transformovať na Bohov, je vrúcnym milovaním jeden druhého. Ak to nie je tento spôsob, je to strata času.

62. Venuša je prvá hviezda, ktorá svieti ešte pred východom slnka.

63. Venuša je prvá hviezda, ktorá svieti, keď slnko zapadá.

64. Venuša je posol svetla.

65. Venuša je láska.

66. Boh svieti nad ľuďmi, ktorí sa navzájom milujú.

Táto kapitola je z knihy "Kundaliní joga," napísaná Samaelom Aun Weorom