slovnik

Čakra adžňá

1. Táto čakra sa spája so svojim nádherným centrom, ktoré sa nachádza medzi obočím.

2. Majster, ktorý riadi toto centrum je Paramašiva.

3. Mantra, ktorá túto čakru rozvibruje je Om: Oooooooommmmmmmmm.

4. Táto čakra má dva lístky.

adzna cakra

Umiestnenie čakry adžňá

5. Táto nádherná čakra má veľmi čistú bielu farbu. Tejto čakre zodpovedá kavernózny plexus.

6. Jogíni z Indie vravia, že meditáciou nad touto čakrou je možné zničiť karmu minulých životov.

7. Ja, Samael, Logos Marsu, vravím, že nikto sa nemôže vysmievať zákonu.

8. Najlepšie, čo môžeme urobiť, je naučiť sa, ako zvládnuť svoje rokovania.

9. Každý, kto má kapitál, môže zaplatiť svoje dlhy a viesť si dobre vo svojich rokovaniach.

10. Robte dobré skutky, aby ste mohli zaplatiť svoje dlhy.

11. Proti Levovi Zákona sa bojuje s váhami.

12. Ak je nižší zákon prevýšený vyšším zákonom, vyšší zákon zmije preč nižší zákon.

13. Jogín/ka sa musí naučiť, ako cestovať v astrálnom tele, aby mohol/a navštíviť chrám Anubisa a jeho 42 sudcov.

14. V chráme pánov karmy si môžeme vybaviť naše rokovania (karmické dlhy).

15. Pánov karmy môžeme tiež požiadať o úver, ale každý úver musí byť zaplatený tým, že budeme pracovať vo Veľkom diele Otca alebo budeme nevysloviteľne trpieť.

16. Čakra adžňá je čakra jasnozrivosti alebo nadprirodzeného zraku.

17. Plexus tejto čakry je lotosový kvet, ktorý klíči z hypofýzy. Táto žľaza je poslíčkom alebo nositeľom svetla epifýzy, kde sa nachádza koruna svätých, lotos jedného tisíca okvetných lístkov, oko Dangma, oko intuície.

hypofyza

Umiestnenie hypofýzy

18. Jasnovidecká jasnozrivosť sama o sebe, bez vývoja koronárnej čakry, by mohla viesť jogína/ku na scestie do vážnych chýb.

19. V astrálnej a mentálnej rovine existujú miliardy čiernych mágov, ktorí sa maskujú ako svätí alebo majstri bielej lóže, aby oklamali učeníkov alebo aby im diktovali falošné proroctvá.

20. Jediný spôsob, ako sa vyhnúť týmto možným chybám, je prebudenie intuície, ktorého božské diamantové oko je lotos jedného tisíca lístkov, ktorý budeme študovať v nasledujúcej kapitole.

21. Jogín/ka, ktorý/a sa chce projektovať v astrálnom tele, musí využiť tohto prechodného stavu, ktorý existuje medzi bdením a spánkom.

22. Jogín/ka musí v samotnom okamihu zaspávania vstať z postele, vyjsť von zo svojej izby a vydať sa smerom k palácu pánov karmy, za účelom dohodnutia si svojich rokovaní. Môžu ísť do akéhokoľvek chrámu mystérií.

23. Tento predchádzajúci postup musí byť zrealizovaný do praxe, tu sa nejedná iba o duševné cvičenie.

24. Jogín/ka musí vstať z postele v okamihoch kedy upadá do spánku, rovnako ako to robia námesační ľudia.

25. Víťazstvo je dosiahnuté s trpezlivosťou a vytrvalosťou.

26. V predchádzajúcich kapitolách sme sa učili mantry a cvičenia pre čakry chrbtice.

27. Avšak nesmieme zabúdať, že plexy majú tiež svoje mantry.

28. Mocná egyptská mantra Fe Uin Dagj rozvibruje všetky plexy . Čo je dôležité, je predĺžiť zvuk samohlások.

29. Samohlásky I, E, O, U, A, sú usporiadané v nasledujúcom poradí:

I: čelný plexus

E: hrtanový plexus

O: srdcový plexus

U: solárny plexus

A: pľúcny plexus

30. Môžeme prebudiť všetky naše okultné sily tým, že budeme nad každou touto samohláskou meditovať, pričom sa budeme snažiť poslať zvuk z miesta medzi obočím, dole do krku, a potom do srdca, solárneho plexu, nôh, a nakoniec k chodidlám.

31. Každý, kto sa naučí, ako meditovať nad čakrou adžňá , získa osem hlavných siddhi a tridsať dva vedľajších.

32. Toto je cirkev Filadelfia.

Poznám tvoje skutky. Hľa, otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno.

33. Hľa, dávam niektorých zo synagógy satana, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, ale luhajú – spôsobím, že prídu, poklonia sa až k tvojim nohám a spoznajú, že som si ťa zamiloval.

34. Pretože si zachoval moje slovo o vytrvalosti, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet preveriť obyvateľov zeme. - Zjavenie Jána 03:8-10

35. V mentálnej a astrálnej rovine sme pokúšaní miliardami démonov. Mnoho z týchto démonov sa vydáva za svätcov a majstrov, aby nás zviedli a oklamali.

36. Jasnovidecká jasnozrivosť je pred vami ako otvorené dvere, no je pre vás nevyhnutné získať silu a dodržovať Božie slovo, aby ste nepodľahli pokušeniu.

37. Pretože si zachoval moje slovo o vytrvalosti, aj ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet preveriť obyvateľov zeme. - Zjavenie Jána 03:10

38. V mentálnej rovine existujú čierni mágovia, ktorí nám veľmi prefíkane radia, aby sme ejakulovali semennú tekutinu.

39. Títo čierni mágovia sa vydávajú za svätcov, pričom nádherne rozprávajú o láske a svätosti.

40. Prídem čoskoro. Drž sa toho, čo máš, aby ti nik nevzal veniec. (korunu)! – Zjavenie Jána 03:11

41. Tieto temné entity radia študentovi, aby ejakuloval semennú tekutinu, aby zostúpila dole, a takto mu zoberú veniec (korunu).

42. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha a už viac nevyjde von. A napíšem naň meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Otca, aj svoje nové meno.

43. Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. – Zjavenie Jána 3:12-13

Táto kapitola je z knihy "Kundaliní joga," napísaná Samaelom Aun Weorom