slovnik

Čakra višúddha

1. Čakra višúddha našej miechy sa nachádza v spodnej časti nášho tvorivého hrtana.

2. Táto nádherná čakra je úzko spojená s tattvou akáše (éterický element).

3. Farba tejto čakry je intenzívne modrá.

4. Hrtanová čakra patrí k tattve manas.

5. Božské božstvo, ktoré chráni túto nádhernú čakru je Sadašiva.

6. Táto nádherná čakra má šestnásť nádherných lístkov.

7. Vskutku, stred tejto čakry vyzerá ako mesiac v splne.

Visuddha cakra

Umiestnenie čakry višúddha

8. Jogíni z Indie tvrdia, že meditáciou nad touto čakrou, je možné udržať pri živote fyzické telo i počas pralaja (kozmické noci).

9. Každý, kto sa naučí meditovať nad touto čakrou, môže vedieť najvyššie ezoterické znalosti všetkých posvätných kníh, vrátane Véd.

10. Jogín/ka, ktorý/á sa naučí meditovať nad touto čakrou, dosiahne vysokého stavu trikala jnani – to znamená, ten, kto je schopný poznať minulosť, prítomnosť a budúcnosť.

11. Mantra tattvy akáše je Han. Nepochybne, jogín musí spievať túto mantru pri meditácii nad touto úžasnou čakrou.

12. Anjelovi sardskej cirkvi napíš: Toto hovorí Ten, čo má sedem Božích duchov a sedem hviezd: Poznám tvoje skutky; že máš meno, akoby si žil, ale si mŕtvy.

13. Bdej a posilňuj, čo ešte ostalo, a už malo zomrieť. Lebo tvoje skutky nenachádzam dokonalé pred mojím Bohom.

14. Preto si spomeň, ako si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie. Lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani nezvieš v ktorú hodinu prídem na teba.

15. Ale máš v Sardách zopár ľudí ktorí si nepoškvrnili odev. Tí budú so mnou chodiť v bielom, lebo sú toho hodni. 

16. Kto zvíťazí, ten takto bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred jeho anjelmi.

17. Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. - Zjavenie Jána 3:1-6

18. Táto čakra Sardskej cirkvi patrí zmyslu okultného-počutia alebo jasnopočuteľnosti.

19. Mentálne telo je úzko spojené s cirkvou Sárd.

20. Ja, Samael Aun Weor, planetárny Logos Marsu, som po mnohých mahámanvantár nepretržitého vývoja a pokroku, došiel k záveru, že jedinečná, zásadná vec v živote, je svätosť.

21. Magické sily sú kvety Duše, ktoré rozkvitajú, keď kráčame cestou svätosti.

22. Pre jeden krok, ktorý urobíme v rozvoji čakier, musíme urobiť tisíc krokov v svätosti.

23. Svoju záhradu pripravíme s ezoterickými cvičeniami, aby naše úžasné čakry mohli kvitnúť s vôňou svätosti.

24. Jogín/ka musí zalievať svoju záhradu denne tým, že skoncuje so všetkými svojimi morálnymi chybami.

25. Každý z okvetných lístkov našich lotosových kvetov predstavuje určité cnosti. Bez týchto cností, sa lotosové kvety nemôžu otvoriť, aby prijali slnko pravdy.

26. Nebažte po magických schopnostiach, pretože sa prepadnete do mesačných priepastí.

27. Pre tých, ktorí nechcú kráčať cestou svätosti, je lepšie ak od tohto učenia upustia, pred tým, než bude pre nich príliš neskoro.

28. Višúddha čakra súvisí s tvorivým slovom.

29. Niekedy hovoriť, je zločin a niekedy mlčať je tiež zločin.

30. Tak ako existuje delikventné ticho, rovnako tak existujú slová hanby.

31. Najťažšia vec v živote, je naučiť sa ovládať svoj jazyk.

Táto kapitola je z knihy "Kundaliní joga," napísaná Samaelom Aun Weorom