slovnik

Čakra anáhata

1. Táto čakra má úplnú kontrolu nad srdcovým plexom.

2. Jej farba je ako živý oheň.

3. Vskutku, šesťhranný priestor čierny ako uhoľ existuje vnútri tejto úžasnej čakre.

4. Táto čakra je úzko spojená s tattvou váju.

5. Božstvo, ktoré vládne a riadi túto čakru je Iša, spolu s Dévatá Kakini.

Anahata cakra

Umiestnenie čakry anáhata

6. Bana Linga úzko súvisí s anáhata čakrou.

7. Svayambhū Linga je úzko spojená s múládhára čakrou.

8. Anahata zvuk alebo zvuk Shabda Brahman, zaznieva v tejto nádhernej čakre nádí sušumná.

9. Tento nádherný zvuk je zvuk fohat.

10. Zvuk fohatu je "S," ktorý sa vokalizuje takto: SSSSSSSSSSSSS... ako sladké a príjemné pískanie.

11. Jogín/ka, ktorý/a sa naučí meditovať nad touto čakrou, sa stane absolútnym pánom tattvy váju a kedykoľvek bude môcť rozohnať hurikány a veliť vetrom.

12. Niektorí jogíni tvrdia, že len tým, že človek bude meditovať nad touto čakrou, sa môže vznášať vo vzduchu a preniknúť do tela inej osoby.

13. Nepochybne, vznášať sa vo vzduchu a preniknúť do tela inej osoby, je veľmi jednoduché. Toto môže dokázať ktokoľvek, aj keď je v týchto štúdiách len začiatočník.

14. Vznášať sa vo vzduchu je rovnako jednoduché ako pitie vody.

15. Tajomstvo je veľmi jednoduché: stačí ak sa učeník naučí, ako so svojim fyzickým telom preniknúť do astrálnej roviny.

Cvičenie

16. Učeníci musia zľahka podriemkavať, potom veľmi zľahka musia vstať z postele, ako keby boli námesační, to znamená, udržať si ospalý stav ako veľmi vzácny poklad.

17. Týmto spôsobom, kedy učeník kráča ako námesačný, plný viery vyskočí do vzduchu s úmyslom vznášania sa.

18. Ak sa učeník vznáša vo vzduchu, je to preto, že jeho fyzické telo preniklo do astrálnej roviny. To znamená, že učeník môže cestovať naprieč priestorom a pristáť na akomkoľvek mieste na Zemi.

19. To je spôsob, ako môžeme letieť s fyzickým telom v astrálnej rovine.

20. Kým je fyzické telo v astrálnej rovine, podlieha zákonom astrálnej roviny, ale bez straty svojich fyziologických vlastností.

21. Preto, vznášať sa vo vzduchu s fyzickým telom môže byť vykonané kýmkoľvek. Čo je dôležité, je mať vieru, húževnatosť a veľa trpezlivosti.

22. Ohne srdca ovládajú ohne chrbtice.

23. Ohne srdca ovládajú výstup kundaliní.

24. Výstup kundaliní závisí na zásluhách nášho srdca.

25. Získať výhodu iba jedného stavca v chrbtici, si vyžaduje mnoho skúšok a hrozných očisťovaní, ktorým sa jogín musí podriadiť.

26. Pokrok, rozvoj a vývoj kundaliní je veľmi pomalý a náročný.

27. S jedinou semennou ejakuláciou, kundaliní zostupuje jeden alebo viac stavcov v súlade s rozsahom chyby.

28. Znovu získanie síl týchto stavcov je hrozne ťažké.

29. Hady fyzického a vitálneho tela dosiahnu len úroveň obočia, ale hady astrálneho, mentálneho, príčinného, vedomého/budhického a átmického tela, nepochybne zostúpia z úrovne obočia do srdca.

30. Vedľajší nerv vedie z miechy do srdca. Prostredníctvom tohto vedľajšieho nervu prechádza našich päť vyšších hadov z čelnej oblasti obočia do srdca.

31. Tento jemný vedľajší nerv našej miechy ovláda vedľajšie svaly srdca a má sedem svätých komôr.

32. V srdci existuje sedem svätých centier. Každý z našich siedmich hadov je úzko spojený s komorou srdca.

33. Naši učeníci musia mať systém očisťovania a posvätenia. Srdce je sídlom nášho Najvnútornejšieho.

34. Učeníci si musia vytvoriť zoznam všetkých svojich chýb. Potom ich musia začať riadne a metodicky meniť.

35. Učeník by mohol venovať dva mesiace na zmenu každej chyby.

36. Lovec, ktorý chce chytiť desať králikov naraz, nechytí ani jedného.

37. Pre rozvoj, pokrok a vývoj kundaliní, je nevyhnutné dosiahnuť najabsolútnejšiu svätosť a najohromnejšiu cudnosť.

38. Celibátni (slobodní) ľudia by mali svoju sexuálnu energiu transmutovať pomocou pránájámy.

39. Ženatí ľudia (muž a žena), nemusia nutne praktizovať dychové cvičenia, keďže pránájáma je zhustená v sexuálnej mágii.

40. Sexuálnu mágiu je možné praktizovať len medzi mužom a ženou v legitímne zriadených domoch.

41. Každý, kto praktizuje sexuálnu mágiu s rôznymi osobami je cudzoložník a smilník.

42. V zjavení svätého Jána sa táto čakra nazýva tyatirská cirkev.

43. Poznám tvoje skutky, tvoju lásku, vieru, službu a vytrvalosť (potrebné cnosti, ktoré musí mať, aby sme mohli otvoriť srdcovú čakru) aj tvoje posledné skutky hojnejšie než prvé. 

44. Ale mám proti tebe, že trpíš ženu Jezabel (smilstvo), ktorá hovorí, že je prorokyňa, a učí a zvádza mojich služobníkov, aby smilnili a jedli mäso obetované modlám (teórie, intelektualizmus, čo znamená akékoľvek typy jedál obetované modlám).

A dal som jej čas, aby robila pokánie; ale nechce sa kajať zo svojho smilstva.

Hľa, vrhnem ju na lôžko bolestí a tých, čo s ňou cudzoložia, do veľkého súženia, ak nebudú robiť pokánie z jej skutkov.

Jej deti pobijem smrťou a všetky cirkvi spoznajú, že ja skúmam vnútro (obličky) i srdce, a každému z vás odplatím podľa vašich skutkov. – Zjavenie Jána 2:19-23

45. Nad obličkami sa nachádzajú dva plexy, ktoré u cudných ľudí vyžarujú modrú a bielu farbu a u smilníkov krvavo červenú farbu.

46. Náš vnútorný Kristus hľadá obličky a srdce a každému z nás odpláca, čo si zaslúžime.

47. Kto zvíťazí a až do konca zachová moje skutky (alebo prikázania), dám mu moc nad národmi

ako som ju aj ja dostal od svojho Otca, a dám mu rannú hviezdu. – Zjavenie Jána 2:26, 28

Táto kapitola je z knihy "Kundaliní joga," napísaná Samaelom Aun Weorom