slovnik

Čakra manipúra

1. Manipúra je tretia čakra našej miechy.

2. Táto čakra spočíva v nabhi sthāna (oblasť pupku).

Manipura cakra

Umiestnenie čakry manipúra

3. Pri prebudení tejto čakry sa aktivujú pečeňové a slezinné plexy (pletence).

4. Z tejto čakry vychádza desať nádí jogy.

5. Farba tejto čakry je ako žiarivý oheň.

6. S touto nádhernou čakrou je úzko spojená tattva tédžas.

7. Božstvo, ktoré vládne tejto čakre je Višnu. Bohyňa Lakšmí je tiež úzko spojená s týmto nádherným lotosom.

8. Mantra Ram prebúdza túto nádhernú čakru. Zvuk každého písmena musí byť predĺžený takto: rrrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmm.

9. Naši učeníci môžu vyvolať Boha Agni, aby im pomohol prebudiť túto nádhernú čakru.

10. Boh Agni má vzhľad novonarodeného dieťaťa, a keď sa prezentuje oblečený vo formálnom odeve, tak nosí nádherne zdobenú krištáľovú tuniku.

11. Vtedy vidíme tvár tohto impozantného bytia ako nevýslovný blesk.

12. Aura Boha Agni produkuje svetlo a hudbu.

13. Agni, Boh ohňa, obnovuje ohnivé sily v každom z našich siedmich tiel.

14. Mantra Swa! sa vyslovuje takto: Suuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaa... sua!

15. Jogín/ka, ktorý sa naučí nad touto čakrou meditovať, dosiahne pātāla-siddhi. Získa ohromné okultné sily a bude bez akéhokoľvek druhu choroby.

16. Táto čakra je telepatické centrum alebo emocionálny mozog.

17. Mentálne vlny ľudí, ktorí na nás myslia, dorazia do solárneho plexu; potom tie vlny prechádzajú do nášho mozgu.

18. Preto, solárny plexus je náš snímač.

19. Naša epifýza je náš vysielač.

20. Táto čakra zbiera slnečné sily a vyživuje s nimi všetky ostatné plexy.

21. Jogín/ka, ktorý/a prebudí túto čakru, získa schopnosť telepatie.

22. Jogín/ka, ktorý/a prebudí túto čakru, sa nikdy nebude báť ohňa a bude môcť zostať nažive v plameňoch.

23. Skutočne, zloženie našej chrbtice je úžasné.

24. Stavce sú umiestnené jeden nad druhým, tvoriac veľmi krásny stĺp, ktorý slúži ako podpera nielen pre našu lebku, ale pre celý náš úžasný organizmus.

25. Naša chrbtica je úžasný klavichord, na ktorý sa musíme naučiť hrať, aby sme vyprodukovali všetky podmanivé melódie zverokruhu.

26. Medzi každým párom stavcov existujú úžasné medzery, ktorými prechádzajú miechové nervy. Tieto miechové nervy vychádzajú z našej miechy, aby sa spojili s každou jednou úžasnou čakrou veľkého sympatického nervového systému.

27. Jogín/ka si musí zachovať pružnosť chrbtice.

Cvičenie

28. Vzpriamený postoj, ruky v bok a krúživé pohyby trupom sprava doľava okolo pása, takto si jogín/ka zachová elasticitu chrbtice.

29. Solárny plexus je sídlom satana (nižšieho astrálneho lunárneho tela).

30. Zjavenie svätého Jána nás takto varuje:

Viem, kde bývaš; tam, kde je trón satana. No pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si vieru vo mňa ani v dňoch Antipasa, môjho verného svedka; ktorého zabili u vás, kde býva satan.

Mám však niečo proti tebe: že máš tam takých, čo sa pridŕžajú Balaamovho učenia, ktorý učil Balaka dávať pohoršenie synom Izraela, jesť mäso obetované modlám a smilniť. 

Tak aj ty máš takých, čo sa pridŕžajú učenia nikolaitov.

Preto rob pokánie. Ak nie, prídem na teba čoskoro a budem s nimi bojovať mečom svojich úst.

Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám: Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. - Zjavenie Jána 2:13 -17

31. Lunárne telo alebo nižšie astrálne telo – ktoré sa v kresťanstve nazýva Satan - je spojené so solárnym plexom.

32. Teraz naši učeníci pochopia, odkiaľ prichádzajú túžby prejedania sa a konzumácie alkoholu.

33. Teraz naši bratia pochopia, kde sa rodí túžba po smilstve a obžerstve.

34. Lunárne telo je pozostatok z našej zvieracej minulosti.

35. Rodové dedičstvo zo živočíšnej ríše je zachované ako naše nižšie vášne lunárneho tela.

36. Keď sme boli zvierací elementálovia, naše astrálne lunárne (protoplazmatické) telo nebolo ešte rozdelené.

37. No, keď sme prvýkrát vstúpili do ľudského kráľovstva, toto lunárne astrálne telo sa rozdelilo do dvoch častí, jedna vyššia, tu sa nachádza myseľ (nižšia manas), hociktorý jogín/ka sa s touto časťou pohybuje vedome počas spánku, a druhá, nižšia, ktorá sa v ezoterickom kresťanstve nazýva Satan. Toto je nižšie lunárne astrálne telo (Kama-Rupa).

38. Toto lunárne telo je obrovské a u perverzných osobností deformované.

39. Teraz naši bratia a sestry pochopia, prečo náš Pán Kristus povedal:

Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. - Matúš 18:3

40. Satan sa živí našimi chúťkami a vášňami. No keď odstránime zdroje jeho výživy, tak sa zmenší a stane sa krásnym.

41. Drahí bratia, toto je spôsob, ako jeme skrytú mannu, chlieb múdrosti.

42. Drahí učeníci, toto je spôsob, ako získame základný kameň chrámu živého Boha.

43. Tento základný kameň je náš žiarivý Drak múdrosti, náš vnútorný Kristus, ktorý je v nás Dychom Centrálneho Slnka.

44. Toto je malý biely kameň, na ktorom je napísané naše sväté meno.

45. Čiňte pokánie, drahí bratia a skoncujte so všetkými chybami.

46. Ó, bratia mojej Duše, snažte sa žiť život svätosťou, aby ste nespadli do mesačných priepastí (avitči).

47. Perverzné osobnosti sú odtrhnuté od Monada a ponoria sa do mesačných priepastí ôsmej sféry.

Táto kapitola je z knihy "Kundaliní joga," napísaná Samaelom Aun Weorom