slovnik

Čakra svadhišthána

1. Kundaliní prechádza čakru po čakre.

2. Takto sa otvárajú rôzne stavy vedomia. Takto sadhaka preniká všetkými stavmi kozmického vedomia, až nakoniec získa prebudenie Absolútneho Vedomia.

3. V súlade s prebudením svojho najvyššieho vedomia, jogín/ka získava rôzne siddhi (magické schopnosti)

4. Vo vnútorných svetoch je slovo "čas," synonymom "ezoterických stupňov vedomia."

5. Existuje osemnásť zasvätení: Deväť zasvätení Malých záhad a deväť zasvätení Veľkých záhad.

6. Keď vo vnútorných svetoch povieme, že brat má desať rokov, tak jednoducho tvrdíme, že je zasvätencom prvého zasvätenia Malých záhad.

7. Keď povieme, že učeník má deväťdesiat rokov, tak hovoríme, že je zasvätencom deviateho zasvätenia Malých záhad.

8. Keď povieme, že brat má sto rokov, tak tvrdíme, že je v prvom zasvätení Veľkých záhad.

9. Roky viac ako 900 rokov sú Logoické roky.

10. Skúsenosť nás učí, že každý Majster, ktorý ešte nedosiahol základný koreň hierarchie, to znamená, že ešte nedosiahol deviateho zasvätenia Veľkých záhad, je veľmi slabý. Tento Majster zatiaľ nemá tak silnú a nepoddajnú morálnu štruktúru tých, ktorí už dosiahli Logoické roky.

11. Ak chceme získať právo vstúpiť do Absolútna, je nutné mať vek 300000 božských rokov.

12. Posledné rúcho, ktoré má Logos na sebe, je Hviezdny plášť, s ktorým získa právo vstúpiť do Absolútna.

13. Chronologický čas neexistuje, čo skutočne existuje, je ezoterický čas, pretože život je večný okamih.

14. Všetky mudry a bandhy sú pre novú éru Vodnára absolútne k ničomu.

15. Aký osoh majú mudry? Je dôležité premeniť sexuálnu energiu prostredníctvom lásky, poézie, hudby a vďaka nesebeckej službe tomuto úbohému trpiacemu ľudstvu.

16. No zaviesť striebornú trubičku s vodou do močovej trubice, ako navrhujú v jednej z mudier, len zničí pohlavné orgány, kde sa nachádza kľúč k vykúpeniu.

17. Jogín/ka môže žiť so svojím fyzickým telom po dobu miliónov rokov a pohybovať sa v čistej ákáše bez nutnosti rezania si spodnej šľachy jazyka, ako bohužiaľ učí khéčarí mudrá.

18. Čo je dôležité, je dosiahnuť elixír večného života a stať sa silným s praxou vnútornej meditácie.

19. Šedivé vlasy a vrásky miznú z jogína/ky bez nutnosti vykonávania zložitých pozícií, ako napríklad: stáť na ramenách, zdvíhanie nôh, pričom zadok máme podopretý rukami, ako je bohužiaľ uvedené v khéčarí mudrá.

20. Čo je dôležité na porazenie staroby a smrti, je byť čistý a cudný.

21. Skoro všetky mudry sú pre novú éru Vodnára nevyhovujúce. Pre prebudenie kundaliní nie je nutné, aby sme ju dusili tým, že po dlhú dobu budeme zadržovať dych. Krátke dýchanie počas pránájámy je dostačujúce.

22. Kundaliní sa prebúdza, keď milujeme svojho manžela/ku, a keď nasledujeme cestu najabsolútnejšej svätosti, keď milujeme všetky živé bytosti a keď sa obetujeme vo Veľkom diele Otca.

23. Čo človek potrebuje, je čestné jednanie, úprimné myšlienky a pocity, správne jednanie, čestné slovo a pocit.

24. Čo je dôležité je žiť život intenzívne, aby sme prebudili vedomie a dosiahli obrovského uvedomenia.

25. Aké využitie má stoj na hlave, ako učí urdva-padmásana?

26. Najlepšie je ak skoncujeme so svojimi morálnymi chybami a obetujeme sa pre toto ľudstvo, ktoré trpí v tomto "údolí sĺz."

27. Ja, Samael Aun Weor, planetárny Logos Marsu, hovorím svojim Arhatom: "Najlepšia vec, akú môžeme urobiť je milovať, pretože sila lásky nás dovedie k nevýslovnej radosti Absolútna, kde život búši voľný vo svojom pohybe."

28. Svadhišthána čakra je príbytok tattvy apas.

29. S touto čakrou úzko súvisí elementálny džin Varuna.

30. Farba tejto čakry svieti ohňom kundaliní.

31. Táto čakra má šesť nádherných okvetných lístkov.

32. Mantra tejto čakry je Bhuvar.

33. Jogín/ka ktorý/á medituje nad touto čakrou, sa nikdy nebude báť vody. Naučí sa veliť elementálnym bytostiam vody a získa okultné sily.

34. S prebudením tejto čakry, sa jogín/ka učí rozpoznať rôzne druhy astrálnych entít.

35. Jogín/ka si s prebudením tejto čakry podmaní smrť.

36. Táto čakra prebúdza prostatický plexus, ktorý je základom pre vykonávanie praktickej mágie.

37. V tejto čakre sa nachádza mimoriadne krásny polmesiac.

Svadhisthana cakra

Umiestnenie čakry svadhišthána

38. Táto čakra ovláda obličky, brucho a hlavné orgány v spodnej časti brucha.

39. V knihe Zjavenia svätého Jána, táto čakra je známa ako cirkev Smyrna.

40. Poznám tvoje súženie aj tvoju chudobu - ale si bohatý -, i rúhanie tých, ktorí hovoria o sebe, že sú židmi, a nie sú, ale sú synagógou satana.

41. Neboj sa toho, čo máš trpieť. Hľa, diabol niektorých z vás má uvrhnúť do väzenia, aby ste boli skúšaní; a budete desať dní v súžení. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.

42. Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Kto zvíťazí, tomu druhá smrť neublíži.  – Zjavenie Jána 2:9-11

43. Druhá smrť je pre smilníkov. Tantrické osobnosti, ktoré nasledujú mesačnú cestu, sa oddelia od svojho Najvnútornejšieho alebo Purušu a ponoria sa do podzemných oblastí, kde sa krôčik po krôčiku rozpadnú.

44. Rád Kula temnej bohyne Kálí, pochádza z Atlantídy a odtiaľ sa dostal do Indie. Toto je rád čiernej mágie.

45. V tomto ráde existujú dva druhy mágov: tí, ktorí nenávidia sex a tí, ktorí počas svojich rituálov negatívnej sexuálnej mágie, praktizujú mystickú ejakuláciu. Niektorí z týchto temných prívržencov priniesli túto negatívnu tantru na Západ.

46. Tí, čo nenávidia sexuálnu silu, nenávidia Veľký dych, pretože Veľký dych je rovnaká sexuálna sila. Veľký dych je kristická sexuálna sila a tí, ktorí nenávidia túto silu, nenávidia Krista. Preto sa vlastne dávajú na cestu čiernej mágie.

47. Naši učeníci sú pokúšaní a desať dní musia trpieť v súžení. Človek musí trpieť, aby si v sebe uvedomil desať sefirotov.

48. Jedná sa o desať sefirotov kabaly. Každý, kto si chce uvedomiť desať sefirotov a premeniť svoje pravé Ja na Krista, musí byť verný smrti. Tak, "dám ti korunu života." Vnútorný Kristus je neustály Večný dych, ktorý prebýva vnútri nás.

strom zivota

Desať sefirotov kabaly, strom života

Táto kapitola je z knihy "Kundaliní joga," napísaná Samaelom Aun Weorom