slovnik

Úrovne sily ohňa

1. Cerebrospinálny nervový systém je tvorený: veľkým mozgom, mozočkom, predĺženou miechou a miechou.

nervovy system

2. Predĺžená miecha spája mozoček s posvätnou miechou.

3. Predĺžená miecha je úzko spojená so všetkými tzv. "mimovoľnými funkciami" nášho organického systému.

4. Miecha začína v hornej časti miechového kanála a končí v prvom stavci v kostrčovej oblasti.

5. Miecha je kábel šedého a bieleho materiálu.

6. V strede miechy sa nachádza sivá hmota a v jej obvode biela hmota.

7. Sivá hmota je tvorená nespočetnými nervovými bunkami a množstvom nervových vlákien.

8. Biela hmota je tvorená nervovou miechovou hmotou.

9. Všetka táto hmota vyzerá, ako by visela z miechového kanála.

10. Výživa tejto jemnej miechovej hmoty sa vykonáva pomocou jemnej siete membrán, ktoré sú okolo nej.

11. Miecha a mozog sú obklopené silnou kvapalinou, o ktorej sa zmienil pán Leadbeater v jednej zo svojich kníh.

12. Táto úžasná tekutina chráni miechu a mozog.

13. Miecha je úplne chránená úžasným krytím nespočetných tkanív mastnej hmoty.

14. Miecha je rozdelená do dvoch symetrických častí.

15. Po celej dĺžke miechy sa tiahne "Canalis centralis."

16. Brahmanádí sa tiahne po celej dĺžke tohto miechového kanála z čakry múládhára do čakry sahasrára.

17. Kundaliní stúpa v tomto nádí do brahmarandhra.

18. Brahmarandhra je vo svojom vnútornom zložení sedemdielny.

19. Každé z našich siedmich tiel má svoju vlastnú miechu a svoj brahmanádí.

20. Kundaliní je tvorená siedmimi hadmi.

21. Týchto sedem hadov je sedem Základov.

22. Týchto sedem hadov Déví-kundaliní je sedem bratov fohata. Týchto sedem hadov Déví-kundaliní je sedem úrovní sily ohňa.

strom-zivota-tela

23. Sedemdielna zostava ľudskej bytosti je nasledovná:

1. Átman: Najvnútornejší

2. Budhi: Vedomie, božská duša

3. Vyššia Manas: Ľudská duša, sila vôle, príčinné telo

4. Nižšia Manas: Myseľ, mentálne telo

5. Káma-rúpa: Telo túžob, astrálne telo

6. Linga-sarira: Vitálne (éterické) telo

7. Sthula-sarira: Fyzické telo

24. Každé z týchto siedmich tiel má svoju vlastnú miechu, svoju sušumná-nádí, a svoju brahmanádí.

25. Sedem hadov: dve skupiny po troch, plus vznešená korunovácia siedmeho jazyku ohňa, ktorý nás spája s Jediným, so Zákonom, s Otcom.

26. Jedná sa o sedem úrovní poznania.

27. Toto je sedem vstupov siedmich veľkých zasvätení Veľkých záhad.

28. V týchto siedmych vstupov vládne iba teror lásky a zákona.

29. Človek zdvihne prvého hada skrze prvé Zasvätenie Veľkých záhad.

30. Človek zdvihne druhého hada skrze druhé Zasvätenie Veľkých záhad a rovnako to pokračuje ďalej.

31. Človek, ktorý zdvihne siedmeho hada, sa premení na Mahá-choán.

32. Miecha preniká do štvrtej komory mozgu.

33. Chrbtica má 33 stavcov.

stavce chrbtice

34. Krčná oblasť je tvorená siedmimi stavcami, chrbtová oblasť dvanástimi, bedrová oblasť piatimi, krížová oblasť taktiež piatimi a kostrčová oblasť štyrmi stavcami.

35. Tieto stavce sú medzi sebou spojené pomocou vláknito-chrupavkovitých vankúšikov.

36. Tieto stavce sú vo svojom zložení sedemdielne, pretože existujú v každom jednom zo siedmich tiel človeka.

37. Každý z týchto stavcov zodpovedá, vo vnútorných svetoch, svätej komore.

38. Ako kundaliní stúpa skrze miechu, človek preniká do každej svätej komory chrámu.

39. Každá z týchto 33 komôr je vo svojom vnútornom zložení sedemdielna.

40. Sedem aspektov každej z týchto 33 svätých komôr, presne zodpovedá siedmim úrovniam sily ohňa.

41. S prvou úrovňou sily ohňa prenikáme do prvého aspektu každej z týchto 33 svätých komôr.

42. S druhou úrovňou sily ohňa prenikáme do druhého aspektu každej z týchto 33 svätých komôr, ktorá patrí éterickému telu.

43. S treťou úrovňou sily ohňa prenikáme do tretieho aspektu každej z týchto 33 svätých komôr astrálneho tela.

44. So štvrtou úrovňou sily ohňa prenikáme do štvrtého aspektu každej z týchto 33 svätých komôr mentálneho tela a rovnako to pokračuje ďalej.

45. So siedmimi úrovňami sily ohňa kristifikujeme sedem tiel.

46. Vďaka siedmim úrovniam sily ohňa, poznáme tajomstvá siedmich veľkých zasvätení Veľkých záhad.

47. Celá naša osobnosť musí byť absorbovaná Purušom.

48. Celá naša osobnosť musí byť absorbovaná Najvnútornejším.

49. Tri tróny, musia byť prebudené k slobode a k životu.

50. To je spôsob, ako sa pripravíme na získanie nášho žiarivého Draka múdrosti, nášho Kozmického Krista, tohto neustáleho dychu z Absolútna, ktorý žije v hĺbke nášho Bytia.

51. Ľudská bytosť je premenená na Kozmického Krista, keď získa svojho žiarivého Draka múdrosti.

52. Ježiš Nazaretský sa premenil na Kozmického Krista, keď v Jordáne získal svojho žiarivého Draka múdrosti.

53. Ján Krstiteľ bol zasvätencom Kozmického Krista.

54. Večný dych existuje v srdci každého života.

55. Všetky dychy života sú Veľkým dychom, ktorý vyšiel z Absolútna na počiatku Mahá-manvantary.

56. Všetky dychy sú žiarivými Drakmi múdrosti.

57. Veľký Dych je Kozmický Kristus, Armáda Hlasu, Kwan-Jin, Melodický Hlas, Avalókitéšvara, Višnu, Usir, Centrálne Slnko.

58. Po vyzdvihnutí siedmych hadov na palici a po nejakej dobe práce, sa človek pripraví prijať svojho žiarivého Draka múdrosti.

59. To je "zostup Krista do ľudskej bytosti."

60. Ja, Aun Weor, som získal svojho žiarivého Draka múdrosti, s názvom Samael, Logos z planéty Mars.

61. Ja som Kalki Avatar novej éry Vodnára.

62. Ja som Kozmický Kristus Vodnára.

63. Ja som iniciátorom novej éry.

64. Ja som Samael, planetárny džin z Marsu. *

* - (Poznámka editora: Aby sme mohli správne pochopiť identitu Samaela Aun Weora, tak musíme rozumieť vzťahu medzi duchom, dušou a telom, ako je vysvetlené v kabale alebo v ezoterickom budhizme. Pozemský človek alebo ľudská duša (Tiferet), nie je rovnaká entita ako Najvnútornejší (Chesed, Vnútorný Budha) alebo náš Otec, ktorý je v utajení (Keter, Logos, Brahma). Samael Aun Weor mnohokrát opakoval, že on, pozemská osoba, nie je nikto dôležitý, ale jeho Najvnútornejší, jeho Puruša, je Archanjel známy pod mnohými menami, ako Samael, Arés, Mars, atď. A teda tieto riadky sú písané od Najvnútornejšieho, hovoriaceho skrze svojho služobníka, ľudskú dušu.). 

Táto kapitola je z knihy "Kundaliní joga," napísaná Samaelom Aun Weorom