slovnik

Univerzálny oheň

1. Mahá-kundaliní je Fohat.

2. Mahá-kundaliní je univerzálny oheň života.

3. Univerzálny oheň má sedem úrovní moci.

4. Ó Déví-kundaliní! Ty si oheň siedmich laja centier vesmíru.

5. Sedem laja centier vesmíru je sedem úrovní moci ohňa.

6. Sedem cirkví existuje v chaose, kde úraduje sedem planetárnych Logosov.

7. Týchto sedem cirkví taktiež existuje v mieche ľudskej bytosti.

8. Sedem planetárnych Logosov úradovalo vo svojich siedmich chrámoch na samom počiatku života.

9. Sedem svätých praktizovalo rituály Mahá-kundaliní v posvätnom okrsku svojich chrámov na počiatku Mahá-manvantara.

10. Hmotný vesmír neexistoval.

11. Vesmír výhradne existoval v mysli bohov.

12. Avšak, pre bohov, bol tento vesmír súčasne reálnym aj nereálnym.

13. Vesmír bol, napriek tomu, že neexistoval.

14. Vesmír "je," napriek tomu, že neexistuje v lone Absolútna.

15. Byť, je lepšie, než existovať.

16. Sedem svätých oplodnilo chaotickú hmotu, aby mohol vzniknúť univerzálny život.

17. Déví-kundaliní má sedem úrovní moci.

18. Existuje sedem hadov: dve skupiny po troch, plus vznešená korunovácia siedmeho jazyku ohňa, ktorý nás spája s Jediným, so Zákonom, s Otcom.

19. Týchto sedem úrovní moci ohňa, rozlíšilo chaotickú hmotu do siedmich stavov hmoty, na ktorých je založené vnímanie našich siedmich zmyslov.

20. Sedem ohnivých hadov každého planetárneho Logosu oplodnilo chaotickú hmotu, aby sa mohol objaviť život.

buddha-sedem hadov

Budha Šákjamuni so siedmimi hadmi

21. Pred začatím úsvitu mahá-manvantary, sattva, radžas a tamas (harmónia, emócia a nečinnosť), boli v dokonalej nirvanickej rovnováhe.

22. Oheň udáva kozmické váhy do pohybu.

23. Sattva, radžas a tamas sa stali nevyrovnanými, a to dalo vzniku mahá-manvantare.

24. Jogín/ka musí oslobodiť svoje pravé Ja zo sattvy, radžas a tamas, aby získal právo vstúpiť do Absolútna.

25. Sattva, radžas a tamas budú opäť v dokonalej rovnováhe na konci mahá-manvantary, takto sa vesmír opäť ponorí do spánku v hlbokom lone Absolútna, v najvyššom Parabrahmanu, v tom, čo nemá pomenovanie.

26. Vesmír bude spať sedem večností, kým ho Mahá-kundaliní opäť prebudí k aktivite.

27. Chaos je surovou hmotou Veľkého Diela.

28. Chaos je Muláprakrti, prvotná hmota.

29. Muláprakrti je kristonické semeno, z ktorého sa objavil vesmír.

30. Muláprakrti sa nachádza v našich pohlavných orgánoch a odtiaľ vzniká život.

31. Na oltároch v chrámoch siedmich planetárnych Logosov, vidíme sedem posvätných nádob naplnených kristonickým semenom.

32. To je posvätný symbol Muláprakrti.

33. To sú prvotné vody života.

34. Voda je prirodzené prostredie ohňa.

35. Ten, kto plytvá vodou, taktiež plytvá ohňom a zostáva v tme.

36. Sedem svätých oplodnilo kristonické semeno vesmíru, aby mohol vyklíčiť život.

37. Jogín/ka musí oplodniť svoje prvotné vody, svoje kristonické semeno, grandióznou mocou Déví-kundaliní.

38. Kundaliní je manželkou Šivu, Najvnútornejšieho, Purušy.

39. Kundaliní je duch elektriny.

40. Elektrina je sexuálna sila Mahá-kundaliní.

stocena kundalini

Boží oheň kundaliní

41. Kundaliní je stočená v čakre múládhára.

42. Kundaliní je had, ktorého chvost je stočený tri a pol krát.

43. Keď sa kundaliní prebúdza, tak syčí rovnako, ako syčia hady.

44. Prána, Budhi, Indrija (schopnosti), Ahamkára, myseľ, sedem prvkov prírody, nervy, sú vo svojom súhrne produktom kundaliní.

45. Kundaliní úzko súvisí s pránou, ktorá cirkuluje cez 72.000 nádí alebo astrálnych kanálikov, ktoré vyživujú čakry.

cakry

Sedem základných čakier, symbolizovaných v hinduizme

46. Čakry sú prepojené s mysľou.

47. Jogín a jogínka musia kristifikovať svoju myseľ.

48. Prána je život, ktorá cirkuluje všetkými našimi orgánmi.

49. Prána cirkuluje cez všetky naše nádí a vitálne kanáliky.

50. Všetky 72.000 nádí nášho organizmu, majú svoju hlavnú základňu v nádí kanda.

51. Kanda nádí sa nachádza medzi pohlavnými orgánmi a konečníkom.

52. Kanda zhromažďuje všetku sexuálnu energiu, ktorá cirkuluje cez 72000 kanáloch nášho organizmu.

53. Sexuálna energia je Prána, život.

54. Anjel Aroch (Anjel sily) nás naučil posvätné mantry Kandil, Bandil, R na prebudenie Déví-kundaliní.

55. Tieto mantry pôsobia na kandu, posilňujú vibrácie prány.

56. Takže, keď posilníme pránu, tak manželka Šivu - ktorá je stočená do čakry múládhára - sa prebudí.

57. Správna výslovnosť (toto sa spieva) týchto svätých mantier je nasledovná:

58. KAN dil... BAN dil... Rrrrrrrrrrr...

59. KAN sa vyslovuje vysokým tónom. DIL sa vyslovuje nízkym tónom.

60. BAN sa vyslovuje vysokým tónom. DIL sa vyslovuje nízkym tónom.

61. Písmeno R musíme rolovať a ostro vysloviť, pričom sa snažíme napodobniť zvuk, ktorý vydáva štrkáč so svojim štrkadlom.

62. To je spôsob, akým posilníme pránu, aby sme z Kandy – kde sa spájajú sušumná nádí a čakra múládhára – prebudili Déví-kundaliní.

63. Kanda sa nachádza presne na rovnakom mieste, kde sa spája sušumná nádí s čakrou múládhára.

64. To je dôvod, prečo sväté mantry anjela Arocha pôsobia tak intenzívne na kundaliní.

65. Kanda berie výživu z pohlavných orgánov.

66. Kanda má svoj fyziologický ekvivalent v mieche, v "cauda equina."

cauda equina

67. Miecha začína v miechovej bulbárnej oblasti (to sa vzťahuje na predĺženú miechu, ktorá vyzerá ako opuch alebo žiarovka, v hornej časti miechy), a končí v cauda equina (Cauda equina je latinský názov pre „konský chvost“ – ktorý dostala vďaka šikmo smerujúcim jemným nervovým korienkom alebo nervovým vláknam), ktorá tvorí nižšie položený koniec miechy.

68. Prána je sexuálna.

69. Sexuálna energia je solárna.

70. Solárna energia je kristická.

71. Prána je kristická.

72. Kozmický Kristus je Solárny Logos.

73. Solárna energia pochádza z Kozmického Krista.

74. Kristická prána rozvíja pšeničný klas, a tak kristická látka - pripravená na zjedenie -zostáva uzavretá v zrniečku.

75. Voda z horských ľadovcov preniká do stonky, aby dozrelo hrozno, v ktorom zostáva uzavretý celý život, celá Prána zo Slnka-Krista.

76. To je dôvod, prečo chlieb a víno symbolizujú telo a krv mučeníka Kalvárie.

77. Všetka zelenina sa vyvíja s mocnou silou Solárneho Logu.

78. Všetky potraviny sa pretvoria do miliárd solárnych energetických častíc v našom organickom laboratóriu.

79. Tieto solárne energetické častice, vedci nazývajú vitamíny.

80. To najlepšie zo žiarivej sily Slnka, zostáva uzavreté v našich pohlavných žľazách.

81. Samotná aróma Slnka, najsilnejšie solárne atómy, tvoria tú polotuhú, polotekutú látku, ktorá sa nazýva kristonické semeno alebo Muláprakrti.

82. Muláprakrti je látka Kozmického Krista.

83. Preto celá sila Déví-kundaliní je v našom kristonickom semene.

84. Každý, kto chce prebudiť Déví-kundaliní, musí byť úplne cudný.

85. Každý, kto chce prebudiť Déví-kundaliní, musí vedieť, ako múdro riadiť sexuálnej sily.

Radha a Krisna

Krišna a Rádhá predstavujú silu sexuálnej mágie

86. Múdra kontrola sexuálnej energie sa nazýva sexuálna mágia.

87. Ani jeden jogín/ka nemôže úplne kristifikovať svoje pravé Ja bez sexuálnej mágie.

88. Kanda sa nachádza v čakre múládhára.

89. Čakra múládhára má štyri žiarivé okvetné lístky.

90. Kanda má tvar vajca.

91. Kanda sa vyživuje Kozmickým Kristom.

92. Keď sa kundaliní prebudí, tak stúpa pozdĺž celej miechy.

93. Brahmanádí alebo "canalis centralis," sa nachádza po celej dĺžke miechy, v ktorom stúpa kundaliní.

94. Naša planéta Zem má tiež svoju chrbticu.

95. Chrbtica našej planéty Zem je hora Méru, ktorá sa nachádza v Himalájach.

96. Čakra múládhára je príbytok Déví-kundaliní.

97. Čakra múládhára sa nachádza v samom koreni našich pohlavných orgánov.

98. Preto, čakra múládhára je úplne sexuálna a môže byť otvorená len so sexuálnou mágiou.

99. Sexuálna mágia sa vždy učila v tajnosti v tajných školách orientálnej jogy.

100. V našich ďalších kapitolách budeme učiť našich učeníkov kompletnú sexuálnu mágiu Indie a Tibetu, tak, ako bola vždy učená v tajných školách.

101. Takže pre našich žiakov je nevyhnutné, aby denne spievali sväté mantry anjela Arocha.

102. Je naliehavé, aby sme tieto mantry denne vokalizovali po dobu jednej hodiny.

Siva a Parvati

Šiva a Parvati

103. To je spôsob, ako posilníme pránu, ktorá intenzívne pôsobí na kandu, aby prebudila manželku Šivy, Déví-kundaliní.

104. Mahá-kundaliní je základom všetkej organickej a anorganickej hmoty a je príčinou svetla, tepla, elektriny a života.

105. V tomto kurze kundaliní jogy, budeme našich učeníkov učiť všetky tajné vedy Mahá-kundaliní, aby mohli prebudiť všetky svoje okultné sily a premeniť sa na Logov, na Dhján-choánov, na Budhov kristickej povahy.

106. Počas sexuálnej kopulácie, obaja muž i žena, by mali spievať posvätné mantry Kandil, Bandil, R.

107. Muž by mal sedieť na pravej strane ženy.

108. Obaja, muž i žena sediaci, by mali spievať tieto posvätné mantry Mahá-kundaliní.

109. Sedem planetárnych Logov vykonávalo rituály Mahá-kundaliní vo svojich chrámoch na samom počiatku Mahá-manvantary.

110. Ja, Samael Aun Weor, som bol svedkom samotného počiatku Mahámanvantary.

111. Stále si pamätám, ako som navštevoval posvätné chrámy chaosu.

112. V každom chráme bola vedľa Loga, neopísateľná dáma.

113. Vskutku, oddelené pohlavia neexistovali. No neopísateľní Bohovia vedeli, ako sa polarizovať podľa potrieb daného momentu.

114. Elohim alebo Pradžápati sú hermafroditi.

115. Jeden Pradžápati alebo Elohim môže prejaviť svoju mužskú alebo ženskú polaritu. Vedia, ako sa polarizovať.

Ardhanarishvara

Ardhanarišvara, symbol mužskosti a ženskosti zjednotený v Bohu

116. To je spôsob, ako sedem planetárnych Logov mohlo zo seba prejaviť svoj mužský aspekt.

117. To je spôsob, ako Eset mohla zo seba prejaviť svoj ženský aspekt.

118. Teraz naši učeníci pochopia, ako vo vnútri každého jedného chrámu Chaosu, Bohovia pracovali v pároch, kde spievali rytmy ohňa.

119. Skupiny detí (Pradžápati alebo Elohim) tvorili zbory s týmito neopísateľnými pármi.

120. Posvätný oheň sa vynára z mozgu Otca a z lona Matky.

121. Tento posvätný oheň oplodnil Muláprakriti, aby sa mohol objaviť život.

122. Surová hmota Veľkého Diela je kristonické semeno.

123. Surová hmota Veľkého Diela je Mazar bohov, more mlieka, fontána mlieka a koagulácií, voda Amrita.

124. Je to posvätná krava, z ktorej vzniká život.

125. Toto sú prvotné vody, ktoré sú uložené v našich pohlavných žľazách.

126. Sloveso/Slovo bohov oplodnilo chaotickú hmotu, aby sa mohol objaviť život.

127. Hrdlo je maternica, kde sa nosí/vyvíja Slovo.

128. Hrdlo je pohlavný orgán bohov.

129. Sexuálna mágia Slova oplodnila chaotickú hmotu, aby sa mohol objaviť život.

130. Vytvorenie vesmíru bolo výsledkom sexuálnej mágie Slova.

131. Vesmír bol vytvorený Anu atómom v hlbokom lone Parabrahmana.

132. Anu atóm sa nemôže rozmnožovať alebo deliť v predpôrodnom stave.

133. Všetky atómy vesmíru nie sú ničím iným, ako pominuteľnými rúchami prvotného Anu atómu.

134. Tento prvotný Anu atóm je nirvanický.

135. Objektívny hmotný vesmír sa rodí z nirvanickej kondenzácie.

136. Celý vesmír je skryštalizovaný fohat.

137. Celý hmotný vesmír sa vytvára kryštalizáciou fohatu.

vadzrajogini

Vadžrá-jogínka, symbol tibetského budhistického univerzálneho ženského ohňa

Táto kapitola je z knihy "Kundaliní joga," napísaná Samaelom Aun Weorom