slovnik

Úvod

Napísal som túto knihu iba pre zopár ľudí; Vravím zopár, pretože väčšina ľudí ju neprijme, neporozumie jej a ani ju nebude chcieť.

Keď sa objavilo prvé vydanie tejto knihy, utvorilo to skvelé nadšenie u študentov všetkých škôl, lóží, náboženstiev, rádov, siekt a ezoterických spolkov. Výsledok tohto nadšenia bol vznik Gnostického hnutia. Toto hnutie sa začalo s hŕstkou chápajúcich ľudí a rozrástlo sa do medzinárodného hnutia.

Mnoho študentov okultizmu študovalo túto knihu, no zopár jej porozumelo. Mnoho nadšencov s očarujúcim obsahom Dokonalého manželstva, sa pripojilo k zástupom gnostického hnutia. Napriek tomu, tí, ktorí neopustili toto gnostické hnutie, by mohli byť spočítaní na prstoch jednej ruky. Mnohí sľubovali vernosť pred gnostickým oltárom, ale v skutočnosti skoro všetci porušili svoj sľub prísahy. Niektorý sa tvárili ako skutoční apoštoli, ktorých obviniť by vyznelo ako svätokrádež, ale po dlhom čase sme si s ohromnou bolesťou uvedomili, že boli taktiež zradcovia. Často bolo postačujúce pre zopár týchto falošných členov, aby si prečítali nejakú knihu, vypočuli si nového prednášateľa, ktorý prišiel do mesta, aby opustili gnostické hnutie.

Preto, v tomto boji o nový vek Vodnára, ktorý začal 4. Februára, 1962, medzi druhou a treťou hodinou popoludní, sme pochopili, že priepasť je plná úprimne mýliacich sa ľudí a ľudí s dobrými zámermi.

Dokonalé manželstvo a Kozmický Kristus sú syntézou všetkých náboženstiev, škôl, rádov, siekt, lóží, jogy atď. Je to vážne poľutovaniahodné, že tak mnoho ľudí, ktorí objavili syntézu, ju opustilo, len aby upadli do zložitého bludiska teórií.

Tradícia nám vraví, že v centre bludiska sa nachádza syntéza, to znamená labarum chrámu. Slovo bludisko (labyrint) je etymologicky odvodené zo slova „labarum.“ Toto labarum je dvojsečná sekera, a symbol mužskej a ženskej pohlavnej sily.

Theseus a Minotaur

Théseus víťazí nad Minotaurom

Vskutku, každý, kto nájde syntézu a následne toto centrum bludiska opustí, a vráti sa do komplikovanej chodby teórií, (ktorá tvorí bludisko mysle), sa dopustí najväčšej hlúposti.  

Kristus a sexuálna sila reprezentujú náboženskú syntézu.

Ak urobíme porovnávaciu štúdiu náboženstiev, tak objavíme, že uctievanie falusu je ako základ všetkých škôl, náboženstiev a ezoterických siekt. Spomeňme si na Peristerskú vílu, slúžku Venuše, ktorá bola premenená láskou na holubicu. Spomeňme si na cnostnú Venušu. Spomeňme si na sprievod boha Priaposa vo vznešenom starom Ríme Cézara, keď kňažky chrámu, plné extázy majestátne niesli ohromný falus z posvätného dreva. Na základe týchto príčin, Freud (zakladateľ psychoanalýzy) hovorí, že náboženstvá majú pôvod v sexualite.

V dokonalom manželstve sú obsiahnuté tajomstvá ohňa. Všetky ohňové kulty sú absolútne sexuálne. Vestálky boli skutočné kňažky lásky. S nimi zdržanliví kňazi dosiahli úroveň majstra. Je smutné, že dnešné vestálky (mníšky) nepoznajú skutočný kľúč k sexuálnej mágii. Je poľutovaniahodné, že dnešní kňazi zabudli kľúč k sexu. Cítime hlbokú bolesť, keď vidíme toľkých jogínov ignorujúc úžasné tajomstvo jogy, t.j. sexuálnu mágiu, najvyššiu syntézu všetkých systémov jogy.

Vestalky

Vestálky dohliadajú na posvätný oheň

Ľudia sú naplnení hrôzou, keď počujú o sexuálnej mágii, avšak nie sú naplnení hrôzou, keď si doprajú sexuálne úchylky a zvieracie vášne.

Drahí čitatelia, v tejto knihe máte syntézu všetkých náboženstiev, škôl a siekt. Naša náuka, je náukou syntézy.

V hlbokej noci storočí existovali mocné civilizácie a grandiózne mystériá. Mníšky lásky boli vždy prítomné v chrámoch. Tí, ktorí sa stali majstrami Bielej lóže, s nimi praktizovali sexuálnu mágiu. Majster musí byť v nás zrodený prostredníctvom sexuálnej mágie.

V slnečnej krajine Kernu, v starovekom Egypte faraónov, ktokoľvek, kto prezradil tajomstvo Veľkého Arkána (sexuálnej mágie), bol odsúdený k smrti. Bola mu odseknutá hlava, jeho srdce bolo vytrhnuté a jeho popol bol rozsypaný vo štyroch vetroch.

V krajine Aztékov, muži a ženy, prahnúci stať sa majstrami, praktizovali sexuálnu mágiu po veľmi dlhý čas, objímajúc sa, milujúc sa navzájom na nádvorí chrámu. V týchto praktikách chrámu komukoľvek, kto rozlial Hermesov pohár, bola zoťatá hlava za znesvätenie chrámu.

Všetky systémy intímneho sebavzdelávania majú sexuálnu mágiu ako ich hlavnú praktickú syntézu. Každé náboženstvo, každý ezoterický kult, má svoju syntézu v sexuálnej mágii (Arkánum A.Z.F.).

V mystériách Eleusisa, bolo nahé tancovanie nevysloviteľnou vecou. Sexuálna mágia bola hlavný základ mystérií. V tých časoch nikto nemyslel na neslušné veci, pretože si hlboko ctili sex. Zasvätenci vedia, že Tretí Logos pracuje so sexom.

Napísali sme túto knihu s úplnou jasnosťou; odkryli sme to, čo bolo zahalené. Teraz, ktokoľvek chce na sebe pracovať do hĺbky, môže tak urobiť. Tu je návod; tu je kompletné učenie.

Už som bol napádaný, ponižovaný, ohováraný a prenasledovaný atď., kvôli učeniu cesty dokonalého manželstva. Na tom nezáleží. Najprv to bola zrada a bolesť z ohovárania, ale teraz som sa stal ako z ocele a zrada a ohováranie už viac nebolí. Viem veľmi dobre, že ľudstvo neznáša pravdu a smrteľne neznáša prorokov, a tak je normálne, že za napísanie tejto knihy ma nenávidia.

Je tu iba jedna vec, o ktorú nám ide, jeden cieľ, jeden dôvod: Kristifikácia.

Je nutné, aby sa každý jeden kristifikoval. Je nutné inkarnovať Krista.

V tejto knihe sme pozdvihli závoj Kristových mystérií. Vysvetlili sme, čo to je Kristov princíp. Pozvali sme všetkých ľudí, aby nasledovali cestu dokonalého manželstva, aby dosiahli kristifikáciu. Vysvetlili sme, že Kristus nie je určitá osoba, ale že sa jedná o univerzálny kozmický a neosobný princíp, ktorý musí byť asimilovaný každou osobou skrze sexuálnu mágiu. Prirodzene, všetko toto poburuje fanatikov, ale pravda je pravda a musíme ju dať na povrch, aj keby nás to stálo život.

Učenie Zend Avesta sa zhoduje so základnými princípmi, ktoré sú obsiahnuté v Egyptskej Knihe Mŕtvych, pretože obe učenia obsahujú Kristov Princíp. Homérova Iliada, Hebrejská Biblia, Germánska Edda a starorímske Sibylské knihy, obsahujú rovnaké Kristické Princípy. Toto je dostatočné na preukázanie, že Kristus je predchodca Ježiša z Nazaretu. Kristus nie je iba jeden jednotlivec. Kristus je kozmický princíp, ktorý musíme asimilovať v našej vlastnej fyzickej, psychickej, somatickej a duchovnej podstate, skrze sexuálnu mágiu.

Avalokitesvara

Avalókitéšvara, stvárnenie Krista, ktorý kvôli láske ku všetkým bytostiam, sa v mnohých podobách snaží natiahnuť všetkými smermi.

Medzi Peržanmi Kristus je Ormuz, Ahura Mazda, hrozný nepriateľ Ahrimana (Satan), ktorého nosíme v sebe. Medzi Hinduistami, Krišna je Kristus, a preto evanjelium Krišnu je veľmi podobné tomu Ježišovmu. Medzi Egypťanmi Kristus je Osiris a ktokoľvek ho inkarnoval, bol Osirisovaný (Kristifikovaný). Medzi Číňanmi to je Fu Xi, Kozmický Kristus, ktorý zostavil I-ťing (Knihu zákonov) a nazval ju Dračí ministri. Medzi Grékmi sa Kristus volá Zeus, Jupiter, Otec Bohov. Medzi Aztékmi je to Quetzalcoatl, Mexický Kristus. V Germánskej Edda Je to Balder, Kristus, ktorý bol zavraždený Hoderom, bohom vojny, šípom z imela atď. Takto môžeme nájsť Krista v tisíckach starovekých textoch a starých tradíciách, ktoré jestvovali milióny rokov pred Ježišom. Toto všetko nás nabáda akceptovať, že Kristus je kozmický princíp obsiahnutý v základných princípoch všetkých náboženstiev.

V skutočnosti je tu iba jediné unikátne kozmické náboženstvo. Toto náboženstvo predkladá rôzne formy podľa času a potrieb ľudstva. Z toho dôvodu sú náboženské konflikty absurdné, pretože vo svojom základe sú všetky náboženstvá iba modifikáciou univerzálneho kozmického náboženstva. Z tohto uhlu pohľadu prehlasujeme, že táto kniha nie je proti žiadnemu náboženstvu, škole ani systému. Jediným posolstvom tejto knihy je dať ľudstvu kľúč k tajomstvu sexu, kľúč, s ktorým každá živá bytosť môže asimilovať Kristov princíp obsiahnutý v základe všetkých svetových náboženstiev.

My uznávame Ježiša-Ieus-Zeus-Jupiter ako nového Super-mana (človeka), ktorý úplne asimiloval princíp Krista, a stal sa z toho dôvodu, Boh-človek. Myslíme si, že tento jeho príklad je nutné napodobniť. Ježiš bol dokonalý muž, pravý človek v plnom slova zmysle. Skrze sexuálnu mágiu dosiahol absolútnu asimiláciu univerzálneho kozmického Kristovho princípu.

Tých pár oddaných, ktorí chápu, musia správne študovať Jánovo evanjelium, kapitolu 3, verše 1 až 21. V tej kapitole oddaný nasledovník dokonalého manželstva, nájde čistú a legitímnu sexuálnu mágiu, ako ju učil Ježiš. Samozrejme, že je to zašifrované, ale ten, kto má chápanie, to intuitívne pochopí.

Moderné ľudstvo urobilo chybu, že oddelilo skvelého majstra Ježiša od všetkých jeho predchodcov, ktorí sa kristifikovali ako on. Toto skazilo súčasné ľudstvo. Musíme lepšie porozumieť, že všetky náboženstvá sú v skutočnosti iba jedno náboženstvo.

Mária, Ježišova matka, rovnako ako Eset/Isis, Juno, Démétér, Ceres, Maia atď., reprezentujú Kozmickú Matku Kundaliní, (sexuálny oheň) z ktorej je vždy zrodený Kozmický Kristus.

Mária Magdaléna, rovnako ako Salambo, Matres, lštar, Astarté, Afrodita a Venuša, všetky reprezentujú kňažku-ženu s ktorou musíme praktizovať sexuálnu mágiu, aby sme prebudili Oheň.

Mučeníci, Svätci, Panny, Anjeli a Cherubíni, sú rovnaký Bohovia, Polobohovia, Titáni, Bohyne, Víly, Kyklopovia a Poslovia bohov pohanskej mytológie.

Nabozenske principy

Všetky náboženské princípy kresťanstva sú pohanské, preto keď dnešné náboženské formy zaniknú, ich princípy budú zavedené novou náboženskou formou v budúcnosti.

Musíme pochopiť čo je Nepoškvrnené počatie. Musíme pochopiť, že iba vďaka dokonalému manželstvu môže byť zrodený Kristus v našich srdciach. Je naliehavé prebudiť oheň kundaliní (oheň Ducha svätého), aby sme mohli inkarnovať Krista. Ktokoľvek, kto prebudí kundaliní, sa premení (ako Ganymédé) na orla Ducha, aby sa vzniesol k Olympu a stal sa z neho nositeľ džbánu neopísateľným Bohom.

Je poľutovaniahodné, že katolícky kňazi zničili tak mnoho spisov, spálili tak mnoho cenných pokladov staroveku. Našťastie neboli schopní zničiť všetky. Počas obdobia Renesancie boli vďaka statočným kňazom objavené mnohé ohromné knihy. A tak, navzdory prenasledovaniu cirkvi, Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarch, Erasmus atď., boli schopní preložiť slávne práce, ako Iliada a Odysea od Homéra, skutočné knihy okultnej vedy a sexuálnej mágie. Taktiež preložili Eneida od Vergília, Teogóniu, Práce a dni od Hesioda, Metamorfózy od Ovidia a ostatné diela Lucretiusa, Horace, Tibullusa, Titusa, Liviusa, Tacitusa, Apuliusa, Cicera atď.

To všetko je čistý gnosticizmus. Je skutočne poľutovaniahodné, že niektorí ignorantskí ľudia sa vzdávajú gnózy a nasledujú systémy a metódy, ktoré ignorujú sexuálnu mágiu a dokonalé manželstvo.

My sme odkryli všetky gnostické poklady, my sme preskúmali všetky základy dávnych náboženstiev, a tak sme objavili, že základ všetkých kultov tvorí najvyšší kľúč k sexuálnej mágii. Teraz odovzdávame tento poklad, tento kľúč trpiacemu ľudstvu. Mnoho ľudí prečíta túto knihu, no málo z nich ju pochopí.

Táto kniha je úplná kniha sexuálnej mágie. Tí, ktorí sú zvyknutí čítať tisícky kníh z čistého intelektuálneho záujmu, v skutočnosti stratia príležitosť študovať túto knihu do hĺbky. Táto kniha by nemala byť čítaná v rýchlosti. Ktokoľvek si myslí opak sa mýli. Je potrebné ju študovať a úplne ju pochopiť, nie iba intelektom, ale na všetkých úrovniach mysle. Intelekt je iba malá časť mysle. Intelekt nie je celá myseľ. Z tohto dôvodu, ten kto chápe túto knihu iba rozumovo, ju nepochopil. Iba vnútornou meditáciou je možné túto knihu pochopiť na všetkých úrovniach mysle.

Aby sme dosiahli kristifikáciu je nutné praktizovať sexuálnu mágiu. V tejto knihe čitateľ objaví najväčší kľúč k vnútornej sebarealizácii. Nie sme proti žiadnemu náboženstvu, škole, sekte, rádu a lóži, pretože vieme, že všetky náboženské formy sú prejavom veľkého kozmického univerzálneho nekonečného náboženstva, ukryté v každom atóme vesmíru.

Jednoducho učíme syntézu všetkých náboženstiev, škôl, rádov a iných vier. Naša náuka, je náuka syntézy.

Sexuálna mágia je praktizovaná v ezoterickom kresťanstve. Sexuálna mágia je praktizovaná v Zen Budhizme. Sexuálna mágia je praktizovaná medzi zasvätenými jogínmi. Sexuálna mágia je praktizovaná medzi mohamedánskymi sufistami. Sexuálna mágia bola praktizovaná v zasväcovacích školách Tróje, Egypta, Ríma, Kartága, a Eulisina. Sexuálna mágia bola praktizovaná záhadnými Mayami, Aztékmi, Inkami, Druidmi atď.

Krisna

Krišna (vpravo), hinduistický symbol Krista, so svojou milenkou Radha

Preto, sexuálna mágia a Kozmický Kristus sú syntézou všetkých náboženstiev, škôl a siekt.
Učíme náuku syntézy. Táto náuka by nikdy nemohla byť v rozpore s rôznymi náboženskými formami. Naše učenie sa nachádza vo všetkých náboženstvách, školách a iných učeniach. Ak čitateľ spraví serióznu štúdiu svetových náboženstiev, tak objaví, že falus (pohlavný úd) a uterus (maternica) ako syntézu všetkých mystérií.

Nikdy neexistovalo náboženstvo alebo škola mystérií, kde by chýbal Kozmický Kristus a záhady sexu.

Náuka syntézy nemôže nikoho zraniť, pretože je to syntéza všetkého.

Vyzývame všetkých stúpencov všetkých škôl, náboženstiev a iných vier, aby spravili porovnávaciu štúdiu všetkých náboženstiev.

Vyzývame študentov všetkých ostatných systémov dôverného sebapoznávania, aby študovali ezoteriku sexu všetkých škôl mystérií.

Vyzývame všetkých jogínov, aby študovali sexuálnu jogu a bielu tantru z Indie, bez ktorej žiaden jogín nemôže dosiahnuť absolútne oslobodenie.

Sexuálna mágia a Kristus sú syntézou všetkých ezoterických náuk, bez ohľadu na názov, náboženskú formu alebo náukový systém.

Útoky, ktorých sme sa stali obeťami, prenasledovanie, prekliatia, exkomunikácie atď., sú kvôli ignorácii a nedostatku informácií.

Syntéza obohacuje každé náboženstvo alebo ezoterický kult. Syntéza nemôže nikoho zraniť. Toto je náuka syntézy. Hlboko milujeme všetky náboženské formy; vieme, že sú milujúcim prejavom veľkého kozmického univerzálneho náboženstva.

Hlavná náboženská syntéza je obsiahnutá v dokonalom manželstve. Boh je Láska a Múdrosť.

V Kristovi a sexe je úplná syntéza všetkých lóží, rádov, škôl, siekt, systémov a metód intímnej sebarealizácie, na Východe ako aj na Západe; Na Severe a aj na Juhu.

Inverenciálny mier.

Samael Aun Weor

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom