slovnik

Kapitola 33

Kristus

Zbožňovaný Boh Kristos (Kristus) pochádza zo starovekých kultov boha ohňa. Písmená P (pohrebná hranica) a X (kríž) sú hieroglyfy, ktoré reprezentujú tvorenie/výrobu posvätného ohňa.

symbol-Krista

Kristus bol uctievaný v mystériách Mitru, Apolóna, Afrodity, Jupitera, Janusa, Vesty, Bacchusa, Astarté, Démétér, Quetzalcoatla, atď.

Kristický princíp nikdy nechýbal v žiadnom náboženstve. Všetky náboženstvá sú jedno. Náboženstvo je neodmysliteľné k životu, ako je vlhkosť neodmysliteľná k vode. Veľké kozmické univerzálne náboženstvo sa modifikuje do tisícok foriem náboženstiev. A tak, aplikovaním hlavných princípov veľkého kozmického univerzálneho náboženstva, sú si všetci kňazi navzájom úplne totožní.

A preto, medzi mohamedánskym kňazom a židovským kňazom, alebo medzi pohanským kňazom a oprávneným kresťanským kňazom neexistuje žiadny základný rozdiel. Náboženstvo je iba jedno. Toto náboženstvo je jedinečné a absolútne univerzálne. Obrady šintoistického kňaza z Japonska, alebo mongolského lámu, sú podobné obradom šamanov a čarodejníkov z Afriky a Oceánie.

Keď určité formy náboženstva zdegenerujú, tak sa vytratia; avšak univerzálny život vytvorí nové náboženské formy, aby ich nahradili.

Autentické pôvodné gnostické kresťanstvo pochádza z pohanstva. Pred pohanstvom, kozmický Kristus bol uctievaný vo všetkých kultoch. V Egypte, Kristus bol Oziris a ktokoľvek ho inkarnoval bol osirifikovaný. Vo všetkých dobách existovali majstri, ktorí do seba absorbovali nekonečný univerzálny kristický princíp. V Egypte, Hermes bol Kristus. V Mexiku bol Kristus Quetzalcoatl. V posvätnej Indii, Krišna bol Kristus. Vo svätej zemi, veľký gnostický Ježiš (ktorý sa vzdelával v Egypte) bol ten, ktorému mu sa dostalo veľkej pocty absorbovania univerzálneho Kristického princípu, na základe čoho bol hodný prekrstenia zvrchovanou autonómnosťou ohňa a kríža, t.j. Kristosom.

Nazaretský Ježiš-Iesus-Zeus je moderný muž, ktorý úplne inkarnoval univerzálny kristický princíp. Pred Ježišom inkarnovalo mnoho majstrov tento Kristický princíp ohňa.

Rabín z Galilei je boh, pretože úplne inkarnoval kozmického Krista. Hermes, Quetzalcoatl, Krišna sú bohovia, pretože taktiež inkarnovali kozmického Krista.

Je nutné uctievať bohov, pretože oni svojim oddaným pomáhajú.

“Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!” – Matúš 7:7

Sexuálna mágia je umenie tvorenia/výroby ohňa. Tvoriť alebo vyrobiť oheň, rozvinúť ho a inkarnovať Krista, môžeme iba dokonalým manželstvom. Takto sa staneme bohmi.

Kristický princíp je vždy rovnaký. Majstri, ktorí ho inkarnovali sú žijúci Budhovia. Medzi nimi sú vždy hierarchie. Budha-Ježiš je najvyšší zasvätenec univerzálneho bieleho bratstva.

Keď náboženská forma naplní svoju úlohu, rozpadne sa. Ježiš Kristus bol vlastne iniciátor novej éry. Ježiš bol náboženská nutnosť vtedajšej epochy. Na konci Rímskej ríše, pohanské kňazské kasty upadli do najväčšej hanby. Masy už viac nerešpektovali kňazov a umelci vo svojich komédiách, zosmiešnili božské rituály, kde sarkasticky dávali božstvám Olympu a Avernusu rôzne prezývky. Je bolestivé vidieť, ako títo ľudia zobrazili boha Bakchusa ako opitú ženu a inokedy ho zase zosmiešnili ako bruchatého opilca jazdiaceho na oslovi. Nevýslovnú a požehnanú bohyňu Venušu zobrazili ako cudzoložnú ženu, ktorá hľadala iba orgiastický pôžitok, pričom bola nasledovaná nymfami, ktoré boli naháňané satyrmi v prítomnosti bohov Pana a Bakchusa.

Počas tejto epochy náboženského úpadku, Gréci a Rimania nerešpektovali ani Marsa, boha vojny. Sarkasticky ho predstavovali chyteného v neviditeľnej sieti vulkánu, ako sa dopúšťa smilstva so svojou ženou, nádhernou Venušou. Spôsob akým zosmiešňovali toho, ktorého chceli uraziť (sarkazmom, iróniou, atď.), jasne ukazuje úpadok pohanstva. Ani Jupiter Olympu, otec bohov, neunikol znesväteniu, pretože i on bol v mnohých satirách predstavovaný, ako horlivo zvádza bohyne, nymfy a smrteľníčky. Priapus sa stal hrozbou manželov a Olymp, staroveké sídlo bohov, sa stalo miestom orgií.

Hrozný Avernus (peklo) riadené Plutom, ktoré po nespočetne mnoho storočí bolo zdrojom hrôzy, už nikoho nestrašilo a stalo sa predmetom komédie s intrigami rôzneho druhu, sarkazmom a výsmechom, ktorý privádzal každého do smiechu. Kliatby a exkomunikácie vykonávané kňazmi, pápežmi, biskupmi, atď., už nemali žiadny účinok, pretože ľudia ich už nerešpektovali. Náboženská forma naplnila svoju úlohu a jej smrť bola neodvrátiteľná. Väčšina kňazov potom zdegenerovala a zapredali sa v už zdegenerovaných chrámoch Vesty, Venušy-Afrodity a Apolóna.

Počas tej epochy mnoho pohanských kňazov sa stalo tulákmi, komediantmi, bábkarmi, žobrákmi. Bežní ľudia sa im vysmievali, utekali za nimi, a hádzali po nich kamene. Takto náboženská forma rímskeho pohanstva skončila. Táto forma úž naplnila svoju úlohu a jediné pre ňu zostávajúce riešenie bol zánik.

Svet potreboval niečo nové. Univerzálne náboženstvo sa muselo prejaviť v novej forme. Ježiš bol iniciátorom novej éry. Vskutku, Ježiš Kristus bol božský hrdina nového veku.

Nicejský koncil, ktorý sa konal v roku 325 nášho letopočtu, nevytvoril nového hrdinu ako si mnohí materialisti myslia. V Nicejskom koncile oficiálne uznali novú doktrínu a človeka, ktorý stál za jej zrodom.

Táto doktrína bola pôvodné kresťanstvo, dnes nahradené rímskokatolíckou sektou, a muž, ktorý stal za jej zrodom, bol Ježiš. Mnoho mužov sa pokladalo za avatarov novej éry, avšak nikto z nich, okrem Ježiša, neučil doktrínu novej éry. Fakty hovoria za seba a Ježiš hovoril faktami a preto bol uznaný ako iniciátor novej éry.

Jezis-Kristus

Jedinečný a autentický obraz nášho Pána Ježiša Krista. Prevzaté zo smaragdovej rezby, ktorá bola zhotovená na príkaz rímskeho cisára Tiberia. Pochádza z pokladu Konštantínopolu a bola odovzdaná pápežovi Inocentovi VIII tureckým sultánom ako výkupné za svojho brata, ktorého kresťania držali v zajatí. Tento obrázok bol prevzatý priamo z nesmierne cenného smaragdu, patriaci vatikánskej štátnej pokladnice.

Učenie Ježiša je Kristický ezoterizmus, solárne náboženstvo všetkých vekov a storočí.

Gnosticizmus učený Ježišom je náboženstvo Slnka, pôvodné kresťanstvo bohov úsvitu.

Nicejský koncil vlastne udelil legálny status novej náboženskej forme, ktorá dlho odolávala hrozivému prenasledovaniu a utrpeniu. Stačí si spomenúť na arénu levov (v časoch Nera), kde týmto divokým šelmám hádzali kresťanov ako potravu.

Spomeňme si na epochu katakomb a utrpenie všetkých gnostikov. Bolo to skutočne správne, že Nicejský koncil nakoniec oficiálne uznal solárnu doktrínu a muža, ktorý inkarnoval kozmického Krista.

Ujasňujeme, že svätí bohovia náboženstiev Egypta, Grécka, Ríma, Ibérie, Škandinávie, Galie, Nemecka, Asýrie, Arménska, Babylonu, Perzie atď. nezomreli. Títo bohovia naplnili svoju úlohu a potom odišli, to je všetko. V budúcej mahá-manvatare, keď nadíde ich čas, sa títo nevýslovní bohovia a ich božské náboženstvá vrátia, aby sa znova prejavili.

Keď náboženská forma zmizne, svoje ekumenické univerzálne princípy zveruje do náboženskej formy, ktorá nasleduje. Toto je zákon života.

Ježiš má božské vlastnosti Krišnu, Budhu, Dia-Jupitera, Apolóna. Všetci z nich boli narodení z panny. Naozaj, Kristus sa vždy rodí z panny, matky sveta. Každý majster praktizuje sexuálnu mágiu, a tak, symbolicky hovoriac, môžeme tvrdiť, že Kristus je narodený v lone kňazskej ženy.

Emblémy, symboly a drámy narodenia bohov sú vždy rovnaké. Boh Mitra sa narodil 24. Decembra o polnoci, tak ako Ježiš. Miesto narodenia Ježiša bolo v Betleheme. Tento názov pochádza z mena boha babylonských a germánskych ľudí, ktorí svojho slnečného boha nazývali Bel alebo Beleno. Príbeh o narodení v Belene alebo Betleheme bol vymyslený preto, aby ľudia ľahšie pochopili skutočnosť muža, ktorý inkarnoval Kristické Slnko.

A tak bohyne Eset, Juno, Démétér, Ceres, Vesta, Maia, boli personifikované v matke hierofanta Ježiša. Hebrejské dievča Mária bola veľký zasvätenec. Toto vie každý okultista. Všetky bohyne matky môžu oprávnene reprezentovať božskú matku kundaliní, z ktorej je vždy zrodené univerzálne slovo života.

Všetci umučení svätci, panny, anjeli, cherubíni, serafíni, archanjeli, sily, mocnosti a tróny sú rovnaký polobohovia, titani, bohyne, víly, kyklopovia a poslovia Bohov, avšak s novými menami. Náboženské princípy sú vždy rovnaké. Náboženské formy sa môžu meniť, avšak princípy sa nemenia, pretože existuje iba jedno univerzálne náboženstvo.

Staroveké kláštory mníšok sa znovuobjavili v novej forme. Avšak bola to smola, pretože stredovekí mnísi používali mníšky iba na smilnenie, pretože nepoznali veľké arkánum. Ak by poznali veľké arkánum, mníšky by naplnili svoju úlohu a mnísi by dosiahli hlbokú realizáciu Bytia. A potom by rímskokatolícka forma nezdegenerovala a Kristický ezoterizmus by teraz žiaril vo všetkých chrámoch.

V novom veku Vodnára, tento gnostický kristický ezoterizmus nahradí katolícku formu náboženstva, a ľudská bytosť bude znovu uctievať neopísateľných bohov. Dokonalé manželstvo je náboženská cesta nového veku.

Inkarnovať kozmického Krista bez sexuálnej mágie je nemožné. Láska je najvyššie náboženstvo. Boh je láska. Nadišla hodina, aby sme do hĺbky pochopili to, čo sa nazýva láska. Naozaj, láska je jediný druh energie, ktorý nás môže úplne Kristifikovať.

Sex je kameň Slnka. Sex je základným kameňom, na ktorom môžeme postaviť chrám pre Pána.

Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným. To sa stalo na pokyn Pána; vec v našich očiach obdivuhodná. – Matúš 21:42

Presne tento kameň zavrhujú infrasexuálni ľudia, ktorí si myslia, že sú dokonalí. Je to naozaj niečo úžasné, že tento kameň, považujúci sa za tabu, niečo hriešne, alebo jednoducho ako nástroj pre potešenie, je umiestnený v čele rohu chrámu.

Preto vám hovorím: “Vám sa Božie kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu. Kto padne na ten kameň, doláme sa, a na koho on padne, toho rozdlávi.“ Keď veľkňazi a farizeji počuli tieto jeho podobenstvá, vybadali, že hovorí o nich. – Matúš 21:43-45

Sex je základným kameňom rodiny, pretože bez neho by rodina nemohla existovať. Sex je základným kameňom ľudskej bytosti, pretože bez neho by ľudská bytosť neexistovala. Sex je základným kameňom vesmíru, pretože bez neho by neexistoval vesmír.

Sexuálna energia tretieho Logosu prúdi zo stredu každej hmloviny a z víru každého atómu. Keď táto energia prestane prúdiť zo stredu Zeme, táto planéta zomrie.

Sexuálna energia tretieho Logosu sa vyjadruje tromi spôsobmi:

1. rozmnoženie druhu
2. evolúcia ľudskej rasy
3. duchovný rozvoj

Kundaliní je tá istá energia, s ktorou tretí Logos vytvára všetky prvky Zeme.

V prírode existujú tri druhy energie: prvá je energia Otca, druhá je energia Syna a tretia je energia Ducha Svätého. V Indii, Otec je Brahmá, Syn je Višnu a Duch Svätý je Šiva.

3 prvotne sily

Tri sily symbolizované na strome života: Keter (Otec, Brahmá), Chokmah (Syn, Višnu), Binah (Duch svätý, Šiva)

Sila Ducha Svätého sa musí vrátiť dovnútra a hore. Je nutné, aby sexuálne sily boli sublimované do srdca. V tomto magnetickom centre sú tieto sily zmiešané so silami Syna, aby mohli vystúpiť do vyšších svetov. Iba ten, kto dosiahne úplný vývin kundaliní, je úplne Kristifikovaný. Iba tí, ktorí sú Kristifikovaní, môžu inkarnovať Otca.

Syn je jedno s Otcom a Otec je jedno so Synom. Nikto nedosiahne Otca inak, ako skrze Syna. Tak je to napísané.

Sily Otca, Syna a Ducha Svätého zostupujú, aby sa neskôr mohli vrátiť dovnútra a hore. Toto je zákon.

Energie Ducha Svätého zostupujú do sexuálnych orgánov. Energie Syna zostupujú do srdca a energie Otca do mysle. Naspäť hore sa vraciame pomocou energií Ducha Svätého. Pri tomto návrate nás čakajú úžasné stretnutia. V srdci sa stretneme s Kristom a v mysli s Otcom. Tieto stretnutie znamenajú náš vnútorný a vzostupný návrat. Takto prejdeme cez štvrtú, piatu a šiestu dimenziu priestoru. Takto sa úplne oslobodíme.

Veľa toho bolo povedané o hierofantovi Ježišovi, avšak faktom je, že nikto nepozná jeho osobnú biografiu. Existuje tendencia kastrovať Ježiša. Kresťanská sekta opisuje Ježiša ako infrasexuála, zženštilého, slabého, avšak miestami nahnevaného ako náladová žena. Samozrejme, že toto všetko je absurdné. Skutočnosť je, že nikto nepozná osobný život Ježiša, pretože nemáme jeho biografiu. Iba so schopnosťami objektívneho jasnovidectva môžeme študovať život Ježiša v akášických záznamoch prírody. Akáša je jemná substancia, ktorá preniká a prestupuje celým vesmírom. Všetky udalosti Zeme a jej rasy, život Ježiša, atď., sú v Akáši opísané ako večne žijúci film. Toto médium prestupuje aj vzduchom. Rádio-televízna veda bude mať nástroje dostačujúce na videnie akášických záznamov na konci tohto storočia. Potom budú ľudia s týmto nástrojom študovať osobný život hierofanta Ježiša.

Už vieme, že všetok pohyb je relatívny, a že existuje iba jedna konštanta. A tou je rýchlosť svetla. Svetlo cestuje s presnou konštantnou rýchlosťou. Astronómovia s ich šošovkami objavujú hviezdy, ktoré už prestali existovať. To, čo vidia, a hviezdy, ktoré fotografujú, sú iba pamäťou, akášou. Mnoho týchto hviezd je tak vzdialených, že svetlo, ktoré z nich prichádza, mohlo začať svoju cestu pred stvorením sveta. Táto pomalosť svetla, táto konštanta, by mohla v skutočnosti prispieť k vytvoreniu určitých špeciálnych prístrojov, s ktorými by sme mohli vidieť minulosť. Nič z tohto nie je nemožné. A tak, s veľmi špeciálnym teleskopom, s veľmi špeciálnym rádio-televízorom, je možné zachytiť zvuky svetla, udalosti a deje, ktoré sa stali na Zemi od počiatku sveta. Veda toto dosiahne veľmi skoro, na konci tohto storočia. Potom bude možné napísať biografiu Ježiša.

V astrálnom tele gnostici študujú akášické záznamy kedykoľvek je to nutné. Poznáme život veľkého majstra a vieme, že Ježiš bol kompletný muž v plnom zmysle slova. Ježiš mal ženu kňažku, pretože nebol infrasexuál. Žena Ježiša bola evidentne kompletná dámska adeptka s veľkými tajnými silami. Ježiš cestoval Európou a bol členom určitej školy mystérií v Stredozemí. Ježiš študoval v Egypte a praktizoval sexuálnu mágiu so svojou ženou vo vnútri pyramíd. Takto zrekapituloval zasvätenia a neskôr dosiahol Venušine zasvätenie. Ježiš cestoval cez Perziu, Indiu, atď. A tak, veľký majster bol majster v úplnom zmysle slova.

Štyri evanjeliá sú naozaj štyri spisy alchýmie a bielej mágie. Zasvätenie začína s transmutáciou vody života (semena) na alchymistické víno svetla. K tomuto zázraku dochádza pri sobáši v Káne. Zázrak sa deje vždy v manželskom zväzku. S týmto zázrakom začneme kráčať po ceste zasvätenia. Celá dráma života, umučenie a smrť Ježiša, je tak stará ako svet. Táto dráma pochádza z minulosti, zo starovekých náboženstiev a je známa v každom kúte sveta. Táto dráma je aplikovateľná na Ježiša a vo všeobecnosti na všetkých, ktorí nasledujú cestu na hrane noža. Táto dráma nie je osobný život jedného muža. Táto dráma je ezoterický život všetkých tých, ktorí nasledujú tajnú cestu. Táto dráma môže byť aplikovaná na Ježiša a taktiež na hocijakých iných Kristifikovaných zasvätencov. Naozaj, táto dráma života, umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša je kozmická dráma, ktorá existovala dávno pred existenciou sveta. Táto dráma je známa vo všetkých svetoch nekonečného vesmíru.

svadba v Kane

Svadba v Káne

Štyri evanjeliá môžu byť pochopené iba s kľúčom sexuálnej mágie a dokonalého manželstva. Štyri evanjeliá boli napísané iba preto, aby slúžili ako príručka tej hŕstke, ktorá nasleduje cestu na hrane noža. Štyri evanjeliá neboli nikdy napísané pre masy. Práca adaptácie kozmickej drámy do nového veku bola úžasná. Na tejto úlohe sa podieľali tajné skupiny zasvätencov, ktorí odviedli úžasnú prácu.

Keď profánni ľudia študujú evanjeliá, prekrútia ich. Ježiš mal odvahu absorbovať Kristickú substanciu vo všetkých svojich vnútorných vozidlách. Dosiahol to pracovaním s INRI (ohňom). Takto bol hierofant schopný byť jedno s Otcom, Ježiš sa stal Kristom a vystúpil k Otcovi. Každý, kto absorbuje Kristickú substanciu vo fyzickom, biologickom, psychickom a duchovnom ja, sa stane Kristom. A preto Kristus nie je nejaký druh človeka alebo božský jednotlivec. Kristus je kozmická substancia, ktorá sa nachádza v celom nekonečnom vesmíre. Krista musíme vytvoriť v sebe. Toto je možné iba pomocou inri (ohňa).

Kristus nemôže spraviť nič bez hada. Had sa vyvíja, rozvíja a napreduje iba praktizovaním sexuálnej mágie.

Ktokoľvek vytvorí Krista, stane sa Kristom. Iba Kristus môže vystúpiť k Otcovi. Otec nie je ani človek, ani božský jednotlivec. Otec, Syn, a Duch Svätý sú substancie, sily, duchovné a ohromne božské energie. To je všetko. Avšak bohužiaľ sa deje to, že ľudia majú výrazný sklon tieto vyššie sily antropomorfizovať.

Ježiš žil drámu umučenia, avšak nebol jediný, ktorý ju žil. Pred ním ju žili taktiež niektorí zasvätenci ako Hermes, Quetzalcoatl, Krišna, Orfeus, Budha, atď. Po ňom ju žilo pár ďalších. Dráma umučenia je kozmická.

Kristus a sexuálna mágia sú syntézou všetkých náboženstiev, škôl a vier. Dokonalé manželstvo neublíži nikomu. Všetci kňazi všetkých náboženstiev, učitelia škôl, uctievači Krista, milovníci múdrosti, môžu nasledovať cestu dokonalého manželstva. Syntéza neublíži nikomu, skôr všetkým polepší. Toto je doktrína syntézy. Toto je doktrína novej éry.

My, členovia všetkých škôl, náboženstiev, siekt, rádov, atď., by sme najlepšie urobili to, keby sme sa zhodli na tom, že základom novej civilizácie je dokonalé manželstvo, založené na múdrosti hada. Potrebujeme novú civilizáciu, založenú na dokonalom manželstve. Celý svet je v kríze a iba láska nás môže zachrániť.

My gnostici nie sme proti žiadnemu náboženstvu, pretože toto by bol nezmysel. Všetky náboženstvá sú potrebné. Všetky náboženstvá sú rozdielnou manifestáciou univerzálneho nekonečného kozmického náboženstva. Ľudstvo bez náboženstva by bola seriózna a poľutovaniahodná vec. Veríme, že všetky školy a sekty napĺňajú svoju úlohu učenia, študovania, diskutovania, atď. Čo je dôležité a naozaj podstatné, aby ľudia nasledovali cestu dokonalého manželstva. Láska nezraní nikoho a ani nikomu neublíži. Gnóza je plameň, z ktorého pochádzajú všetky náboženstvá, školy a viery. Gnóza je múdrosť a láska.

Tí, ktorí veria, že časom dosiahnu Kristifikáciu skrze evolúciu, neustálym návratom do tohto sveta, a získavaním mnohých skúseností, sa naozaj mýlia. Tí, ktorí takto myslia, odkladajú chybu zo storočia na storočie, z života do života, avšak realita je taká, že na konci budú stratení v priepasti.

My gnostici nezamietame zákon evolúcie. Iba tvrdíme, že tento zákon nikoho nekristifukuje. Zákony evolúcie a devolúcie sú čisto mechanické zákony prírody, ktoré sa dejú súčasne v celom laboratóriu prírody. Mnoho organizmov, mnoho druhov je výsledkom devolúcie a mnoho iných organizmov a druhov je výsledkom evolúcie. Skutočne vážny problém leží v pripisovaní evolúcii aspekty, cnosti a kvality, ktoré nemá. Evolúcia nekristifikuje nikoho. Každý, kto sa chce kristifikovať potrebuje revolúciu vedomia. Toto je možné iba pracovaním so zrnom.

Musíme ujasniť, že práca so zrnom má tri úplne definované aspekty.

  1. narodiť sa
  2. zomrieť
  3. obetovať sa pre úbohé, trpiace ľudstvo.

Narodiť sa, je úplne sexuálna záležitosť. Zomrieť, je záležitosťou svätosti. Obetovať sa pre ľudstvo, je kristocentrizmus.

Anjel sa v nás musí narodiť. Tento anjel je narodený z vlastného sexuálneho semena. Satan musí zomrieť a toto je záležitosťou svätosti. Musíme darovať náš život, aby ostatní mohli žiť. Toto je kristocentrizmus.

Hierofant Ježiš naozaj žil celú drámu umučenia tak, ako bola napísaná. Aj keď my sme naozaj poľutovaniahodné červy Zeme, my taktiež musíme žiť drámu umučenia.

Ježiš bol syn rímskeho vojaka a hebrejskej ženy. Veľký hierofant bol strednej postavy so svetlou pleťou, jemno opálený lúčmi Slnka. Veľký majster mal čierne vlasy a bradu rovnakej farby. Jeho oči boli ako dve neopísateľné noci.

Slovo Nazaretský pochádza zo slova nazar, čo znamená “muž s rovným nosom.” Ježiš nemal zahnutý nos ako majú židia. Veľký majster mal rovný nos. Toto je typické pre bielu Európsku rasu. Ježiš bol žid iba zo strany jeho hebrejskej matky Márie, avšak z jeho otcovej strany bol bielej keltskej rasy. Jeho otec bol rímsky vojak. Žena Ježiša, kňažka, bola taktiež bielej rasy, ktorá mala veľké ezoterické schopnosti, ktoré preukázala keď cestovala s Nazarénom cez stredozemské krajiny naprieč Európou.

Ježiš bol kompletný muž. Ježiš nebol kastrovaný jedinec, ako mnoho náboženstiev opisuje. Ježiš nasledoval cestu dokonalého manželstva. Ježiš vytvoril v sebe Krista praktizovaním sexuálnej mágie so svojou ženou. Čo tu tvrdíme šokuje fanatikov. No keď vedcom sa dostanú do rúk záznamy akáše, potom títo ľudia uvidia, že sme mali pravdu, pretože budú schopní vidieť na vlastné oči život Ježiša, pomocou ultramodernej televízie. (nezáleží ako sa tento nástroj bude nazývať v budúcnosti).

Celá história sveta bude poznaná pomocou akášických záznamov. Životy všetkých veľkých bytostí, úplná história Kleopatry a Marka Antónia, atď. Čas beží a fakty potvrdia naše tvrdenia.

Keď sme dokončovali týchto tridsaťtri kapitol dokonalého manželstva, boli sme informovaní, že veľký majster Ježiš sa momentálne nachádza v západnej časti spojených štátoch. Veľký majster chodí po uliciach anonymne a nepoznane, oblieka sa ako akýkoľvek občan a nikto ho nepozná. Vyžaruje z neho ohromný prúd kristickej energie, ktorý je rozptýlený po celej Amerike. Veľký majster si stále udržuje rovnaké telo, aké mal v Svätej zemi. Veľký hierofant Ježiš vstal skutočne na tretí deň z mŕtvych a stále žije vo svojom fyzickom tele. Ježiš dosiahol zmŕtvychvstanie pomocou elixíru nesmrteľnosti. Ježiš získal elixír nesmrteľnosti, pretože bol kristifikovaný. Ježiš bol kristifikovaný. Ježiš sa krisitikoval pretože nasledoval cestu dokonalého manželstva.

Uzatvárame týchto tridsaťtri kapitol tvrdením, že v strede štyroch ciest nazývaných náboženstvo, veda, umenie a filozofia sa nachádza úžasná syntéza. Tou je dokonalé manželstvo.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom