slovnik

Kapitola 32

Božská trojica

Posvätné texty Indie hovoria, že pupok, srdce a krk sú ohnivé centrá ľudského organizmu. Taktiež hovoria, že meditovaním nad týmito centrami zacítime prítomnosť majstrov Sarasvátí, Lakšmí a Párvatí, alebo Gaurí, v postupnom hierarchickom poradí.

Laksmi_Parvati_Sarasvati

Lakšmí, Párvatí a Sarasvátí

Tieto tri majsterky pracujú s tromi hĺbkami nášho žiarivého draka múdrosti. Tieto tri majsterky riadia sily, ktoré k nám prichádzajú z troch aspektov solárneho Logosu.

Sarasvátí pracuje so silami Otca. Lakšmí pracuje so silami syna a Parvati pracuje so silami Ducha Svätého.

Sarasvátí má kontrolu nad ľudskou mysľou. Lakšmí má kontrolu nad astrálnym telom, a Parvati nad fyzickým telom.

Učeň (podľa slobodomurárskej hierarchie) musí zdokonaliť svoje fyzické telo tým, že si navykne na praktizovanie sexuálnej mágie so svojou kňažkou ženou. Táto činnosť je veľmi namáhavá a náročná.

Spoločník musí zdokonaliť svoje astrálne telo, kým sa nestane užitočným nástrojom.

Majster musí zdokonaliť svoje mentálne telo silou ohňa, ktorý žiari v univerzálnom orchestri.

Učeň musí vzývať majsterku Párvatí, aby mu pomohla ovládať sexuálne orgány počas praktizovania sexuálnej mágie.

Spoločník musí vzývať Lakšmí, aby ho naučila projektovať astrálne telo. Je nutné naučiť sa vedome a pozitívne cestovať s astrálnym telom.

Majster musí vzývať Sarasvátí, aby mu pomohla pri Kristifikovaní mysle. Tieto vzývania sú robené počas sexuálnej mágie.

Počas sexuálnej mágie je nutné vzývať sily Ducha Svätého. Je nutné privolať tieto sily Krista, aby mohli dať zrod Kristickému astrálnemu telu v hĺbkach nášho vnútorného vesmíru. Je nevyhnutné, aby sme požiadali sily Otca, aby nám pomohli s našou mysľou. Musíme vytvoriť Kristickú myseľ.

Fyzické, astrálne a mentálne vozidlá sa musia stať vhodnými nástrojmi pre ducha.

Je nevyhnutné naučiť sa, ako vedome cestovať s astrálnym telom. Pamätajme, že myseľ sa nachádza v astrále. Je nutné vedome navštíviť chrámy bielej lóže. V astrálnom svete môžeme študovať pri nohách majstra.

Naučíme sa mantry pre astrálnu projekciu, ako nás naučil mudrc v jednej z jeho kníh. Tieto mantry sú v sanskrte. Jogíni z Indie ich spievajú, aby sa projektovali v astrálnom tele. Jedná sa o nasledujúce mantry:

Mantry pre astrálnu projekciu

Haré Ráma. Haré Ráma, Ráma Haré Haré.
Haré Krišna Haré Krišna, Krišna, Krišna, Haré, Haré.
Haré Murare Modup Koiptus Haré Kopal Govind Mukum Sonre.
Mage Prage Yodi Kolpi Basi Parvot Tullo Hiro No Dane En Bai de Nem.
Sri Govind, Sri Govind. Sri Govind. Sri Govind. Ganéša Namap.

Stúpenec musí zaspať hlavou na sever, alebo na východ. Najprv je nutné, aby sa stúpenec tieto mantry z Indie naučil naspamäť. A tak, kým stúpenec leží na chrbte, celou svojou dušou prosí, volá a vzýva majsterku Lakšmí, aby ho zobrala vedome a pozitívne v astrálnom tele. Je nutné, aby sme ju vzývali v mene Krista.

Vzývanie

V mene Krista, slávou Krista, silou Krista, volám ťa, Lakšmí, Lakšmí, Lakšmí, Amen.

Vzývanie opakujte tisíc krát, prosiac majsterku Lakšmí, aby vás vzala vedome z fyzického tela a učila vás, ako cestovať vedome v astrálnom tele. Následne, s mysľou sústredenou na Krista, tisíc krát opakujte sanskritské mantry. V priebehu vzývania pokojne zaspite. Keď sa zobudíte, spravte si retrospektívne cvičenie, aby ste si spomenuli kde sme boli, kde ste chodili, s kým ste hovorili atď.

Je nutné prosiť Lakšmí, aby nás naučila, ako sa dostať do astrálneho sveta vedome.

Aby sme sa naučili vedome cestovať s astrálnym telom, je nutné mať trpezlivosť, akú mal svätec Jób. Pamätajme, že stupeň učňa trvá sedem rokov a iba po siedmych rokoch začnú prvé záblesky osvietenia.

Dávame toto upozornenie, aby študenti vedeli čo očakávať. Pre zvedavcov a bezbožníkov chrámu je najlepšie, aby sa nezúčastňovali. Táto veda nie je pre zvedavcov.

Nádhera a sily Najvnútornejšieho (ducha) sa začnú odrážať v astrálnom tele učňa a v jeho mysli podľa toho, ako stúpenec praktizuje sexuálnu mágiu so svojou ženou a podľa toho, či sa stáva počestnejším človekom, a podľa jeho pokračujúceho nasledovania cesty svätosti. Potom príde osvietenie. Toto je cesta. Avšak takéto osvietenie je dosiahnuté, iba po dosiahnutí stupňa učňa. (hovoríme v terminológii okultného slobodomurárstva).

Každý pravý kandidát pripravený pre osvietenie bude rozpoznaný a overený pravítkom a kružidlom.

Stúpenec je pripravený na osvietenie, keď duch a ľudská osobnosť konajú usporiadane a v úplnej harmónii.

Tí, ktorí sa sťažujú, že nie sú osvietení, nemôžu vystáť ťažkú skúšku pravítka a kružidla.
Keď štyri nižšie telá (fyzické, vitálne, astrálne a mentálne) verne poslúchajú Ducha (Bytie), výsledkom je osvietenie. Pokiaľ tieto štyri nižšie telá neposlúchajú Ducha, t.j. keď ľudská osobnosť nevie, ako poslúchať Ducha, osvietenie je nemožné.

Stúpenec musí očisťovať svoju izbu denne s dymom špeciálnych aromatických substancií.
Kadidlo očisťuje astrálne telo. Dobré kadidlo priťahuje veľkých majstrov, ktorých potrebujeme pre našu prácu.

Môžeme zmiešať kadidlo so živicou benzoe (lat. Resina benzoe, jedná sa o prírodnú živicu zo stromov rodu Styrax). Benzoe očisťuje astrálne telo a rozptyľuje hnusné a zmyselné myšlienky. Benzoe môže byť zmiešaná s kadidlom v kadidelnici, alebo môže byť zapálená v koši na oheň. Toto je najpraktickejší spôsob.

Esencia ruží môže byť taktiež zmiešaná s týmito arómami na očistenie prostredia. Je dobré si pamätať, že ruže majú veľkú silu. Ruža je kráľovná kvetín. Je nutné pre ružu ducha, aby otvorila svoj voňavý a nádherný púčik na kríži nášho tela.

Taktiež odporúčame olibanum (frankincense, živica z kadidlovníka (Boswellia)) na vytvorenie zbožnej atmosféry v svadobnej komnate (spálni). Manžel a manželka by mali žiť uprostred vône a lásky.

Kadidlo a rôzne arómy horia nádherne vo všetkých Hinduistických, Parsistických, Džinistických, Šinto chrámoch atď. Kadidlo a rôzne arómy nikdy nechýbali v chrámoch Grécka, Ríma, Perzie, atď.

Stúpenec potrebuje veľa očistenia a posvätenia, aby dosiahol osvietenie.

Špeciálne indikácie

Ježiš, veľký hierofant, povedal, “Najskôr si musíš pomôcť sám a potom ti pomôžem ja.” A preto musí gnostický študent  vziať do úvahy tieto slová majstra. Mantry na cestovanie v astrálnom tele (ktoré sme sa naučili v tejto kapitole) sú úžasné. Vzývanie majsterky Lakšmí je ohromné, úžasné, avšak gnostický študent si tiež musí pomôcť, a to tým, že sa sústredí na pupok. Musí zaspať s tým, že si v duchu bude spievať mantry. A tak, keď už bude cítiť ospalosť, keď pocíti únavu charakteristickú pre spánok, mal by si predstaviť, že je vánok, plyn, niečo jemného, mal by sa cítiť, ako keby jeho telo bolo vyrobené so vzduchu alebo plynu. A tak, cítiac sa v tomto stave, vzdušnom a jemnom, zabudnite na váhu fyzického tela a pomyslite si, že máte schopnosť lietania a že sa môžete dostať kamkoľvek, pretože už nič nevážite. Čiže tým, že ste zabudli na svoje fyzické telo a s pocitom, že ste ľahučký ako obláčik, aróma, vánok alebo božský dych, musíte vstať z postele. Nesnažte sa vstať mentálne, je nutné, aby všetko toto bolo aplikované do praxe, ako konkrétne činy. Keď už ste mimo fyzického tela, opustite dom a nasmerujte sa (v astrálnom tele) smerom ku gnostickému kostolu, alebo akémukoľvek miestu kam chcete ísť. S astrálnym telom môžeme cestovať na iné planéty, môžeme navštíviť najvzdialenejšie miesta vesmíru, chrámy mystérií, apod.

V astrálnom tele bude stúpenec schopný študovať akášické záznamy prírody a poznať celú minulosť, prítomnosť a budúcnosť. Jedno orientálne proroctvo tvrdí, že koncom dvadsiateho storočia budú mať vedci špeciálne rádio-televízne prístroje na študovanie akášických záznamov. Potom bude celé ľudstvo schopné študovať celú históriu Zeme a jej rás na obrazovke. Potom si budeme môcť pozrieť celú žijúcu históriu veľkých mužov akými boli Ježiš, Mohamed, Budha, Hermes, Quetzalcoatl, atď. Vedci momentálne bojujú so zdokonalením rádia, ktoré by bolo schopné zachytiť rozpravy Krista, Cicera, Quetzalcoatla, atď. Tieto vlny existujú, pretože nič nemôže zastaviť vibrovanie prírody. A preto je to iba záležitosťou zdokonalenia rádia a rádio-televízie. Rovnako nie je ďaleko ani deň, kedy ľudia vynájdu určité špeciálne šošovky, ktoré im umožnia vidieť astrálne telo a astrálnu úroveň. Veľká biela lóža začína pracovať na týchto typov vedeckých vynálezov a objavov.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom