slovnik

Kapitola 30

Päťcípa hviezda

pentagram

Pentagram vyjadruje nadvládu ducha nad živlami prírody. S týmto magickým znakom môžeme riadiť elementálne tvory, ktoré obývajú oblasti ohňa, vody a zeme.

Démoni sa trasú a utekajú zhrozene preč v prítomnosti tohto ohromného symbolu.

Pentagram s jeho najvyšším lúčom smerujúcim hore, núti temných, aby sa rozpŕchli.

Pentagram s jeho najvyšším lúčom smerujúcim dole, slúži na privolanie temných.

Keď je pentagram položený na zemi pri vstupe do izby, s jeho najvyšším lúčom smerujúcim do vnútra a s jeho dvomi nižšími lúčmi smerujúcimi von z izby, nedovoľuje čiernym mágom vstúpiť.

Pentagram je horiaca hviezda. Pentagram je znak Slova, ktoré sa stalo telom a podľa smeru jeho lúčov, môže reprezentovať Boha, alebo démona, obetovaného baránka, alebo Mendesoveho kozla.

Keď najvyšší lúč pentagramu smeruje hore k oblohe, reprezentuje Krista.

Keď dva najnižšie body pentagramu smerujú k oblohe, reprezentujú Satana.

Pentagram reprezentuje ľudskú bytosť v jej úplnosti.

Pentagram s jeho najvyšším lúčom smerujúcim hore je majster. Pentagram s jeho najvyšším lúčom smerujúcim dole a s jeho dvomi nižšími bodmi smerujúcimi hore, je padnutý anjel. A tak, každý padlý bódhisattva je obrátená horiaca hviezda. Ako pravidlom, každý zasvätenec, ktorý dovolí, aby padol, sa stane obrátenou horiacou hviezdou.

Najlepšie elektrum je horiaca hviezda zostavená zo siedmych kovov, ktoré korešpondujú so siedmimi planétami. Tie sú nasledujúce: striebro pre Mesiac, ortuť pre Merkúr, meď pre Venušu, zlato pre Slnko, železo pre Mars, cín pre Jupiter, a olovo pre Saturn.

Môžeme si vyrobiť pentagramové medailóny (pre nosenie na krku) a prstene (pre nosenie na prstenníku).

Horiaca hviezda môže byť nakreslená na čisto bielej jahňacej koži a umiestená vo vnútri spálne. Taktiež môže byť použitá na prahu svadobnej komnaty. A takto sa teda môžeme chrániť pred vstupom temných do našej spálne.

Môžeme nakresliť pentagram taktiež na sklo, toto terorizuje duchov a démonov.

Pentagram je symbol univerzálneho slova života.

Pomocou vyslovenia určitých tajných mantier môžeme pentagram okamžite rozžiariť.

V Gopalatapani a Krišna Upanišádach sme našli mantru, ktorá má silu okamžite vytvoriť horiacu hviezdu v astrálnej rovine, pohľad, ktorý núti démonov od hrôzy zutekať. Týchto mantier je päť, menovite:

Klim Krišnaja Govindaja Gopidžana Vallabhaja Swaha

Pri vokalizovaní týchto mantier okamžite vytvoríme horiacu hviezdu, pred ktorou temní z osemnásteho arkána okamžite s hrôzou utekajú. Títo démoni násilne napádajú zasvätencov, ktorí pracujú vo veľkej práci. A tak, stúpenci dokonalého manželstva musia bojovať ohromné boje proti temným. Každý stavec chrbtice predstavuje hrozné boje proti čiernym mágom, ktorí bojujú, aby zviedli študenta preč z cesty na hrane noža.

Mocná mantra, ktorú sme vyššie spomenuli má tri dokonale definované stupne. Pri recitovaní KLIM, ktorú okultisti z Indie volajú “semiačko príťažlivosti,” vyvolávame prúd Kristickej energie, ktorá okamžite zostúpi zo sveta solárneho Logosu, aby nás chránila, a tak sa nám z vrchu otvoria mysteriózne dvere. Potom, recitovaním troch nasledujúcich častí mantry, Kristická energia prenikne do toho, ktorý ich recituje. A na záver, pomocou piatej časti, ten, do ktorého táto Kristická energia prenikla, potom vyžaruje ohromnú silu pomocou ktorej sa bráni voči temným prisluhovačom, ktorí sa následne rozpŕchnu s hrôzou preč.

Slovo sa vždy kryštalizuje v geometrických líniách. Toto bolo demonštrované magnetickými páskami. Keď je reč nahraná na kazetu, každé slovo sa kryštalizuje do geometrických tvarov. Potom už len stačí, aby sme túto pásku v magnetofóne rozvibrovali a reč sa nám opätovne prehrá. Boh geometrizuje. Slovo na seba berie geometrické tvary. Mantry o ktorých sme sa tu zmieňovali, majú silu okamžite vytvoriť horiacu hviezdu vo vyšších svetoch. Tento druh hviezdy je vozidlom pre Kristickú energiu. Tento druh hviezdy reprezentuje Slovo.

Každý, kto pracuje v horiacej vyhni vulkánu sa môže brániť týmito silnými mantrami. Tieto mantry musia byť recitované hláskou po hláske. Pomocou týchto mantier je možné zakliať démonov, ktorí ovládajú posadnutého človeka.

Je nutné sa naučiť, ako okamžite vytvoriť horiacu hviezdu. S týmito mantrami dokážeme vytvoriť hviezdu, aby sme mohli bojovať proti prisluhovačom temna.

Slovo

Učení ignoranti, ktorých je v tomto storočí nespočetne veľa, sa môžu smiať ako idioti na tom, čo nepoznajú. Títo ľudia tvrdia, že naše mantry sú slová bez akejkoľvek hodnoty, a že ich energia je stratená v priestore. Lenže oni ignorujú vnútornú hodnotu slov. Najzákladnejšia substancia slova je pre nich neznáma, a preto sa našim mantrám smejú.

V každom slove sa nachádza jeho vonkajšia a vnútorná hodnota. A práve táto vnútorná hodnota je najzákladnejšou substanciou slova. Vnútorný element slova nemôžeme hľadať v našom trojrozmernom priestore. Vnútorný element slova musíme hľadať vo vyššom priestore, v dimenziách, ktoré sú nám nadradené. Priestor, ktorý pred sebou vidíme, je iba časťou vyššieho priestoru. A preto logicky musíme dospieť k záveru, že celý priestor nemôžeme poznať. Momentálne ľudia poznajú iba malú časť, ktorá môže byť zmeraná pomocou dĺžky, šírky a výšky.

Vnútorný element slova je geometricky tvorený vo vnútri vyšších dimenzií priestoru. Takto, pomocou mantier spomenutých v tejto kapitole, môžeme nepochybne vytvoriť pentagonálnu hviezdu, ktorá je síce fyzickým očiam neviditeľná, ale zato dokonale viditeľná šiestemu zmyslu.

Vedci nevedia nič o štvrtej dimenzii hmoty v priestore. Nevedia nič o hypergeometrii štvordimenzionálneho priestoru. Definovať priestor ako určitú formu hmoty vo vesmíre, vôbec zavedenie pojmu „hmota,“ t.j. nepoznaného, znamená trpieť najúbohejším nedostatkom pojmov, pretože hmota vskutku zostáva i naďalej niečím nepoznaným. Všetky pokusy o dosiahnutie fyzickej definície hmoty vedú iba k mŕtvemu bodu: X = Y a Y = X. Toto je slepá ulička fyzikov.

Psychologická definícia hmoty taktiež vedie k rovnakému mŕtvemu bodu. Istý mudrc povedal: “Hmota (ako sila) nám nerobí žiadny problém. Rozumieme o nej všetko, vďaka jedinému jednoduchému dôvodu, a to tomu, že sme si ju vytvorili. Keď hovoríme o hmote, predstavíme si objekty, ktoré dokážeme fyzicky vnímať. Avšak čo je pre nás náročné, je vyrovnať sa s mentálnymi variáciami konkrétnych, ale komplexných faktov.

“A preto, presne povedané, hmota existuje iba ako pojem... pravdu povediac, vlastnosť hmoty (aj keď s ňou zaobchádzame ako s pojmom) je tak nejasná, že väčšina ľudí nie je schopná nám povedať, čo presne pod pojmom hmota vôbec myslia.”

Skutočne, nikto vlastne nevie čo hmota je. Napriek tomu, na tomto pojme je založená celá konzervatívna a reakcionárska škola materialistického pozitivizmu.

Aj keď fyzikom sa možno nebude páčiť nasledujúce tvrdenie, musíme povedať, že “hmota” a “energia” sú slová, ktoré sú oficiálne akceptované na označenie dlhej sérii komplikovaných faktov, aj keď ich skutočné počiatky sú dnešnej vede neznáme. Kto videl hmotu? Kto videl energiu? Vidíme iba javy. Nikto nevidel hmotu nezávisle od substancie. Nikto nevidel energiu oddelenú od pohybu. A preto, toto fakticky preukazuje, že hmota a energia sú iba abstraktné pojmy. Nikto nevidel hmotu oddelenú od objektu. Nikto nevidí energiu oddelenú od pohybu. Hmota a energia oddelené od vecí a javov je pre ľudí záhada. Ľudská bytosť je z 97% podvedomá a iba z 3% vedomá. Ľudská bytosť sníva o javoch prírody a nazýva ich hmotou, energiou, atď.

Pred existenciou vesmíru, pred existenciou všetkých javov, existovalo Slovo. Skutočne,  Logos  (Slovo) znie.

Na úplnom počiatku života, vojsko hlasu vykonávalo rituály ohňa spievaním v posvätnom jazyku. Veľké Slovo sa skryštalizovalo do geometrických útvarov, ktoré boli skondenzované pomocou surovej hmoty veľkého diela, a tak dávajúc pôvod všetkým javom prírody.

Svet a vedomie sú naozaj výsledkom Slova. Trojdimenzionálny vesmír je výsledkom nášho materiálneho vnímania. Keď zlepšíme kvalitu zobrazení, kvalita vnímania sa taktiež zlepší. A potom vstúpime do vyšších dimenzií vesmíru, kde trojdimenzionálny svet už viac neexistuje.
Ten ostáva iba v našej pamäti, ale iba ako sen.

Naozaj, svet, ktorý je prezentovaný nášmu vedomiu je iba mechanický aspekt všetkých tých skombinovaných príčin, ktoré vytvárajú konkrétne série pocitov.

Pôvodná príčina celej existencie sa nachádza za svetom a vedomím. Tento pôvod je Slovo. Je to Slovo, čo tvorí tieto svety.

Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. – Jánovo evanjelium 1:1-5

Slovo je úplne symbolizované päťcípou hviezdou. Toto je horiaca hviezda. Môžeme sa s ňou brániť proti temným. Zástupy anjelov a démonov sa trasú v prítomnosti tejto úžasnej hviezdy.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom