slovnik

Kapitola 29

Edda

Zbierku starých škandinávskych hrdinských bájí Edda môžeme považovať za germánsku Bibliu. Táto archaická kniha obsahuje okultné znalosti nordickej rasy. Príbehy týkajúce sa pôvodu (Genezis) sveta opísaného v Edde sú nasledovné:

"Na začiatku existovali dve unikátne oblasti: jedna z ohňa a svetla, kde vládol absolútny a večný Alfadur (otec všetkého), a druhá, oblasť temna a zimy nazývaná Niflheim, ktorej vládol Surt (temný). Medzi oboma oblasťami vládol chaos. Iskry, ktoré unikli z Alfadura oplodnili studené pary Niflheimu, z ktorých sa zrodil Ymir, otec rasy obrov. Rovnakým spôsobom bola stvorená i krava Audhumla, ktorá ho mala živiť. Z jej vemena prúdili štyri rieky mlieka. Ymir, nasýtený týmto mliekom zaspal, a z potu rúk sa mu zrodil pár obrov, muž a žena; a z jednej jeho nôh sa zrodilo monštrum so šiestimi hlavami."

audhumla

V tomto stvorení Genezis nachádzame sexuálnu alchýmiu. Oheň oplodnil chladné vody chaosu. Mužský princíp Alfadur oplodnil ženský princíp Nifleheim, ktorému vládne Surt (tma), aby vznikol život. Takto sa rodí Ymir, otec obrov, vnútorný Boh každého človeka, majster. On je živený surovou hmotou Veľkého Diela. Táto látka je mlieko kravy Audhumbly, posvätná biela krava v Indii. V Mojžišovej knihe Genezis sa spomínajú štyri rieky Raja, štyri rieky mlieka. Tieto štyri rieky sú planúci oheň, čistá voda života, prudký vietor, a parfumovaná elementálna zem mudrcov (štyri tatvy). V každom alchymistickom úkone sa uvádzajú do činnosti štyri prvky. Tieto prvky nemôžu chýbať pri žiadnej sexuálnej alchýmii stvorenia

audhumla_a_Ymir

Ymir spí a z jeho potu sa narodí pár obrov, muž a žena; úžasný a obrí prapôvodný božský hermafrodit Svätého ostrova. V Mojžišovej knihe Genezis stojí, že Adam zaspí a Boh vyberie Evu z jedného jeho rebier. Pred týmto okamihom, Eva bola vnútri Adama; čiže, Eva a Adam boli jednou bytosťou. Táto bytosť bola hermafroditom (polárna rasa).

Z nôh tohto obrieho hermafrodita (polárnej rasy), sa narodilo šesťhlavé monštrum, hviezda Šalamúna, sexuálna alchýmia ľudskej bytosti, ktorá má po mnohých stáročiach za následok oddelenie alebo rozdelenie obrov, meniac ich na ľudské bytosti opačného pohlavia. Toto rozdelenie na opačné pohlavia je začiatkom veľkej tragédie. A tak z hermafroditného obra sa rodí šesťhlavé monštrum.

Ľudská bytosť sa opäť stane božským hermafrodit. Adam sa vráti do Raja v sprievode svojej božskej Evy. Keď sú muž a žena sexuálne zjednotení, v tých chvíľach sú jedinou hermafroditnou bytosťou. Skutočne, počas týchto chvíľ najvyššej sexuálnej zmyselnosti sa stávame Bohmi. Toto je jedinečný okamih, ktorý zasvätenec vie, ako využiť na vykonanie svojich magických javov.

Narodenie človeka v opačných pohlaviach bola grandiózna udalosť antropogenézy (ku ktorej došlo počas mnohých miliónov rokov).

Po tomto nádhernom opise stvorenia sveta, germánska Edda opisuje rozdelenie na opačné pohlavia takto:

"Bohovia sa okamžite rozhodli, že vytvoria prvý ľudský pár. Muž bol vytvorený z jaseňa, a nazvali ho Ask. Žena bola vytvorená z jelše, a nazvali ju Embla. Ódin im dal duše; Vili im dal porozumenie; a Vé im dal krásu a zmysly. Takto bohovia spokojní so svojou prácou si odišli odpočinúť a užiť si do svojho sídla v Ásgarde, ktoré sa nachádza v strede vesmíru."

Príbeh v Edde, ktorý rozpráva o zničení sveta je vlastne germánskou apokalypsou:

"Samotná príroda začne byť neusporiadaná; ročné obdobia sa prestanú striedať. Hrozná Fimbulvetr (hrozná zima) dominuje a trvá po dobu troch rokov, pretože Slnko stratilo svoju silu. Ľudia stratili vieru; medzi bratmi, príbuznými a deťmi rovnakého kmeňa nie je žiadny mier. Svätá povinnosť Nemcov rešpektovať mŕtvych, strihaním ich nechtov a spálením ich tiel je zanedbaná. Na konci stáročí, Hrym, obor mrazu a jeho nespočetní spoločníci sa na obrovskej lodi vydajú zničiť bohov, spolu s ich šťastným a nádherným príbytkom Valhallou, a vesmírom. Táto hrozná loď, zhotovená z nechtov mŕtvych, ktoré žiadna milosrdná duša nikdy nestrihala, sa napriek malosti materiálu blíži vpred, kým jej korupcia nedosiahne hranice. Potom monštrá, ktoré bohovia predtým spútali, roztrhnú reťaze, ktorými boli viazané. Hory sa prepádajú, džungle sú vykorenené, vlci, ktorí od začiatku sveta zavýjali na Slnko a Mesiac, snažiac sa tieto dve hviezdy pohltiť, a ktorí ich z času na čas už-už mali vo svojich pazúroch, ich teraz dosiahli a zožrali. Vlk Fernis zlomí putá a s otvorenými čeľusťami zaútočí na svet, pričom jednou čeľusťou sa mu podarilo dosiahnuť neba a druhou Zeme, a otvoril by ich ešte viac, ale už tam nie je žiadny priestor. Had Midgard zaplavuje celú krajinu (pretože človek sa stal smilníkom). Obri mrazu prichádzajú v lodi nechtov. Loki, Surt a synovia Múspellheima (ohnivý svet) prichádzajú bojovať poslednú rozhodujúcu bitku Ásov. Božstvo Valhally je na nepriateľa pripravené. Ich strážny Heimdall, hliadkujúci u vchodu mosta, ktorý vedie k ich obydliu, zatrúbi na poľnicu a bohovia spolu s dušami hrdinov, ktorí zomreli v boji, vyjdú von, aby sa stretli s obrami. Bitka začína a končí zničením oboch armád; smrťou bohov i obrov. Žiarenie ohňa sa rozšíri po celom svete, a všetko čo mu príde do cesty pohltí v obrovskom očistnom holokauste."

Hlbokou analýzou Eddy a Genezis sa nám ukazuje, že kľúčovým bodom v obidvoch textoch je sexuálna tematika. Svet je stvorený vďaka sexualite. Prvotný hermafrodit je sexuálne rozdelený. Bez rozlievania semena je to Boh, no len čo rozleje semeno stáva sa démonom.

Svet je vytvorený sexuálne. No keď sa z ľudí stanú hrozní smilníci, keď veľká prostitútka (ľudstvo), dosiahne bod zlomu svojej korupcie, čo znamená, že keď had Midgard zaplaví celú Zem, vtedy je tento svet zničený.

Vskutku, veľká prostitútka, ktorej číslo je 666 sa rodí, keď si človek zvykne ejakulovať semeno. Smilstvo je to, čo kazí človeka. Vďaka smilstvu sa človek stáva hrozne perverzným, čo má za následok zničenie sveta. Neznáme monštrá prírody, o ktorých človek nemá ani tušenie, a ktoré sa bohom podarilo spútať, budú vypustené vďaka atómovým zbraniam. Džungle sú vyvrátené a vlci karmy hrozne vyjú. Vlk Fenrir trhá putá a útočí na svet s otvorenými ústami, dotýkajúc sa neba a zeme svojimi čeľusťami.

Karma je skutočne desivá a preto dôjde ku kolízii svetov. V pradávnych dobách už k podobnej kolízii došlo. Vtedy sa zem nachádzala bližšie k Slnku, avšak bola vyvrhnutá do diaľky, kde sa nachádza teraz. Teraz sa rovnaká pohroma bude opakovať kvôli zákonu karmy. A preto, ako sa uvádza v germánskej Edde, všetko bude pohltené v obrovskom očistnom holokauste.

Žiadny typ Genezis (vzniku, zrodenia) nemôže existovať bez sexuálnej alchýmie. Žiadny typ Apokalypsy nemôže existovať bez sexuálnej degenerácie. Každý zrod a každá Apokalypsa je založená na falusu a maternici. Oheň vytvára a oheň ničí. Naozaj, deštruktívne sily ohňa sú už v pohybe. Atómové vojny definitívne rozpútajú sily, ktoré pohltia Zem. Táto rasa bude čoskoro zničená ohňom.

Nadišiel čas, aby sme skutočne pochopili potrebu totálne nasledovať cestu dokonalého manželstva. Iba tí, ktorí sa rozhodnú vydať po tejto ceste sa môžu zachrániť pred priepasťou a druhou smrťou.

Boh žiari nad dokonalým párom.

Ľudská spása

V mene pravdy, musíme uznať, že problém ľudskej spásy je skutočná čínska hádanka, ktorá sa veľmi ťažko rieši. Ježiš zdôrazňuje obrovskú náročnosť dostať sa do kráľovstva ezoteriky a dosiahnutie večnej spásy.

Ak sa vskutku chceme zachrániť, tak bezodkladne musíme vytvoriť dušu. Už sme povedali, že ľudská bytosť má v sebe inkarnované iba embryo duše. Taktiež sme povedali, že toto embryo musíme posilniť a neskôr inkarnovať kozmickú dušu. Teraz je dobré vyjasniť, že inkarnácia duše vo svojej podstate znamená byť vstrebaný, pohltený tigrom múdrosti. Potrebujeme tigra múdrosti, aby nás pohltiť. Tento tiger je Najvnútornejší, naše skutočné Bytie. Aztékovia vravia, že prvá hlavná rasa, ktorá existovala na svete bola pohltená tigrami. V Yucatáne existoval chrám tigrov. Quetzalcoatl so svojimi tigrími pazúrmi vytrháva srdce človeka. Kult tigra nikdy nechýbal v žiadnych amerických chrámoch tajomstiev. Rád rytierov tigra bol v aztéckom Mexiku veľmi posvätný.

Je dobré poznamenať, že počas ľudských obetí sa srdcia dievčat obetovali bohom. Všetko toto obsahuje ezoterický význam, ktorému učení ignoranti tohto storočia nerozumejú.
Je samozrejmé, že my sme zásadne proti akýmkoľvek ľudským obetiam. Tieto obete boli barbarské; milióny detí a dievčat bolo obetovaných bohom. Boli to skutočne hrozné výjavy bolesti. Jednalo sa o naozaj ohavné zločiny.

Napriek tomuto faktu, my sa len snažíme, pozastaviť nad týmto aktom obetovania krvácajúceho srdca bohom. Jedná sa o náramný akt. Najvnútornejší musí prehltnúť srdce človeka, t.j. vstrebať ho, pohltiť ľudskú osobnosť, ktorá vytvorila to, čo sa nazýva dušou.

Je nesmiernou pravdou, že Najvnútornejší je ako strom s mnohými listami. Každý list je ľudská osobnosť. Najvnútornejší nemá iba jedinú osobnosť, ako sa mnohí pseudo-ezoterici domnievajú. Najvnútornejší má rôzne osobnosti, a to, čo je najviac udivujúce je skutočnosť, že tieto rôzne osobnosti môže mať inkarnované v rôznych častiach sveta.

Keď ľudská osoba nevytvorí dušu, je logické, že je stratená a zostúpi do priepasti. Avšak, táto záležitosť nemá žiadny význam pre Najvnútornejšieho. To je ako list, ktorý padá zo stromu života. Jeden list bez akéhokoľvek významu. Najvnútornejší sa i naďalej stará o svoje ďalšie osobnosti, bojujúc za nich, aby mohli vytvoriť dušu a On ich napokon mohol pohltiť ako tiger múdrosti.
Preto je hodnota človeka (ktorý je intelektuálnym zvieraťom nazývaným ľudskou bytosťou) menšia, ako je popol z cigarety. Avšak, blázni sa cítia byť velikáni. Vo všetkých pseudo-ezoterických prúdoch nájdeme nespočetné množstvo mýto-maniakov, ktorí sa cítia byť majstrami. Ľudia, ktorí majú radi, keď ich iní nazývajú majstrami, jedinci, ktorí veria, že sú bohmi, jedinci, ktorí sa domnievajú, že sú svätí. Jediný, kto je naozaj veľký, je Duch, Najvnútornejší. My, intelektuálne zvieratá, sme listami, ktoré sú pohadzované vo vetre. Listy stromu života, to je všetko. "Súčasný človek je hybridnou zmesou rastliny a prízraku. Úbohý tieň, ktorý môže dosiahnuť nesmrteľnosti iba vtedy, ak vytvorí to, čo sa nazýva dušou."

Ľudstvo zlyhalo. Väčšina ľudstva, takmer všetko, stále nemá dušu. Veľká väčšina ľudí sú mŕtve listy, ktoré hurikán fatálnosti vlečie do priepasti. Sú to opadané listy zo stromu života.

V Germánskej Edde sa píše: vlk Fenrir trhá hrozné putá. To znamená, že Karma upadá na celé ľudstvo. Božstvo Valhally bude bojovať s nepriateľom.

Had Midgard zaplavuje celú krajinu; čiže tento svet je zlyhaním.

Germánska mytológia je Nordická. Vedomosti pochádzajú zo severu. Prvý hlavná rasa bola pohltená tigrami múdrosti. Jednalo sa o nesmrteľnú rasu. Druhá hlavná rasa bola zmietnutá silnými hurikánmi. Tretia hlavná rasa bola premenená na vtáky. Štvrtá na rybo-ľudí. Piata na kozy.

Kolíska ľudstva je na severe. Germánska Edda je Nordická múdrosť. Predkovia Aztékov žili na posvätnom ostrove na severe.

Okultná múdrosť prišla zo severu do Lemurie a z Lemurie prešla do Atlantídy. Po potopení Atlantídy, táto múdrosť zostala na tých častiach zeme, ktoré boli súčasťou kontinentu Atlantídy. India nikdy netvorila súčasť kontinentu Atlantídy. Je absurdné si myslieť, že všetka starodávna múdrosť pochádza z Indie. Ak chceme nájsť múdrosť hada, budeme ju musieť hľadať v Mexiku, Egypte, Yucatáne, atď. Tieto krajiny skutočne tvorili súčasť Atlantídy.

Je nutné študovať germánsku Eddu. Je nutné vedieť, ako čítať medzi riadkami a potom neskôr sa vydať preskúmať Veľkonočný ostrov, Mexiko, Yucatán, apod.

Genezis a Apokalypsa germánskej Eddy, je čisto sexuálna mágia. Koreň nášho Bytia sa nachádza v sexe.

Musíme byť pohltení hadom. Musíme byť pohltení tigrom. Najskôr sme pohltení hadom, potom tigrom.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom