slovnik

Kapitola 28

Kult ohňa

Kult ohňa v starovekej Perzii bol vskutku impozantný. Kult ohňa je veľmi starý. Hovorí sa, že tento kult predchádzal Achaimenovskú dynastiu i Zarathuštrovu dobu. Perzskí kňazi vlastnili veľmi bohatú ezoterickú liturgiu súvisiacu s kultom ohňa. Starovekí perzskí mudrci sa vždy náležite starali o oheň. Ich poslaním bolo udržiavať ho, aby nikdy nevyhasol. V tajnej náuke Avesta (kánon posvätných spisov zoroastrizmu) sa uvádza, že existujú rôzne druhy ohňov: oheň blesku, ktorý sa blýska v desivej noci; oheň, ktorý pracuje vo vnútri ľudského organizmu, ktorý páli kalórie a má na starosti procesy trávenia; oheň, ktorý sa nachádza v nevinných rastlinách prírody; oheň, ktorý tlie v útrobách hôr, a ktorý je vychrlený von sopkami Zeme; oheň, ktorý tvorí božskú svätožiaru Ahura Mazdy, a ako posledný máme každodenný oheň, ktorý používame na varenie jedla. Peržania zvykli vravieť, že keď sa vyleje vriaca voda, alebo keď sa niekto popáli, v takýchto prípadoch, Boh zastaví všetky výhody, ktoré udelil svojim privilegovaným ľuďom.

Ahura Mazda

Ahura Mazda

Vskutku, oheň má veľa modifikácií, avšak medzi všetkými týmito druhmi ohňa, najmocnejší je ten, ktorý sa nachádza v prítomnosti Ahura Mazdy (Solárneho Logosu), tvoriaci jeho božskú svätožiaru. Tento oheň je výsledkom transmutácií sexuálnych sekrétov. Tento oheň je kundaliní, ohnivý had našich magických síl, oheň Ducha Svätého.

Každý, kto chce nájsť oheň Ahura Mazdy, musí hľadať vo vnútri svojej filozofickej zeme. Táto zem je samotným ľudským telom. Perzskí kňazi tento oheň udržiavali na miestach úplnej tmy, v podzemných chrámoch a tajných miest. Oltár bol vždy obrovský kovový kalich, ktorý stál na Kameni mudrcov. Oheň bol vždy živený voňavým a suchým drevom, najmä delikátnymi vetvičkami santalového dreva. Starí kňazi vždy rozdúchavali oheň dúchacím mechom, aby ho neznesvätili hriešnym dychom ľudských úst.
Naplňte svoj kalich posvätným vínom svetla. Pamätajte si milí čitatelia, že tajný a filozofický žijúci oheň plápolá vo vašej vlastnej filozofickej zemi. Teraz už budete rozumieť okultnému tajomstvu rituálu ohňa.

Na oheň dozerali vždy dvaja kňazi. Hľa dvojica. Každý z nich používal kliešte (na vkladanie kúskov dreva) a lyžicu (ktorou rozptyľovali do neho parfumy). Boli teda dvoje kliešte a dve lyžice. V tom všetkom môžeme vidieť dvojicu. Dvojica nám umožňuje pochopiť, že iba číslo dva môže udržiavať oheň. Je nutné, aby muž a žena v dokonalej dvojici zapálili a udržiavali božský oheň Ahura Mazdy.

V Bundahishnu (druh rituálneho evanjelia), je uvedené, že studňa posvätnej vody bola v špeciálnej miestnosti, kde kňaz vykonal očistu pred tým ako predstúpil pred oltár ohňa. Iba ten, kto pije čistú vodu života môže zapáliť oheň. Iba ten, kto si umýva nohy vo vodách sebazapierania môže zapáliť oheň. Iba ten, ktorý šetrí vodu môže praktizovať rituál ohňa. Voda symbolizuje ens seminis.

Archeologické ruiny komplexov chrámov a predsiení, kde sa uctieval kult ohňa sa nachádzajú po celej Perzii. Tieto ruiny môžeme ešte dnes nájsť v Persepolise, Isfaháne, Jazde, Palmýre, Súsach, atď.

Oheň je náramne božský, a preto nesmie nikdy chýbať v domoch tých, ktorí nasledujú cestu dokonalého manželstva. Oheň zapálený s hlbokou oddanosťou je rovný modlitbe. Takýto akt priťahuje zhora obrovský tok božskej energie. Každá modlitba k Logosu by mala byť sprevádzaná ohňom. Takáto modlitba má potom nesmierny účinok.

Nadišiel čas pre návrat ku kultu ohňa. Gnostici sa musia vydať do hôr. Tam, v hlbokom lone matky prírody, postavte táborák, zapáľte oheň, modlite sa a meditujte. Týmto spôsobom prilákame zhora silné prúdy božskej energie, ktoré nám pomôžu vo veľkom diele Otca.

Človek musí zapáliť svojich štyridsaťdeväť ohňov pomocou sexuálnej mágie. Keď sú naše myšlienky v plameňoch, vtedy môžeme tvoriť ako nevýslovní bohovia vesmíru. Svätí bohovia sú skutočnými veľvyslancami ohňa. Svätí bohovia sú jazykmi horiaceho ohňa.

Tancujúci derviši

V Perzii, rovnako ako v Turecku, atď., posvätné tance tancujúcich dervišov, sú v podstate kultom ohňa. Je škoda, že úradní činitelia mesta Ankary tieto verejné tance tancujúcich dervišov zakázali, a to sa chvália, že sú veľmi civilizovaní.

tancujuci_dervisi

Derviši úžasne napodobujú pohyb planét slnečnej sústavy okolo Slnka. Tieto tance dervišov úzko súvisia s chrbticou a sexuálnymi ohňami. Nikdy nesmieme zabúdať, že had má rád hudbu a tanec, ako nám to už preukázali zaklínači hadov z Egypta a Indie, ktorí hrajú na úžasnú flautu a očarený had pritom tancuje.

Teraz je vhodné si pripomenúť rituálne tance ohňa, ktoré sa odohrávali vo všetkých starovekých chrámoch. Spomeňme si na nahé tance Eleusínských mystérií, posvätných tanečníkov z Indie, Egypta, Mexika, Yucatánu, atď. Keď sa Akášické záznamy dostanú do rúk vedcov, a svet bude môcť sledovať ohnivé tance archaických dôb v televízii, vtedy sa vrátime k týmto tancom, ktoré nevyhnutne nahradia klasické svetské tance.

Egyptská tma

Pred niekoľkými rokmi začalo niekoľko mníchov z kláštora Athos, ktorý je známy v Grécku a Rusku, s podvodným úmyslom predávať egyptskú tmu vo fľašiach, na základe čoho sa im podarilo zarobiť veľkú sumu peňazí.

Predávať egyptskú tmu vo fľašiach v podobe čierneho prášku je absurdné. Skutočná egyptská tma sa nedá predávať ako čierny prach. "Egyptská tma" je alegorický, archaický výraz. Keď sa Egypťania zahalili svojím plášťom a zavreli oči pred fyzickým svetom, vtedy vlastne zostali v tme, čo sa týka fyzického sveta, ale čo sa týka Ducha, tam sa nachádzali v prekrásnom svetle.

V súčasnej dobe existuje mnoho mudrcov ponorených do egyptskej tmy, no napriek tomu svietia posvätným ohňom Amen-Ra.

Mnoho egyptských mudrcov, ktorí boli pochovaní zaživa, žije i naďalej v stave katalepsie. Hlboko spia vo svojich hrobkách až do chvíle, kedy sa musia prebudiť podľa plánov Bieleho bratstva. Jeden je tam taký, ktorého telo spí od roku 3000 pred našim letopočtom. Ďalší tam spí od roku 10000 pred našim letopočtom. Všetci tam takto spia s telami nachádzajúcimi sa v egyptskej tme, avšak, ich duše žijú vedome vo vyšších svetoch, kde intenzívne pracujú pre ľudstvo.

Keď nadíde pravá chvíľa, každému z týchto adeptov prídu na pomoc ich bratia a sestry, ktorí ich vezmú z hrobiek a prebudia. Títo egyptskí adepti začnú novú éru duchovnej činnosti. Vo svojej pamäti si uchovávajú všetky archaické znalosti.

Je zaujímavé poznamenať, že telá týchto adeptov, ktoré sú riadne zavinuté a chránené v rakvách, tam spia bez jedla alebo pitia. Všetky ich organické funkcie sú pozastavené. Podivné a záhadné chemické látky ich chránia. Hrozní, elementálni strážcovia strážia ich hroby, a preto žiadnemu archeológovi sa ich nikdy nepodarí nájsť.

Opustiť hrobku po uplynutí tisícov rokov, zachovať si telo na žive bez jedla a pitia, je možné len s kultom ohňa a silou ohňa. Všetci títo adepti praktizovali intenzívne sexuálnu mágiu. Iba ohnivý had môže dať adeptovi takúto náramnú moc.

Jahve

História tohto anjela Jahve je zapísaná v hale spomienok (Akáša). Saturnine z Antiochie, veľký kabalista, uvádza, že Jahve je padlý anjel, zlý duch, diabol. Jahve je strašne perverzný démon.
Jahve je démon, ktorý pokúšal Krista na púšti, keď ho vzal na vysokú horu a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu. Takto pokúšajúc Krista, Jahve povedal: "ITABABO. Všetky tieto veci ti dám, keď padneš na zem a budeš sa mi klaňať."

Jahve volal židovský ľud "môj vyvolený národ."

Židia zámerne zamenili Jahve s Pánom Jehova. Jahve bol Lemuranský hierofant. Jahve mal kňažku ženu. Jahve bol anjel s ľudským telom. Majster Jahve bol bojovník Svetla, veľký kňaz Lúča moci, a vzhľadom k jeho vysokej kňazskej dôstojnosti, mal náležité právo nosiť helmu, brnenie, štít a meč, ktoré boli vyrobené z rýdzeho zlata. Kňažka manželka Jahveho bola každopádne dáma adept.

V archaických časoch sa bojovnícke a kňazské kasty vyvíjali nezávisle na sebe. Avšak našli sa aj výnimky, ako v prípade Jahveho, ktorý bol rovnako kňaz ako bojovník.

Luciferi starého Zeme-Mesiaca sa vznášali v Lemurskej atmosfére. Títo luciferi hľadali nových prívržencov, ktorých sa im nakoniec podarilo získať naozaj hodne. Jahve bol jedeným z týchto náruživých prívržencov. Jahve sa stal žiakom týchto temných pod-mesačných bytostí, a teda praktizoval čiernu sexuálnu mágiu s rozlievaním Hermesovho pohára. Jedná sa o tú istú vedu, ktorú používajú Bonovia a Drukpovia "červenej čiapky." Výsledok bol fatálny. Jeho ohnivý had padol; zostúpil dole k atómovým peklám ľudskej bytosti. Takto sa Jahve stal strašne zvrátený démon.

Táto história je zapísaná v Akáše. Jahve sa stal členom Lemurského chrámu čiernej tantry. Jeho žena kňažka nikdy neprijala sexuálnu mágiu s rozlievaním Hermetického pohára. Jahve padol s inou ženou. Úsilie, ktoré Jahve vynaložil na presvedčenie svojej manželky kňažky bolo k ničomu. Ona odmietla vstúpiť do čierneho chrámu. Ich manželstvo sa skončilo. Táto dáma adept sa nechcela vydať sa čiernu cestu. Teraz, je táto dáma adept prekrásnym anjelom vyšších svetov.

Kult ohňa je veľmi delikátny. Bohovia ohňa pomáhajú chrániť všetkých tých, ktorí nasledujú cestu dokonalého manželstva.

Veky sveta

Rozdelenie dejín ľudstva do Zlatého, Strieborného, Medeného a Železného veku je náramnou skutočnosťou. Planetárny oheň prechádza devolúciou a evolúciou, pričom prechádza týmito spomínanými obdobiami. Niet pochýb o tom, že oheň našej planéty Zem vyprodukoval v posledných troch kolách/cykloch, a na pradávnom Zem-Mesiaci iba veľmi malý zisk. Z tohto dôvodu je tento oheň plný karmy. To je príčinou zlyhania ľudstva na planéte Zem.

Cykly sa rozvíjajú striedavo. Vek veľkej mystickej inšpirácie a nevedomej produktivity nasleduje ďalší, ktorý je plný obrovskej kritiky a sebauvedomovania. Čiže prvý cyklus poskytuje druhému materiál na analýzu a kritiku. V oblasti duchovného víťazstva, Budha a Ježiš predstavujú najvyššie víťazstvo nad Duchom. Alexander Macedónsky a Napoleon veľký, predstavujú víťazstvo nad fyzickým svetom. Tieto bytosti boli stvorenia vytvorené ohňom: typy ľudských reprodukcií, ktoré existovali pred desiatimi tisíckami rokov. Odrazené obrazy z bývalého desiateho tisícročia boli reprodukované pomocou tajomnej sily ohňa.

Ako hore, tak aj dole. To, čo bolo, bude znovu. Tak ako sú veci v nebi, tak sú aj veci na Zemi.
Život na našej planéte Zem by v tomto okamihu bol ozajstným rajom, keby sa oheň našej planéty Zeme úplne vyvinul na starodávnom Zeme-Mesiaci, a v troch predchádzajúcich kolách. Bohužiaľ, náš planetárny oheň je plný kozmickej karmy.

Veľký problém

Celé ľudstvo, úplne všetky ľudské bytosti predstavujú Adama Kadmona; ľudská rasa, homo sapiens, Sfinga, ktorá predstavuje bytosť s telom zvieraťa a hlavou človeka.

Ľudská bytosť je súčasťou mnohých životov, či už veľkých alebo malých. Rodina, populácia, náboženstvo, krajina, sú živými bytosťami, ktorých my sme súčasťou.

V našom vnútri sa odohráva mnoho životov; mnoho "eg," ktoré sa medzi sebou hašteria, a mnoho "eg," ktoré ani netušia, že žijú jeden vedľa druhého. Všetci z nich žijú v ľudskej bytosti, rovnako ako človek a všetci ľudia žijú vo veľkom duchovnom tela Adama Kadmona.

Tieto "egá," žijú v ľudskej bytosti, rovnako ako človek a všetci ľudia žijú v mestách, dedinách, náboženských kongregáciách, apod. Tak ako obyvatelia mesta nepoznajú jeden druhého, rovnako tak, nie všetky "egá," ktoré žijú v meste deviatich brán (človek) sa navzájom poznajú, a toto je veľký problém.

Takzvaný človek ešte nemá skutočnú existenciu. Súčasný človek ešte nenadobudol skutočnú podobu.
Človek je podobný domu v ktorom býva veľa ľudí. Človek je ako loď, na ktorej cestuje mnoho cestujúcich (mnoho "eg"). Každé "ego" má svoje ideály, svoje vlastné projekty, túžby, atď.

Ego, ktoré sa nadchne prácou s ohňom (sexuálny akt) je neskôr odsunuté ďalším egom, ktoré túto prácu nenávidí. Ak ašpirant začne pracovať v kováčskej dielni Vulkánu s veľkým nadšením, neskôr ho môžeme vidieť rozčarovaného, ako opúšťa prácu a hľadá útočisko v hocakej malej škole, ktorá mu ponúka útechu. Potom dokonca po určitom čase môže zasiahnuť ďalšie ego, ktorého ho odvedie i z tej druhej školy. Toto je najväčší problém. V človeku sa tiež nachádzajú rôzni temní návštevníci. Rovnako ako mnoho ľudí navštevuje mestá, vrátane nežiaducich osôb, (ľudia so zlými návykmi a pod.), práve tak isto sa táto nešťastná tragédia opakuje v meste s deviatimi bránami (človeka). Do tohto mesta vstupujú temní obyvatelia, ktorí vnukajú zlé myšlienky a stimulujú zvieracie túžby. Bohužiaľ, ľudská bytosť je z deväťdesiatich siedmych percent nevedomá, takže nemá absolútne žiadnu predstavu, čo sa deje v jej vnútri. Keď títo temní obyvatelia úplne prevezmú nadvládu nad ľudským mozgom, vtedy sa človek dopustí vecí, ktoré by za normálnych okolností nikdy neurobil, ani keby mu boli ponúkané všetky peniaze sveta. Z tohto dôvodu sa teda niet čo čudovať, že v jednom z takýchto fatálnych okamihov sa i svätci môžu dopustiť znásilnenia alebo vraždy.

Práca s ohňom je veľmi náročná, pretože mesto deviatich brán navštevuje a obýva množstvo neviditeľných ľudí. Každý z týchto tajomných ľudí, každý z týchto "ja," má svoje vlastné myslenie a svoje vlastné zvyky. Teraz si môžeme vysvetliť príčinu mnohých problémov v domácnosti. Muž, ktorý je dnes nadšený svojou manželkou, ju zajtra opustí. Žena, ktorá je dnes verná svojmu manželovi, zajtra odíde preč s iným mužom. Toto je veľký problém.

V psychike človeka dochádza k neustálej zmene v náhľade na veci. V mysli sa odohráva neustály film plný dojmov, udalostí, pocitov a túžob. Každá z týchto vecí, dokonale definuje ego v danom okamihu. Mnoho ľudí žije v meste deviatich brán, čo je naozaj vážna vec. Jedná sa o veľký problém. Kult ohňa je veľmi náročný práve z toho dôvodu, že v meste deviatich brán žije veľa ľudí, ktorí tento kult nenávidia.

Fyzické telo je len jednou z častí štvordimenzionálneho tela, lingam sarira alebo vitálneho tela. Ľudská osobnosť je rovnakým spôsobom iba ďalšou časťou štvordimenzionálneho ľudského tela. Za hranicami (vo vyššej časti) tejto osobnosti sa nachádza ego (mnohopočetné "ja"). Osobnosť síce zomiera, avšak jej pamäť zostáva v egu.

Úbohé intelektuálne zvieratá stále nevedia nič o duši a duchu. Táto záležitosť je ešte stále veľmi ďaleko od toho, aby sa o ňu radoví ľudia vôbec začali zaujímať.

Telo, osobnosť a ego sa stále navzájom nepoznajú, pretože ľudská bytosť je neuvedomelá. Vedomosti o duši a duchu, ktoré majú bežní ľudia sú na tom ešte horšie.

V skutočnosti, tri podradné aspekty ľudskej bytosti - telo, osobnosť a ego – sa môžu navzájom poznať iba pod vplyvom omamných látok, v tranze, v špiritistickom či hypnotickom stave, počas spánku, alebo počas extázy.

Tajomstvo sfingy je ľudská bytosť. Zviera s ľudskou hlavou, je ľudská bytosť. Kým nevyriešime záhadu sfingy, stále nám hrozí nebezpečenstvo spadnutia do priepasti záhuby.

Oidipus

Oidipus sa snaží vyriešiť hádanku sfingy

Každý, kto pracuje s ohňom, musí každý deň prosiť svojho Otca, ktorý je v utajení, aby mu vskutku pomohol toľko, koľko je len možné. Je nesmierne nutné úpenlivo prosiť svojho vnútorného Boha, aby v našom vnútornom vedomí zopakoval zázrak, ktorý urobil Ježiš, keď s hrozným bičom vôle vyhnal z chrámu kupcov. Len náš Milovaný môže vypudiť tieto dotieravé "ja" z chrámu nášho vedomia. Títo obchodníci chrámu sabotujú Veľké dielo. Tieto hnusné egá, sú tí, ktorí zhasínajú ohne chrámu. To je veľký problém.

Naozaj, toto je cesta na hrane noža. Táto cesta je plná nebezpečenstva, ako vo vnútri, tak zvonku.

Lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených

Štyri evanjelia

Štyri evanjeliá úzko súvisia s prácou ohňa. Je absurdné, aby sme štyri evanjelia interpretovali doslovne. Evanjelia sú úplne symbolické. Narodenia v jasliach Betleheme symbolizuje Venušino zasvätenie. Kristus sa vždy rodí medzi zvieratami túžby vnútri stajne ľudskej bytosti, aby zachránil svet.

narodenie_Jezisa

Hviezda, ktorú videli traja králi, vidia všetci mystici počas extázy. Táto hviezda je centrálne Slnko, Kristus Slnko, tvorený armádou hlasu. Je to hviezda, ktorá oznamuje zasvätenie. Je to hviezda, ktorá vedie prívržencov ohňa.

Zasvätenie sa vždy začína zázrakom v Káne; premenením vody života na víno svetla alchymistov. Tento zázrak sa uskutočňuje v dokonalom manželstve.

Musíme pozdvihnúť ohnivého hada našich magických síl až na Golgotu Otca (mozog).

V práci ohňa musí každý oddaný prívrženec prežiť celú drámu zasvätenia. Štyri evanjeliá sú písané v kóde, a len zasvätenci ich dokážu pochopiť. Hierofant Ježiš nebol prvý ani posledný, kto žil túto dráma umučenia. Túto drámu zažili všetci tí, ktorí prešli Kristifikáciou. Každý, kto preskúma posvätné písma všetkých archaických náboženstiev s úžasom zistí, že táto dráma existovala mnoho miliónov rokov pred Ježišom Kristom. Všetci veľkí Avatari žili rovnakú drámu umučenia Pána, a taktiež boli v rovnakej situácii ako Ježiš.

Veľký Majster dokonalosti žil celú drámu, ako je napísané, ale nesmieme interpretovať štyri evanjelia doslovne. Pripomeňme si, že mesto Betlehem v Ježišovej dobe ani neexistovalo.

Štyri evanjeliá predstavujú praktickú príručku pre oddaných prívržencov kultu ohňa. Každý, kto nepozná arkánum A.Z.F., nemôže pochopiť štyri evanjelia ohňa.

Matka Kundaliní

Kristus je vždy synom Božskej Matky Kundaliní. Ona zakaždým počína svojho syna skrze prácu a milosť tretieho Logosa. Pred narodením, počas pôrodu i po pôrode, je vždy Pannou. Eset je pannou u Egypťanov; u hinduistov je pannou Kálí (vo svojom pozitívnom aspekte); medzi Aztékmi je Tonantzin. Ona je Rheia, Kybelé, Mária, Adonia, Insoberta, atď.

Eset s Horom

Božská Matka Eset so svojim synom Horom, Kozmickým Kristom

Inkarnovať Slovo bez rozvoja, vývoja a postupu Kundaliní, je nemožné.

Táto modlitba je napísaná v gnostickom rituálu:

Ó Hadit, okrídlený had svetla, buď gnostickým tajomstvom môjho Bytia, ústredným bodom môjho spojenia; posvätná guľa a modrosť oblohy sú moje.

O - AO - KAKOF - NA - KHONSA.

Tí, ktorí si ctia ohňa, kňaz a kňažka, môžu túto modlitbu spievať počas praktizovania sexuálnej mágie.
Mantry tejto modlitby majú moc sublimovať sexuálnu energiu (substanciu gnostikov), do srdca.

Keď zasvätenec vyvolá Božskú Matku Kundaliní, buď aby mu pomohla umiestniť fyzické telo do stavu džin, alebo aby mu pomohla pri vysokej mágii, ona sa mu zjaví ako najčistejšia panna, ako najmilujúcejšia matka. Ona predstavuje všetky naše najdrahšie matky všetkých našich reinkarnácií.

Matka Kundaliní je had ohňa, ktorý stúpa cez miechový kanálik. Musíme byť prehltnutí hadom. Musíme byť premenení na samotného hada.

Tí pseudo-ezoterici, ktorí predpokladajú, že had sa prebúdza s úplným prebudením a kompletne vyvinutý sa veľmi mýlia. Kundaliní musí prejsť rozvojom, vývojom, a postupom, aby dosiahla kompletný vývoj. Sex musí pomôcť Kundaliní. Kundaliní musí pomôcť sexu. Nesmieme zneužívať ani sex, ani Kundaliní.

Sedem hadov ohňa má svojich nádherných dvojníkov v siedmich hadoch svetla. Najskôr je oheň a neskôr prichádza Brahmanská krása Venušinho zasvätenia. Najskôr musíme vystúpiť po siedmych stupňoch ohňa a potom po siedmych stupňoch svetla.

Najprv sa musíme vzkriesiť v ohni, a potom vo svetle.

Božská Matka Kundaliní, so zlatým dieťaťom sexuálnej alchýmie v jej milujúcom náručí, nás vedie po hroznej ceste na hrane noža. Naša milujúca Eset, ktorej závoj nikdy neodokryl žiadny smrteľník, nám môže odpustiť všetku našu minulú karmu, ak skutočne oľutujeme všetky svoje chyby a hriechy, ktorých sme sa dopustili.

Had ohňa nás radikálne transformuje. Tento had nás premení na nesmierne božských Bohov vesmíru.

Táto kapitola je z knihy "Dokonalé manželstvo," napísaná Samaelom Aun Weorom